mar 172015
 

Flattr this!

Jag råkade nyligen hitta en funktion i ordbehandlingsprogrammet FocusWriter som jag tidigare inte uppmärksammat. Den finns under Verktyg -> Dagliga framsteg. Man får upp ett fönster i vilket man kan studera hur man fyllt sin dagskvot av skrivande. Man får information om vilka dagar man fyllt kvoten och hur många dagar i streck man varit flitig.

I FocusWriter kan man studera hur pass flitig man är. Ens föreställningar motsvarar sällan statistiken...

I FocusWriter kan man studera hur flitig man är. Ens föreställningar motsvarar sällan statistiken…

Det blir omöjligt att lata sig som skribent! Mätningen går i mitt fall tillbaka till juni 2014 och det är periodvis få dagar jag fyllt kvoten (det syns ju inte att jag slitit i andra skrivprogram som LyX eller Writer).

Den som känner att pressen blir för stor kan ställa in egna mål under Inställningar -> Inställningar -> Dagligt mål. Där kan man ställa in tiden man ska sitta för att känna sig nöjd och hur många tecken man måste prestera.

Man kan själv ställa in hur mycket man måste prestera för att bli nöjd

Man kan själv ställa in hur mycket man måste prestera för att bli nöjd

Naturligtvis ska man ta en sådan här funktion med en glimt i ögat. Givetvis är kvalitet bättre än kvantitet. Det kan dock vara en rolig mätare på flit!

apr 032013
 

Flattr this!

Det minimala ordbehandlingsprogrammet FocusWriter har trots att det är litet flera smarta funktioner som kan ta ett tag att upptäcka. En sådan är att arbeta i sessioner.

Man når funktionen via Arkiv -> Sessioner. Den drar fördel av att man i FocusWriter arbetar med dokument i flikar. Man kan ha flera dokument öppna samtidigt. Med sessioner kan man sammanfoga dokument som hör samman så att de öppnas på separata flikar samtidigt.

Sessioner

Under Sessioner är Standard inställt. Man kan Skapa en eller flera nya sessioner eller Hantera dem

Som grund finns sessionen Standard. I den visas alla öppna dokument. FocusWriter öppnas med de dokument som var öppna då man stängde programmet på varsin flik och det kan bli ganska många flikar om man skriver mycket. Sessioner är ett sätt att hantera detta.

Man skapar en ny session med Arkiv -> Sessioner -> Ny…

Man får upp en dialogruta där man döper sin nya session. Eftersom jag ofta skriver brev (e-post och vanliga brev) i FocusWriter, skapar jag sessionen brev.

Brev

Nu kan jag växla mellan sessionen Standard och sessionen Brev.

Det är enkelt att växla mellan sessioner då man byter arbetsuppgifter

Det är enkelt att växla mellan sessioner då man byter arbetsuppgifter

I varje session finns de dokument som var öppna då den den stängdes.

Detta innebär att jag kan växla mellan att till exempel skriva brev i en session till att skriva blogginlägg i en annan.

I sessionen brev har jag alla mina brev- och e-postutkast

I sessionen brev har jag alla mina brev- och e-postutkast

Man hanterar sessioner under Arkiv -> Sessioner -> hantera…

Det är enkelt att hantera Sessioner

Det är enkelt att hantera Sessioner

En intressant funktion är att man kan klona projekt. Det är användbart om man vill experimentera med olika versioner av texter.

Ett användningsområde för sessioner är om man arbetar i ett projekt. Varje delprojekt blir en egen flik i en session. Ett annat exempel är bokmanus där varje kapitel skrivs på en flik och flikarna bildar en session. Det är ett enkelt sätt att hantera ett stort manus!

Sessioner är ett enkelt och smart sätt att strukturera arbete i FocusWriter! Det fungerar på sätt och viss som samlingsdokument i mer avancerade ordbehandlingsdokument. De är enklare att hantera, men saknar å andra sidan mer avancerade funktioner. Man kan fråga sig om man behöver dessa funktioner eller om enkelhet och snabbheten i FocusWriter är mera värda.

nov 292012
 

Flattr this!

Jag har kompletterat den svenska översättningen av ordbehandlingsprogrammet FocusWriter. Eftersom jag använder programmet dagligen retade jag mig på att många kommandon var på engelska. Jag retar mig mer på delvis översatta program än sådana som är helt på engelska. Därför bestämde jag mig för att göra en insats som översättare.

Kompletteringarna finns i senaste versionen av FocusWriter som kan laddas ner från programmets hemsida. Alla menyer och kommandon ska vara på svenska.

Ta gärna en titt så att översättningen är OK!

Jag kommer att försöka hinna med att översätta andra program som jag använder. Eftersom superöversättaren Daniel Nylander tagit ledigt släpar översättningen av flera fria program efter.

nov 182011
 

Flattr this!

I det lilla ordbehandlingsprogrammet FocusWriter kan man göra sin egen bakgrund och själv bestämma när man arbetar som mest inspirerat.

 

Ett av mina favoritteman i FocusWriter som jag flyttat till alla mina datorer. Tänk om alla ordbehandlingsprogram vore så här vackra!

 

En smart funktion är att det går att exportera och importera teman. Det betyder att man kan göra ett tema på en dator och sedan exportera det och importera på en annan. Man behöver inte göra om inställningarna för varje dator man använder FocusWriter på.

Funktionen finns under Inställningar -> Teman. Man väljer temat man vill exportera och klickar på Exportera och Temat sparas som en fil som man kan ta med till en annan dator. Då man vill importera ett tema klickar man på Importera och letar reda på rätt fil.

 

 

Även om FocusWriter är en minimal och enkel texteditor har den smarta funktioner som gör det till ett mycket trevligt program att arbeta i!

okt 172011
 

Flattr this!

Nu har det kommit en ny version av det lilla ordbehandlingsprogrammet FocusWriter.

Den största nyheten för oss är att programmet har översatts. Menyer och knappar är nu på svenska.

 

Då man behöver en knapp har de svensk text...

 

...Även menyerna är på svenska

 

Översättningen har gjorts av Daniel Nylander som översatt en mängd fria program till svenska och därmed gjort dem mer lättanvända. Han brukar skriva om sitt arbete på sin blogg.

En annan bra nyhet är att det nu finns grundläggande stöd för .odt, det filformat som OpenOffice/LibreOffice använder. Stödet verkar ännu så länge bestå i att man kan öppna och spara om .odt dokument, men inte skapa filer i .odt-format i FocusWriter.

FocusWriter har blivit ännu bättre som verktyg för att snabbt skriva enkla texter!

För fler tips om FocusWriter så klicka på kategorin Minimala texteditorer.

 

 

sep 142011
 

Flattr this!

Jag tycker mycket om den lilla ordbehandlaren FocusWriter som jag använder för de flesta små texter.

 

Ett vackert tema för FocusWriter, men det blir svårt att stava rätt...

 

Ett problem som jag stött på är att om man har kontinuerlig rättstavning påslagen, det vill säga att felstavade ord markeras i texten medan man skriver med en vågig understrykning, försvinner markeringen om man använder vissa av de teman jag tipsar om här.

 

Strecket under det felstavade ordet syns nästan inte

 

Att stryka under text med vitt på en vit bakgrund är inte särskilt lyckat. Det leder till att man missar många förargliga felstavningar.

Detta ska inte avskräcka från att använda vackra teman eller göra egna teman. Det går att ändra färgen på understrykningen.

Gör så här:

1. Välj: Settings -> Themes

2. I dialogrutan som öppnas bläddrar man ner till temat man använder och väljer Modify.

 

3. I nästa dialogruta väljer man fliken Text och klickar på färgrutan intill Misspelled.

4. I nästa dialogruta väljer man en färg som syns bättre!

Färdigt!

Nu syns mina felstavningar!

Teman ändras individuellt så man kan se felstavningar oavsett bakgrundsfärg.

 

okt 052010
 

Flattr this!

FocusWriter är en av de bästa minimala texteditorer jag sett. Nej, det är DEN bästa. Under en lugn och ostörd yta har den alla funktioner man behöver. Det är ett fantastiskt litet roligt program att skriva i!

Andra minimala texteditorer som till exempel PyRoom, DarkRoom och BookWrite är roliga att använda ett tag. I längden brukar det ofta bli mer jobb med dem än att skriva i ett ”riktigt” ordbehandlingsprogram. Rättstavning, formatering och även själva sättet att arbeta är begränsade.

FocusWriter har fler bättre och roligare funktioner än de flesta minimala texteditorer. Till och med vanliga ordbehandlingsprogram ligger i lä:

Man kan ändra bakgrund och färger precis som man vill. Standardbakgrunden är grå med svart text.

Grundutseendet i FocusWriter

Mer ostörd än så  kan man inte bli. Man kan lägga in en favoritbild:

Caspar David Friedrich är bättre än en grå bakgrund!

Det är både roligt och bra! Även om man tanken är att man ska skriva ostörd kan man göra det bättre framför en vacker tavla än med grön text på svart bakgrund.

Min favoritbakgrund, återigen Caspar David Friedrich

Man kan spara och byta tema under ett arbetspass.

Det är väldigt enkelt att skapa, spara och byta teman

Ett sista tema. Kanske inte så ostört, men roligt!

En mycket bra sak är att man kan installera ordlistor från OpenOffice. Det innebär att rättstavningen blir i toppklass, något de flesta minimala texteditorer brukar vara dåliga på. När man stavar fel blir ord dessutom automatiskt understrukna med rött. Det är en stor hjälp som gör att FocusWriter fungerar i stort sett som en ordbehandlare. Man behöver inte ”tvätta” texten efteråt.

Tangenten F11 växlar mellan fullskärms- och fönsterläge med menyer. Bakom den tomma ytan har man en hel del smarta funktioner att välja på. Man kan ta tid och räkna ord. Det finns en Sök- och Ersätt funktion. Man kan även ställa in så att FocusWriter sparar automatiskt. Då öppnas samma fil nästa gång man öppnar programmet. Man kan arbeta med flikar och ha flera dokument öppna samtidigt.

En smart sak är att man kan ställa in menyer och knappar så att de blir synliga då man för musen nära kanten på arbetsytan.

De dolda menyerna är ett bra nytänkande. Fler program borde ta efter!

Möjligheterna att anpassa tema och utseende, dolda menyer och att arbeta med dokument i flikar borde fler ordbehandlingsprogram ta efter. Det är väldigt bra och nytänkande funktioner.

Som standard sparar FocusWriter i vanligt .txt-format. Det innebär att alla ordbehandlingsprogram och editorer kan öppna filerna. För den som undrar: Nej, bakgrunderna följer inte med!

Om man vill ha fler formateringsmöjligheter kan man sparar i .rtf-format. Detta format kan dock vara litet klurigt för andra program. OpenOffice har till exempel problem med rtf.

Som helhet är FocusWriter ett väldigt bra program. Under skalet finns de funktioner man behöver i ett enkelt ordbehandlingsprogram. På några dagar har det blivit mitt favoritprogram att skriva i!

Man laddar ner programmet på projektets hemsida. Där finns även en del andra program och spel som kan vara värda att ta en titt på.

FocusWriter finns för Linux, Mac och Windows.

Jag vill tacka den bloggbesökare som tipsade mig om FocusWriter!