jul 132013
 

Flattr this!

För ett tag sedan skrev jag om ligaturer och skillnaden mellan program som LyX/LaTeX som typsätter text och ordbehandlingsprogram som inte gör det.

Ligaturer betyder att vissa bokstäver skrivs samman för att underlätta läsning. Det är ett arv från handskrivna böcker från medeltiden och den tid då typsnitt skars för att likna handskriven text.

I modern tryckt text syns ligaturer oftast i bokstavskombinationer som fi, och ff.

Då man börjar lägga märke till typografiska finesser är det svårt att sluta.

Under de sista veckorna har jag studerat handlingar och brev från 1800-talet i arkiv och jag lade plötsligt märke till att man skrev vissa ligaturer då man skrev för hand. Då jag kontrollerade fler brevskrivare hittade jag ett mönster. Det är främst bokstavskombinationen ss som skrevs som ligaturer. Några exempel:

 

En litet suddig bild av ett brev från Götiska förbundets stkriftvårdare Jacob Adlerbeth. Lägg märke till hur s-en i dubbel s i Commissionen och dess skrivs på olika sätt. Det är en ligatur

En litet suddig bild av ett brev från Götiska förbundets skriftvårdare Jacob Adlerbeth (1785–1844). Lägg märke till hur s-en i Commissionen och dess skrivs på olika sätt, ett kort mer svängt och ett långt och rakare. Det är ligaturer. Notera att Adlerbeth inte är konsekvent utan de olika typerna av s byter plats

 

Ett brev från Eva Brag (1829–1913) med samma ligatur i oss

Ett brev från Eva Brag (1829–1913) med samma ligatur i oss

 

Ett brev från en åldrig professor Sven Nilsson (1787–1883). Samma ligatur i

Ett brev från en åldrig professor Sven Nilsson (1787–1883). Samma ligatur i diskussioner och dessutom. Även Nilsson varierar sina ligaturer

 

Ett s är långt och nästan rakt medan det andra är kort och mer s-format. Ordningen verkar kunna kastas om. Tillsammans blir de en ligatur. Det är en kvarleva av ”tyskt s” ß.

Detta sätt att skriva har väl numera helt fallit bort då vi skriver för hand och i tryckt svensk text föll den bort i och med att man övergav frakturstil.

Jag har ingen aning om när bruket föll bort då man skrev för hand. Jag har hittat ligaturen i brev fram till åtminstone runt 1880, men de som skrev då hade ju lärt sig skriva flera decennier tidigare. Det har väl förekommit många reformer för hur man ska skriva vackert och korrekt och ligaturer kan ha försvunnit den ena efter den andra. Detta är inte alls mitt specialområde, men det hade varit roligt att veta mer när man studerar arkivalier och läser gammal handskriven text.

Kanske är vår tids sätt att skriva för hand helt utan ligaturer påverkat av hur vi numera oftast ser maskinskriven text, som utskrifter från ordbehandlingsprogram med bedrövlig typografi utan ligaturer?