sep 262012
 

Flattr this!

Jag visade för ett tag sedan hur man kan fylla i blanketter i OpenOffice/LibreOffice Writer. Det som inte fungerade är då blanketten ska skrivas under. Då måste man skriva ut och signera för hand.

Det går dock att få till underskrifter direkt i datorn. Man utgår från en signatur som man antingen scannar eller digitalfotograferar.

Detta är mer användbart än man kan tro. Man kan skicka underskrivna brev eller jobbansökningar som PDF-filer. Det ser snyggare ut och imponerar på en tilltänkt arbetsgivare.

Detta tips är för Linux och jag använder ett terminalprogram för bildbearbetningen. Man kan förvisso konvertera och fixa till bilder i andra operativsystem och på andra sätt än jag visar, men jag tycker att detta sätt är snabbt och behändigt.

Istället för min egen signatur använder jag Erik Gustaf Geijers underskrift av ett brev till Götiska förbundets skriftvårdare Jacob Adlerbeth från 1818.

 

Hälsningen Hej! Var Götiska förbundets hälsning och en stor nyhet i början av 1800-talet. Geijer och Adlerbeth var tongivande i förbundet. Så småningom började icke-göter säga Hej! och numera använder vi alla hälsningen. Geijer har signerat brevet EG Geyer. Stavning var friare i början av 1800-talet.

 

Bilden är ett digitalfoto, en punktuppbyggd bild i .jpg fomrat.

Först frilägger jag bilden. Det behöver man sannolikt inte göra om man utgår från sin egen underskrift på ett vitt papper. Jag frilägger och fixar till bilden i GIMP.

 

En frilagd och något förbättrad bild av hälsning och underskrift. Filen är fortfarande sparad i .jpg. Jag hoppas att det framgår att bokstävernas konturer är litet ojämna

 

Nackdelen med punktuppbyggda bilder är att de inte blir bra om man förstorar dem och bilden måste därför konverteras till linjegrafik som PDF eller SVG. En underskrift består ju av linjer. Vilket format man väljer beror på hur bilden ska användas.

 

 

En del av Geijers signatur i stark förstoring. En punktuppbyggd bild blir pixlig

 

Samma förstoring med en bild sparad som linjegrafik. Den tål att förstoras hur mycket som helst. Att bokstäverna är ojämna beror på att Geijer använde gåsfjäderpenna

 

 

 

Ett enkelt sätt att göra detta på är med programmet Potrace. Potrace är ett terminalprogram som konverterar mellan filformat och fixar till bilder. Det finns i de flesta Linuxdistributioner. I *buntu installerar man det med:

 

sudo apt-get install potrace

 

Potrace utgår från bilder i .bmp format. Jag exporterar därför bilden som Geijer.bmp i GIMP. Därefter är jag klar med GIMP och Potrace tar över.

 

I en terminal i mappen jag arbetar i ger jag kommandot:

 

potrace Geijer.bmp -b PDF -o Geijer.pdf

 

om jag vill ha en PDF-fil. Om jag vill ha filen som SVG som är lättare att få in i Writer:

 

potrace Geijer.bmp -b SVG -o Geijer.svg

 

Byt ut Geijer.bmp mot namnet på din egen bild.

Färdigt!

 

Här är Geijers hälsning sparad som en SVG-fil. Den tål att förstoras och är lätt att infoga i ordbehandlingsdokument

 

 

Nu kan jag signera brev och ansökningar med Erik Gustaf Geijers götiska hälsning från 1818! Eftersom bilden är sparad som linjegrafik kan jag förstora den hur mycket som helst utan att kvaliteten försämras.

För den som vill lära sig de möjligheter som finns i Potrace rekommenderar jag denna sida där alla kommandon beskrivs.