feb 012013
 

Flattr this!

ApacheOpenOffice är den egentliga arvtagaren till Openoffice. LibreOffice är en avknoppning och det har varit en del stridigheter mellan grenarna.

Hittills har inte AOO funnits på svenska medan LibO haft en fin svensk översättning, vilket gjort valet ganska enkelt för de flesta av oss svenskar som vill ha ett modernt fritt kontorspaket.

Nu finns emellertid också AOO i en svensk version, vilket givetvis är en mycket god nyhet, men gör det svårare att välja.

 

LibreOffice

Personligen tycker jag att LibO har en bättre licens och organisation med många små företag och enskilda utvecklare, där ingen ensam kan dominera projektet. Att släppa nya versioner ofta och tidigt har lett till ett högt utvecklingstempo och att man fångat upp utvecklare som enkelt (ibland kanske för enkelt?) fått med sin kod. Nackdelen är att LibO är buggigt. För en avancerad användare ibland nästan katastrofalt buggigt. Jag hade gärna sett ett lugnare tempo med färre och stabilare versioner.

Mitt råd är att man använder den version med högst sistasiffra i versionsnumret för att få en så stabil version som möjligt. Hoppar man på en ny version tidigt får man räkna med att springa in i och rapportera buggar. Detta gör att man blir delaktig i projektet och är en av målsättningarna med att släppa nya versioner tidigt och ofta.

 

Apache OpenOffice

AOO har en licens som tillåter att bidrag från fristående utvecklare kan paketeras om och säljas av de stora företag som dominerar projektet. Detta kan skrämmer bort en del utvecklare, men behöver inte vara en nackdel för projektet, som genom företagen bakom får mer resurser. Genom att de kan sälja sina egna versioner av AOO kan de också bli villiga att satsa mer på projektet.

AOO har också haft problem med buggar, men där beror det mesta på att man varit tvungen att skriva om delar av källkoden på grund av licensfrågor. Eftersom man bränt större delen av sitt krut på detta ligger AOO efter LibO vad gäller nya funktioner.

Jag har använt AOO för litet för att ha kunnat bilda mig en egen uppfattning om det.

 

Framtiden

Vad som händer framöver är som vanligt svårt att sia om. Programmen kommer att bli allt mer olika eftersom de utvecklas på olika sätt. LibO lyckas förhoppningsvis hålla sitt höga tempo, men hitta en balans vad gäller buggar. AOO kommer att ta in funktioner från IBM:s Lotus Symphony, vilket är mycket spännande. Det kan till exempel betyda ett helt nytt utseende. Det centrala är att båda kontorspaketen använder det fria filformatet ODF så det är inga problem att skicka filer mellan dem för en som vill testa sig fram.

Vilket kontorspaket man väljer är upp till en själv och jag ser ingen nackdel i att kunna välja, tvärtom, konkurrens och valfrihet är bra och ett av skälen för att man ska använda fri programvara! Genom konkurrensen blir båda projekten tvungna att göra sitt bästa och de som vinner på det är vi användare.

Varför ska man förresten välja? Åtminstone på Linux *buntu går det att installera och köra AOO och LibO parallellt. Jag kör nu LibO 3.6 och AOO 3.4 samtidigt.

TILLÄGG: AOO 4.0 finns ännu inte på svenska. Version 3.4.1 på svenska går att ladda ner här eller här. Välj paket för ditt operativsystem och arkitektur!