jul 272012
 

Flattr this!

 

man räknar ekonomi i LibreOffice/OpenOffice Calc kan man behöva ha minusresultat, negativa tal, i rött och nollresultat och vinster i svart, positiva tal. Talen ska automatiskt bli röda eller svarta beroende på sitt värde och man ska slippa ge siffror färg manuellt i efterhand.

 

Jag använder ett enkelt exempel med en enda kolumn siffror

 

Hur gör man det?

 

Gör så här:

 

1. Ställ markören i en tom cell i ett kalkylark. Högerklicka och välj: formatera celler…

 

 

2. I dialogrutan som ploppar upp väljer man fliken Teckeneffekt och i rullmenyn Teckenfärg Ljusrött (jag tycker den ger bra kontrast).

 

 

3. Se till att markören är kvar i samma cell som du använde i steg 1!

Klicka på F11. Det öppnar fönstret för formatmallar och formateringar.

Klicka på den andra knappen från höger överst i fönstret. Den skapar en ny formatmall som bygger på den markerade cellen.

 

 

 

Kalla den nya mallen till exempel Röd. Klicka OK.

Formatmallen Röd ska nu finnas i fönstret för formatmallar och formatering.

 

 

Nu kan man stänga fönstret för formatmallar och formatering eller förankra det vid sidan av kalkylarket, vilket jag tycker är praktiskt.

 

4. Nu gäller det att se till att negativa tal automatiskt blir röda medan andra siffror förblir svarta, det vill säga negativa tal ska använda formatmallen ”Röd”.

Ibland har man en kolumn som redovisar resultat, i mitt enkla exempel kolumn A. För att markera den klickar man på kolumnrubriken ”A” överst. Om man vill markera hela kalkylarket gör man det med CTRL+A. Man markerar flera kolumner/rader med CTRL+klick eller ett visst område genom att dra med musen över det.

 

 

 

5. Se till att kolumnen/området är markerade!

Välj: Format -> Villkorlig formatering…

 

I dialogrutan som ploppar upp ändrar man överst: Cellvärdet -> mindre än -> 0

och i raden under: Cellformatmall -> Röd

Man ser Exempel på röd text till höger i dialogfönstret.

 

 

 

Klicka på OK.

 

Färdigt!

Nu blir negativa tal som matas in i kolumn A automatiskt röda medan 0 och positiva tal blir svarta alltefter de matas in.

 

Tillägg

Som Mikael påpekar i en kommentar finns det ett enklare sätt att få till röda siffror:

1) Markera de celler med tal som man vill ska formateras med röd färg om talet är negativt
2) Högerklicka i markeringen och välj ”Formatera celler”
3) I dialogen som kommer upp, välj fliken ”Tal” och där kategorin ”Tal”
4) Bocka för valet ”Negativa värden i rött” i delen ”Alternativ” i samma flik i dialogen

 

 

Jag har arbetat med OOo/LibO så länge att jag vill göra allt med formatmallar och ibland gör det att saker blir väl komplicerade. Fördelen med denna metod är givetvis att den är enklare. Fördelen med min metod är att man kan spara formatmallar i dokumentmallar och automatiskt få röda siffror i nya dokument av samma typ. Slutresultatet blir detsamma med negativa värden i rött.