aug 222014
 

Flattr this!

Jag nyinstallerade nyligen Linuxdistributionen Kubuntu med skrivbordsmiljön KDE på en dator. Då man reglerar ljudvolymen uppstår ett hemskt ploppljud som föröder musikupplevelsen. På mina gamla datorer, på vilka jag kört Kubuntu sedan länge, har jag inte detta problem. Det är en grundinställning man valt att piffa till. Som tur är det möjligt att ta bort det nedrans ploppljudet. Det tog dock onödigt lång tid att förstå hur. Varför detta ska vara så krångligt förstår jag litet litet som att ploppljudet är en grundinställning. Gör så här:

1. Klicka på ljudikonen i systembrickan. Klicka på knappen ”Anpassa kanaler”.

skärmdump60

2. Välj fliken Allmänt. Bocka av rutan ”Volymåtermatning” (borde kallas ”Stäng av det nedrans ploppljudet”, vem begriper vad ”Volymåtermatning” är?)

Volymåtermatning

3. Stäng dialogrutorna. Eventuellt måste man logga ut/logga in eller starta om kmix (ljudet i KDE) innan ploppljudet försvinner.

Det är sådana här inställningar gömda långt ner i dialogrutor och menyer som kan driva en till vansinne i KDE. KDE är dock en underbar skrivbordsmiljö med fantastiska inställningsmöjligheter, men långt ifrån intuitiv eller överblickbar.

 

nov 232010
 

Flattr this!

Om jag fick välja en enda inställning i OpenOffice som borde vara standard och alla borde se till att de hade ställt in är valet enkelt.

Gå in under:

Verktyg -> Alternativ -> Ladda/Spara -> Allmänt och bocka i rutan: ”Skapa alltid säkerhetskopia”.

Denna inställning kan rädda ditt arbete i OpenOffice. Se till att rutan är förbockad!

Jag har skrivit om funktionen tidigare, men det tål att upprepas. Jag får då och då mail om hur man kan rädda skadade OpenOfficefiler. Det hade varit mycket enklare om man följer detta råd.

Inställningen gör att OpenOffice automatiskt skapar en kopia av dokument i mappen backup i din Användarmapp. Det innebär att du har en extra chans att rädda hela eller stora delar av ditt arbete om olyckan skulle vara framme och din dator eller OpenOffice skulle krascha. Du kan läsa mer om din Användarmapp och hur du hittar den i detta inlägg.

Automatsparningen fungerar så att varje gång du sparar ett dokument flyttas den näst senast sparade versionen till mappen backup. Det innebär att du vid en krasch bara förlorar det allra senaste du arbetade med, inte hela dokumentet. Om du tar för vana att spara dokument ofta blir förlusten minimal. Du kan även använda funktionen om du gjort ändringar i dokument och vill ha tillbaka en äldre version.

OpenOffice har förutom denna automatsparfunktion ett inbyggt återställningssystem om något kraschar. Det är rutan under på bilden: ”Spara återställningsinformation var… 15 minut” är inställt som standard.

Jag litar inte riktigt på detta system. Det har hänt att filer har blivit korrupta. Därför ger automatsparfunktionen en extra säkerhet.

Nackdelar?

Att inställningen är av som standard är på ett sätt dumt. Anledningen att den är av är att den skriver till hårddisken. Det kan ha nackdelar och bör godkännas av användaren. Kopior av dokument blir kvar i Användarmappen och kan bli tillgängliga för andra som använder datorn. Man bör alltså tänka på sekretess innan man sätter igång funktionen.

För de allra flesta användare är detta inget problem, utan man ska starta funktionen det första man gör då man installerat OpenOffice.

En annan nackdel är att filer tar utrymme. Med dagens stora hårddiskar är detta sällan ett problem och OpenOfficefiler är som regel väldigt små (om man inte har många stora bilder). Jag föredrar att ha en extra chans att rädda mitt arbete framför att ha några MB extra ledigt utrymme på hårddisken.

En enda sak är säker…

Ingen automatspar- eller återställningsfunktion kan någonsin ersätta egna säkerhetskopior. Spara ofta. Spara filer på olika hårddiskar, bränn CD-skivor, spara på USB-minnen, maila filer till dig själv och låt mailen ligga kvar på servern eller använd en molntjänst. Det finns så många enkla och billiga sätt att göra backup att det faktiskt inte finns någon ursäkt om man förlorar viktigt arbete vid en datorkrasch.

jul 262010
 

Flattr this!

I grundinställningarna är OpenOffice inte inställt att kontrollera ord med siffror. Programmet söker inte efter felstavade ord med siffror. Detta leder till märkligheter. Om man infogar en siffra i ett vanligt ord anser inte OpenOffice att det är felstavat.

Med grundinställningarna anser inte OpenOffice att dessa ord är felstavade...

Det är irriterande. Det första exemplet, L1inux, är konstruerat, medan det andra, 1800-tlaet, är ett tangentfel som jag ofta gör. OpenOffice rättar normalt sett tlaet till talet, men eftersom bindestrecket förenar det till ett ord med 1800, accepterar OpenOffice det felstavade ordet.

En irriterande bieffekt är att litet längre felstavade ord, som 1800-tlaet, automatiskt kommer in på listan för ordkomplettering. Om man förlitar sig på listan, är risken därför stor att alla 1800-talet blir 1800-tlaet.

Om man väl fått in en felstavning bland ordkompletteringarna är det lätt hänt att man accepterar felstavningar på fler ställen.

Normalt sett kommer bara ord som finns med i ordlistan med bland ordkompletteringarna. De anses som granskade och godkända. Eftersom ord med siffror inte kontrolleras slinker de igenom utan kontroll.

Om man väl fått in felstavade ord bland ordkompletteringarna måste man gå in under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ordkomplettering och ta bort felstavade ord manuellt. Jag tycker det hade varit bättre om OOo från början kontrollerade ord som 1800-tlaet och såg till att de inte nästlar sig in i systemet. Det är ju en uppenbar felstavning!

Egenheten går enkelt att åtgärda.

Gör så här:

Gå in under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Lingvistik. Bocka för rutan Kontrollera ord med siffror i den nedre rullmenyn.

Färdigt!

Nu rättstavar OpenOffice ord med siffror. Exemplen ovan blir båda markerade som felstavade och ges korrekta förslag till rättning.

Nu är orden markerade som felstavade. Ordlistan ger korrekta ändringsförslag.

Jag har letat i den inbyggda hjälpen och manualer för att se om det finns några nackdelar att ändra grundinställningen. De ger inga direkta ledtrådar. Jag har kört med ändringen i några veckor och har inte stött på några problem. Rättstavningen reagerar inte på rena tal, bara på ord med både bokstäver och siffror. Jag rekommenderar därför i dagsläget att man ändrar grundinställningen. Om någon ändrar inställningen och stöter på problem, eller vet vilka eventuella nackdelar det finns, skulle det vara bra med en kommentar!

Tips: För att få ordkomplettering och rättstavning att fungera som de är tänkta måste man installera den svenska ordlistan.

maj 172010
 

Flattr this!

Som standard sparar OpenOffice filer i mappen Mina Dokument/Dokument eller liknande. Mappnamnet varierar beroende på vilket operativsystem man använder.

Jag sparar oftast nya filer i min Dropboxmapp istället. Dropbox är ett program som synkroniserar filer mellan olika datorer och säkerhetskopierar dem på en server på Nätet. Läs mer om här. Nyskapade filer arbetar jag oftast vidare med tills de är klara. Då de är färdiga tar jag bort dem ur Dropboxmappen och arkiverar dem till exempel i Mina Dokument. Dessutom finns filerna tack vare Dropbox efter några sekunder tillgängliga på alla datorer jag brukar arbeta på. En säkerhetskopia på Dropbox server kan vara värdefull den dag ens dator börjar krångla. Med standardinställningarna i OpenOffice blir det extra bläddrande varje gång jag ska gå från min Hemmapp till min Dropbox för att spara en fil. Detta går enkelt att ändra för att få Dropboxmappen som standardmapp då jag sparar dokument i OpenOffice.

Under Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org – sökvägar ändrar man sökvägen för Mina dokument genom att klicka på knappen Redigera…

Med standardinställning sparar OpenOffice nya dokument i mappen Mina Dokument eller liknande beroende på vilket operativsystem man använder

Där bläddrar man till den mapp man önskar spara i som standard, i mitt fall sökvägen till min Dropbox och klickar på OK. Givetvis kan man välja vilken mapp man vill.

Här har jag ställt in sökvägen till min Dropbox. När jag i fortsättningen sparar ett nytt dokument kommer det som standard att sparas i min Dropbox. Sökvägar varierar mellan olika datorer. Du kan alltså inte kopiera sökvägen på bilden!

Som standard får man 2GB gratis lagringsutrymme i Dropbox. Mer utrymme kostar pengar. Om du vill testa Dropbox så klicka här. Om du använder länken får både du och jag 250MB extra gratis lagringsutrymme i Dropboxen. Det är Dropbox sätt att marknadsföra sig med hjälp av sina användare.

apr 142010
 

Flattr this!

Detta inlägg är tänkt för nya användare av OpenOffice. En liten introduktion till OOo finns här. Jag visar inställningar man bör ändra från start, eller inställningar som många upplever som störande. Jag har nog skrivit om det mesta redan på bloggen, men de skadar inte att ta upp dem igen. Alla inställningarna finns under menyn Verktyg – Alternativ. Där finns många av de viktigaste inställningarna i OpenOffice samlade i den mastiga dialogrutan man får upp. Jag vill poängtera att hur man ställer in OpenOffice är individuellt och en vanesak. Det finns mycket goda inställningsmöjligheter för den som vill skräddarsy OOo. Jag vill poängtera att man man som ny användare absolut inte behöver pilla särskilt mycket. De flesta inställningar är bra som de är. Jag plöjer listan uppifrån och ner. Jag hoppar över de dialogrutor jag inte brukar ändra något i.

Användardata: Fyll i uppgifterna! Då hittar OOo dem när de behövs, till exempel när du skriver ett brev. Det sparar mycket tid. OOo behöver ibland ett användarnamn för att vissa funktioner ska fungera som de är tänkta.

Allmänt: Jag bockar alltid av Help agent. Help agent är som gemet i gamla versioner av MS Office.

Help agenten - mest i vägen om ni frågar mig.

Det ploppar upp då man gör saker som OOo tycker är fel. Det är irriterande. Som nybörjare kanske man har nytta av det en stund. Snart är det mest i vägen. Behöver man hjälp i OOo kan man trycka på F1 eller SHIFT+F1. Då får man mer info om det man för muspekaren över. Dessa saker finns även under menyn Hjälp.

OpenOffice.org

Arbetsminne: Har du en någorlunda ny dator bör du utöka det minne OOo disponerar. Då flyter programmet bättre med stora dokument. Grundvärdena är nära minimigränsen. Jag ställer in fönstret som på bilden. Dessutom bör du minska antalet ångra steg. Det kräver mycket minne och kan blockera andra funktioner. Behöver någon ångra 100 steg?

Om man tilldelar OOo mer minne flyter programmet bättre

Visa: Om du använder Go-oo eller OOo från en Linuxdistribution kan du ändra ikonstorleken i verktygsraderna till liten. De flesta vill nog ha små ikoner.

Utseende: Här lägger jag alltid till en litet muntrare Bakgrund för tillämpning. Om man ska sitta och arbeta en hel dag med OpenOfficegrått som bakgrund blir i alla fall jag deprimerad. Någon av SUN:s blå nyanser tycker jag fungerar bra. Valet är ditt!

Man har stora möjligheter att ändra färger på arbetsytan i OOo

Läs in/Spara

Allmänt: En viktig inställning! Kryssa i rutan Skapa alltid en säkerhetskopia. OOo skapar då automatiskt en säkerhetskopia i din användarmapp. Då har du störst chans att rädda arbete om dator eller OOo kraschar. Tiden kan stå kvar på 15 minuter eller kortas ner om du är paranoid. Det kan dock bli störande om OOo automatsparar ofta. skärmvyn flyttas till insättningspunkten, vilket kan innebära att dokumentet ”rycker till”.

Man bör sätta igång OOo:s inbyggda automatiska sparande av dokument. Då har man störst chans att rädda filer om dator eller program kraschar

Du bör i samma dialogruta se till att dokument som standard sparas i OOo:s standardformat ODF. Om något skulle bli fel med en fil finns det störst möjlighet att rädda innehållet så. Om man behöver skicka en fil i till exempel MS Office format, är det bättre att spara en kopia av dokumentet och skicka den. ODF ska vara inställt från start. Jag avråder från att ändra på det.

Openoffice.org Writer

Tabell: Jag bockar alltid av Taligenkänning. Då blir jag inte överraskad då Writer ändrar siffror i en tabell till datum. Om man arbetar mycket med tabeller med datum eller andra standardiserade siffervärden kan man ha nytta av funktionen.

Jag tycker det är irriterande om Writer ändrar siffror i en tabell till datum. Allt kan bli fel. Därför stänger jag av funktionen Taligenkänning

Detta är inställningarna under Verktyg – Alternativ jag alltid ändrar. Beroende på hur man jobbar kan man behöva ändra fler inställningar. Det är bara att pröva sig fram tills man hittar rätt!

mar 302010
 

Flattr this!

En funktion i OpenOffice Writer är att då man skriver in ett siffervärde i en tabell omtolkar Writer som standard siffersekvensen till datum eller annat format. Det kan leda till stora fel och oläsbara tabeller.

Jag skulle vilja skriva 12 januari i tabellcellen...

När jag flyttar markören från cellen bestämmer Writer att jag egentligen vill skriva 12-01-01

Funktionen är på som standard i Writer och kan reta gallfeber på användare. Funktionen går dessbättre att stänga av.

Gör så här:

Gå in på Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org Writer – Tabell Bocka av rutan Taligenkänning. Nu kommer Writer inte längre att försöka tolka siffersekvenser i tabeller.

Genom att bocka av de markerade rutorna ändrar du så att Writer slutar försöka tolka tal i tabeller

Jag arbetar relativt sällan med tabeller. Därför bockar jag alltid av rutorna så att jag inte blir överraskad den dag jag matar in några siffror i en tabellcell.

Ett kanske litet enklare sätt att ställa in funktionen är att högerklicka i en tabell och välja om Taligenkänning ska vara på eller av. Inställningen gäller sedan globalt i Writer tills man ändrar den igen.

Ett annat sätt att hantera funktionen är att modifiera de koder Writer känner igen och hur de skrivs ut under Tabell – Talformat.

Under Tabell - Talformat kan man se vilka koder Writer följer, ändra och lägga till egna

Under alternativet Användardefinerade kan man lägga till egna sätt att till exempel skriva datum.

Under rubriken Användardefinierade kan man lägga till egna koder för taligenkänning

När man sedan matar in ett sådant värde måste man välja värdet här för att det ska formateras på rätt sätt. Funktionen fungerar, men är litet klumpig. Jag tror att funktionen innebär  mer arbete än nytta för de flesta.

Hur man ställer in OOo beror på tycke och smak och vilka arbetsuppgifter man har. Om man arbetar med att mata in tider, datum och kvantiteter i tabeller har Writer suveräna inställningsmöjligheter för att hjälpa en. Om man inte arbetar så, kan mans stänga av dem för att få större flexibilitet.

mar 082010
 

Flattr this!

En funktion som retar en del användare rejält och som andra tycker är smått fenomenal är ordkomplettering. När man skriver i Writer föreslår programmet hur ord kan skrivas färdigt medan man skriver. Genom RETUR accepterar man föslaget. Om man inte accepterar fortsätter man bara att skriva.

Ordkomplettering i aktion. En underbar funktion eller ett riktigt ohägn? Välj sälv!

Under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ordkomplettering kan man ställa in funktionen som man vill ha den.

Här finns alla inställningar för ordkomplettering. Man kan till och med stänga av den.

 • Man kan avaktivera den helt – Underbart för de som hatar funktionen! Bocka bara av den första rutan: aktivera komplettering av ord.
 • Man kan göra så att Writer infogar ett blanksteg efter ordet.
 • Man kan göra så att föreslagna ord visas som tipshjälp istället för ett utskrivet ord.

Man kan visa ordkomplettering som tipshjälp om man tycker det är bättre.

 • Man kan Samla ord, Writer samlar då längre ord som förekommer flera gånger i det dokument du skriver på en lista.
 • Nytt i OOo 3.2 är att man kan bocka för om man vill tömma listan då man stänger dokumentet. Det gör att varje dokument får en individuell lista med ord respektive att ordlistan förs över mellan dokument.
 • Man kan ställa in om man accepterar förslag med andra tangenter än RETUR.
 • Man kan ställa in hur långa ord ska vara för att Writer ska komma med förslag.
 • Slutligen kan man ställa in hur lång man vill at tens ordlista ska vara.

Några tips:

För att funktionen ska fungera måste man ha ordlistan för det språk man skriver på installerad. Utan ordlistan fungerar inte funktionen. Om man skriver på svenska måste man alltså ha den svenska ordlistan installerad som ett tillägg. Den följer med automatiskt i SUN:s OpenOffice, men inte om man installerar Go-oo i en Linuxdistribution. Där måste man installera den manuellt.

Om man installerar ordlistor för andra språk än svenska  fungerar ordkomplettering även på dessa språk.

Det kan uppstå problem om man har dokument på svenska och till exempel engelska öppna samtidigt. Då förs ord på båda språken in i listan. Det gör att man kan få litet lustiga förslag att komplettera ord. I sådana fall har jag valt att tömma listan. Den nyskapas ganska snabbt automatiskt.

Så här ser mina inställningar ut för ett aktuellt dokument. Jag har utökat antalet ord till 700. Flera orden i listan är långa och svårstavade. Det är skönt att få hjälp att skriva ut dem.

Jag tycker att Ordkomplettering är en av de riktigt starka sidorna i Writer. Det tar ett litet tag att vänja sig. Sedan är det väldigt skönt att slippa skriva ord som Vitterhetsakademien gång på gång. Som alltid är det tycke och smak och arbetsuppgifter som styr hur man ställer in OpenOffice!

feb 202010
 

Flattr this!

Något som en del retar sig gruvligt på i OpenOffice Writer är att så fort man skriver 1 i början av ett stycke, följt av några ord och sedan trycker på ENTER, uppfattar Writer det som att man vill göra en numrerad lista. Texten formateras som en lista. Punkt 2 skapas vare sig man vill det eller inte. Dessutom ploppar en verktygsrad upp som givetvis lägger sig precis över den text man arbetade med. Funktionen går att stänga av på två olika sätt.

1. På menyn Format – Autokorrigering – Under inmatning, se till så att rutan är avbockad. Inställningen gör att Writer inte kommer att formatera något då du skriver.

Se till så att rutan Under inmatning är avbockad. Då korrigerar Writer ingenting medan du skriver.

Nackdelen är att det inte bara är numrerade listor, utan alla automatiska formateringshjälpmedel stängs av. Till exempel korrigeras inte om man råkar skriva två VErsaler i början av ett ord automatiskt.

2. På menyn Verktyg – Alternativ för autokorrering, fliken Alternativ. Bocka av valet Använd numrering – symbol *. Då stängs bara Writers automatiska listigenkänning av.

Genom att bocka av använd numrering - symbol * tar man bort Writers automatiska listigenkänning.

Hur man ställer in Writer är individuellt. Det beror på tycke och smak och vilka arbetsuppgifter man har.

feb 082010
 

Flattr this!

En detalj i OOo Writer är att man ofta får dubbla blanksteg i texter. Detta ger inget snyggt intryck om man lämnar texten vidare. Det finns flera orsaker:

När man markerar och tar bort ett ord tas bara ordet bort, inte blanksteget efter ordet (Jag har för mig att blanksteget tas bort i till exempel MS Word, vilket nog är att föredra.). Det är lätt att glömma detta blanksteg när man sedan skriver in ett nytt ord och som man då gör ett blanksteg efter av gammal vana.

Blanksteg syns inte i den sista tredjedelen av en rad. Se detta inlägg. Det är därför svårt att veta om man gjort ett blanksteg eller inte efter ett ord. ibland blir det ett för mycket.

Rent slarv.

Det finns flera sätt att bemästra dubbla blanksteg. ingen lösning är helt perfekt.

 • Metod 1: Under menyn Verktyg – Alternativ för autokorrigering fliken alternativ kan man välja att bocka för Ignorera dubbla blanksteg.

Genom att bocka för kryssrutan vid rödmarkeringarna kan man ställa in Writer att bara acceptera ett blanksteg i följd.

Fördel: Det är inte möjligt att göra dubbla blanksteg.

Nackdel: Ibland vill man göra extra blanksteg då man redigerar. Då är inställningen i vägen.

 • Metod 2: Visa Kontrolltecken. Klicka på knappen i verktygsraden så visas blanksteg som en liten prick.

Genom att visa kontrolltecken gör man blanksteg synliga

Fördel: Det blir lättare att hitta extra blanksteg.

Nackdel: Jag tycker texten blir ful att arbeta i. Blanksteg syns inte i slutet av rader. Här kan extra blanksteg gömmas.

Fördel: Dubbla blanksteg blåmarkeras och blir därmed lätta att få syn på och åtgärda.

Nackdel: Fungerar inte överallt. Jag tror det har med buggen som gör att blanksteg inte visas i slutet av rader.

 • Metod 4: Söka i texten 1. Mitt favoritsätt. I fältet Sök efter… gör jag två blanksteg. I fönstret Ersätt med… gör jag ett. Därefter klickar jag på Ersätt alla – Färdigt.

Fördel: Enkelt.

Nackdel: Gäller att komma ihåg att göra innan man skickar en text vidare. Tar bara dubbla blanksteg. Missar om man råkat göra fler än två blanksteg

 • Metod 5: Söka i texten 2. Bocka i Reguljära uttryck. Det utökar Writers sökfunktioner. I fältet Sök efter… skriver man in: [:space:]+. I fältet Ersätt med… gör man ett blanksteg. Därefter klickar man på Ersätt alla.

Ett litet mer avancerat sätt att hitta och ta bort för många blanksteg i Writer. För att få fram den nedre delen av dialogrutan klickar man på knappen Fler alternativ. För att få bort den klickar man på Färre alternativ.

Fördel: Söksträngen letar reda på och tar bort alla extra blanksteg, om de är två eller sjutton spelar ingen roll.

Nackdel: Vem kan komma ihåg en sådan söksträng…

Som sagt, jag har ingen perfekt lösning på detta problem. Det här är de metoder jag känner till för att bli av med det lilla irritationsmomentet.

Det är litet märkligt att jag fick ihop ett helt blogginlägg om små tomrum som blanksteg!

feb 012010
 

Flattr this!

OpenOffice.org installeras med en litet anonym och småtråkig gråskala. Som användare har man alla möjligheter att snygga till OOo. Det gör man under Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org – Visning.

Här kan man ställa in i stort sett allt som rör färger. Personligen brukar jag avmarkera Textinramningar och ange en roligare färg som bakgrund för tillämpning. Grått blir litet trist i längden.

Man kan ange olika färgscheman man kan aktivera då man arbetar med olika arbetsuppgifter eller då man vill få idéer och inspiration av en ny färgsättning.

Under Visning ställer man in det mesta som rör färger i OOo. 1=Visning 2=Jag tycker Textinramning blir för burkig så jag avmarkerar den. 3=Här ställer man in bakgrundsfärgen för OOo. SUN3 är just nu min favorit. 4=Här kan man göra och ställa in egna färgscheman, nästan som skal i andra program.

För närvarande tycker jag att SUN3 är en snygg bakgrundsfärg att arbeta till.

SUN3 är en snygg mellanblå nyans som är bra att jobba till.

Det går att variera färgerna i OOo i oändlighet. Man behöver inte nöja sig med de förinstallerade färgerna. Under Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org – Färger kan man ändra de färger som finns eller blanda till egna. Dessa kan man sedan lägga in så att de används som bakgrunder i diagram med mera.

Här kan man hitta på, byta och blanda färger som man själv vill ha dem. Jag har gjort en snygg rosa nyans.

Inställningsmöjligheterna i OOo är oändliga. Man behöver inte nöja sig med ett gråtrist kontorsprogram.