feb 012012
 

Flattr this!

Referenshanteraren och forskningsverktyget  Zoteros nya version, 3.0 med många nya funktioner och förbättringar är färdigt och går att ladda ner på Zoteros hemsida. Zotero är gratis och en bättre referenshanterare och forskningsverktyg än till exempel EndNote.

Jag har inte fått Zotero att uppdateras automatiskt i Firefox på alla datorer än, utan installerat det manuellt från Zoteros hemsida. Jag antar att Zotero 3 är litet för nytt och kolliderar med Firefox som precis uppdaterats till version 10.

Zotero 3 går också att köra som ett fristående program utan Firefox. Man kan länka det till andra webbläsare som Chrome eller Safari och det är möjligt att utveckla stöd för fler.

Jag har tidigare skrivit litet om nyheterna i Zotero 3.