jul 182010
 

Flattr this!

För några dagar sedan skrev jag om Bokmärken i OpenOffice Writer. Det finns flera roliga och avancerade knep man kan använda dem till. Ett är för sidnumrering.

Antag att du vill ha en numrering som säger Sidan 1 av 7, Sidan 2 av 7 eller 1(7), 2(7). Den andra siffran visar det totala sidantalet i dokumentet. Det är lätt fixat med ett bokmärke.

Se först till att du förstår grunderna för sidnumrering i Writer. Jag har skrivit om det här. Det brukar vara en av de saker som ställer till med litet problem för nya användare.

Jag har gjort en vanlig sidnumrering. Jag vill att det stod Sidan 68 av 69 där 69 är det totala sidantalet i dokumentet

Gör sedan så här:

1. Gå till sista sidan i dokumentet. Välj Infoga – bokmärke på valfritt ställe. Tänk på att bokmärken inte syns och det därför är lätt att radera dem av misstag. Kalla det något lämpligt. I exemplet kallar jag det ”Kapitelslut”.

2. Placera nu musmarkören i sidhuvud/sidfot där du har din vanliga sidnumrering och där du vill ha det totala sidantalet, i mitt exempel direkt efter sidnumret. Välj Infoga – Fältkommando – Andra… (CTRL+F2). Under fliken Korshänvisningar väljer du Bokmärken och väljer Bokmärket du gjorde i steg 1. Se till att Infoga referens till Sida är valt. Det bör vara förval. Klicka därefter Infoga och Stäng.

Färdigt!

Färdigt, men det går att få till snyggare. Sidhuvuden/sidfötter är likadana i hela dokumentet så vida du inte byter sidformatmall. De ändringar du gör på en sida följer med till alla andra sidor

I efterhand kan man snygga till sidfot/sidhuvud på önskat sätt för att numreringen ska bli tydligare.

Genom att skriva in saker i sidfoten kan jag få sidnumreringen att se ut så här eller...

... Så här!

Tips: Knepet fungerar lika bra om man har ett dokument med flera kapitel och man vill att varje kapitel ska starta om på sidnummer 1 som jag skrivit om här. Då sätter man ett bokmärke på sista sidan i varje kapitel i steg 1 och väljer bokmärke för respektive kapitel i steg 2. Då visar andra siffran i sidnumreringen totalt antal sidor i kapitlet.

jul 152010
 

Flattr this!

Bokmärken är en underskattad och förmodligen ganska okänd funktion i OpenOffice Writer. Man infogar ett bokmärke på menyn Infoga – Bokmärke. I grund är de till för att underlätta navigering till valfria ställen i dokument. De syns inte. Man ser dem och kan navigera till dem då man öppnar Navigatorn (F5) under en egen kategori. Genom att klicka på ett bokmärke flyttar man till det. Bokmärken syns inte vid utskrift. Ett sätt att snabbt se en lista och navigera bland bokmärken är att högerklicka på ”Sida” längst ner till vänster på fönsterramen.

Man kan navigera bland bokmärken via fönsterramen

Förutom dessa grundläggande funktioner kan man använda bokmärken till betydligt mer avancerade saker. En sätt är att förvandla dem till mål för hyperlänkar. Detta underlättar navigering och korsreferenser ännu mer.

Gör så här:

1. Placera musmarkören där du vill att bokmärket ska finnas, det vill säga målet för hyperlänken. Där väljer du Infoga – Bokmärke. Ge bokmärket ett bra namn. I mitt exempel kallar jag det Se här! Ett bättre namn är ofta det texten handlar om.

Bokmärket infogas där man vill sätta målet för hyperlänken

Avsnittet innehåller citat om den dessvärre sedan länge avsomnade svenska tidskriften Poetisk kalender.

2. Tryck F5 för att göra Navigatorn synlig. Under Bokmärken finns nu det nysatta bokmärket.

Bokmärken finns som en egen kategori i Navigatorn

3. Leta reda på det textställe därifrån du vill länka. I exemplet vill jag länka från ett annat ställe där jag skriver om Poetisk Kalender till stället jag satte bokmärket. För att få en Hyperlänk markerar jag bokmärket i Navigatorn och drar och släpper det där jag vill ha det i texten.

Se här! blir en hyperlänk till det första textstället. Hade jag valt ett bättre namn hade jag kunnat få hyperlänken att smälta in i texten.

Färdigt! Med CTRL+Musklick på länken flyttar jag till länkmålet.

Tips 1: Man kan ändra inställningar för hyperlänkar under Redigera – Hyperlänk.

Tips 2: Hyperlänkar finns kvar då man exporterar till pdf. Det är ett utmärkt sätt att underlätta för läsare att navigera i stora och komplicerade dokument.

Tips 3: Bokmärken är som sagt osynliga. Det är därför lätt att man raderar dem av misstag. Med tillägget Visible Bookmarks kan man göra bokmärken synliga som kommentarer och en del andra trick.

Tips 4: Bokmärken är en av de saker som inte fungerar särskilt bra att föra över till MS Office. Om du exporterar filer i .doc format är risken stor att bokmärken inte följer med korrekt.