feb 122014
 

Flattr this!

Ibland vill man visa en film i en presentation.

I LibreOffice Impress är detta inte särskilt roligt, åtminstone på Linux. Då man valt Infoga -> Bild och ljud och bläddrat rätt på sin film, blir resultatet detta:

Min mest uppskattade presentation om arkeologi blir inte särskilt lyckad utan film

Min mest uppskattade presentation om arkeologi blir inte särskilt lyckad utan film

En grå ruta med en högtalare och en film som inte startar då man kär presentationen gör ingen glad.

Efter en del efterforskningar har jag kommit fram till att man måste installera en del extrapaket för att få det att fungera. I *buntu kör man kommandot:

sudo apt-get install gst123

Kommandot installerar den lilla terminalstyrda mediaspelaren gst123 samt avkodare för gstreamer. I andra distributioner bör samma eller motsvarande paket finnas och installeras på lämpligt sätt.

Om man har Impress öppet måste man starta om programmet. Resultatet blir det här:

Det ser fortfarande int särskilt bra ut, men filmen rullar då man kör presentationen!

Det ser fortfarande inte särskilt bra ut, men filmen rullar då man kör presentationen!

Den grå rutan har bytts till ett grått frågetecken, filmer saknar förhandsvisning, men filmen startar då man kör presentationen.

Hur det gick till på stenåldern får jag återkomma till i ett annat inlägg…

Det är litet märkligt att LibreOffice å ena sidan har stöd för att visa film, men å andra inte installerar de filer som behövs. Det beror förmodligen på att en del av de avkodare som behövs till gstreamer finns i en licensmässig gråzon. Den som eftersträvar att bara använda garanterat fri programvara på sin dator bör därför troligen avstå från att följa mitt tips.

 

Överkurs

Eftersom gst123 är en mediaspelare som klarar de flesta filmformat kan man se på film utanför Impress. Den styrs från terminalen och kommandot är:

gst123 namnpåfilmen.ändelse

Läs mer om gst123 här.

 

feb 082014
 

Flattr this!

En läsare hörde av sig och undrade över hur man autostartar presentationer i LibreOffice Impress, det vill säga att en färdig presentation kör igång direkt då filen öppnas och man slipper se menyer och arbetsfält och starta presentationen manuellt.

Egentligen stöder inte Impress denna ganska självklara funktion. Men det finns minst tre sätt att komma runt denna begränsning.

 

ImpressRunner

Installera tillägget ImpressRuner. Tillägget gjorde en gång i tiden precis det man förväntade sig och startade preparerade presentationer automatiskt. Av allt att döma fungerar dock inte tillägget med nyare versioner av LibreOffice, vilket gör det oanvändbart för de flesta. Det är synd att ett så användbart tillägg inte anpassats!

 

Flash

Exportera presentationen som en Flash (Arkiv -> Exportera… Macromedia Flash…)

Om man exporterar presetnaioner till Flash kan man köra dem i webbläsare. Det kan ibland vara en smart lösning om till exempel LO saknas där man ska framföra sitt mästerverk!

Om man exporterar presentationer till Flash kan man köra dem i webbläsare. Det kan ibland vara en smart lösning om till exempel LO saknas där man ska framföra sitt mästerverk!

och kör den i fullskärmsläge i en webbläsare.

Detta fungerar olika bra med olika presentationer och förmodligen har också webbläsaren viss betydelse. Även om lösningen fungerar bra i vissa fall, men mindre bra i andra, är det ingen generell lösning.

 

Spara som…

Spara filen (eller ännu bättre en kopia av filen) som Microsoft PowerPoint med Autoplay. Det finns två versioner, det äldre .doc och det nyare OOXML-formatet.

Man kan spara sin presentation antingen i det äldre MS Office formatet .pps...

Man kan spara sin presentation antingen i det äldre MS Office formatet .pps med Autoplay

 

...eller det nyare MS Office .ppsx formatet, även det med Autoplay

…eller det nyare MS Office .ppsx formatet, även det med Autoplay

Filerna ska därefter starta automatiskt även i Impress, man ser menyer etc fladdra förbi, men presentationen snurrar igång utan att man behöver göra något manuellt.

Detta är på gott och ont förmodligen den smidigaste lösningen.

 

Överkurs

Jag och många med mig, ogillar dock att använda Microsofts filformat. Om man använder Linux finns det ett smart sätt att starta Impresspresentationer automatiskt via terminalen utan att behöva spara om dem som Microsoft Office-filer. Kommandot man utnyttjar är libreoffice -show.

Man öppnar en terminal i mappen med presentationen och kör kommandot:

libreoffice -show *.odp

Man kan starta presentationer direkt genom ett terminalkommando

Man kan starta presentationer direkt genom ett terminalkommando

*.odp pekar på alla presentationsfiler så antingen får man se till att bara ha en presentation i mappen, eller byta ut *.odp till det verkliga filnamnet och ha med filändelsen .odp, annars blir det ett vådligt presenterande!

Resultatet blir samma som ovan, filen kör igång direkt i presentationsläge men menyer etc fladdrar förbi.

Förmodligen går denna lösning att få till även i andra operationssystem, men där är jag för dålig på terminalkommandon för att kunna ge någon vägledning.

sep 232011
 

Flattr this!

En läsare uppmärksammade mig på att fram till OOo 3.2 kunde man skriva ut flygblad av presentationer så att tre bilder hamnar i svit på en sida och man får linjer för egna anteckningar till höger. Sådana utskrifter kan man dela ut som handouts om man föreläser eller håller lektioner så att studenter och åhörare kan följa med och göra egna anteckningar.

Från och med OOo 3.3 finns det ett par buggar som gör funktionen svår att använda:

  • Bugg 1: Linjerna försvinner
  • Bugg 2: Det skrivs ibland ut en extra tom sida då man skriver ut flygbladen.

Med bilder som miniatyrer och plats för egna anteckningar är det enkelt att följa med i ett föredrag. Från och med OOo 3.3 försvinner dock raderna man skriver på till höger

 

Buggarna finns i OOo 3.3 och LibO3.4.3.

Man ska komma ihåg att Impress är den svagaste delen av OOo/LibO och man måste tyvärr nästan förvänta sig att stöta på mer eller mindre underliga buggar.

Efter en del pyssel har jag kommit på sätt att komma runt buggarna.

Buggfix 1: Få tillbaka anteckningslinjerna

Öppna presentationen och välj Skriv ut

I dialogrutan som öppnas väljer man: Dokument -> Flygblad

Det var så här man gjorde fram till OOo 3.2. Om man skriver ut nu i OOo 3.3 och senare får man tre bilder per sida, men inga anteckningslinjer till höger. Därför väljer man också: Bilder per sida -> 3

Då får man tre bilder per sida med anteckningslinjer till höger.

På förhandsvisningen ser linjerna konstiga ut, men de ser bra ut på pappersutskriften. Den extra tomma sidan kommer man inte undan. För det behövs en andra buggfix:

Buggfix 2: Slipp den tomma sidan vid utskrift

Det är kanske inte så allvarligt att skrivaren spottar ut ett tomt papper, det är ju bara att lägga tillbaka det i magasinet. Det är dock en bugg och även om den är liten är den irriterande.

Den här lösningen är för Linux, men bör fungera på liknande sätt i andra OS. Gör först inställningarna till Buggfix 1 MEN Skriv inte ut till papper!

Välj istället Fliken Alternativ. Bocka för Skriv ut till fil och klicka på Skriv ut till fil…

Bocka för 1 och klicka på 2...

 

I nästa dialogfönster är det bar att se till att Portable Document Format (PDF) är valt och klicka på Spara och filen sparas som en PDF-fil.

Nu kan man skriva ut flygbladen från sin PDF-läsare. Om Impress valt att skapa en tom sida sist i presentationen väljer man att skriva ut alla sidor utom den sista. Det är för övrigt ganska praktiskt att ha filen som PDF så att man enkelt kan distribuera flygbladen.

Buggfix 2 bygger på att ens operativsystem kan skriva ut till PDF. Jag använder Linux och där installerar man paketet cups-pdf.

I andra system ser det annorlunda ut, men principen är densamma: man skriver ut till PDF och använder PDF-filen för pappersutskrifter.

I MAC tror jag att funktionen att skiva ut till PDF finns från start.

I Windows måste man installera ett tredjepartsprogram som till exempel PrimoPDF vars grundversion är gratis. Det finns flera andra program som gör samma sak.

Om någon som har MAC eller Windows testar funktionen så får ni gärna posta en kommentar om hur det fungerar!

aug 202011
 

Flattr this!

man håller föredrag och använder LibreOffice/OpenOffice Impress vill man ibland ha en punktlista där punkter framträder en och en då man klickar med musen. I LibreOffice/OpenOffice Impress gör man så här:

1. Skapa din presentation. Skriv dina punkter i en textruta.

Se till att ha verktygen Uppgifter öppet till höger. Där finns många verktyg då man gör presentationer

 

2. Välj Anpassad animation under i verktygsfältet Uppgifter till höger, eller Bildskärmspresentation -> Anpassad animation.

3. Markera textrutan.

Markera textrutan med punkterna. Den får då en ram som visar att man kan arbeta vidare med innehållet

Välj Lägg till…

I dialogrutan som öppnas kan man välja bland en massa effekter. Framträda är den som gör att punktlistor framträder punkt för punkt.

Klicka OK.

 

4. Klicka på de tre punkterna.

I dialogrutan som öppnas väljer man under fliken Animerad text: Efter stycken på nivå 1.

 

Färdigt!

 

Man testar så att det fungerar genom att köra presentationen med F5 och därefter klicka på musen. då ska punkterna framträda en och en.

Det finns givetvis en mängd inställningar och finesser utöver de basala jag visat. Det är bara att börja utforska dem!

 

 

maj 232011
 

Flattr this!

När man gjort en särskilt lyckad presentation i OpenOffice/LibreOffice Impress kan man vilja återanvända en eller flera bilder i andra sammanhang. Man kan vilja ha dem som illustrationer i uppsatser eller andra dokument. Det enklaste är då att exportera varje bild i Impress som en egen fil som man därefter kan använda in i andra dokument.

Det finns ett tillägg som fixar detta automatiskt, Export as Images.

När man installerat tillägget hittar man det under Verktyg-> Tillägg.

Då man öppnar Export as Images öppnas ett fönster där man kan välja vilket bildformat man vill exportera i, bildkvalitet och var man vill ha sina bilder.Man har goda möjligheter att styra kvalitet och format.

När man valt färdigt klickar man på Export. Bilderna hamnar bekvämt i en egen mapp, färdiga att återanvändas!

Du laddar ner Export as Images här. Det fungerar både i OpenOffice och LibreOffice.

nov 262010
 

Flattr this!

Ibland vill man skapa en presentation i OpenOffice.org Impress som har musik eller ljud rakt igenom hela presentationen utan avbrott. Musiken ska inte brytas eller börja om då bilden växlar. Sådana presentationer kan man använda som automatiska bildspel eller filmer.

Det är enkelt att få ljud att spela oavbrutet. Du behöver en musik- eller ljudfil i lämpligt format (MP3 eller WMA, dvs CD-musikfiler brukar fungera.):

1. På aktivitetspanelen till höger väljer du fliken Bildväxling (eller Bildsväxling… Översättningen har fått ett -s för mycket).

Välj Fliken Bildväxling. En bit ner har du rullmenyn där du väljer Ljud

2. På fliken Bildväxling går du till rullmenyn Musik. Välj annat ljud. Leta reda på musikfilen du har valt ut.

Välj Annat ljud... och leta reda på din musikfil

3. Om du vill att musiken ska spela hela tiden och inte starta om vid varje bildbyte bockar du för ”Loopa till nästa ljud”.

Bocka för "Loopa till nästa ljud". Då fortsätter musiken utan avbrott

Färdigt! Nu spelar musiken oavbrutet hela presentationen.

En viktig sak att tänka på är att inte bocka för ”Använd för alla bilder”. Då börjar musiken om vid bildväxling.

Man kan lägga in flera musikfiler och växla mellan dessa i menyn. Man kan växla musik under ett bildspel.

aug 102010
 

Flattr this!

Nu när många kommit hem från semestern med massor med bilder på det man sett, finns det ett smidigt sätt att förvandla bilderna till bildspel i OpenOffice Impress. På så sätt kan man visa dem på en datorskärm eller TV om man kan koppla datorn till en sådan.
För att göra detta snabbt och enkelt måste man ladda hem och installera tillägg till Impress. Det finns flera tillägg som gör i princip samma sak:
Här (På spanska)
Här
Här
Här
eller här Det är detta tillägg, PortablePhotoAlbum, jag använder. Det fungerar bra tillsammans med OOo 3.2.1.

Tilläggen är litet olika. En del kan vara litet föråldrade och fungerar inte med senaste versionen av OOo. Portable PhotoAlbum som jag använde fungerade bra och har några extra finesser. Testa gärna de andra och se vilket du tycker bäst om!

Då man installerat tillägget finns en ny knapp i verktygsraden. Genom att klicka på den skapar man enkelt en presentation av alla sina semesterbilder.

Då man klickar på knappen får man upp ett fönster där man styr hur bildspelet ska se ut.

  1. Här kan man välja att lägga till innehållet i en hel mapp enstaka bilder. Man bör ta bort pinsamma bilder…
  2. Man kan välja att se bilderna som miniatyrer.
  3. Man kan välja att använda en presentation i .odp format som bakgrund. Den kan behöva fixas till litet innan den duger!
  4. Välj var du vill spara ditt bildspel
  5. Du kan välja att optimera filstorleken. Jag rekommenderar det eftersom filen blir mindre och att bilderna bäddas in i presentationen. Om man inte gör det måste man ha med bilderna, annars finns de inte i presentationen (Ja, detta är en egenhet i Impress man ofta får lära den hårda vägen…). För att optimera bilderna måste man ha tillägget Sun Presentation Minimizer installerat. Det är ett väldigt bra tillägg som man bör använda för de allra flesta Impresspresentationer. Om du använder Linux så kontrollera om det går att installera genom din pakethanterare.
  6. Klicka på Create!

Efter en liten stund har man en färdig presentation.

Klicka för större bild!

Eftersom det var alldeles för varmt att vara ute i somras tillbringade jag semestern i Universitetsbibliotekets källare och fotograferade gamla dokument. Nu kan jag visa historieprofessorn Nils Henrik Sjöborgs brev till domprosten Peter Wieselgren på kompisens 42-tums TV, så glad han kommer att bli!

Tänk på att filen man får är en vanlig Impressfil. Det innebär att man i efterhand kan lägga till snitsiga bildövergångar, ljud eller text för att bildspelet ska bli häftigare!

jul 212010
 

Flattr this!

Ibland har man behov av att göra tillfälliga, väl synliga ändringar eller att våldsamt brainstorma över ett dokument. Ett suveränt verktyg för detta är Ardesia. Det är dessutom ett väldigt roligt program!

Ardesia lägger sig som en extra verktygsrad vid kanten av skärmen. Man växlar mellan Ardesia och de program man arbetar med.

Med Ardesia kan man lägga till färggranna markeringar, extra text och figurer. Det är med andra ord ett enkelt ritprogram. Det speciella är att det fungerar tillsammans med andra program, som ett överlägg eller extra ritlager. Det fungerar till och med utan program. Man kan klottra direkt på skrivbordet. Ännu smartare är att man kan visa och dölja sitt klotter. Man kan spara det och till och med spela in det. På så sätt kan man använda Ardesia som ett avancerat instruktionsverktyg tillsammans med ett vanligt dokument.

Ett annat helt suveränt sätt att använda Ardesia på är för att infoga kommentarer, markera eller lägga till saker under en presentation. Ardesia fungerar utmärkt tillsammans med till exempel OpenOffice Impress och ersätter de torftiga inbyggda redskapen när man vill infoga kommentarer eller markera saker.

En liten nackdel är att skrivfunktionen inte har stöd för åäö. Man får skriva svenska ord med ritverktygen.

Här visar jag några av de möjligheter man har att kommentera en bild i en presentation

Ardesia har snabbt blivit mitt favoritprogram när jag vill klottra!

Förutom seriös användning kan man ha obegränsad oseriös nytta av programmet genom att skriva meddelanden till kompisar och arbetskamrater på deras bildskärmar, klottra ner deras viktigaste filer (tyvärr utan att förstöra dem…) och så vidare. Ardesia är en höjdare!

Läs mer här!

Ardesia går att ladda ner härifrån. Det finns för Windows och färdigpaketerat för några Linuxversioner.

Ett litet tips då man installerat Ardesia i Ubuntu Linux är att programmet efter installation inte dök upp i programmenyn för mig. Det är litet jobbigt att starta program från terminalen. Genom att högerklicka på Ubuntukringlan uppe till vänster kan man redigera menyerna. På lämpligt ställe lägger man in ett nytt objekt och skriver in detta i programstartaren:

Sedan finns Ardesia i menyn med ikon och allt!

apr 292010
 

Flattr this!

man kör presentationer i OpenOffice Impress finns ett roligt och enkelt sätt att under föredraget markera saker.

Här är en lagom tråkig presentation jag brukar köra på Julafton

Under menyn Bildskärmspresentation – Presentationsinställningar… bockar du i Muspekare som penna.

Bocka i Muspekare som penna!

Då man sedan kör presentationen ser muspekaren ut som en penna (Dessvärre lyckas jag inte fånga pennan i programmet jag använder för att ta skärmbilder.).

Man kan markera saker på bilderna med en grön färg. Det verkar inte som om det går att ändra färg och linjetjocklek.

Funktionen är bra om man vill betona något eller om det utbryter diskussion och man vill justera saker. Ändringarna sparas inte till själva filen utan syns bara i presentationsläget.