maj 042012
 

Flattr this!

Jag letar efter ett nytt ordbehandlingsprogram. Eftersom jag gått över till LyX för svåra, snygga och långa texter och FocusWriter för enkla, har LibreOffice Writer kommit på mellanhand. Det enda jag använder det för är egentligen då jag skriver texter som jag lämnar till andra. Ordbehandlingsvana har svårt för LaTeX och .txt filer från FocusWriter är litet för simpla för till exempel en artikel. Writer har blivit för stort och jag spanar efter något litet lättare. Är Calligra Words det program jag letar efter?

 

Calligra

I nya Kubuntu 12.04 finns äntligen första versionen av Calligra, KDE:s kontorssvit. I det ingår ordbehandlingsprogrammet Words som jag ivrigt har testat. Calligra var en av de nyheter i (K)ubuntu 12.04 som jag mest såg fram mot. Hur pass bra är Words och kan det ersätta Writer?

Calligra är en fortsättning på KOffice och Words en fortsättning på KWord, men man har gjort om mycket och det har tagit ett och ett halvt år att få fram en version. Det är en liten grupp utvecklare som arbetar i projektet och givetvis kan man inte ställa omänskliga krav.

Calligra finns i huvudsak för Linux. Det finns en experimentell version för Windows. Tanken är att det ska finnas för fler operativsystem, men där är man inte ännu. Eftersom det är ett KDE-program fungerar det bäst i den miljön. I Gnome drar man in ett par hundra MB KDE-beroenden. Programmet har en bra svensk översättning som dock behöver en viss finputsning.

En liten reflektion är att det i Ubuntu 12.04 är version 2.4.0 av Calligra som finns. Det finns redan en buggfixversion, 2.4.1. Jag hoppas att man antingen backportar Calligra allteftersom, eller att någon sätter upp en PPA, eftersom, som vi ska se, det finns en och annan bugg att rätta till.

 

Words…

Då Words startar kan man välja att öppna ett nytt dokument från malldokument eller välja från en lista med nyligen använda dokument. Inget revolutionerande, men ett smart sätt att komma igång.

 

Man kommer snabbt och smart igång i Words!

 

 

Utseende

Calligra har som standard skrivytan till vänster, sparsmakade menyer upptill och stora paneler med olika inriktning till höger. Det mesta sköter man från panelerna. Det finns paneler för olika funktioner och man växlar mellan dem när man skriver, ritar eller arbetar med layout. Det fungerar, även om det är ovant.

 

 

Man kan välja att dölja panelerna och får då en fantastiskt ren arbetsyta.

 

Om man tar bort alla paneler får man en ren arbetsyta. Eftersom många funktioner bara behövs då man redigerar kan man skriva texten i en ren miljö och plocka fram paneler då man redigerar.

 

Möjligheterna man har att utforma arbetsmiljön är väldigt bra i Words och hela Calligra, väl i klass med eller bättre än i andra ordbehandlingsprogram.

Man kan till och med koppla loss paneler och göra dem flytande eller placera dem vid en annan kant. Kanske är detta mer användbart i ritprogram där man kan behöva ha många funktioner tillgängliga, men det är onekligen en finess.

 

Words med flytande paneler på mitt KDE-skrivbord!

 

Det finns många funktioner på panelerna, men de förklaras dåligt av verktygstips eller hjälp och knapparna är långt ifrån intuitiva. Det tar ett tag att förstå hur man gör saker och hjälpfunktionerna behöver förbättras.

 

Det är inte lätt at förstå vad knappar, rutor och pilar betyder på panelerna

 

Nu hänvisas man till Calligras engelska hemsida med väldigt litet information. Att bygga ett kontorsprogram är mer än programmering. Det behövs en större infrastruktur som Calligra inte har. Det bästa stället för att få hjälp verkar vara Calligras forum.

Calligra är rappt och fungerar oftast bra. Funktionsmässigt ligger man långt efter Writer, men man har nischer där man är klart bättre än Writer. Ett sådant är layoutfunktioner. Man kan flytta runt bilder medan texten flödar runt.

De flesta vanliga funktioner finns: sidhuvud, sidfot, automatisk innehållsförteckning, kolumner, sidnummer etc. Words är en i stort sett komplett ordbehandlare med en del extra godis som att man kan koppla upp sig mot Google Docs direkt i programmet och exportera som PDF. Man har som regel färre alternativ och inställningsmöjligheter i Writer, vilket inte alltid är en nackdel.

Det finns ingen koppling till Zotero eller annan extern referenshanterare. Istället finns det en inbyggd referenshanterare. Den liknar BiBTeX, men man kan inte importera poster utan måste knacka in dem i varje dokument. Detta är en klar nackdel om man skriver akademiska texter.

 

Den inbyggda referenshanteraren påminner om BiBTeX, det vill säga robust, men litet föråldrad. Det hade varit bra om man kunde koppla Words till till exempel Zotero.

 

Så långt har jag mest beröm för Words. Det är ett rappt och elegant, i huvudsak välfungerande program.

 

Det finns dock flera problem…

 

Rättstavning

Rättstavning har så många fel att hela modulen måste få en översyn.

1. Rättstavning syns först då man börjar arbeta i ett stycke. Först då markeras felstavade ord med en röd linje. Det gör det omöjligt att fånga felstavade ord då man bara bläddrar i en text.

2. Lägga till ord fungerar inte. Om man lägger till ett ord i ordlistan markeras nästa förekomst fortfarande som felstavad och man erbjuds ersätta med det tillagda ordet.

 

Man kan inte begära att ett egennamn som Esaias finns i en rättstavningsordlista. Däremot borde man kunna begära att om man lägger till det borde det markeras som rättstavat och man borde inte få valet att ersätta ett felstavat Esaias med ett rättstavat Esaias.

 

3. Ibland blir nästan alla ord felmarkerade men samma ord föreslås som rätt alternativ.

 

En sista anmärkning mot rättstavningen i Words: hur kan ett halvt ord vara felstavat? Jag har aldrig sett något liknande!

 

Bokstäver och tecken

En del saker fungerar inte: Apostrofer och tyskt ü. Det går inte att sätta ut de diakritiska markeringarna. Sådant gör att texter inte ser bra ut och förtar värdet av Words som ordbehandlare och layoutprogram.

Detta fungerar nu som det ska!

 

Underliga sidbrytningar

Vid sidbrytningar blir raderna konstiga. De bryts halvvägs och rättas inte till förrän man börjar justera texten vid sidbrytningen. Detta kanske är mer ett irritationsmoment, men om man vill vara ett layoutprogram är det viktigt att sidor uppdateras rätt och att saker hamnar i WYSIWYG-läge.

 

Sidbrytningar blir konstiga. Det blir tomrum och raderna går inte ända ut

 

 

Hoppig arbetsyta

Då man arbetar på vissa ställen i ett dokument, framför allt, som det verkar, sista sidan, hoppar texten varje gång man knackar in en bokstav. Det är mycket irriterande och efter en stund känner man sig sjösjuk. Liksom med sidbrytningarna sätter jag ett frågetecken för hur sidor uppdateras.

 

Filformat

Words öppnar de flesta vanliga filformat (.doc, .docx, .odt, .rtf osv). Importfiltren för OOXML (.docx) lär vara de bästa tillgängliga (tack vare NOKIA). Stödet för ODF verkar vara starkt. Det finns dock flera problem. En märklig detalj är att om ett dokument använts i Words är Visa Ändringar påslaget då det öppnas i Writer. En annan svaghet är att alla formatmallar inte förs över i dokument skapade i Writer då de öppnas i Words.

 

Ett dokument i LibO Writer. Den indragna texten har en egen formatmall "Citat"

 

 

Samma text i Words. Formatmallen "Citat" har döpts om till Quotation och helt bytt utseende. Dessutom bryts sidan fel

 

Detta visar att det finns saker som inte är som de ska och som gör det svårt att växla mellan program.

Words sparar bara som .odt. Får man en fil i .doc eller .docx måste man spara den som .odt. Det blir ofta problem med att konvertera filer och man kan inte räkna med de ser likadana ut om man byter filformat.

Även om jag förordar ODF, finns det givna tillfällen då man behöver kunna spara i andra filformat och det är bra att kunna returnera en fil i samma format man fick den i.

 

Layoutfunktioner

En av styrkorna i Calligra blir tyvärr också en svaghet. Man kan sätta in bilder och annat innehåll direkt i dokument och flytta och formatera sömlöst. Words blir ett enkelt layoutprogram betydligt enklare att arbeta med än Writer.

 

Words har spännande funktioner för layout och notskrift

 

Nackdelen är att funktionerna är dåligt utbyggda. Att till exempel skriva en akademisk uppsats med numrerade figurer fungerar inte särskilt väl eftersom, vad jag kan se, det saknas automatisk (och manuell) figurnumrering.

Jag tror att om det ska vara meningsfullt att ha layoutfunktioner måste de fungera och vara tämligen avancerade. Annars är risken stor att man halvvägs in i en arbetsuppgift upptäcker att verktygen inte räcker till och att man måste göra om arbetet i ett annat program, I så fall hade man lika gärna kunnat vara utan verktygen från början.

Trots allt tycker jag att layoutfunktionerna är spännande och hoppas att man bygger vidare på dem! De ger Words en egen prägel.

 

Saker som jag saknar

Jag vill inte rada upp en önskelista och det är ingen mening om Words blir en koloss som Writer eller MS Word. Några saker tycker jag dock hör hemma i ett modernt ordbehandlingsprogram:

1. Automatisk spara funktion helst med ett återställningssystem. Förr eller senare kraschar ens dator eller man själv och då kan det vara guld värt med en extra säkerhetsnivå.

2. Automatisk ordkomplettering. Detta finns i Writer och när man lärt sig använda den saknar man den.

 

Litet funderingar

Words saknar viktiga funktioner och flera andra är buggiga eller är svåra att begripa. Jag fick programmet att krascha då jag rotade bland layoutfunktionerna, vilket visar att Words är en .0 version eller publik beta för att sondera vad som måste förbättras.

Ett problem tror jag är att man försökt ta en för stor tugga. Words vill vara litet av allt: ordbehandlingsprogram, ritprogram, tonskrivarprogram men det är i nuläget inte superbra på något.

Därmed inte sagt att jag tycker illa om Words. Det är roligt att arbeta i och det allra mesta fungerar. Dessutom behövs Words och hela Calligraprojektet.  OOo:s kodbas är från 1990-talet och delar av programmet är skrivet för DOS vilket begränsar hur mycket det går att utveckla. Koden är gammal, oöverskådlig och ändrar man på ett ställe blir det en bugg någon annanstans. Det finns en gräns för hur många funktioner man kan (och bör) lägga till. Särskilt med LibreOffice tycker jag att nya funktioner ibland är kosmetiska och även har introducerat buggar eller problem. Kanske börjar man nå en gräns för hur mycket programmet tål att utvecklas?

Calligra har en modernare och enklare kodbas och det finns alla möjligheter att utveckla vidare.

Words är i grunden ett bra program som inte är färdigt. Jag hoppas att det fortsätter utvecklas och att man kan höja tempot (locka fler utvecklare) så att det inte dröjer åratal mellan versionerna. Ett gott tecken är att man fått in flera studenter till Googles Summer of Code där jätten sponsrar utveckling av fri programvara.

Words är ett i huvudsak välfungerande lättare ordbehandlingsprogram med många, kanske inte så svåra, men irriterande, ibland mycket irriterande, buggar. Funktioner känns ibland bara halvvägs utvecklade och många saker behöver ses över. Kanske har man velat för mycket och gett Words många funktioner utan att fundera igenom hur användare arbetar eller göra allt färdigt. Words har stor potential som inte är utnyttjad.

Just nu är Words inte tillräckligt bra. Låt oss hoppas att programmet så småningom kommer att bli det eleganta ordbehandlingsprogram som det har alla möjligheter att bli!

  7 Responses to “Calligra Words: inte tillräckligt bra”

 1. Tack för en utförlig artikel. Har bara hunnit leka med Words. Ej testat dom andra delarna av kontorsprogrammet Calligra. Din blogg är läsvärd som vanligt, Påvel.

 2. Et par kommentarer:

  bogstaver ock tegn funkar bra for mig. Kan du beskriva det mere precist?

  Automatisk spara findas, men du kan inta inställa frekvensen. Just nu 6 minutter, om jeg kommer ihåg rätt. I version 2.5 bliver det muligt at inställa det. Og ocksa återställningssystemet i kommande version 2.5 er just nu forbätret.

  Sidbrytninger kan jag inta genskaba just dit problem. Kan du oprätta en bug report i vores bugzilla, tack! med et eksempel dokument.

  Hoppande texten har jeg en fiks på. Jag vett inta om den kommar bliva frigiven i 2.4.3 eller 2.5

  Ock rättstavning er fikset i 2.4.1, men der findas mycka forskelliga ’backends’ så kanske der stadig är fel. Om du kan reportere bugs du hittar då går det mykat bätra at fiksa

  • Försökte rapportera buggen med felaktiga sidbrytningar, men jag hittade inte hur man bifogar filer. Öppna detta dokument i Words och bläddra ner till en sidbrytning: http://dl.dropbox.com/u/1052861/Calligra%20bug.odt. Det blir en eller flera tomma rader längst ner på sidan och sista raden på sidan bryts mitt i. Dokumentet är ursprungligen skapat i OpenOffice Writer och alltid sparat i .odt-format.

   Jag arbetar på teckenbuggen som är litet underlig, den finns på en dator men inte på en annan och jag försöker ringa in den.

 3. Tack så myckat

  Nu vet jeg hur de felaktiga sidbrytningar händer. Writer sparar var ombrytningen är i Writer. Det benämnas et softbreak. Dissa forsvinder inta (bug) når du bäjer skriva. Så Words vil altid bryta sidan på det samma plats. Indtil soft-break är mere end 2 tommer fra sidbrytningen.

  • Jag har nu testat buggen med tecknen och jag får efter litet trixande det att fungera på alla datorer. Kanske är det en uppdatering i Kubuntu som fixade det eller någon inställning som inte fungerade.
   Hur som helst är buggen borta och jag ändrar i mitt inlägg!

 4. Hej igen!
  Skulle vara kul om du skrev lite om vad du tycker om 2.5-betan av Calligra. Varning för att buggar som du uppmärksammar kan komma att fixas innan den skarpa releasen 🙂

  • Jag ska försöka!
   Problemet är att jag har fått sämre med tid både för att betatesta och för att skriva på bloggen.
   Får se vad jag mäktar med.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: