feb 252012
 

Flattr this!

LibreOffice släpper versioner ofta och tidigt. Nya versioner är inte mycket mer än publika betaversioner som användarna får hitta buggarna i.

Det har inte heller varit helt enkelt att rapportera buggar. LibO har satsat mer på snabb utveckling än på kvalitetsarbete och sidorna har varit något elitistiska. Buggrapporter har också blivit obesvarade, vilket leder till att många drar sig för att rapportera sin andra bugg.

Man har väl börjat upptäcka att man måste göra något åt kvalitetsarbetet.

Nu finns det en steg för steg guide för hur man rapporterar buggar. Även om man inte har stor vana och guiden är på engelska är den rimligt enkel.

Läs information om hur man buggrapporterar här.

Om man använder LibO i Linux bör man även rapportera buggar till sin distribution. Ibland är buggar specifika för paketeringen och inte för LibO.

Rapportera LibO buggar i Ubuntu här.

Rapportera LibO buggar i OpenSuse här.

Rapportera LibO buggar i Fedora här.

 

Varför rapportera en bugg?

Det är viktigt att rapportera buggar. Det är bara så utvecklare för veta att det finns ett problem med sin produkt och kan åtgärda fel.

Det är också så fri programvara fungerar, den drivs av gemenskapen, det vill säga de som använder programmet.

Genom att rapportera buggar eller lägga in önskemål om nya funktioner eller förbättringar hjälper man till att driva utvecklingen framåt.

Buggrapportering leder till att vi alla får ett bättre kontorsprogram.

Genom att springa in i, felsöka och isolera en bugg lär man sig hur ett program fungerar. Man förstår hur saker hänger samman och blir en mer avancerad användare.

 

Det är extra viktigt att rapportera buggar i LibO eftersom man har valt att släppa nya versioner ofta och tidigt. Genom att rapportera buggar kan man förhoppningsvis göra så att man lägger mer krut på att LibO ska bli stabilare.