jun 032010
 

Flattr this!

Under sista veckan har jag testat ett program med det osannolika namnet Kabikaboo. Jag vet inte riktigt hur jag ska klassificera det eller beskriva det. I grunden är det ett stödprogram för författare. Man kan hålla ordning på handling, karaktärer och platser man använder i en text. Framför allt rör detta skönlitterära texter. Man gör det i trådade anteckningar. Man kan fritt lägga till och ta bort anteckningar och bygga avancerade träd med relationer som stöd för intrig och handling. Anteckningarna syns i flikar. Parallellt med detta arbetar man på texten i en hyfsat bra ordbehandlare. Det finns svensk rättstavning och en del andra funktioner. Detta trots att programmet inte är översatt till svenska. Kabikaboo kan inte mäta sig med Writer eller andra tunga ordbehandlingsprogram, men har tillräckligt med verktyg för enkel ordbehandling. Avsikten är att man ska skriva sin text med hjälp av stödfunktionerna. Formatera och putsa texten gör man efteråt i andra program.

På startskärmen är det uppenbart att Kabikaboo är avsett för författare. Tänk vad Shakespeare hade kunnat göra med Kabikaboo...

Man kan dock använda Kabikaboo som ett rent anteckningsprogram eller som stöd för projektplanering. De trådade anteckningarna kommer väl till pass. Jag brukar anteckna massor med citat från böcker, artiklar och arkivhandlingar i anteckningsprogram som Tomboy eller Zotero. Kabikaboo är minst lika bra för att hålla reda på anteckningar. Trådvyn gör det möjligt att samla anteckningar på ett smart och överskådligt sätt. Man kan bygga upp sina noteringar i ett forskningsprojekt nästan på samma sätt som en skönlitterär författare håller reda på sina strukturer.

Så här använder jag Kabikaboo. Jag för in uppgifter från arkivhandlingar jag arbetar med inför en artikel. Med Kabikaboo kan jag koppla samman anteckningarna och strukturera arbetet

Kabikaboo är ett udda verktyg som är roligt att arbeta med. Det har en säregen och anpassningsbar struktur som gör det användbart för många områden. Det finns för Linux och Windows. I Linux bör man i första hand installera från sin pakethanterare. Om inte Kabikaboo finns där kan man ladda ner lämpligt paket från projektets hemsida. För Windows laddar man ner och installerar från hemsidan.

Ett tips om man börjar använda Kabikaboo är att se till att man bockar för Autosave (spara automatiskt) och/eller Save on exit (spara vid avslut) på menyn File (Arkiv). Annars måste man se till att spara sina anteckningar manuellt. Det är lät att glömma. Särskilt som andra anteckningsprogram som Tomboy och Zotero har funktionen som standard. Jag gjorde själv det misstaget och förlorade flera anteckningar.

Läs mer här!

mar 042010
 

Flattr this!

I OpenOffice kan man sätta in anteckningar, eller som det sedan OOo 3.2 heter, kommentarer, på post-it lappar i marginalen, Infoga – Kommentar. Det går att göra så att kommentarerna följer med då man exporterar dokument som pdf-filer, Arkiv – Exportera som pdf. Man bockar i rutan Exportera kommentarer. Då följer de med – i teorin.

Om man bockar i rutan Exportera kommentarer följer alla små post-it lappar med i PDF-filen. I teorin...

Jag har upptäckt att detta inte fungerar särskilt väl. Det är långt ifrån alla pdf-läsare som klarar av att visa kommentarer. De som gör det visar kommentarerna på olika sätt. Detta är ett litet och ganska nördigt problem. Om man använder kommentarer och skickar filer som pdf ska man dock vara medveten om att mottagaren måste välja rätt pdf-läsare.

Jag har testat dessa program:

  • I Ubuntu Linux klarar inte dessa pdf-läsare av att visa kommentarer:

Evince

Foxit Reader

Xpdf

  • Pdf-läsare som klarar kommentarer är:

Okular

Adobe Reader

Okular visar kommentar som en liten symbol ovanför texten. När man högerklickar på den kan man läsa kommentaren på en illgul post-it lapp.

Okular visar verkligen kommentarerna som post-it lappar. En del kan uppskatta det. Jag tycker att det är litet avigt.

Adobe Reader samlar alla kommentarer längst ner i dokumentet.

Adobe Reader visar kommentarer på ett genomtänkt sätt. De flaggas med en symbol i marginalen och samlas på ett ställe i dokumentet.

I Linux är Adobe Reader en stor installation. Programmet är långsammare än andra pdf-läsare. Dessutom är det inte fri programvara, vilket kan störa en del. Okular är ett intressant program, som dock känns litet avigt. Jag skulle helst inte använda något av dem.

  • I Windows testade jag dessa program:

Sumatra klarade inte av att visa kommentarer.

Foxit Reader lyckades här, men platshållarna i texten är förfärliga. Kommentarena visas på liknande sätt som i Adobe Reader. Synd att Foxit Reader saknar funktionen i Linux.

Platshållarna för kommentarer i Foxit Reader är förfärliga. Det ser ut som om FRA varit framme och censurerat texten...

Själva kommentarerna visas på nästan samma sätt i Foxit Reader för Windows som i Adobe Reader.

Adobe Reader har inga problem med kommentarer i Windows. De hanteras på samma sätt som i Linux.

Det är viktigt att kommentarer når fram. Annars hade man inte gjort besväret att skriva dem. Lärare och studenter, medförfattare och läsare utbyter tankar om texter på detta sätt. Det är en brist att så många pdf-läsare inte kan visa dem. Det är en ännu större brist att man inte får ett meddelande om att det finns saker som programmet inte klarar av att visa. Man kan alltså inte ens veta om filen man läser har kommentarer.

Jag ska inte överdriva problemet. Det är bara i en viss situation som många aldrig hamnar i det uppstår problem. Om du tillhör dem som använder kommentarer i OOo och skickar filer som pdf, se till att mottagaren har en pdf-läsare som klarar av att visa dem!

feb 252010
 

Flattr this!

Det finns två olika sätt att anteckna i Zotero.

1. Man kan lägga till en anteckning som en huvudpost genom att klicka på knappen New Note – Add standalone Note på verktygsraden. Anteckningen blir en huvudpost i referenslistan. Fördelarna med detta är att man kan hänvisa till sina anteckningar i Writer eller Word. Anteckningen kan också bearbetas vidare och integreras i andra poster.

Genom att klicka på anteckningslappen i verktygsraden kan man skapa nya anteckningar i Zotero

2. Man kan lägga till anteckningar som underposter till existerande poster. Antingen gör man detta genom att markera posten man vill foga en anteckning till, välja New Note – Add child attachment eller högerklicka på posten och välja Lägg till anteckning. Här finns oändliga möjligheter.

Jag har till exempel börjat föra in innehåll från gamla brev och andra originaldokument i Zotero. Varje årtal i en brevväxling är en huvudpost med brevskrivaren som författare. Varje brev blir en anteckning. I anteckningarna för jag in intressanta partier jag skrivit av. dessa kan jag sedan enkelt kopiera till Writer. Jag kan också foga mina fotografier av breven till huvudposten. Då kan jag snabbt kontrollera originalet om det blir någon tveksamhet.

Riksantikvarie Bror Emil Hildebrands brev till professor Sven Nilsson 1838. Varje anteckning innehåller avskrivna delar av ett brev. IMG filen länkar till ett digitalt fotografi av ett av breven.

Anteckningen kan man koppla loss från Zotero/Firefox genom att klicka på Redigera i ett separat fönster.

Man kan redigera anteckningarna i egna fönster. Praktiskt om man skriver in text från andra filer.

Detta är mycket praktiskt om man till exempel håller på att skriva av text från ett digitalt fotografi i datorn, en webbsida eller vill skriva ett längre stycke text och ha anteckningsfönstret maximerat.

nov 152009
 

Flattr this!

Jag har skrivit om hur man använder anteckningar i Writer här. Anteckningar är ”post-it lappar” utanför skrivytan där man lämnar kommentarer.

Det är ju tyvärr så att alla inte ser, eller låtsas se, kommentarer man lämnar i all välmening. Därför kan man lämna kommentarer på post-it lappar i själva texten. De kan ingen missa! För att göra det krävs litet förarbete.

1. Öppna ett tomt Writer dokument.

2. Gå in på menyn Visa – Verktygsrader – Teckning. Du får upp en ny verktygsrad nere till vänster.

Verktygsraden Teckning längst ner till vänster. Textverktyget är markerat

Verktygsraden Teckning längst ner till vänster. Textverktyget är markerat

3. Klicka på Textverktyget.

4. Dra upp en ruta lagom stor för en post-it lapp i dokumentet. Skriv några bokstäver (om du inte gör det försvinner rutan).

5. Klicka på rutans ram så att den markeras. Högerklicka. Nu kan du välja flera saker:

Område: välj färg skrafferering, genomskinlighet, skugga med mera. Det finns oändligt med möjligheter.

Linje: Bestäm om rutan ska ha en ram och hur den ska se ut.

5. När lappen ser ut som du vill att den ska se ut raderar du bokstäverna du skrev under punkt 4. Lappar ska vara färggranna och tomma. Meddelanden skriver du då du använder lappen.

6. Gör om moment 3-5 tills du har tillräcklig med post-it lappar i glada färger. Du kan ta bort eller lägga till lappar senare.

Här är några exempel på post-it lappar. Är man inte nöjd är det bara att göa nya!

Här är några exempel på post-it lappar. Är man inte nöjd gör man nya!

7. Nu ska vi spara post-it lapparna så de går att använda i alla dokument. Klicka på knappen Galleri eller menyn Verktyg – Galleri. Ditt Gallleri med Clipart öppnas, det är väl ganska fullt?

8. Klicka på knappen Nytt tema… Klicka OK. Döp om den nya mappen Nytt tema som skapades genom att högerklicka på den. Jag kallar min Klisterlappar. Öppna mappen i Galleriet.

Kopiera post-it lapparna till galleriet. då kan du använda dem i alla dokument

Kopiera post-it lapparna till Galleriet. Då kan du använda dem i alla dokument

9. Det här kan vara litet trixigt! Klicka på en av dina klisterlappar. Du ska se åtta handtag. Håll musknappen nedtryckt någon sekund tills ramen runt lappen förändras. Då drar och släpper du den i mappen Klisterlappar i Galleriet. Du kan behöva öva litet innan du får in rätta knycken! Lapparna kopieras dit. När allt är kopierat kan du stänga Writerdokumentet. Post-it lapparna finns nu sparade i Galleriet. Du behöver inte spara dokumentet.

10. Nu ska post-it lapparna användas! Öppna ett textdokument du vill kommentera i Writer.

11. Öppna Galleriet och mappen Klisterlappar.

12. Dra och släpp en post-it lapp där du vill lämna en kommentar. De går att flytta utan att den underliggande texten påverkas.

13. Skriv din kommentar på post-it lappen. Du kan formatera texten på menyn Format – Tecken.

Missar man denna kommentar är man duktig!

Missar man denna kommentar är man duktig!

Nu har du lämnat tydliga kommentarer ingen kan missa!

okt 192009
 

Flattr this!

Ibland vill man göra en kommentar i ett dokument som man inte vill ska synas då dokumentet skrivs ut.

I OpenOffice Writer gör man det med Anteckningar. Menyn: Infoga – Anteckning. Då skapas en ”post-it lapp” i högermarginalen. Här skriver man sina kommentarer.

Man väljer om man vill visa eller gömma anteckningar på Menyn Visa – Anteckningar.

Man kan föra en dialog över en text via Anteckningar. Jag gjorde det nyligen med en kollega angående en artikel jag skrivit. På bilden är min kollegas anteckningar blåa och mina gula. Som synes användes också rödpennan flitigt! Kommentarerna blev många och invecklade innan artikeln blev färdig. (Klicka på bilderna för att förstora dem!)

En intensiv vetenskaplig debatt fördes via anteckningar!

En vetenskaplig debatt via anteckningar!

Något vi glömde är att man kan formatera texten i Anteckningar. Det går att stryka under, använda fetstil eller variera typsnitt, precis som i huvudtexten. Sådant kan ge tyngd åt argument!

Funktionen är kompatibel med MS Word. Min kollega använde MS Office medan jag använder OpenOffice.

Det går också att skriva ut Anteckningar. Man gör det på Menyn: Arkiv – Skriv ut… och klickar sedan på knappen Fler… . Man får då upp ett nytt fönster där man kan välja hur man vill skriva ut anteckningar, i slutet av dokumentet, längst ner på varje sida eller bara Anteckningar utan huvudtexten.

Det finns flera inställningar att välja bland för hur man vill skriva ut anteckningar i OpenOffice

Det finns flera inställningar att välja mellan för hur man skriver ut anteckningar i OpenOffice