maj 162011
 

Flattr this!

AbiWord är ett utmärkt ordbehandlingsprogram för dem som vill ha ett litet enklare och snabbare redskap än OpenOffice/LibreOffice Writer.

I många ordbehandlingsprogram gör man två bindestreck -- och ett mellanslag för att automatiskt få ett tankstreck. Så är det i OOo och LO. Tankstreck används till exempel vid anföring och i listor.

AbiWord saknar denna funktion. Det går dock att få till tankstreck ganska enkelt.

Windows

I Windows gör man specialtecken med vänstra ALT-tangenten och det numeriska tangentbordet med NUMLOCK avstängt. För tankstreck är koden:

ALT+0150

Det går att göra många andra specialtecken med vänster ALT och en sifferkombination. Läs mer om det här. där finns även tips på hur man kan göra om ens dator inte har något numeriskt tangentbord.

Notera att genvägen går att använda också i andra program än AbiWord.

Linux

Ubuntu

Det finns olika sätt att göra tankstreck i Linux. Här är ett som fungerar bra och som är lätt att få till. Jag kör Ubuntu, men funktionen borde vara densamma i andra Linuxdistributioner som kör Gnome.

System -> Inställningar -> Tangentbord. Fliken Layouter: Alternativ. Position för Compose-tangenten. Välj en lämplig tangent till exempel Höger ALT.

(I Ubuntu 11.04 Unity: Avstängningsknapp -> Systeminställningar -> Tangentbord. Att justera sitt system under avstängningsknappen är en seger för amatörism inom design av skrivbordsmiljöer)

Kubuntu

Detta gäller också för de flesta distributioner som använder KDE. Gå in under Systeminställningar -> Inmatningsenheter -> Tangentbord -> Avancerat. Bocka för Anpassa tangentbordsalternativ och rulla ner till Position för Compose-tangenten. Välj en lämplig tangent till exempel Höger ALT. Verkställ.

Nu gör man tankstreck med Höger ALT+ två bindestreck och en punkt (Höger ALT+--.).

Beroende på vilka andra tangentbordsgenvägar man har aktiverade i Linux kan man möjligen få problem med Höger ALT som Compose-tangent. Då kan man avaktivera Compose-tangenten då man inte behöver den eller välja en annan tangent än Höger ALT som passar tillsammans med andra inställningar.

Compose-tangenten är en MAC-uppfinning man på detta sätt kan få till i Linux. Man kan använda den för att skriva många specialtecken. Läs mer om detta här och här.

 

 

dec 302010
 

Flattr this!

AbiWord är ett utmärkt litet ordbehandlingsprogram som räcker väldigt långt.

En sak som kan vara ett problem är att AbiWord använder ett eget filformat som få andra program klarar. OpenOffice klarar till exempel inte av att läsa AbiWord filer. Jag har inte MS Office, men jag tror inte det heller kan öppna AbiWord filer. Därför kan det bli svårt att samarbeta i dokument och man måste tänka sig för hur man sparar filer.

Spara som…

Man kan välja Spara som… och välja ett annat filformat. AbiWord klarar både Microsofts .doc format och OpenOffices .odt. Det kan vara besvärligt att komma ihåg detta varje gång man ska spara och skicka iväg en fil. Dessutom vill man kanske växla mellan program medan man arbetar.

Spara som… Automatiskt

Det går att med litet pill göra så att AbiWord sparar i ett annat format automatiskt.

Hur man gör kan man läsa om på AbiWords hemsida. Instruktionerna är enkla.

Jag vill komplettera instruktionen på några punkter:

Linux

1. Såvida du inte sitter med en gammal distribution så kör du AbiWord 2.8 och inte som det står i instruktionen, AbiWord 2.6. Det inledande kommandot blir då istället:

sudo gedit /usr/share/abiword-2.8/system.profile

Om du använder KDE får du förmodligen byta gedit mot kate. Sedan gör du som i instruktionen.

2. AbiWord hanterar inte .odt perfekt. Bland annat placeras text i områden. Vill man göra dokument läsbara i OOo Writer kan det vara bättre att ställa in AbiWord att spara i .doc format och därefter öppna filen i Writer och spara om den i .odt. Detta är förmodligen enda gången jag skrivit att det kan vara bättre att spara filer i det slutna .doc formatet än i det fria .odt. Vitsen är emellertid att få in filerna så smärtfritt som möjligt i Writer. I det här fallet verkar .doc fungera bäst.

Det går emellertid att ställa in AbiWord att spara i .odt också. Byt raderna i instruktionen som ska klistras in i AbiWords inställningsdokument till dessa:

<Scheme
name="_custom_"
ZoomPercentage="116"
DefaultSaveFormat=".odt"
/>

Man kan byta .odt till något annat filformat som AbiWord klarar av till exempel .rtf.

Windows

1. Man kan spara i .odt format även i Windows om man inte skulle vilja använda .doc som i instruktionen. Skriv då istället:

<Scheme
name=”_custom_”
ZoomPercentage=”116″
DefaultSaveFormat=”.doc”
/>

i inställningsfilen

Jag måste lägga in en brasklapp: Alla program fungerar bäst med sitt eget filformat. AbiWord kan ha problem med .doc och .odt formaten.

feb 122010
 

Flattr this!

Zotero har plugins (insticksmoduler) till OpenOffice Writer och MS Word. Man kan lägga till referenser, modifiera dem och skapa en litteraturlista från en knapprad inifrån Writer eller Word. Det är ett mycket enkelt sätt att använda Zotero.

Hur gör man om man har ett annat ordbehandlingsprogram? Då finns det inga insticksmoduler som underlättar arbetet. Det finns några olika sätt man fortfarande kan använda Zotero. Jag har testat i AbiWord.

Ett sätt är genom att markera en eller flera referenser i Zotero, dra och släppa till en tänkt litteraturlista i ordbehandlingsprogrammet. Markera en referens i Zotero och dra över den till ditt ordbehandlingsprogram där du vill ha referenslistan.

Man kan dra och släppa referenser från Zotero till vilket ordbehandlingsprogram som helst

Man får själv sätta ut fotnoten i texten och sortera sin referenslista i bokstavs- eller nummerordning. Zotero ska enligt dokumentationen sortera referenslistan, men jag fick det inte att fungera. Zotero/AbiWord hade även problem med svenska åäö, som inte gick igenom och vid ett par tillfällen gjorde att texten förvanskades och jag körde fast. Det bästa är att göra en backup innan man börjar göra manuella referenslistor med Zotero i viktiga dokument.

Zotero ska enligt manualen klara av att sortera Dra och släpp referenser. Jag fick det dock inte att fungera. Det blir en del efterarbete och AbiWord/Zotero körde fast ett par gånger. Till sist blev listan snygg!

Man kan även kopiera över referenser med CTRL+ALT+c. Det göär samma sak som Dra och släpp. Läs mer om metoderna här.

Man kan ändra en del inställningar i Zotero under Inställningar – Exportera.

Under Inställningar - Exportera i Zotero kan man bland annat välja vilken stil man vill ha på sin referenslista

Ett annat sätt att skapa en referenslista är genom att välja de referenser man vill ha, högerklicka och välja ett sätt att exportera dem. De går till exempel att kopiera. Därefter kan man klistra in dem i ett dokument.

Markera referenser i zotero, högerklicka och välj Skapa bibliografi av valda poster är ett snabbt och enkelt sätt att skapa litteraturlistor.

Man väljer stil och hur man för vidare sina referenser i nästa dialogruta.

Man väljer en av Zoteros många stilar för sin referenslista. Jag valde att exportera som urklipp - till klippbord.

Även här kan det  bli problem och efterarbete beroende på vilken stil man väljer och hur man klistrar in.  Klistrar man in på vanligt sätt fungerade inte en del av zoteros stilar i AbiWord. Det blev stora tomma avstånd mellan poster. Om jag klistrade in som oformaterad text fick jag sätta titlar i kursiv och göra indrag själv.

Ett tredje sätt är att arbeta i rtf-format. Man lägger in fotnötter inom klamrar.

Att skriva referenser inom klamrar kan kännas udda. I slutänden blir det riktigt bra.

I Zotero går man därefter in under Inställningar – RTF Scan…

Under Inställningar - RTF Scan administrerar man filer sparade i RTF format med referenser inom klamrar. Man letar reda på filen man vill scanna och var man vill spara den processade kopian.

Man letar reda på sitt dokument och var man vill ha den scannade kopian. Man klickar på Nästa och svarar på de frågor Zotero ställer i kommande dialogrutor. Man kan få leta reda på sina referenser en gång till om Zotero är tveksam på vad man menar. Zotero har problem med referenser som innehåller svenska åäö. Dessa fick ja leta reda på en gång till för att Zotero skulle bli nöjd. I det färdiga dokumentet är det dock inga problem. Man får även som vanligt välja vilken stil man vill ha på sin referenslista. Läs mer om Zotero och RTF här.

Efter behandlingen förvandlades texten inom klamrar till snygga fotnötter.

Metoderna fungerar, men är inte särskilt smidiga. De är långt ifrån lika lättarbetade som insticksmodulerna i Writer eller Word. Jag stötte på problem med alla metoderna. Att göra en litteraturlista till en artikel fungerar, men är ganska krångligt. Jag skulle inte vilja göra det för en bok. Innan man börjar rekommenderar jag varmt att man tar en backup av sin fil. Vid några tillfällen var jag tvungen att kasta dokument och börja om från början. Metoderna fungerar. De är ibland svåra att förstå sig på och ibland blir det fel.

Det som skulle behövas är plugins från Zotero till fler ordbehandlingsprogram än Writer och Word. Jag har sett diskussioner om portning till AbiWord, KWord och Lotus Symphony. Eftersom dessa program och Zotero har öppen källkod, är det inga problem för den som kan programmera och har tid, att skriva en plugin. Man diskuterar om insticksmodulerna ska göras av de som gör ordbehandlingsprogrammet eller av de som gör Zotero. Alla har mycket att stå i och en länk till någon annans program innebär extra arbete. Jag skulle gärna kunna använda Zotero på ett enklare sätt i Abiword än vad jag kan idag!

okt 312009
 

Flattr this!

I senaste versionen av AbiWord (2.8+)  har man hakat på trenden med arbete i molnet, lagra och synkronisera dokument mot en server på Internet. Det som skiljer AbiWord från andra ordbehandlare är att tjänsten integrerats i programmet. AbiWord är här mer avancerat än de flesta större ordbehandlingsprogram.

AbiWord 2.8 introducerar många nyheter. Bland annat att man kan skicka upp filer till molnet inifrån programmet

AbiWord 2.8 introducerar många nyheter. Bland annat att man kan skicka upp filer till molnet inifrån programmet

Prova själv. Installera AbiWord. Därefter skapar du ett konto här . Efter det styr du allt på menyn Collaborate i AbiWord (översättningen släpar visst efter…) Sedan är det bara att skicka upp dokument i molnet.

Öppna konto här

Öppna konto här

Den senaste versionen av Abiword är så ny att den inte finns enkelt tillgänglig för alla operativsystem än. Att installera till Windows är inga problem. I Linux har den inte hunnit ut i distributionerna. Till Ubuntu kan man hålla ögonen på denna PPA. Man kan installera den på ett enkelt sätt genom att köra en .deb-fil härifrån. Den nya versionen bör snart finnas där. PPA:n finns ännu inte för Karmic. För den som använder AbiWord tror jag det är värt det lilla extra arbetet att uppgradera.

Funktionen är perfekt för studenter och andra som söker ett enkelt sätt att samarbeta, eller för den som arbetar på olika datorer. Programmet och tjänsten är gratis. Upp till 25MB dokument kan man ladda upp. Det låter litet, men med tanke på hur små AbiWords filer är borde det vara tillräckligt för de allra flesta.

Läs mer om tjänsten här. Där kan man också läsa om andra nyheter i senaste AbiWord. Grafik hanteras bättre. Man har möjlighet att göra anteckningar och bättre stöd för dokument från OpenOffice och MS Office är några andra starka nyheter.

Vad gäller innovation ligger AbiWord i topp bland ordbehandlare. Samtidigt som man lägger till funktioner som gör att programmet går att använda på ett allt tyngre sätt har programmet behållit sin karaktär av ett ursnabbt miniprogram. Jag tror att AbiWord är den ordbehandlare de flesta egentligen behöver.

okt 242009
 

Flattr this!

Trots att jag använder AbiWord dagligen har jag knappt skrivit några guider för programmet. Problemet är att det är svårt att hitta något att tipsa om. Allt är enkelt och lätt. AbiWord är den bästa lättviktiga ordbehandlare jag arbetat i, perfekt för att skriva korta texter som den här!

Nu har jag hittat en intressant funktion i AbiWord. Förutom ordbehandlare är det ett presentationsprogram! Jag har använt funktionen i Ubuntu. I Windows verkar den inte finnas. Förmodligen beror det på att AbiWord har rötterna i Linuxvärlden och vissa funktioner går antingen inte att porta till Windows eller så kommer de i en senare version.

Man startar presentationen på menyn Visa – Presentation. Då växlar skärmen till presentationsläge. Man kan givetvis ha datorn ansluten till en projektor och presentera på stor duk. Med ett musklick visar man nästa sida. Med högerklick kan man backa.

Starta presentationer i AbiWord här

Starta presentationer i AbiWord här

AbiWord är inte världens bästa program för att hantera avancerad grafik och layout. Ljud, animerade bildövergångar och andra specialeffekter sakns. De presentationer man kör i AbiWord blir därför enkla. Trots det kan det vara otroligt smidigt att snabbt kunna skriva ihop en punktlista eller dagordning som man sekunden efter visar på duk. Ändringr kan göras lika snabbt. Rätt utnyttjat är det här en kanonfunktion.

AbiWord är nog det enda ordbehandlingsprogram jag känner till som kan köra presentationer rakt av. I officepaket brukar funktionen finnas i en egen modul.

Jag slutar aldrig att förvåna mig över hur mycket man har lyckats klämma in i ett så litet program som AbiWord!

sep 022009
 

Flattr this!

 

En pdf-fil är en utskrift, om inte på papper, så till en datafil. Filformatet är avsett att vara en slutprodukt. Det är inte gjort för att man ska arbeta i filerna. Det finns specialprogram i vilka man kan redigera pdf-filer. Även med sådana program kan resultatet ibland bli tveksamt.

Om man bara vill bearbeta texten och inte bryr sig om layout, är det smidigast att kopiera text från pdf-filen och klistra in den i ordbehandlaren. Det förutsätter att pdf-filen inte är gjord utifrån bilder av textsidor.

Om man vill försöka behålla pdf-filens layout men bearbeta text och bilder i en ordbehandlare blir det svårare. De öppna programmen OpenOffice, AbiWord och KWord klarar att öppna och bearbeta pdf-filer. Jag har testat programmen med ett dokument med omkring 15 sidor text. Jag valde en av mina egna gamla artiklar. Den har text i två spalter med bilder i svartvitt. Redan en så enkel layout var för mycket.

När man öppnat pdf-filer i ett ordbehandlingsprogram ska man vara försiktig med hur man sparar. Att spara kan betyda att man skriver över originalfilen med den sämre variant som öppnats i ordbehandlingsprogrammet. Det hände mig flera gånger då jag testade. Var försiktig!

Som referens visas första sidan av min artikel i pdf-läsaren Evince. Allt ser bra ut, precis som i boken. Sedan är det dags att misshandla dokumentet…

Evince - Allt är perfekt!

Evince - Allt är perfekt!

OpenOffice

I OpenOffice måste man installera tillägget pdf Import Extension. Pdf-filen öppnas i ritmodulen, Draw. Det innebär i teorin att sidlayout ska bevaras. Det gör den inte. Eftersom jag inte har samma typsnitt installerade ser texten annorlunda ut. Spalter, bilder och bildtexter respekterar inte varandra utan överlappar. Det gör att artikeln är i det närmaste oläsbar.

OpenOffice - Oläsbart?

OpenOffice - Oläsbart?

Att ändra småsaker är lätt. Varje rad fungerar som en egen ”bild”. Man kan ändra i en ”bild”, men de är inte länkade till varandra. Det är inte en löptext man arbetar med, utan med ord och rader. Att flytta text eller göra stora ändringar är nästan omöjligt. Layouten är svårarbetad och det känns inte som om det hade gått att skapa en ny. När man är klar exporterar man filen som pdf. I dokument med enklare layout och med installerade typsnitt fungerar OpenOffice bättre. De dåliga layoutfunktionerna hindrar programmet från att vara riktigt användbart.

AbiWord

AbiWord öppnar filen som en textfil. Bilder och layout följer inte med. Det är litet segare att arbeta än i vanliga dokument. Det går dock att skriva och ändra i texten utan större problem. Att flytta text är svårare. När man är klar sparar man som pdf. Avsaknaden av bildhantering gör att man inte kan arbeta med komplicerade dokument. Med filer med enkel layout utan bilder lyckas AbiWord riktigt bra. Små ändringar kan ofta göras med bibehållen layout.

AbiWord - Struntar i Layout

AbiWord - Struntar i Layout

KWord

KWord missar spalterna. Bildtexter, bilder och löptext överlappar. Inläsningen är inte bättre än i OpenOffice. KWord förvandlar filen till ett vanligt dokument. Det är inga problem att skriva, stryka eller flytta text. Priset för det är att layout inte behålls särskilt väl, ens i enklare dokument. Text förskjuts när man skriver. Man får lägga ner en hel del arbete med layouten. Det centrala är att det är möjligt att fullt ut redigera en pdf-fil. När man vill spara som pdf, gör man det genom att skriva ut filen och väljer pdf. Det är litet klumpigt men fungerar bra.

KWord - Rörigt men med möjligheter

KWord - Rörigt men med möjligheter

MS Word

Är det dålig öppen programvara som drar ner resultaten? Hur pass mycket bättre är marknadsledande MS Word? MS Word kör fast. direkt. MS Word klarar inte av att öppna pdf-filer. MS Word är sämre än samtliga öppna och gratis alternativ. Först i senaste servicepaketet till MS Word 2007 kan man spara office-dokument som pdf. Detta har jag kunnat i flera år i OpenOffice.

MS Word kör fast...

MS Word kör fast...

Man kan få riktigt bra resultat i MS Word om man installerar extra program. Jag testade Nuance Professional. Programmet konverterar dokumentet till MS Word. Vid en ytlig kontroll ser allt bra ut. När man tittar närmare finns det små missar. En del bokstäver mitt i ord har av någon anledning blivit versaler och layouten är inte perfekt. Det senare kan delvis skyllas på saknade typsnitt. Att arbeta i dokumentet går snabbt och smidigt. Resultatet är betydligt bättre än med något annat program. Man kan spara som pdf antingen med Nuance eller numera direkt i MS Word. För detta betalar man cirka 1000 kronor för MS Office och lika mycket för Nuance.

MS Word - med tillägg

MS Word - med tillägg

Vilket program är bäst?

Den fil jag valde var för svår. Filen jag använde är dock inte extrem. Att använda en besvärlig fil visar att man ska undvika att arbeta i pdf-filer.

I särklass sämst är MS Word. Det kan inte öppna pdf-filer. Först med extraprogram får man bra resultat. Det är sådana begränsningar av funktionalitet som håller igång marknaden med proprietära program.

Sämst bland övriga program är OpenOffice. I beskrivningen av tillägg och program sägs att funktionen att öppna pdf-filer är avsedd att göra mindre ändringar. Det stämmer, med betoning på mindre.

AbiWord fungerar riktigt bra om man arbetar med filer med enkel layout utan bilder. Då bevaras sidlayouten någorlunda. Återigen blir jag imponerad av hur mycket man har lyckats klämma in i ett så litet program! För komplicerade dokument räcker inte AbiWord till.

Om man vill redigera pdf-filer är KWord överlägset. Som ett mellanting mellan ordbehandlare och layoutprogram fyller KWord en lucka. KWord är dock inte perfekt. KWord finns ännu så länge bara till Linux.

Ordbehandlingsprogram är inte gjorda för att bearbeta pdf-filer. Hur de misshandlar min artikel är bevis nog. Att man i begränsad omfattning kan göra det är en bonus och inget man ska ta som vana.