feb 232013
 

Flattr this!

Jag använder inte längre kontorsprogram tillräckligt mycket för att jag ska kunna skriva en djuplodande recension av nya LibreOffice 4. För avancerade texter har jag gått över till LyX och för enkla FocusWriter. Det jag numera gör i LibO är att skriva artiklar där mottagaren förväntar sig en ordbehandlingsfil, brev, enkla saker i Calc och presentationer i Impress.

Trots det vill jag delge mina intryck efter någon vecka med nya LibO 4.

 

Lång väg

Det är fantastiskt hur LibO har lyckats höja tempot i utvecklingen av gamla OpenOffice! LibO 4 har massor med nya funktioner. De största förändringarna finns dock under skalet där man avlägsnat sig från OpenOffice och ApacheOpenOffice. LibO och AOO kommer framöver att bli två olika program.

 

Svenskt språkstöd

Det svenska språkstödet i LibO 4 är bättre än någonsin. LibO är nog det första ordbehandlingsprogram som fixar de flesta sammansatta ord som svenskan vimlar av. Återigen vill jag lyfta på hatten för DSSO som är den bästa svenska rättstavningen för den som skriver på dator!

Den svenska översättningen är också den av mycket hög klass. I OOo och de första versionerna av LibO fanns det irriterande småfel. Dessa blir allt färre. Det beror nog delvis på att projektet blivit öppnare och det är enklare att rapportera fel och diskutera hur saker bör översättas.

Som helhet håller stödet för svenska professionell nivå.

 

Personas

Den största synliga förändringen är annars att man länkat LibO till Firefoxprojektet Personas. Man kan få LiBO att se ut nästan hur som helst. Onekligen medför detta en rejäl ansiktslyftning, särskilt med tanke på att LibO:s utseende är något gammaldags. Som så ofta med nya funktioner finns det en ganska rejäl bugg som drar ned värdet. Personas bryts av menyraden och verktygsfältet så att den ”börjar om” en liten bit ner.

Notera hur Personastemat "börjar om" en bit ner. Det är inte alls snyggt.

Notera hur Personatemat ”börjar om” en bit ner. Det är inte alls snyggt.

 

Det gör att mönstrade teman och textteman inte alls blir snygga och funktionen blir halvtafflig.

Personas fungerar bäst med enhetligt mönstrade teman

Personas fungerar bäst med enhetligt mönstrade teman

Det är synd att man släpper en sådan omtalad ny och speciell funktion med en allvarlig bugg. Funktionen hade imponerat stort om den fungerat, nu är den en liten pinsamhet.

 

Dokumentmallar

Eftersom jag i stort sett alltid arbetar utifrån färdiga dokumentmallar noterade jag att man gjort om hanteringen av dessa. Man har flyttat det till en undermeny under Arkiv och snyggat till dialogrutan.

Dokumentmallar

Jag tycker funktionen blivit svårare att hitta, men det är kanske en mindre detalj.

 

Varningsflaggor

Det finns varningsflaggor för LibO 4, varav några allvarliga.

 

Sidhuvuden och förstasidor

Man har helt gjort om hur man kan få förstasidan i ett dokument att avvika från resten av dokumentet, till exempel genom att vara utan sidnummer. Tidigare fick man använda en speciell sidformatmall och trixa. Nu räcker det med en bock i en kryssruta.

Sidhuvud

Detta är betydligt användarvänligare, även om att använda sidformatmallar är genomstabilt. Nackdelen är att det är en funktion som inte har stöd i filformatet ODF, utan LibO lägger funktionen vid sidan av. Detta innebär sannolikt att det kommer att bli problem med funktionen i andra program som använder ODF och hur den annorlunda förstasidan kommer att se ut i andra program.

LibO har ansökt hos OASIS, stiftelsen som förvaltar ODF, att funktionen ska bli en del av filformatet. Eftersom ODF är avsett att vara stabil och förändras långsamt, kan det ta tid, kanske år, om och när funktionen blir en del av filformatet. Kanske införs funktionen i ODF, men på ett helt annat sätt än i LibO. Då måste LibO ha stöd både för sitt eget sätt och för ODF samt att båda måste kunna konverteras till och från andra filformat. Detta kan vara början på ett stort buggelände.

Detta är typiskt för LibO. OOo införde nya funktioner först när de hade stöd av ODF. LibO går andra vägen, inför nyheter och söker därefter stöd för dem. Det är nog bra för utvecklare att jobba på vad de vill. Det är sämre för användare som kan få dokument skadade och även för ODF som standard.

 

Villkorlig formatering i Calc

På liknande sätt har man förenklat hur man får till villkorlig formatering, dvs, att celler som uppfyller vissa villkor får en speciell färg. Man kan nu välja fler kriterier och processen är enklare än i OOo där man var tvungen att utgå från en formel.

 

I OOo fick man ange formler för att få till villkorliga formateringar i Calc

I OOo fick man ange formler för att få till villkorliga formateringar i Calc

 

I LibO räcker det att välja bland ett stort antal variabler på rullmenyer för att få färgglada kalkylark

I LibO räcker det att välja bland ett stort antal variabler på rullmenyer för att få färgglada kalkylark

Nackdelen är att de nya kodningarna ibland uppför sig märkligt. De finns inte alltid kvar om man kopierar och klistrar in formaterade celler på andra ställen.

OOo är ett avancerat program. Det känns som att man med sådana här förenklingar visserligen gör saker enklare, men att man samtidigt arbetar mot programmets struktur. Man uppmuntrar inte heller användare att lära sig programmet på djupet utan ger genvägar till funktioner. Problemet är att genvägarna kanske inte alltid fungerar.

 

Buggar: Går LibreOffice att använda?

Jag sprang under min första vecka med LibO 4 in i åtminstone två riktigt allvarliga buggar som gör att jag inte kan rekommendera programmet.

 

Ordkomplettering fungerar inte.

En av mina favoritfunktioner, ordkomplettering föreslår omöjliga alternativ eller vill sätta en punkt efter de föreslagna orden.

Darwinism kopplas plötsligt samman med

Darwinism kopplas plötsligt samman med skandinaviska i ordkomplettering. Oerhört irriterande för den som utnyttjar denna superba funktion!

De felaktiga orden finns inte i ordlistan som styr ordkomplettering och de går därför inte att få bort. Funktionen är med andra ord förstörd.

Ett annat exempel på hur förstörd ordkompletteringen är

Ett annat exempel på hur förstörd ordkompletteringen är. Funktionen föreslår låtsasord som inte finns i någon ordlista

 

Programkraschar

Både Writer och Impress kraschar med jämna mellanrum. Att Impress ibland kraschar då man försöker göra avancerade saker är inte ovanligt, men att det kraschar bara man tittar på programmet är allvarligare. Att man har lyckats få urstabila Writer att med jämna mellanrum krascha är en katastrof.

Jag tror att det kan ha att göra med att jag låter LibO spara dokument automatiskt med jämna mellanrum, men är inte alls säker. Eftersom jag inte gör något speciellt då LibO kraschar är det svårt att isolera buggen/buggarna. Kraschar av den här typen gör att man förlorar arbete och hör definitivt inte hemma i en skarp programversion. Att krascharna återkommer med jämna mellanrum gör att ett arbetspass blir frustrerande eller till och med meningslöst beroende på hur mycket arbete man förlorar.

Det finns andra varningsklockor och buggar som borde ha åtgärdats innan man släppte LibO 4, men LibO har som strategi att släppa tidigt och släppa ofta och låta användarna springa in i buggar. Jag har tagit konsekvensen och har avinstallerat LibO 4.0 och installerat 3.6.5. LibO 4.0 är inte färdigt och ska inte användas i dagligt arbete.

 

Betaversioner

Jag har i stort sett slutat att engagera mig för att testa betaversioner och buggrapportera LibO. Jag tycker att LibO har slagsida mot utvecklarna som har stor frihet att förändra programmet utan funderingar på helhet eller stabilitet. Användarna kommer i andra hand. Man släpper nya versioner med buller och bång enligt ett fast schema oavsett om programmet går att använda eller inte.

I början rapporterade jag alla buggar jag sprang in i och då hände en av tre saker:

  • Ingenting. Om man inte får svar på en buggrapport ledsnar man på att rapportera.
  • Så småningom fick jag svar. Problemet var att de som svarade ofta hade små kunskaper om LibO och inte förstod vad det var jag felrapporterade. De som svarar på felrapporter måste förstå hur programmet fungerar.
  • Ibland får jag svar och det blir uppenbart att felet jag rapporterat har uppmärksammats både av utvecklare och andra användare. Trots det har inte buggen åtgärdats förrän flera månader senare. Det är inga småbuggar, utan showstoppers som man medvetet släpper igenom.

Jag tycker att det har blivit meningslöst att rapportera fel med den inställning som finns i projektet. Som användare får man hålla till godo, försöka välja en version med så hög sistasiffra som möjligt och hoppas att de värsta buggarna är åtgärdade.

Jag tycker att man måste ta till vara användarnas intressen bättre, styra utvecklingen av LibO mot bestämda mål och sänka tempot för hur snabbt nya funktioner tas in.

 

Sammanfattning

Jag är mycket imponerad hur långt LibreOffice kommit. Man startade med två tomma händer och driver nu ett avancerat och stort projekt. LibO har blivit bättre och snyggare sedan det drog igång och utvecklas mycket snabbare än gamla OOo!

Jag hoppas dock att man kommer att hitta en bättre balans mellan utvecklare och användare. LibreOffice 4 är inte färdigt för skarp användning och borde inte ha släppts. De buggar jag sprang in i och de varningsflaggor och buggar jag sett andra rapportera gör att man inte bör använda LibO 4.0 i dagligt arbete. Jag tycker det är fel att man på LibO:s hemsida i första hand rekommenderar LibO 4 då det inte är färdigt för dagligt bruk. Jag kommer att vänta minst 2–3 buggfixversioner innan jag testar LibO 4 igen.

Jag har ledsnat på att man lurar på användare betaversioner som gör att man förlorar arbete och tappar tempo i sitt arbete. Jag kan visst testköra betaversioner, men då ska det framgå att det är betatestning så att man inte arbetar med sina viktigaste dokument. Visst kan man ha som strategi att släppa ofta och tidigt, men krascher och urgamla urstabila funktioner som havererar är saker som måste få försena ett programsläpp. LibO tappar genom sin strategi trovärdighet.

Buggrapportering och uppföljning måste bli bättre.

Jag kommer att testa ApacheOpenOffice 4 då det släpps och om det fungerar bättre än LibO kommer jag att byta kontorspaket.

LibreOffice har definitivt gjort stora framsteg men på användarnas bekostnad.