nov 012013
 

Flattr this!

Ibland finns det speciell typografi som fetstil eller kursiv i boktitlar eller namn på serier med upphöjd eller nedsänkt skrift i titlar man citerar i referenshanteraren Zotero.

 

o:et efter fyran ska vara upphöjd, men det finns inget sätt att skriva den på det sättet i Zotero

o:et efter fyran ska vara upphöjd, men det finns inget sätt att skriva in den på det sättet i databasen i Zotero

 

Det verkar inte finnas något sätt att få tecknen rätt formaterade i Zotero och då man citerar blir det utan typografiska finesser. Detta innebär extra arbete då man måste kontrollera titlar manuellt.

 

o:et blir inte upphöjt i citat och litteraturlista. Det blir extra arbete att kontrollera titlar manuellt i efterhand

o:et blir inte upphöjt i citat och litteraturlista. Det blir extra arbete att kontrollera titlar manuellt i efterhand

 

Det går att få till typografiska specialtecken i Zotero. Man måste emellertid använda Rich Text Formatting. Detta innebär att man sätter den typograferade texten inom specialtecken:

 

<i> och </i> för kursiv

<b> och </b> för fet

<sub> och </sub> för nedsänkt

<sup> och </sup> för upphöjt

 

På detta sätt markerar man att o:et ska vara upphöjt

På detta sätt markerar man att o:et ska vara upphöjt

 

Nu blir tecknen rätt typograferade i referenser och litteraturlista:

 

Nu blir allt rätt i citat och litteraturlista!

Nu blir allt rätt i citat och litteraturlista!

 

Tipset hittade jag på Zoteros hjälpsidor.