okt 172012
 

Flattr this!

Ibland kan man behöva göra snitsig text med bokstäver med kontur i annan färg.

 

Det går att få till ganska avancerade texteffekter i Draw

 

Detta går att göra med några knep i OpenOffice/LibreOffice Draw.

Det finns minst två olika sätt. Här beskriver jag det första där texten förvandlas till en bild.

1. Se till att verktygsraden Teckning är framme (Visa -> Verktygsrader -> Teckning). Dra upp en ruta med Textverktyget och skriv din text.

 

Textverktyget är inringat. Med det skriver man i Draw

 

Anpassa texten med typsnitt och storlek. Det blir ofta bäst om texten är fet.

 

 

Man kan minska ner textrutan man drog upp i efterhand.

 

2. Klicka på textrutan så att den markeras som på bilden.

 

 

Ge tangentkommandona:

CTRL+C (kopiera)

CTRL+V (klistra in)

Direkt efter varandra.

Inget verkar hända, men kommandona skapar en identisk bild direkt ovanpå den första. Du kan testa att det finns två bilder genom att flytta textrutan.

 

3. Med textrutan markerad, Välj: Ändra -> Konvertera -> Till kurva

Detta förvandlar den översta texten till streckgrafik. Markeringen ändras. Texten är nu inte längre text utan en bild som ser ut som text.

 

 

4. Högerklicka på den markerade texten och välj Linje…

I dialogfönstret justerar man färg och grovlek för bokstävernas kontur.

 

 

Texten ser grövre ut än vad den blir då den är färdig.

 

 

Man bör även välja Område… och göra bokstävernas fyllning genomskinlig. Om man arbetar med en annan fyllnadsfärg än svart är det lättare att se vad man gör om man ser den undre texten genom den övre.

 

5. Välj: Ändra -> Placering -> Längst bak. Textbilden hamnar under texten och bokstäverna blir skarpare.

 

 

6. Markera hela teckningen antingen genom att dra med musen över den eller med CTRL+A om du inte har något annat på arbetsytan. Markeringen ska vara som textramen man drog upp i början. Välj: Ändra -> Gruppera. Det gör att de två lagren kombineras och bilden går att flytta och allt håller ihop.

 

Färdigt!

 

 

Denna metod passar bra om man behöver en text i en viss storlek. Det är också enkelt att få den dekorativa texten att smälta samman med annan text på en textsida om man infogar den som bild i Writer.

Nackdelen är att texten är en bild och man kan inte ändra det man skrivit. Texten går heller inte att förstora eller förminska. I sådana fall får man börja från början med ny text.

apr 192012
 

Flattr this!

Det är inte uppenbart hur man spegelvänder text i Openoffice/LibreOffice Draw. Det går inte att göra direkt utan man måste först förvandla texten till en bitmapsbild.

 

Gör så här:

1. Skriv texten med textverktyget på verktygsraden Teckning vilken som standard ligger längst ner på arbetsytan.

 

 

När du är klar med texten markerar du den.

 

2. Välj: Ändra -> Konvertera -> Till Bitmap.

 

3. Välj därefter: Ändra -> Spegelvänd…

 

 

…och antingen horisontellt…

 

 

…eller vertikalt som även vänder texten upp och ner.

 

4. Färdigt!

 

Tips:

  • Då texten är konverterad går den inte längre att ändra som text utan är en bild. Därför är det viktigt att se till att texten är som man vill ha den innan man konverterar.
  • Knepet fungerar även på text man kopierar och klistrar in från andra program.
  • Draw klarar mycket men om man vill göra avancerade saker bör man istället titta på program som Inkscape (vektorgrafik) eller GIMP (punktuppbyggda bilder).

 

jan 212012
 

Flattr this!

OOo/LibO Draw är inte det bästa verktyget för avancerad bildbehandling. Om man vill arbeta med bilder är GIMP för punktuppbyggda bilder och Inkscape för vektorgrafik betydligt kraftfullare och mångsidiga program.

Man ska dock inte förakta vad man kan åstadkomma i Draw. Jag har tidigare skrivit om hur man kan ge bilder en genomskinlig bakgrund i Draw genom att exportera dem till GIF. Det fungerar i praktiken som att frilägga bilder.

Det finns ett annat sätt som fungerar på punktuppbyggda bilder.

 

Gör så här:

Jag vill frilägga konturen av huvudet mot den gröna bakgrunden.

 

 

Bakgrunden är en rektangel jag ritat i Draw. Huvudet är en bild i PNG-format jag hämtat från Openclipart och lagt ovanpå bakgrunden.

1. Välj Verktyg -> Pipett (I LibO 3.4 heter det Color Replacer, översättningen av programmet till svenska släpar efter litet.). Detta fönster öppnas:

 

 

2. Markera bilden med huvudet. Klicka på pipetten uppe till vänster i fönstret och välj den ljusblå bakgrunden på huvudet. Se till att Transparent är valt i kolumnen till höger. Klicka på Ersätt.

 

För det enkla exempel jag visar räcker det med några klick. Det finns mer avancerade inställningar att utforska

 

3. Färdigt! Nu är huvudet frilagt mot den gröna bakgrunden.

 

 

4. Man kan givetvis snygga upp och gruppera bilderna:

 

 

Man kan också använda funktionen för att byta till andra färger istället för till Transparent. I mer avancerade bilder kan man experimentera med inställningarna för Tolerans för att få rätt område frilagt. Läs mer om funktionen här.

Funktionen har vissa begränsningar och fungerar inte för vektorgrafik eller rasterbilder.

jun 212010
 

Flattr this!

OpenOffice Draw är ett utmärkt ritprogram. Det går bra att använda för tekniska ritningar. En begränsning är att det saknas färdiga symboler för specialområden.

Det finns en sida där man kan ladda hem färdiga sådana symboler för allt från möbler till datornätverk. Det finns till och med symboler för orkesterinstrument.

Sidan finns här.

Man laddar ner det paket man vill ha, öppnar det i Draw och kopierar över de symboler man vill använda till sitt eget dokument.

Det finns Clipart för möbler, bra att ha om man ska flytta och planera sitt nya hem!

Även om symbolerna är enkla kan de spara mycket tid den dag man behöver dem!

jun 102010
 

Flattr this!

Det finns inget enkelt sätt att rita parallella linje i OpenOffice Draw. Visst kan man dra två likadana linjer som man sedan placerar på rätt avstånd och grupperar. Det är ganska pilligt och det är lätt att det blir fel. Det finns ett enklare knep.

Antag att du ska rita två parallella linjer 2,5 mm breda.

Gör så här:

Rita en linje 1 cm tjock.

Genom att högerklicka på linjen och välja Linje kommer du åt de inställningar som behöver ändras.

Här ändrar man egenskaperna för linjen

Med linjen markerad kopierar du den (CTRL+C) och klistrar genast in den (CTRL+V). Den syns inte, eller hur? Den inkopierade linjen ligger ovanpå den gamla likadana.

Högerklicka igen på linjen och välj Linje. Minska Linjebredden till 0,5 cm. Byt Färg till bakgrundsfärgen, i de flesta fall vitt.

Ändra inställningar vid markeringarna

Färdigt!

Av de båda överlagrade linjerna blir det två parallella tunnare linjer. I ändarna finns det en tunn kant. Denna kan man dölja på olika sätt

Du bör Gruppera linjerna: Dra en fyrkant runt dem och välj CTRL+SHIFT+G. Då kan du flytta de parallella linjerna som du vill.

Tips: Knepet fungerar med alla typer av linjer, men inte med geometriska figurer eller punktlinjer.

apr 212010
 

Flattr this!

Det saknas ett riktigt beskärningsverktyg i OpenOffice Draw. Trots det kan man få till riktigt proffsiga beskärningar.

Antag att vi vill göra ett runt utsnitt av en tavla av David Caspar Friedrich.

Det är denna vackra tavla vi ska skära sönder...

Det är så här vi vill ha bilden då allt är klart

När man söker bland knappar och menyer i Draw verkar det inte finnas något enkelt sätt. Kan man knepet så är det riktigt lätt!

Gör så här:

1. Välj Grundformer på Verktygsraden Teckning. Verktygsraden finns som standard under arbetsytan. Välj Cirkel.

Verktygsraden Teckning finns under arbetsytan. Genom att klicka på pilen till höger om symbolen och dra i listen ovanpå det lilla fönstret kan man frigöra knapparna och förvandla dem till flytande paletter. Det är smidigt när man arbetar med former

Tips 1. Det går att använda cirkeln på den övre Verktygsraden. Grundformerna innehåller flera färdiga geometriska figurer. Det går att använda alla för beskärning. Därför ville jag visa dem.

Tips 2. Det går att lossa och dra paletten för Grundformer till lämpligt ställe. Man kan ha flera flytande paletter öppna samtidigt.

2. Dra en cirkel och placera den ungefär där du vill ha den. En ful babyblå cirkel täcker Friedrichs vackra tavla.

En babyblå cirkel markerar den del av tavlan vi vill ha kvar. Om den inte hamnar rätt väntar man med att justera den tills man har gjort den genomskinlig i nästa steg. Då ser man bättre var den hamnar.

3. Välj Färg: Osynlig på rullmenyn på verktygsraden. Cirkeln blir genomskinlig. Nu kan du flytta och storleksändra den så att den täcker det område du vill ha kvar.

Nu gör vi cirkeln osynlig. Den blir lätt att finjustera storlek och placering

4. Välj Redigera – Markera allt eller kortkommandot CTRL+A. Nu är både bilden och cirkeln markerade.

Se till att både cirkel och bild är markerade med kommandot CTRL+A

5. Välj Ändra – Former – Skär av. Bilden beskärs.

Genom kommandot Skär av beskärs bilden till cirkelns form

Färdigt! Det som är kvar är en rund del av bilden.

Resultatet blev så bra att det får vara med en gång till!

Tips: Som jag skrev under punkt 1 kan man använda andra former än cirklar. Man kan göra egna geometriska figurer eller använda dem som finns under knapparna på Verktygsraden Teckning. Det är enkelt att få till häftiga och proffsiga beskärningar.

Man kan använda alla former som finns i Draw för beskärning så som jag beskrivit. På så sätt kan man enkelt få avancerade och proffsiga bilder

mar 232010
 

Flattr this!

Det finns flera sätt att få text genomskinlig eller transparent i OpenOffice Draw.

Första sättet

1. Skriv texten med Textverktyget. Ändra färg och andra formateringar.

Verktygsraden med Textverktyget finns som standard nedanför arbetsytan.

Jag hade dålig fantasi när jag skrev inlägget...

2. Högerklicka på texten. Välj Konvertera. Välj: Till bitmapp.

Man kan använda Draw för att konvertera text och bilder till andra format.

Texten är nu en bild. Den går inte längre att formatera som text.

3. Klicka på den nya Bitmappbilden. Verktygsraden Bild blir tillgänglig. Använd rullmenyn Transparens för att ställa in hur pass genomskinlig du vill ha texten.

Här ställer du om du vill ha en bild transparent.

Nu har du en transparent text.

Slutresultatet. Det går att variera graden av transparens.

Andra sättet

1. Använd. Fontwork.

Knappen för att starta Fontwork finns också den på verktygsraden nedanför arbetsytan.

Välj en av Fontworkfigurerna. Skriv in din text.

Skriv text i fontwork. Den ersätter Fontwork.

2. Högerklicka på Fontworkfiguren. Välj Område.

Man har flera verktyg man kan använda för Fontwork.

Därefter väljer du fliken Transparens. Bocka för Transparens och ställ in den som du vill ha den med rullmenyn.

Man kan lägga på flera effekter i Fontwork.

Slutresultatet. även här kan man variera graden av transparens.

Sätten har för- och nackdelar. Fontwork har fler effekter och inställningsmöjligheter. Det kan vara litet buggigt. Fontworkbilder går att exportera som GIF med transparent bakgrund. På så sätt kan man använda den transparenta texten i mer avancerade sammanhang.

Det fungerar inte med Bitmappbilder.

mar 172010
 

Flattr this!

För ett tag sedan ställdes en fråga på OpenOfficeforumet på Ubuntu.se om man kan ändra standardfärgen på figurer i Draw till något annat än babyblått, eller Blått 8 som den heter officiellt.

Som standard blir alla figurer i OOo Draw babyblå, förlåt, Blått 8. Blått 8 verkar vara fastklistrad i källkoden. Den är nästan omöjlig att få bort.

Helst av allt ville frågeställaren att alla figurer blev vita som standard. Även om babyblått är sött, är det sällan man gör hela teckningar i kulören.

Det är sällan jag gör hela ritningar i babyblått, förlåt, Blått 8. Det hade varit bra om figurer hade en annan färg, till exempel vitt som standard.

Jag försökte svara på frågan, men mitt svar är inte bra. Problemet är att den babyblå färgen verkar vara inbyggd och fastkedjad i OpenOffices källkod. Den går inte att få bort som grundinställning så som jag skrev i svaret. Den går inte att få bort på något vettigt sätt. OpenOffice har väldigt strikta regler för det mesta. De går inte att rucka på. Som tur är OpenOffice samtidigt väldigt lättlurat. Om inte babyblått går att få bort på något vettigt sätt får man ta bort det på ett ovettigt!

För att ändra standardfärg i Draw gör man så här:

1. Öppna ett tomt Drawdokument Tryck på F11. Fönstret för formatmallar och formatering öppnas.

2. Välj: Alla mallar i rullmenyn längst ner i fönstret. Leta reda på formatmallen som heter Standard. Högerklicka på den och välj Ändra. Under fliken Yta väljer du vitt i rullmenyn. Klicka OK.

Välj vitt eller den färg du vill ha i rullmenyn under fliken Yta.

3. Välj nu Arkiv – Dokumentmall – Spara.

Det tomma dokumentet sparas som en dokumentmall. Ge den ett lämpligt namn i dialogrutan som öppnas.

Ge din nya dokumentmall ett bra namn. Jag kallar min Mall Draw.

Mallen har precis samma inställningar som Draws standarddokument med den skillnaden att grundfärgen för figurer är vitt.

4. Välj nu Arkiv – Dokumentmall – Administrera.

Leta reda på mallen som du sparade i steg 3 i dialogrutan. Högerklicka på den och välj: Definiera som standardmall.

Se till att du väljer rätt dokumentmall som standard. Mallar för Draw påverkar inte andra moduler i OOo.

Klart!

Nästa gång du öppnar Draw kommer grundfärgen att vara vitt istället för babyblått.

Med din nya standardmall är grundfärgen i Draw nu vitt.

Den ändrade inställningen påverkar bara Draw. Man kan ändra standardfärgen på samma sätt i Impress.

Nu blir alla figurer vita som standard!

mar 022010
 

Flattr this!

Ibland behöver man snygga 3D objekt för illustrationer. I OOo Draw är det jätteenkelt.

Gör så här:

1. Öppna Visa – Verktygsrader 3D-objekt. På verktygsraden som öppnas väljer du en grundform, till exempel ett klot.

Man kan välja mellan flera grundformer. Dessa kan man manipulera ytterligare.

Dra upp ett klot i lämplig storlek på arbetsytan. Som grund har den en blå nyans.

Som grund är figurer i Draw blå. Det går lätt att ändra.

Detta ska vi ändra på.

2. Öppna ditt galleri. Verktyg – Galleri. Du kan använda alla bilder du har i Galleriet. OOo levereras med ett litet antal mönster och clipart. Läs här om hur du laddar hem tusentals användbara bilder och här om hur du lägger in egna bilder i Galleriet.

Man kan lätt fylla sitt Galleri med tusentals bilder.

3. Välj ett snyggt mönster eller figur du vill använda på klotet. Håll nere CTRL+SHIFT och dra bakgrunden/bilden till klotet. Det fastnar automatiskt som yta. Mönster blir heltäckande.

Mönster täcker figuren med en jämn yta.

Figurer är trixigare att få till. Hur de blir beror på hur stora de är. Man får testa sig fram!

En nyckelpiga från OpenClipart blir ett snyggt motiv!

4. Om du vill ändra 3D-inställningarna högerklickar du på klotet och väljer 3D-effekter.

Med 3D-effekter kan man manipulera bilden.

I dialogrutan som öppnas kan du ändra det mesta som ljussättning, färger och rotation.

Man kan få nyckelpigan att se ut på olika sätt.

Vad kan man använda dessa figurer till? Ett sätt är att infoga dem i punktlistor. Det livar upp och gör listor roligare att läsa!

En alldeles vanlig lista kan man få att se mer spännande ut med 3D-figurer som punktuppställningstecken.

feb 182010
 

Flattr this!

Bilder med transparent bakgrund kan användas till exempel för bildmanipulering eller logotyper. De går utmärkt att göra i OOo Draw. Problemet är att OOo förutsätter att alla filer ska skrivas ut på ett vitt papper. Därför är alltid bakgrunden vit. Detta kan man komma runt genom att exportera bilden man gjort i Draw som GIF.

Då du fixat en bild i OOo Draw du vill använda med genomskinlig bakgrund gör du så här.

Denna enkla, men snygga, bild gjord i Draw, vill jag ha med transparent bakgrund.

1. Välj Arkiv – Exportera…

I dialogrutan som kommer upp väljer du filformatet GIF, var du vill spara filen och vad du vill kalla den. Klicka på Spara.

Välj GIF som filformat vid 1, Var du vill spara vid 2 och vad du vill kalla filen vid 3.

2. En ny dialogruta öppnas. I den ska du se till att alternativet Spara transparent är förbockat. Klicka på OK. Filen sparas med transparent bakgrund som GIF.

Se till att Spara transparent är ibockat.

Nu kan du fortsätta använda bilden i till exempel Draw eller GIMP. Om du skulle behöva bilden i annat format än GIF kan du öppna och spara om den i till exempel GIMP till PNG eller annat format som hanterar genomskinlig bakgrund.

Här har jag lagt den sparade GIF bilden med en annan bild som bakgrund i GIMP.