nov 292012
 

Flattr this!

Jag har kompletterat den svenska översättningen av ordbehandlingsprogrammet FocusWriter. Eftersom jag använder programmet dagligen retade jag mig på att många kommandon var på engelska. Jag retar mig mer på delvis översatta program än sådana som är helt på engelska. Därför bestämde jag mig för att göra en insats som översättare.

Kompletteringarna finns i senaste versionen av FocusWriter som kan laddas ner från programmets hemsida. Alla menyer och kommandon ska vara på svenska.

Ta gärna en titt så att översättningen är OK!

Jag kommer att försöka hinna med att översätta andra program som jag använder. Eftersom superöversättaren Daniel Nylander tagit ledigt släpar översättningen av flera fria program efter.

nov 032012
 

Flattr this!

Eftersom den genomsnittlige Linuxanvändaren tillbringar 77% av arbetsdagen i terminalen, 32% av tiden med att söka lösningar på Internet och resten av sin tid åt riktigt arbete, är det viktigt att arbetsmiljön är bra.

Det går att smycka sin terminal på ett personligt sätt. Ett är att förse den med visdomsord eller hälsningsfras.

Ett enkelt sätt att göra detta på är att besöka denna sida som förvandlar text till ASCii bilder. Man skriver in en fras, väljer typsnitt och andra variabler och får en färdig bild.

Bilden kopierar man till Kate, Gedit eller motsvarande texteditor och sparar i sin Hemmapp. Jag kallar min bild för Bild.

Därefter öppnar man filen. .bashrc. Det är en dold fil i Hemmappen och man måste välja visa dolda filer för att hitta den. Man lägger till raden:

 

cat Bild

 

 

Notera att jag lagt till en kommentar. Det är det som står på raden innan cat Bild efter #-tecknet. Kommentarer blir inte inlästa av systemet och är bra för att komma ihåg saker när man ändrar i inställningsfiler.

Spara och stäng. Logga ut och in och när man öppnar sin älskade terminal hälsas man på ett personligt sätt.

 

 

Den seriöse användaren bör sluta läsa här!

 

Eftersom Linuxanvändare aldrig blir äldre än 15, åtminstone mentalt, kan man smycka sin terminal med ASCii-bilder som speglar detta. Ett exempel är:

 

 

Man kan låna ASCii bilder från sidor som denna  eller denna eller sök på ASCii art för fler alternativ!