apr 102013
 

Flattr this!

Det är enkelt att frilägga bilder, ge dem en genomskinlig bakgrund så att de till exempel går att placera ovanpå andra bilder, i GIMP. Så här gör man:

1. Jag använder denna bild som exempel:

Pingvin

Jag vill att den vita bakgrunden blir genomskinlig

Välj: Lager -> Transparens -> Lägg till Alfakanal.

2. Använd något av markeringsverktygen i GIMP. Vilket som är bäst beror på hur bilden ser ut. Jag vill ta bort det vita runt pingvinen och använder trollspöet. Jag klickar någonstans i den vita bakgrunden för att markera den.

Trollspöet markerar sammanhängande partier baserat på färg. Andra bilder kan vara lättare att frilägga med andra markeringsverktyg

Trollspöet markerar sammanhängande partier baserat på färg. Andra bilder kan vara lättare att frilägga med andra markeringsverktyg

3. Därefter klickar jag på DEL och bakgrunden förvandlas från vit till genomskinlig.

 

Bakgrunden är nu bytt från vit till genomskinlig

Bakgrunden är nu bytt från vit till genomskinlig

Färdigt!

 

Nu kan en drucken pingvin läggas in i andra bilder

Lägg in