jan 072010
 

Flattr this!

Jag fick en fråga i en kommentar om hur man bläddrar mellan hela siduppslag i Writer. I MS Word finns det ett sätt att bläddra mellan siduppslag så att ett helt uppslag visas. Man gör det med tangenten Page Down. Frågan är om det finns en liknande funktion i Writer. Jag hoppas att jag förstått frågan rätt. Jag har inte Word så jag kan inte kontrollera hur det fungerar där.

Som det står i kommentaren måste man ställa in Writer för Utskriftsvy. Visa – Utskriftslayout för att det ska fungera. Detta är grundläget i Writer. Det motsvarar, vad jag förstår, standardvyn i MS Word. Utskriftslayouten är den enklaste att arbeta med och den man ska försöka använda. Programmet är gjort på det sättet.

Med utskriftslayouten inställd gör man så här i Writer:

Längs ner till höger har man inställningar för sidvy. Som standard visas en sida i 100%.

Grundinställningarna för sidvy i Writer

Ändra detta till ett uppslag genom att klicka på sidvyn längst till höger. Beroende på hur stor skärm man har, kan man justera sidstorleken i skjutreglaget till höger. På så sätt kan man ställa in så att man ser ett helt uppslag.

1 = Ändra så att ett uppslag visas. 2 = Justera siduppslagets storlek så att det passar skärmen

För att bläddra en sida i taget klickar man på den runda knappen Navigation nere till höger på fönsterramen och väljer sida. Sedan kan man stänga det lilla fönstret. Därefter bläddrar man med upp- och nerpilarna ovanför och nedanför den runda knappen, Navigation.

Ställ in bläddra sida med knappen i den röda ringen till vänster. Växla mellan sidor med upp och nedpilarna till höger. Då växlas mellan hela sidor eller uppslag.

Då bläddrar man exakt en sida fram eller tillbaka. Man ska inte, som i Word, använda tangenten Page Down. Då får man en rullande sidförflyttning, som gör att man ibland bara ser sidfot/sidhuvud från två sidor.

Jag hoppas att jag lyckats svara någorlunda rätt på vad som frågades. Om inte, så skriv en kommentar så ska jag försöka bättra mig!

dec 132009
 

Flattr this!

Ibland vill man skriva lodrätt till exempel på en affisch eller annan publikation.

Det finns ett enkelt sätt att skriva text lodrätt i OpenOffice Writer. Gå in på menyn Verktyg – Alternativ – Språk. Kryssa i rutan för Aktiverat för asiatiska språk.

Aktivera stöd för asiatiska språk. Även svenskar kan ha nytta av det

Aktivera stöd för asiatiska språk. Även svenskar kan ha nytta av det

När du sedan vill skriva lodrätt, väljer du: menyn Visa – Verktygsrader – Teckning. På verktygsraden har du nu en extra funktion som gör att du kan skriva vertikalt utan att rotera text.

Nu finns en ny knapp på verktygsraden Teckning

Nu finns en ny knapp på verktygsraden Teckning

Det enda du behöver göra är att markera verktyget och dra en rektangel på arbetsytan. Därefter skrivs texten lodrätt.

Att skriva lodrätt kan ge snygga effekter

Att skriva lodrätt kan ge snygga effekter

Texten går att formatera precis som vanligt.

Om du vill ha texten roterad på annat sätt kan du använda det vanliga textverktyget på Verktygsraden Teckning. Då du har skrivit texten, högerklickar du på ramen och väljer Position och storlek… Fliken Rotation.

Alternativt kan du göra en textram, menyn Infoga – Ram. Ramar har avancerade funktioner. De är bra om man vill göra en avancerad layout eller har speciella önskemål på text eller rotation. Man kan till exempel göra en riktigt smal ram så att bara en bokstav får plats. då skrivs texten lodrätt men rättvänd.

Den smarta funktionen med att aktivera asiatiska språk och skriva lodrätt är en bonus av att OpenOffice finns på så många språk och skrivsystem.

aug 052009
 

Flattr this!

OpenOffice är ett mycket kompetent kontorsprogram. För att få det att fungera som man vill behöver man göra en del inställningar utöver standardinställningarna efter installation. På det sättet förbättrar man prestanda och utseende. Jag vill visa de inställningar jag ändrar varje gång jag installerar OpenOffice på en dator. Guiden går igenom inställningar under menyn Verktyg – Alternativ. Det är här man gör de flesta övergripande inställningarna i OpenOffice.

Under huvudrubriken OpenOffice.org börjar jag med att fylla i mina uppgifter under fliken användardata. Om man tar sig tid att göra det kommer OpenOffice ihåg en. När man öppnar ett dokument börjar programmet där man slutade senast.

Under fliken Allmänt avmarkerar jag Hjälpassistenten. Att den ploppar upp på skärmen är roligt den första halvtimmen. Om man har tänkt sig att arbeta längre än så klarar man sig bättre utan.

Under Arbetsminne ändrar jag flera av inställningarna som ses på bilden. Jag ändrar Ångra antal steg från 100 till 25. Det sparar minne och vem har någonsin ändrat 100 saker på raken? I korthet tilldelar jag sedan OpenOffice mer minne. Det går då snabbare att jobba med stora dokument med många bilder. Om man har en äldre dator med litet RAM-minne behöver man inte ta i lika mycket som jag.

Tilldela mer minne - arbeta snabbare!

Tilldela mer minne - arbeta snabbare!

Under fliken Vy kan man bland annat välja ikontema på menyerna. Jag brukar välja Liten och Tango under Ikonstorlek och -format. Dels går arbetet som en dans och dels tycker jag att de ikonerna är snyggast.

Sedan ändrar jag inget förrän under fliken Visning. OpenOffice är litet för grått för mig. Under Bakgrund för tillämpningar brukar jag välja en vackrare färg. Sun 4 är en lugn ljusblå nyans som går lätt att jobba till.

Välj gladare färger

Välj gladare färger

Efter det går jag ner till huvudkategorin Ladda/Spara ändrar jag några saker under fliken Allmänt. Dels kryssar jag i rutan skapa alltid säkerhetskopia och dels ändrar jag i fältet till höger om ”Spara återställningsinformation var” till 5 minuter. Detta innebär att OpenOffice dels automatiskt sparar det dokument jag arbetar med var femte minut. Dessutom skapar OpenOffice en säkerhetskopia med den näst senaste sparade versionen i min användarmapp. Vid en krasch innebär det att OpenOffice i första hand försöker återställa den sista autosparade versionen. Om jag inte är nöjd med denna har jag en andra chans att hitta min egen senast sparade version i min användarmapp. Låter det krångligt? Den dag du behöver återställa ett dokument efter en datorkrasch kommer du att lära dig mer. OpenOffice funktioner för att hantera dokument vid en krasch är inte de allra bästa. Mina inställningar medför att jag har större chans att återfå en sen version av ett dokument jag arbetade på medan jag har liten chans att återställa en tidigare version. Detta är ett val jag gjort.

Spara

Ställ in hur du vill spara automatiskt

Den sista inställningar jag alltid ändrar på är att jag under huvudmenyn OpenOffice.org Writer avmarkerar rutan Taligenkänning. Som standard är OpenOffice inställt på att känna igen siffror i en tabell, vilket är bra ibland. Men skapa en tabell i Writer och skriv 5 augusti i ett fält och tryck på Tabb med funktionen på och av så förstår du vad jag menar. Jag tycker inte om när ett ordbehandlingsprogram fomaterar för mycket i det jag skriver och dessutom gör det fel. Om jag arbetar med en tabell med mycket siffror starta jag antingen upp funktionen eller gör det bara för de fält eller den tabell som innehåller siffror jag vill att OpenOffice håller reda på.

Avmarkera Taligenkänning

Avmarkera Taligenkänning

Dessa är de inställningar jag alltid ändrar då jag installerat OpenOffice. Ibland ändrar jag på fler saker eller ställer in andra funktioner. Dessa inställningar vill jag alltid ha som grund när jag sätter mig och jobbar i OpenOffice!