sep 052013
 

Flattr this!

Efter en lugn sommar då universitet, tack vare frånvaron av dumma studenter, fungerade, överhopas jag nu i september och terminsstart av dumma frågor från dumma studenter. Som verksam vid ett universitet kan jag inte annat än förfasa mig över alla dumma studenter som tror att en dyr utbildning kan skyla deras enfald. Jag har lagt mig till med standardsvaret: ”Så dumma frågor svarar jag inte på” oavsett vad de frågar.

Jag råkade läsa ett brev mellan två professorer i vilket problemet med dumma studenter analyseras:

Från första stund jag började verka som lärare och ända till denna har jag med ett slags häpnad iakttagit hos vår ungdom en hemsk oförmåga att observera; man lär i sina böcker och ser i naturen vad som där står, oaktat fakta ofta är helt annorlunda, och vad som inte finns i boken, det ser man inte. Det är nu, enligt min föreställning, just genom de företrädesvis språkliga studiernas begagnade som första bildningsmedlet och som centralpunkten av skolundervisningen, som man framkallat detta stora fel hos vår växande ungdom.

Jag kan inte annat än hålla med!

Professorn som skrev brevet var Gustaf Düben (1822–1892) vid Karolinska Institutet. Den han skrev till var den pensionerade professorn i Zoologi vid Lunds Universitet Sven Nilsson (1787–1883). Brevet är från 1875. Av detta kan man dra slutsatsen att det inte finns något nytt under solen och att ungdomen var lika dum 1875 som idag och att verksamma vid universitet alltid klagat på studenter.

Man behöver inte ens gå ut och iaktta studenterna, det räcker att läsa Dübens brev!

(Jag har moderniserat språket i brevet något.)