dec 302009
 

Flattr this!

Jag lyckades inte avslöja allt som går att veta om avstavning i Writer i mitt första inlägg i ämnet. Här kommer en del överkurs och goda råd.

Först ett knep när man aktiverar automatisk avstavning i textflöden för styckeformatmallar. Det smartaste är ofta att man gör det för styckeformatmallen Standard. Om man gör det avstavas de styckeformatmallar som bygger på Standard också. Ofta bygger många styckeformatmallar just på Standard. Genom att ändra i Standard sparar man därför ofta jobb.

Som så ofta i OpenOffice är kommandon utspridda. Gå in på menyn Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Lingvistik. Längst ner på den nedersta rullmenyn finns två inställningar för avstavning. De fungerar bara om man har automatisk avstavning aktiverat i textflöden som jag beskrev i förra inlägget.

Under Lingvistik finns två finjusteringar för avstavning. Den röda markeringen visar var.

Automatisk avstavning – Betyder inte samma sak som att ändra textflöde till automatisk avstavning. Här betyder det förbockat att Writer hoppar över avstava ord som det inte känner igen. Utan bock frågar Writer om sådana ord. Grundinställning är ej förbockat.

Avstava specialområden – Förbockat avstavas fotnötter, rubriker och andra speciella textområden. Grundinställning är förbockat.

Båda inställningarna kan lämnas som de är.

Ett mindre känt sätt att bestämma hur ord avstavas är mjuka bindestreck. Man anger tangentbordskombinationen CTRL + – (minustecken) med markören på det ställe man vill att ett ord avstavas. Om ordet hamnar i avstavningszonen på en rad, avstavar Writer det där man angav. I annat fall avstavas ordet inte.

dec 282009
 

Flattr this!

Som standard avstavar inte OpenOffice Writer. Det är dock enkelt att få igång avtavning. För bästa resultat bör man ladda ner och installera svenska avstavningsregler. Man kan antingen avstava dokument automatiskt, som går snabbare, men kan bli fel, eller manuellt, vilket tar längre tid, men blir mer rätt.

Gör så här för automatisk avstavning:

1. Ladda hem och installera de svenska avstavningsreglerna som ett tillägg.

2. Därefter högerklickar du på det textstycke du vill avstava och väljer Stycke – fliken Textflöde. Du kan markera all text (CTRL+a) för att avstava ett helt dokument. Kryssa i rutan automatiskt. Man kan justera vissa inställningar.

På fliken Textflöde ställer du in automatisk avstavning

3. Om du vill att text alltid ska avstavas automatiskt, ändrar du dina formatmallar i samma dialogruta som i punkt 2. Tryck F11 så öppnas fönstret för Formatmallar och formatering. Högerklicka på den styckeformatmall du vill ändra. Välj ändra – Fliken Textflöde och ställ in automatisk avstavning.

4. Om du vill att alla nya dokument automatiskt avstavas, sparar du de ändringar du gjorde under punkt 3 i ett dokument som dokumentmall. Man kan ställa in Writer så att det använder dokumentmallen som standardformatmall för nya dokument.

För manuell avstavning ska du ladda hem och installera tillägget med de svenska avstavningsreglerna i punkt 1. Gå därefter in på menyn Verktyg – Språk och välj Avstavning… Då öppnas en dialogruta där du styr avstavning. Du kan välja att acceptera eller ändra de förslag Writer ger. Du kan markera det ord eller stycke du vill kontrollera eller köra manuell avstavning i ett helt dokument. På det här sättet kan du även korrigera fel som uppstår vid automatisk avstavning.