jan 262012
 

Flattr this!

BiBTeX är det program som hanterar referenser i LyX och LaTeX som standard.

Det mesta fungerar, men BiBTeX är gammalt och har ibland märkliga inställningar och funktioner.

En sådan är att ord med stora bokstäver i början får små bokstäver, förutom i inledningsordet.

 

De markerade begynnelsebokstäverna ska vara stora, men de blir små i LyX...

 

Detta även om man knackat in stora bokstäver i sin BiBTeX-databas.

 

...Trots att titeln är inskriven som den ska i BiBTeX-databasen med stora bokstäver

 

Denna ”funktion” kan verkligen driva en till vansinne.

Det finns två sätt att få tillbaka de stora bokstäverna:

 

1. Sätta ut klamrar runt alla stora bokstäver i BiBTeX-databasen.

 

 

Detta gör att BiBTeX undantar dessa från sina knasiga regler och skriver dem från sin behandling och skriver dem som de är tänkta.

Denna lösning är omständlig. För att ändra en databas med många hundra titlar krävs mycket arbete och om man glömmer det för en enda titel blir ens litteraturlista inkonsekvent.

 

2. Ändra i BiBTeX-stilen

Hur ens litteraturlista ser ut styrs av inställningsfiler i BiBTeX som har en ändelse på .sty. Det är egentligen vanliga textfiler som man kan öppna i vilken texteditor som helst. I exemplet använder jag stilen sweplnat.sty, en av de vanligaste stilarna då man skriver på svenska.

BiBTeX har ett eget programmeringsspråk. Lär man sig det kan man ändra alla inställningar för hur ens litteraturlista ska se ut. Språket är emellertid svårt och man ska inte ändra saker som man inte vet vad de gör i .sty-filen.

För att ändra så att BiBTeX skriver titlar som de ska se ut, det vill säga som de är inskrivna i BiBTEX-databasen med små och stora bokstäver, letar man upp denna passage i .sty-filen:

 

 

och ändrar den så här:

 

 

Spara och kompilera om litteraturlistan.

Denna metod har fördelen att alla titlar i litteraturlistan påverkas, alla titlar som är inskrivna med stora bokstäver i BiBTeX-databasen kommer att få det i litteraturlistan. Nackdelen är att man får hålla reda på sin ändring så att man inte bryter mot eventuella regler man fått för sin artikel/bok genom modifieringen i .sty-filen.

Om man gör på något av sätten ska titeln se ut som den ska i litteraturlistan.

 

 

 

jan 212012
 

Flattr this!

OOo/LibO Draw är inte det bästa verktyget för avancerad bildbehandling. Om man vill arbeta med bilder är GIMP för punktuppbyggda bilder och Inkscape för vektorgrafik betydligt kraftfullare och mångsidiga program.

Man ska dock inte förakta vad man kan åstadkomma i Draw. Jag har tidigare skrivit om hur man kan ge bilder en genomskinlig bakgrund i Draw genom att exportera dem till GIF. Det fungerar i praktiken som att frilägga bilder.

Det finns ett annat sätt som fungerar på punktuppbyggda bilder.

 

Gör så här:

Jag vill frilägga konturen av huvudet mot den gröna bakgrunden.

 

 

Bakgrunden är en rektangel jag ritat i Draw. Huvudet är en bild i PNG-format jag hämtat från Openclipart och lagt ovanpå bakgrunden.

1. Välj Verktyg -> Pipett (I LibO 3.4 heter det Color Replacer, översättningen av programmet till svenska släpar efter litet.). Detta fönster öppnas:

 

 

2. Markera bilden med huvudet. Klicka på pipetten uppe till vänster i fönstret och välj den ljusblå bakgrunden på huvudet. Se till att Transparent är valt i kolumnen till höger. Klicka på Ersätt.

 

För det enkla exempel jag visar räcker det med några klick. Det finns mer avancerade inställningar att utforska

 

3. Färdigt! Nu är huvudet frilagt mot den gröna bakgrunden.

 

 

4. Man kan givetvis snygga upp och gruppera bilderna:

 

 

Man kan också använda funktionen för att byta till andra färger istället för till Transparent. I mer avancerade bilder kan man experimentera med inställningarna för Tolerans för att få rätt område frilagt. Läs mer om funktionen här.

Funktionen har vissa begränsningar och fungerar inte för vektorgrafik eller rasterbilder.

jan 192012
 

Flattr this!

Jag har ganska ofta behov av att visualisera händelseförlopp på tidslinjer. Jag har tidigare skrivit om hur man kan göra detta i Zotero, Calc och Writer. Jag har hittat paketet chronology som gör det möjligt även i LyX/LaTeX

På paketets hemsida finns en PDF-fil man kan ladda ner för att se möjligheterna. Jag ger ett exempel på en tidslinje jag börjat arbeta på.

 

 

Tidslinjerna är ganska enkla och man kan göra mer avancerade saker i andra program och importera bilder till LaTeX. Det har dock sina fördelar att göra tidslinjer direkt i LyX och LaTeX.