apr 302013
 

Flattr this!

I GIMP 2.8 infördes ett nytt sätt att hantera bilder då man sparar. Istället för att som tidigare välja Spara som… och välja ett filformat som JPG eller PNG måste man nu välja Exportera och gå igenom flera dialogfönster innan operationen är färdig. Dessutom får man frågan om man vill spara originalbilden då man är färdig med filen.

Detta har upplevts som omständligt och onödigt av många.

Jag kan förstå motiven bakom ändringen. Det är så ett avancerat bildbearbetningsprogram ska vara upplagt. Man ska arbeta i GIMP:s eget avancerade filformat och exportera till andra enklare filformat då bilden ska användas.

Samtidigt förstår jag kritiken. Då jag till exempel fixar i ordning skärmdumpar till bloggen är det nya sättet att spara bilder otympligt.

Eftersom GIMP är fri programvara finns det givetvis någon som tänkt ut en fix. En bra sådan är Save/export clean plugin. ’

Tillägget gör att bilder sparas direkt — inga frågor.

Man laddar ner tillägget härifrån. Kopiera texten och klistra in i en texteditor och spara som: save-export-clean.py.

Därefter lägger man filen i mappen plug-ins i användarmappen för GIMP. I Linux finns den i den dolda mappen .gimp-2.8 i ens användarmapp.

I Windows 7 är sökvägen förmodligen: Program Files/GIMP 2/lib/gimp/2.0/plug-ins

I Linux måste man göra filen körbar med kommandot:

chmod 755 save-export-clean.py

Efter detta har man ett nytt kommando på Arkivmenyn: Save/Export clean

Meny

Ger man kommandot sparas bilden direkt i samma filformat den har utan frågor eller dialogrutor. Bilden sätts som sparad så man får heller ingen fråga om man vill spara då man stänger bildfilen.

Man har kvar möjligheten att exportera då man arbetar med avancerad bildhantering.

Mer information om tillägget finns här. Ett tips är att binda kommandot till en tangentkombination så går det ännu snabbare!’

 

En varning!

Eftersom man inte får några varningar är det lätt att skriva över saker. Det är precis detta tillägget är gjort för och om man är osäker på vad man vill göra är det bättre att använda exportera.