apr 032012
 

Flattr this!

Ibland behöver man skriva in mycket text i celler i Calc. Det finns några knep för att göra detta snyggt.

När man skriver in text i en cell fortsätter texten ovanpå cellen till höger såvida inte den cellen har innehåll.

 

Text i celler rullar på...

 

I så fall beskärs texten i textcellen så att den inte täcker innehållet.

 

...Tills man knappar in något i cellen till höger. För att se texten måste man dubbelklicka på cellen

 

Innehållet i textcellen blir svårläst.

 

Om man alltid vill kunna se allt textinnehåll gör man så här:

 

1. Markera celler, kolumner eller ett område.

 

2. Välj Format → Celler (eller högerklicka och välj: Formatera celler).

 

3. Välj fliken Justering. I dialogrutan väljer man alternativet: Radbryt text automatiskt. Man kan även välja att avstava texten.

 

 

 

Nu bryts raderna automatiskt och texten är alltid synlig

 

 

4. För att snygga till texten kan man avstava manuellt genom att sätta in bidestreck som gör att ord avstavas. Man kan även välja var rader ska sluta genom CTRL+ENTER.

 

Man kan snygga till avstavningar eller radbrytningar manuellt