mar 192013
 

Flattr this!

Världens bästa webbläsare!?!

Jag har Windows 7 kvar på en dator och bestämde mig för att uppdatera Microsofts webbläsare Internet Explorer (IE) till dess senaste inkarnation IE10. Allt Microsoft gör är ju storslaget, så även deras webbläsare! På nedladdningssidan kan man bland annat läsa:

Internet Explorer 10 utnyttjar din dators oanvända potential

och vem vill inte göra det?

Jag laddade hem IE10 och körde igång installationsprogrammet. Jag fick omedelbart upp detta fönster där jag beordrades att stänga i stort sett alla program som jag av någon anledning har öppna (vem kan vara så dum som att arbeta med program i Windows?!). Notera att konkurrerande webbläsare måste stängas. De blir ju överflödiga då IE har installerats!

 

Varför ska man behöva stänga alla program för att man installerar en webbläsare?

Varför måste man stänga alla program för att man installerar en webbläsare?

 

Om jag INTE stängde programmen hotade IE att jag skulle behöva starta om Windows innan IE fungerade.Jag stängde snällt ner allting jag arbetade med.

Installationen hostade igång. Och hostade. Och hostade. Och hostade…

 

Andra webbläsare installeras på runt 30 sekunder. IE 10 behöver dryga 5 minuter

Andra webbläsare installeras på runt 30 sekunder. IE 10 behöver dryga 5 minuter. Kanske är detta som är min dators oanvända potential?

 

Efter drygt fem minuter var visst allt klart.

Märkligt nog fanns inget IE 10 och jag fick starta om Windows för att få tillgång till denna välsignelse.

 

IE 10 är installerat, men ändå inte. Windows måste startas om. Varför varnades man i steg 1 då datorn oavsett vad jag gjorde måste startas om?

IE 10 är installerat, men ändå inte. Windows måste startas om. Varför varnades man i steg 1 då datorn oavsett vad jag gjorde måste startas om?

 

Installationen tog därmed ungefär 10 minuter inklusive omstarten.

Nu hade jag dock IE10! En fantastisk upplevelse!

Det enda lilla problemet var att IE omedelbart kraschade och kraschade och kraschade… Öppnade jag en flik, skrev in en adress, eller försökte ändra en inställning kraschade IE.Till sist hade jag ett dussin kraschmeddelanden. Microsoft vill verkligen hamra in att de inte klarar av att göra en webbläsare till sitt eget operativsystem!

 

IE kraschar ohjälpligt och är totalt oanvändbart...

IE kraschar ohjälpligt och är totalt oanvändbart…

 

Naturligtvis tog jag bort skräpet. Det finns ingen anledning att använda undermåliga webbläsare. Det är 2013 och konkurrensen är för hård för att man ska behöva acceptera rent skräp:

  • Firefox, Opera, Chrome och så vidare installeras på långt under minuten
  • IE behöver runt 10 minuter inklusive omstart. Dessutom är man tvungen att stänga de program man arbetar i under installationen
  • Man behöver inte starta om Windows om man installerar andra webbläsare
  • Det är ytterst sällsynt att andra webbläsare kraschar
  • IE är efter allt arbete oanvändbart…

IE10 håller samma nivå som hemsnickrade garageprogram. Varför levererar Microsoft sämre produkter än sina konkurrenter och varför är vi så dumma att vi tror att de är marknadsledande och anstränger oss för att installera deras skräp?

IE 10: ett storslaget fiasko!

 

 

 

 

feb 182011
 

Flattr this!

Det är dags för en gästbloggare igen. Den här gången är det Mikael som testat Microsofts nättjänst, kontorsprogrammet Microsoft Office web App och har blivit fundersam. En stor nackdel med Office web App är att man bara kan spara filer i Microsofts version av OOXML, .docx osv. Inget annat program kan hantera formatet fullt ut, eftersom det innehåller proprietära delar. Man kan öppna sådana filer i OpenOffice och andra program, men det blir ofta problem med layout med mera.

Microsoft Office Web App

För de som använder Microsoft Hotmail finns sedan i början av januari 2011 webbversioner av svenska Word, Excel, PowerPoint och OneNote. Detta inlägg kommer dock inte att handla om så mycket om vad man kan göra med dessa program i webbversion, utan mer lite egna funderingar kring varför Microsoft låter mig som användare få gratis tillgång till dessa program.

Vilka bakomliggande motiv finns det som gör att Microsoft ger ut gratis nedskalade webbversioner av sitt Officeprogram? Är det för att vara snäll mot mig som användare eller kan det finnas andra orsaker till detta? Jag bestämde mig för att prova skapa ett dokument i Webbversionen av Word genom att klicka på dess ikon i Hotmail.

Jag får börja med att ange ett filnamn för det Word dokument jag är på väg att skapa. Redan här uppträder den första begränsningen, då jag inte får välja vilket format jag vill ha på mitt dokument, utan är hänvisad till det förvalda formatet .docx. Detsamma gäller för de övriga programmen som ingår i webbversioner.

En konsekvens av detta blir att mitt dokument sparas i ett slutet format som Microsoft bestämmer över. Jag kommer att kunna öppna det i webbversionen så länge Microsoft tillåter mig att göra det. Vill jag öppna det på min egen dator bör jag köpa en licens av Microsoft. Har jag redan en licens, men för en äldre version (t.ex. Office 2003) blir det problem. Det finns ett tillägg som kan laddas ned från Microsoft vilket möjliggör att öppna t.ex. .docx filer i Word 2003. Kravet är dock att du har Office 2000 eller nyare. För den som har en giltig licens av Office 97 kommer det inte att vara möjligt att öppna dokument i detta format.

Visserligen är Office 97 ett mycket gammalt program vid det här laget, men detta visar ändå att det är Microsoft som bestämmer om jag som användare ska kunna komma åt min data som jag sparat i deras format. Det är också Microsoft som bestämmer hur länge jag ska kunna komma åt datan samt om jag ska tvingas uppgradera min licens eller inte.

Tänk dig en tillverkare av kassaskåp, där du som köper kassaskåpet får låsa in din egen data i det. Nyckeln till kassaskåpet behåller tillverkaren och denne kan också när som helst välja att ändra på nyckeln och enda sättet att komma åt datan är att betala för en ny nyckel. Hur många kassaskåp skulle denna tillverkare få sälja? Knappast någon, för det skulle inte gynna köparen att ingå ett sådant avtal. Av denna anledning tycker jag Microsoft förtjänar stort beröm som lyckats med det som kassaskåpstillverkaren misslyckats med. Microsoft har dessutom lyckats med konststycket att inte bara få kunderna att gå med på detta, utan också fått dem att tro att det måste vara på detta sätt och att de alternativ som finns att tillgå i form av fri programvara är sämre för kunden.

Nu räcker det uppenbarligen inte med detta, utan Microsoft känner sig hotade från flera håll. Dels har vi de fria alternativen i form av OpenOffice, LibreOffice m.fl., dels har vi Google Docs som även det utgör ett alternativ till MS Office. Ett sätt att möta dessa hot är att erbjuda användarna gratis nedskalade versioner av sina program. Dock tjänar ett företag inga pengar på att ge ut program gratis, så varför väljer ett företag som Microsoft att göra detta? Personligen tror jag att det finns fyra grupper av användare som Microsoft vänder sig till genom dessa webbapplikationer.

Användare med betald giltig licens för MS Office

Denna grupp användare är viktig för Microsoft, då det är dessa som genererar intäkter. Dels vill man säkerställa att de som redan använder MS Office skall fortsätta göra det, dels vill man gärna locka nya användare att börja använda MS Office. I denna grupp finns det användare med licenser från senaste Office 2010 till de som kör äldre versioner av Office. Genom att låta användarna få tillgång till Office i webb applikation blir det lättare att utbyta dokument mellan varandra (så länge det gäller MS Office) samt att det gör inget om datorn du sitter vid inte har MS Office installerat, då du ändå kommer att kunna öppna och se på dokumentet. Då formatet är Microsofts eget i form av .docx, .xlsx osv. säkerställer man att spridningen av det egna slutna formatet fortgår och med det hårdare knyter användarna till sina egna program. Dessutom finns möjligheten att de som provat gratis webbversionen lockas att betala för den fulla versionen för att få alla funktioner.

Användare med piratkopia av MS Office

Samtidigt som Microsoft gör vad de kan för att bekämpa piratkopieringen är de paradoxalt nog beroende av denna grupp användare. De genererar inte några pengar för Microsoft, men bidrar till att sprida deras eget slutna format. Dessutom är det ur Microsofts synvinkel bättre att användarna antingen kör piratkopierad MS Office eller webbversionen av MS Office istället för Google Docs eller någon av de fria alternativen. Nyckeln till framgång är att få så stor spridning av det egna formatet och med det göra det svårare för de öppna fria alternativen att få spridning.

Användare som börjat se sig om efter alternativ till MS Office

Denna grupp utgör det allvarligaste hotet mot Microsofts kassako MS Office. Om fler användare börjar ifrågasätta MS Office och dess slutna format samt se sig om efter potentiella ersättare som t.ex. OpenOffice, LibreOffice etc. finns risken att Microsoft tappar kontrollen över sitt eget format. Om användare väljer att inte förnya sin licens för MS Office är det bättre för Microsoft att de kör webbversionen och dess slutna format än att de börjar använda något av de öppna fria alternativen. Genom att fortsätta låsa in användarnas data i det egna formatet försvårar man byte till öppna fria alternativ och kan med det påstå att byte till fria alternativ kommer att kosta tid och pengar och att det är därför bättre att hålla fast vid Microsofts eget format.

Användare som inte använder MS Office

Denna grupp användare bidrar inte till att sprida Microsofts eget format, utan kör idag med alternativ till MS Office i form av antingen Google Docs eller någon av de fria öppna Officepaketen eller kanske något annat slutet Officealternativ. Det är föga troligt att denna grupp kommer att börja köpa MS Office och använda dess format, men möjligheten finns att användarna börjar använda webbversionen av MS Office, då denna är gratis. Om inte Microsoft kan få användarna att köpa deras produkter, kanske det går att få dem att använda webbversionen av MS Office istället för Google Docs eller något av de fria alternativen.

Slutsats

Microsoft är inte onda, utan de är ett företag som lever på att tjäna stora pengar. Detta gör att allt som utvecklas inte alltid är till användarens bästa. Nyckeln till att tjäna pengar är att säkerställa att användarens data ligger inlåst i ett format som Microsoft har nyckeln till. Så länge Microsoft har nyckeln, kan de och kommer de att förändra nyckeln för att med det få användaren att betala för en ny licens för att komma åt datan. Att Microsoft inte är intresserad av öppna dokumentformat är i sig inget konstigt. Om datan finns sparad i ett öppet format, kan användaren båda komma åt och redigera datan i det verktyg användaren själv väljer och det behöver inte alls nödvändigtvis vara just MS Office. Av den anledningen är det nödvändigt för Microsoft att fortsätta låsa in användarens data och säkerställa i så stor utsträckning som möjligt att den säkrast bara går att komma åt med Microsofts egna verktyg.

Webbversionerna av Word, Excel, PowerPoint och OneNote existerar främst för att få användarna att fortsätta både använda och sprida Microsofts eget slutna format. Om fler användare går över till öppna format skulle det innebära ett allvarligt hot mot Microsofts flaggskepp MS Office.

Det är naturligtvis fritt för var och en att välja om man vill använda denna tjänst från Microsoft, men var dock medveten om att din data kommer att sparas i ett format som Microsoft har full kontroll över. Personligen väljer jag hellre ett öppet format, där jag som användare har valfrihet att välja vilket verktyg jag vill använda för att komma åt och redigera min egen data.

maj 172010
 

Flattr this!

Som standard sparar OpenOffice filer i mappen Mina Dokument/Dokument eller liknande. Mappnamnet varierar beroende på vilket operativsystem man använder.

Jag sparar oftast nya filer i min Dropboxmapp istället. Dropbox är ett program som synkroniserar filer mellan olika datorer och säkerhetskopierar dem på en server på Nätet. Läs mer om här. Nyskapade filer arbetar jag oftast vidare med tills de är klara. Då de är färdiga tar jag bort dem ur Dropboxmappen och arkiverar dem till exempel i Mina Dokument. Dessutom finns filerna tack vare Dropbox efter några sekunder tillgängliga på alla datorer jag brukar arbeta på. En säkerhetskopia på Dropbox server kan vara värdefull den dag ens dator börjar krångla. Med standardinställningarna i OpenOffice blir det extra bläddrande varje gång jag ska gå från min Hemmapp till min Dropbox för att spara en fil. Detta går enkelt att ändra för att få Dropboxmappen som standardmapp då jag sparar dokument i OpenOffice.

Under Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org – sökvägar ändrar man sökvägen för Mina dokument genom att klicka på knappen Redigera…

Med standardinställning sparar OpenOffice nya dokument i mappen Mina Dokument eller liknande beroende på vilket operativsystem man använder

Där bläddrar man till den mapp man önskar spara i som standard, i mitt fall sökvägen till min Dropbox och klickar på OK. Givetvis kan man välja vilken mapp man vill.

Här har jag ställt in sökvägen till min Dropbox. När jag i fortsättningen sparar ett nytt dokument kommer det som standard att sparas i min Dropbox. Sökvägar varierar mellan olika datorer. Du kan alltså inte kopiera sökvägen på bilden!

Som standard får man 2GB gratis lagringsutrymme i Dropbox. Mer utrymme kostar pengar. Om du vill testa Dropbox så klicka här. Om du använder länken får både du och jag 250MB extra gratis lagringsutrymme i Dropboxen. Det är Dropbox sätt att marknadsföra sig med hjälp av sina användare.

nov 152009
 

Flattr this!

Många tror att pdf är ett universellt format som alla kan använda.

Det är en sanning med modifikation. Det finns många varianter av pdf-formatet. En del är proprietära. Andra är ISO-standarder. En tredje grupp är öppna. För många är pdf liktydigt med Adobe Reader. Adobe är ett av de företag som utvecklar proprietära varianter av pdf-formatet som bara stöds fullt ut av deras egna program.

På grund av de många varianterna och proprietära inslag, blir det allt oftare problem med pdf-filer. Detta märks i användarfora där det allt oftare diskuteras svårigheter att spara eller öppna pdf-filer. Ett bra universellt format har försvagats.

Ett sätt att motverka detta är att i första hand välja pdf-läsare och verktyg med öppen källkod som använder öppna standarder. Dokumentationen är öppen och det finns inga hemliga delar av pdf-formatet som bara vissa program klarar av att hantera.

En bra sida för att se vilka öppna pdf-läsare det finns för det operativsystem man använder är pdfreaders.org. Man får automatiskt upp en lista på de öppna läsare som finns att tillgå. Man vill även sprida information om och öka användningen av öppna pdf-läsare. Det finns mycket intressant att läsa om pdf-formatet på sidan!

okt 262009
 

Flattr this!

När man gjort en presentation i OpenOffice Impress vill man oftast att någon ska se den. Ett sätt att sprida den är att spara den som en Flashfil. Flashfilen går sedan att lägga ut på en hemsida. En besökare ser den som ett bildspel i sin webbläsare. Att förvandla en Impressfil till Flash är mycket enkelt. När du har gjort en presentation gör du så här:

Glödlampa

in på menyn Arkiv – Exportera. Välj Macromedia Flash (SWF) i den nedre listan. Välj var du vill lägga filen och klicka på Spara, klart!

Animeringar och bildväxlingar sparas inte i Flash.

Om du vill se hur presentationen ser ut innan du lägger ut den på Internet öppnar du Flashfilen inifrån en webbläsare. För att se filen måste man ha Flash installerat.

Man kan givetvis använda funktionen för att sprida annat än regelrätta presentationer. Exempel är fotosamlingar eller andra bilder man vill visa upp.

Jag bifogar som exempel några bilder från en gammal Impresspresentation: Wallman

okt 222009
 

Flattr this!

Nättjänster som Google Docs och Zoho tillhandahåller webbaserade officepaket. De har under senare år blivit populära bland studenter, arbetsgrupper och folk som rör på sig.

Dokument lagras på en server och man kan nå dem från vilken dator om helst genom att logga in på sitt konto. Läs mer om tjänsterna på respektive hemsida!

Det går att på ett enkelt sätt att länka dessa konton till OpenOffice. På så sätt kan man använda de överlägsna redskapen i OpenOffice då man arbetar med sina uppladdade dokument. Man slipper dessutom logga in på hemsidan för tjänsten. Allt sköts helt inifrån OpenOffice.

Gör så här:

1. Skaffa ett konto på Google Doc och/eller Zoho

2. Installera tillägget OpenOffice.org2GoogleDocs i OpenOffice. Tillägget kräver att Java är installerat. (Klicka på bilderna för att förstora dem!)

Installera detta tillägg

Installera detta tillägg

3. Nu finns det en ny undermeny under Arkiv – Google Docs & Zoho. Man kan också välja att visa en ny Verktygsrad med snabbknappar för kommandon. Detta är en smidig lösning som jag använder.

Ny undermeny under Arkiv

Ny undermeny under Arkiv

En ny verktygsrad: 1. Ladda upp till Google Docs. 2. Ladda ner från Google Docs. 3. Ladda upp till Zoho. 4. Ladda ner från Zoho. 5. WedDav

En ny verktygsrad: 1. Exportera till Google Docs. 2. Importera från Google Docs. 3. Exportera till Zoho. 4. Importera från Zoho. 5. WedDav

4. När man har skrivit och sparat ett dokument man vill ladda upp till en av tjänsterna, klickar man på exportknappen för tjänsten på verktygsraden. I mitt fall laddar jag upp till Zoho. En dialogruta öppnas där man ombeds fylla in sina kontouppgifter. Man kan välja att spara dem på datorn. Då slipper man ange dem nästa gång man använder tjänsten. Detta bör man endast göra på sin egen dator! Klicka på OK Dokumentet exporteras.

Ladda upp till Zoho

Ladda upp till Zoho

5. Man laddar ner dokument genom att klicka på knappen som importerar dokument. En dialogruta öppnas. Genom att klicka på Get list kan man se vilka dokument man har exporterat till tjänsten. Man kan göra en del inställningar under Configuration. När detta är gjort klickar man på det dokument man vill jobba i och väljer Open.

Ladda ner dokument från Zoho

Ladda ner dokument från Zoho

Personligen är jag försiktig med tjänster som Google Docs och Zoho. Dessa företag kartlägger sina användares beteenden, arbetsvanor och kan scanna av dokument som passerar dem. Som verktyg för grupparbeten är de onekligen användbara!

sep 232009
 

Flattr this!

När man skriver behöver man ibland söka information om det man skriver om. Man kan öppna sin webbläsare och skriva in det man söker i sökfältet för att få svar.
Det går att göra ännu snabbare direkt i OpenOffice.

1.Klicka på Menyn Visa – Verktygsrader och välj Hyperlänklist.
2.Nu ska du se en ny rad under de vanliga knappraderna.
3.Markera ett ord i texten. Det dyker automatiskt upp i fältet längst till vänster.
4.Klicka på sökikonen till höger. Med nedpilen väljer du sökmotor.
5.Din webbläsare öppnas med sökresultatet.

OBS! Klicka på bilderna för att förstora dem!

Det går att söka på Internet inifrån OpenOffice!

Det går att söka på Internet inifrån OpenOffice!

Man kan också när som helst skriva in ett valfritt ord i fältet och söka på det.

Man kan lägga till eller ändra på sökmotorerna genom att gå in på menyn Verktyg – Alternativ, Internet, Sökning.
Jag vill att sökningar ska ske på Googles svenska sida istället för den förinställda engelska. Jag vill även att sidinformationen ska vara på svenska. Om du bara vill att sidinformationen ska vara på svenska behöver du inte ändra .com till .se i punkterna nedan.

Ställ in Google till svenska. "Och", "Eller" och "Exakt" måste alla ändras.

Ställ in Google till svenska. "Och", "Eller" och "Exakt" måste alla ändras.

1.Klicka på raden med Google.
2.Se till att ”Och” är markerat.
3.Ändra .com till .se på samma ställe som på bilden.
4.Ändra längre fram i samma rad en till sv på samma ställe som på bilden.
5.Se till att ”Eller” är markerat – Ändra som i punkt 3 och 4.
6.Se till att ”Exakt” är markerat – Ändra som i punkt 3 och 4 en gång till.
7.Klicka på Ändra.
8.Klicka på OK.

Nu är det klart! Nästa gång du söker i Google inifrån OpenOffice är det på den svenska sidan och sidinformationen är på svenska.