feb 122013
 

Flattr this!

Mitt blogginlägg om en jämförelse mellan LibreOffice och Microsoft Office kommenterades igår av Tommy K. Johansson som driver bloggen TKJ, en väldigt bra sida för den som söker information och tips om datorer och datorprogram.

Jag vill kommentera några saker i hans blogginlägg.

TKJ påpekar bland annat att:

När det gäller kostnaden är det dock inte korrekt att bara titta på prislappen för programmet. Det är ett fel man ofta gör när man propagerar för program med öppen källkod. För det är inte bara programmet som kostar – det som verkligen kostar är tiden man använder det.
Om det tar tre timmar längre tid att göra någonting i ett gratisprogram jämfört med ett kommersiellt, får man inte glömma att de tre timmarna faktiskt är en kostnad

Eftersom jämförelsen gäller Microsoft Office och LibreOffice är det rimligt att man förankrar att det finns sådana skillnader mellan programmen. Jag har svårt att se vad som skulle ta tre timmar längre i OOo/LibO jämfört med MS Office. Den jämförelse som The Document Foundation publicerat visar tvärtom att båda programmen är kompetenta och klarar av att utföra enkla och avancerade uppgifter på ett fullt tillfredsställande sätt. Att något program är bättre på en viss sak kompenseras genom att det andra har fördelar på något annat område. Tidsskillnaden mellan programmen i dagligt arbete torde vara försumbar.

 

Vart tar tiden vägen?

Min erfarenhet är att den största tidsspillan inte sker då man arbetar i datorprogram, vilket det nu än är, utan då man kämpar med att öppna gamla eller udda filformat, lär sig nya gränssnitt eller med att få program som tidigare fungerade tillsammans, att fungera efter uppdateringar.

Det var av dessa skäl jag övergav MS Office och Windows.

  • MS Office använder ett eget filformat som man mutat till sig en ISO-stämpel för. Inget annat program än MS Office kan använda det fullt ut och till och med där finns det besvärande skillnader om man använder Office i MAC eller Windows. Microsoft har flera gånger ändrat i sina filformat vilket ställt till stora problem för mig och andra.
  • MS Office ändrar gränssnitt som argument för att att man ska uppgradera — inte för att programmet blivit bättre eller tillförs ny funktionalitet. Dessutom kan Microsoft med partners tjäna en stor slant på att utbilda användare att göra samma saker de gjort i tio år på ett nytt sätt. Till vilken nytta?
  • Man måste köpa eller uppgradera Windows för att kunna använda nyaste Office. Att göra det leder ofta till följdbehov av att köpa eller uppgradera andra program. På så sätt snurrar den proprietära karusellen vidare, minimala förändringar i ett program paketeras i ett nytt gränssnitt, nya filformat gör att man måste uppgradera andra program och en ny version av operativsystemet gör att allt börjar från början.

Att använda proprietära program kan vara otroligt smidigt, men då man uppgraderar kan allt bryta samman och man har ingen garanti på att ens gamla program fungerar eller att ens filer går att öppna. Allt bygger på att man ska betala för ingenting, igen och igen och igen…

Numera använder jag OpenOffice/LibreOffice, helst på Linux. Det innebär:

 

Gratis och Fritt

Det finns en stor skillnad mellan gratisprogram, som kan vara alla möjliga program som är mer eller mindre kostnadsfria (demoversioner, äldre programversioner, freeware, reklamfinansierade program, piratkopierade program osv) och program med öppen källkod. TKJ blandar ihop dessa begrepp.

Program med öppen källkod sätter användarens rättigheter i centrum. Gratisaspekten är bara en del av konceptet. Proprietära program tar ifrån användaren hans rättigheter. Makten ligger hos programvaruföretagets aktieägare.

Fria program är kommersiella och inte välgörenhetsprojekt. Man drar in pengar på andra sätt än genom licenser. LibreOffice är mer kommersiellt än MS Office, som lever på sitt de facto monopol. När väl ett proprietärt program fått ett de facto monopol slutar man att utveckla sin produkt för att istället stänga konkurrenter ute genom hemliga filformat, inlåsning och ojusta affärsmetoder.

Fri programvara förutsätter konkurrens som genom den öppna källkoden gynnar alla aktörer och som tvingar program att bli bättre.

 

Pengar

Jag håller inte med TKJ om att det är billigt att hyra MS Office 365 för 900 kr per år. För yrkesverksamma, någorlunda välbetalda jobbare är det kanske en liten summa. För arbetslösa, barnfamiljer, pensionärer med flera är det mer. Om man kan fixa det man behöver lika bra eller bättre, gratis, är det bättre för alla, rik som fattig, att lägga pengar på annat.

Att betala 900 kronor för att få tillgång till sitt eget arbete är dessutom stötande.

Notera att de 900 kronorna är för en licens som inte tillåter kommersiellt bruk. Det man får lov att göra är enkel hemanvändning utan att tjäna pengar på det man gör. För enkelt hemarbete är MS Office och LibreOffice i många fall för avancerade och därmed onödiga. Därför tycker jag det är oetiskt då Officeförespråkare dammar av ”billighetsargumentet”. Office 365 har en licens som antingen gör programmet onödigt eller förbjudet. Sådana problem har man inte med LibreOffice, utan man kan skamlöst berika sig på sitt eget arbete.

Till de 900 kronorna kommer kostnaden för Windows, som de flesta dessvärre är tvungna att betala då de köper dator och därför inte reflekterar över som en påtvingad onödig kostnad. Det ligger givetvis i monopolföretagets intresse att vi inte ska göra det utan förknippa datoranvändning med ett visst varumärke, hur dåliga och omoderna dess produkter än är. Genom ett påtvingat Windows fångas man in i den proprietära karusellen och man blir en mjölkkossa för programvaruföretag. Kostnaden för en simpel hemanvändare att arbeta i MS Office är därför istället mellan 1500 och 2000 kronor, inte 900 kronor.

Att man får installera Office 365 på upp till fem enheter ses av Officeförespråkare som generöst och gör Office oerhört portabelt. Det är förvisso fem Windowsenheter det gäller. Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen och vice versa…

LibreOffice får man installera på hur många enheter som helst, i valfritt operativsystem eller köra från USB-sticka utan några som helst begränsningar eller kostnader…

 

Den återfunna tiden

Jag är en akademisk skriftställare och jag håller inte med TKJ om att tidsaspekten är det viktigaste då man arbetar i kontorsprogram.

Istället är det viktiga att saker blir rätt och resultat presentabla.

Den tid som jag faktiskt arbetar vid datorn är i allmänhet ganska liten. Jag läser, funderar, söker i arkiv och bibliotek, undervisar och lär mig, håller föredrag och åker på symposier. En text kan formas under flera år, ibland flera år innan den skrivs in i en dator. Tiden vid datorn är tämligen oväsentlig sedd till hela arbetsprocessen.

Exemplet som TKJ anför med studenter som har ont om tid för en inlämningsuppgift är svagt. Tiden de tillbringar framför datorn är sannolikt en liten del av tiden de har för inlämningsuppgiften, eller borde vara det. Tänka, läsa och smälta det man tänkt och läst tar längre tid än att knacka in text på en dator. Sitter man 25 timmar per dygn framför sin dator och skriver gör man fel.

Om man får ont om tid beror inte detta på vilket kontorsprogram man använder utan man borde se över relationen fritid/arbetstid, studieteknik etc.

Det viktigaste som student är att lära sig att uttrycka sig, att lära sig planera och strukturera sitt arbete, att lära känna sig själv och det sätt man arbetar på, samt förhoppningsvis förstå litet om hur världen fungerar.

Det finns inget som säger att man gör detta bäst i proprietära program vars syfte är att berika (amerikanska) aktieägare och vidmakthålla orättvisa strukturer och monopol. Istället borde man vara rädd om sina rättigheter och använda fria program.