jun 132012
 

Flattr this!

LyX och LaTeX är ett suveränt system för att sätta böcker. Med LyX kan man sätta texter på de snyggaste sätt. Då det gäller layout kan man dock arbeta med de minsta detaljer.

 

Då man citerar och hoppar över en bit i originaltexten bör man markera att man utelämnar ett avsnitt med hakparenteser och tre punkter: […].

 

Om man använder vanliga punkter i LyX:

 

 

Blir inte resultatet perfekt då man skapar en PDF.

 

 

Här har jag en hakparentes med tre vanliga punkter. Citatet är ur ett brev från Esaias Tegnér till Götiska förbundets Skriftvårdare Jacob Adlerbeth i vilket Tegnér klagar på det götiska.

 

Då man skapar en PDF-fil blir inte resultatet det bästa:

 

De tre punkterna i hakparenteserna hamnar för tätt och ser hoptryckta ut.

 

LyX tolkar punkterna som vanliga punkter och anpassar inte avståndet till hakparentesen. Texten blir hoptryckt.

 

För att få snyggare punkter kan man sätta in ldots (jag har inte hittat något svenskt namn). I LyX gör man det med den vänstra ALT tangenten + punkt (ALT+.). Man får tre punkter med ett tangenttryck. LyX vet om att tecknen hör samman.

 

Med specialpunkter får man snyggare resultat

 

 

Resultatet är bättre än med vanliga punkter men inte perfekt.

 

Punkterna i hakparenteserna är snyggare än i förra exemplet. De är inte längre hoptryckta. Notera emellertid att sista punkten ligger längre från parentesen än den första. Det är inte riktigt godkänt...

 

Den sista punkten i varje hakparentes ser något förskjuten ut. För att slipa på punkterna litet till kan man ställa in kerningen av dem i LaTeX-ingressen (Preamblen). där skriver man in:

 

\let\ldotsOld\ldots

\renewcommand\ldots{\,\ldotsOld\unkern\,}

 

 

Nu är punkterna nog så snygga som de går att få med LyX!

 

Snyggaste exemplet! Inga hoptryckta hakparenteser som förstör textflödet och de tre punkterna ligger på jämna avstånd!

 

Hakparenteserna är inte hoptryckta och punkterna ligger på jämna avstånd.

 

Om man jämför med hur samma text ser ut i LibreOffice är det en markant skillnad.

 

Punkter och hakparenteser blir som det första exemplet med LyX. De blir hoptryckta och stör textflödet. Notera även att texten som helhet är sämre rent typografiskt.

 

Inget ordbehandlingsprogram kommer i närheten av LyX och LaTeX då det gäller att sätta sidor snyggt och rätt.

 

Det är sådana här små skillnader som sammantagna blir väldigt stora som gjort att jag numera föredrar LyX framför ordbehandlingsprogram när jag ska skriva seriösa texter. Ordbehandlingsprogram har vant oss vid att läsa halvtaskiga utskrifter. LyX skapar vackra sidor och vacker text som blir roligare och mer vilsam att läsa.