sep 292012
 

Flattr this!

ApacheOpenOffice och LibreOffice får allt fler och bättre stödfunktioner. En är förstklassig clipart, bilder som man kan använda fritt i dokument.

En av de största samlingarna finns på ApacheOpenOffice sida för tillägg. Om man söker på clipart får man upp en lång lista. De olika tilläggen innehåller tematisk clipart som djur, hus och frukter.

Bilderna är enkla att installera eftersom de är tillägg. Man laddar ner och öppnar dem med OOo/LibO och startar om programmet. Därefter finns bilderna under Verktyg -> Galleri. Man når dem även med knappen Galleri på verktygsraden. Man drar och släpper bilder från galleriet till sitt dokument.

 

De olika samlingarna av clipart listas till vänster. I det övre fältet kan man se bilderna och under det finns ens dokument. En glad gris piggar upp alla dokument!

 

Tilläggen med Clipart fungerar lika bra i AOO som LibO.