jun 032012
 

Flattr this!

Texlive är basen för LaTeX i Linux. Jag använder LyX för avancerat skrivande och eftersom LyX bygger på LaTeX använder det också Texlive. TexLive ligger i botten för alla editorer som Kile, Texmaker osv och bestämmer i slutänden vad som är möjligt att göra.

I senaste *buntu, version 12.04, skeppas Texlive 2009. Detta är inget fel, men paket och skript är tre år gamla och om man tänkt använda 12.04 som LTS-version under de närmaste fem åren, blir de ännu äldre. Man kommer 2017 fortfarande att använda Texlive 2009.

Det släpps en ny  version av Texlive varje år med uppdaterade paket och funktioner. Anledningen till att man släpar efter i Ubuntu är att Texlive är svårt att paketera och att man använder Debians paket. Debian släpper nya versioner med några års mellanrum och packar om Texlive först när det behövs.

Det är dock ganska enkelt att uppdatera Texlive på egen hand.

 

Varningar

Först vill jag dock framföra några allvarliga varningar:

 • Det kan bli problem med äldre filer och de uppdaterade skripten. Jag skriver om ett problem jag fick i slutet av inlägget. Håller man på att avsluta viktiga projekt bör man inte uppdatera Texlive. Det allra mesta går säkert att fixa, men det kan ta tid att leta lösningar.
 • Som standard installeras Texlive i /usr/local, det vill säga ens /, rotkatalog. Eftersom installationen kräver cirka 2,5 GB hårddiskutrymme måste man se till att / är tillräckligt stor.
 • Eftersom 2,5 GB filer ska laddas ner så se till att du har gott om tid och en så snabb och stabil Internetuppkoppling som möjligt!
 • Texlive 2011 bör fungera med de flesta LaTeX-editorer. Jag har dock inte testat alla program och möjliga varianter. Det kan finnas editorer som kräver Texlive 2009 och som inte kommer att fungera.
 • Jag har testat att uppdatera Texlive 2011 i *buntu 12.04. Guiden bör fungera i äldre versioner av *buntu, men jag har inte testat detta. Guiden bör, med små justeringar fungera i andra Linuxdistributioner.
 • Använd guiden på egen risk! Jag började med att installera på en testpartition tills jag visste att allt fungerade. Först då gjorde jag om det på mitt riktiga system. Alla steg går att ta bort, Texlive 2009 går att installera på nytt och Texlive 2011 går att radera.

Än en gång: Kör guiden på egen risk!

 

Installera Texlive 2011

Med dessa varningar guidar jag hur man installerar Texlive 2011. Guiden är för en standardinstallation. Det innebär att hela Texlive installeras i /usr/local. Avancerade användare kan installera i valfri katalog och välja bort till exempel språkpaket.

 

1. Skumma åtminstone igenom dessa instruktioner. Där finns tips om något går fel.

 

2. Ladda ner installationsskriptet. Välj filen install-tl-unx.tar.gz. Spara den. Packa upp den förslagsvis i din Hemmapp. Du ska få en mapp som heter: install-tl-20120511. Datumet anger Texlive version.

 

3. Öppna mappen  install-tl-20120511. Öppna en terminal i mappen och ge kommandot:
sudo ./install-tl

 

och ange ditt lösenord.

 

Bilderna är från Kubuntu 2012.04, men alla *buntu varianter fungerar på samma sätt

 

skriptet är på engelska, men enkelt att följa. Svara ”i” på första frågan så kör installationen igång.

 

Välj "i" så kör installationen igång

 

Det tar en bra stund eftersom paketen hämtas ner från en server.

 

Efter installationen

Då installationsskriptet tuggat färdigt finns Texlive 2011 på datorn. Om man inte fått några felmeddelanden under installationen ska allt vara OK. Man kan dock testa om Texlive är installerat genom att ge kommandot:

 

ls /usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux/tex

 

om man kör 32-bitars system eller:

 

ls /usr/local/texlive/2011/bin/x86_64-linux/tex

 

om man kör ett 64-bitars.

 

Hur många bitar ens system har kan man ta reda på med komamndot:

 

uname --m

 

Med uname --m får man reda på hur många bitar ens system har. Detta är viktigt för att man ska kunna ange sökvägen till Texlive!

 

ls-kommandot listar programmet tex i standardmappen för Texlive 2011 och svaret i terminalen bör se ut så här (för 64-bitars system):

 

Grönt ljus! *Buntu hittar tex och Texlive 2011 bör därför vara korrekt installerat

 

 

Det gäller nu att få *buntu att förstå att man installerat Texlive 2011 och börja använda det. På Texlives sida kallas detta för att ”setting PATH”. Vilket är nördspråk. Detta är enklare än man kan tro och vad man får det att låta som.

 

Man öppnar sin hemmapp, väljer att visa dolda filer. Därefter öppnar man filen .profile. Längst ner i den skriver man in raderna:

 

# PATH till Texlive 2011
export PATH=/usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux:$PATH

 

Eller om man har ett 64-bitars system:
# PATH till Texlive 2011
export PATH=/usr/local/texlive/2011/bin/x86_64-linux:$PATH

 

Så här bör .profile se ut. Raderna som ska läggas till är markerade. Jag använder ett 64-bitarssystem

 

OBS!! Raderna (åtminstone den andra) måste skrivas in exakt som i guiden!! (kopiera och klistra in)

Spara och stäng. Den första raden som börjar med # är en kommentar som talar om vad som ändras. Det är bra att sätta in kommentarer då man ändrar i inställningsfiler så att man i framtiden förstår vad ändringen är till för.

Den andra raden ger sökvägen till Texlive 2011 som vi fick genom ls-kommandot ovan kompletterat med ett kommando om att *Buntu ska söka och använda program där. Det gör att *Buntu kommer att börja använda Texlive 2011.

Logga ut och logga in för att ändringen ska träda i kraft (eller om du vill snitsa till det kan du ge kommandot: source .profile som gör att *buntu läser om .profile och ändringarna träder i kraft direkt.).

Kontrollera att *buntu hittar Texlive 2011 med kommandot:

tex -v

i en terminal.

Det bör stå texlive 2011.

 

LyX

Även LyX måste hitta Texlive 2011. Öppna LyX. Gå till Vertyg -> Omkonfigurera. Stäng LyX. Öppna LyX igen. Nu bör allt vara OK. Testa detta genom Verktyg -> TeX-information och bocka i rutan Visa sökväg. Sökvägen ska vara till /usr/local.

 

TeX-information i LyX. Notera sökvägen: /usr/local/texlive/2011... Det innebär att LyX hittat Texlive 2011 och allt kommer att fungera

 

Nu ska LyX-filer gå att kompilera till dvi eller pdf och alla andra funktioner som kräver LaTeX ska också fungera.

Grattis! Nu kommer du att köra Texlive 2011 de närmaste 5 åren!

Guiden bör gå att tillämpa för nya versioner av Texlive åren som kommer.

 

Tips

Tips 1

Texlive 2011 har en pakethanterare, tlmgr, med vilken man kan uppdatera, installera och ta bort paket. Eftersom den körs som root ställer det till med problem med PATH eftersom root har en egen sökväg. Det finns olika lösningar. En enkel variant är att ge detta kommando i en terminal:

 

sudo env PATH="$PATH" tlmgr --gui

 

Då får man upp ett grafiskt skal för att sköta Texlive

 

 

Tips 2

Om man har Texlive 2009 installerat via pakethanteraren kan man ta bort alla paket som tillhör Texlive i Synaptic, Muon eller motsvarande pakethanterare. Detta sparar plats. Alla LaTeX editorer bör hitta Texlive 2011 och fungera tillsammans med det. Jag har dock inte testat alla upptänkliga editorer och varianter och det kan finnas program som inte fungerar. Om man installerar en ny editor drar den in Texlive 2009 som beroenden. Dessa paket går att ta bort i efterhand. alternativt kan man installera utan beroenden via terminalen med kommandot:

 

sudo apt-get install --no-install-recommends paketnamn

 

så slipper man installera/avinstallera Texlive.

 

Tips 3

Jag sprang in i ett problem då mina gamla filer skrivna med Komascript och med paketet sidecap inte ville kompilera. Efter en del sökande hittade jag lösningen. Skriv in:

 

\usepackage{everysel}

 

i Preamblen.

Om man använder Komascript kan man kontrollera vilka problem som kan uppstå med nya versioner på projektets hemsida (på tyska).

  16 Responses to “Uppdatera Texlive 2011 på *Buntu 12.04”

 1. Hej.
  Jag körde installation. När jag skrev

  locate -b ’\tex’ | grep bin fick jag svaret

  /usr/bin/tex

  Det verkar som det är något tokigt.
  Vad gick fel.

  • Du har nog Texlive 2009 installerat via pakethanteraren. Om du använde standardinställningarna i installationsskriptet ska inte detta vara något problem. Testa att gå vidare med de kommande stegen. Det enda du då måste veta på egen hand är om du kör ett 32 eller 64-bitars system. Det kan du ta reda på med kommandot uname –m (OBS! Två bindestreck framför m, det syns nog dåligt).
   Efter installationen kan du ta bort Texlive 2009.
   Skriv gärna hur det går, jag kanske uppdaterar guiden med en sektion om vad som händer om man har Texlive 2009 installerat!

 2. Jag använder Xubuntu 12.04. När jag frågar datorn.
  uname –m
  Så svarar den
  i686
  Jag har installerat texlive via synaptic. När jag kör i kommandot
  latex pelle.tex, så svarar den
  This is pdfTeX, Version 3.1415926-1.40.10 (TeX Live 2009/Debian)
  entering extended mode
  (./pelle.tex
  LaTeX2e

  Jag lade till i ”./profile” PATH /usr/bin/tex PATH
  Jag har även prövat att texhash.

 3. Det har skapats
  /usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux

  Men när jag försöker att köra tex, så faller den ner till 2009 års version.

  • Har du kört alla stegen i guiden? Du måste skriva in raderna i filen .profile i din hemmapp och logga ut/logga in. Du måste måste skriva in exakt som det står i guiden och inget annat (kopiera och klistra in):

   # PATH till Texlive 2011
   export PATH=/usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux:$PATH

   Vilken editor använder du?

 4. I PATH,
  så skrev jag # PATH till Texlive 2011
  export PATH=/usr/bin/tex:$PATH

  Jag använder TeXmaker.

  Jag avinstallerar nu tex-2009

  • Ta bort vad du skrev och skriv istället in (kopiera och klistra in):

   # PATH till Texlive 2011
   export PATH=/usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux:$PATH

   Exakt så och inget annat!
   Logga ut och logga in och allt bör fungera. Jag ska försöka testa med TeXMaker, det bör inte vara några problem, men det blir först imorgon.

  • Jag installerade TexMaker och testade snabbt. Programmet hittade Texlive 2011 automatiskt, allt verkar fungera och det går att göra PDF:er.

   Följ guiden så ska det fungera!

 5. Jag installerade det en gång till. Jag prövade att skriva
  locate -b ’\tex’ | grep bin
  och fick svaret
  /usr/bin/tex

  När jag i terminalen skrev ”man tex”,
  så fick jag svaret att det inte var installerat. Jag prövar en gång till. Tack för all hjälp.

 6. Nu fungerar det.

  locate -b ‘\tex’ | grep bin

  ger svaret

  /usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux/tex

  Möjliga felkällor: Första gången kom tex från UIB, universitet i Bergen, nästa gång kom det från något annat ställe. Jag hade ”luatex” kvar i synaptic, tog bort det gjorde sudo apt-get autoremove, en del .sty filer försvann.
  TexMaker fungerar utan problem.
  tex –v ger
  TeX 3.1415926 (TeX Live 2011)
  kpathsea version 6.0.1

  • Roligt att det fungerar!

   Jag ska se över guiden och se om jag kan göra den bättre. Det är trots allt en ganska avancerad manöver och det är inte så lätt att guida.

   Texlive känner av vilken server som ligger närmast och laddar ner därifrån. Det brukar gå snabbast och utan problem.

   Kvarblivna paket från Texlive 2009 påverkar inte Texlive 2011, men tar extra plats på hårddisken. Du bör ha fått en nyare version av Luatex med Texlive 2011 och nya versioner av .sty filerna.

  • Nu har jag ändrat i guiden och tagit bort kommandot:

   locate -b ‘\tex’ | grep bin

   eftersom det ställde till med litet problem. istället har jag lagt till ett annat sätt att lokalisera Texlive 2011.

 7. /usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux$ ls tex ger svaret
  tex

  Du glömde att katalogen heter ”i386-linux” och inte ”86-linux”

  Men allt fungerar nu. Stort tack och jag är lite sur på *buntu att de inte kan ha en nyare variant av LaTeX. Deras snack om beroender och dylikt håller inte.

  • Fixat! Tack för att du kollade, jag har inget 32-bitars system så jag blev litet osäker.

   Ubuntu bygger på Debian och det är Debian som inte packat nyare Texlive. Vad jag fått mig förklarat är det ett stort arbete som man inte vill göra utom då man släpper nya versioner, i Debians fall med några års mellanrum.

   Till nästa Ubuntu, 12.10, har Debian packat Texlive 2012 eftersom man snart kommer att frysa inför släpp av ny version. Det innebär att nästa Debian, som på vissa sätt är jämförbar med Ubuntus långtidsversioner, kommer att ha en mycket nyare version av Texlive än Ubuntu 12.04 LTS. Man kan ju klaga över saker, men i så fall borde man själv engagera sig och packa paket…

   Hur som helst är det ganska enkelt att uppdatera Texlive på egen hand när man väl hittat knepen!

 8. Måste LyX vara installerad innan man uppdaterar Texlive? Dvs. om jag först lägger in Texlive 2011 och därefter installerar Lyx, kommer jag då att få Texlive 2009?

  Har inte Lyx installerad, men är nyfiken på att testa den. Tänkte att då kunde det vara lika bra att skaffa Texlive 2011 innan man börjar experimentera med att skapa dokument. Man kanske tjänar lite tid om man installerar saker i rätt ordning eller så har det ingen betydelse i slutändan.

  • Du behöver inte ha LyX installerat för att installera TexLive. Om du först installerar Texlive 2011 kan du därefter installera LyX utan beroenden som jag skriver sist om i inlägget.
   Om du bara vill testa LyX skulle jag nog rekommendera att du installerar via pakethanteraren med Texlive 2009 samt, om du vill skriva på svenska, paketet texlive-lang-swe. Detta går snabbare och det är mindre risk att något strular, enklare att ta bort, samt tar betydligt mindre plats på hårddisk/tid att ladda ner. LyX har en ganska hög inlärningströskel men om du fastnar för det kan du uppdatera till Texlive 2011 senare.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: