mar 212012
 

Flattr this!

Ibland vill man ha en liggande sida i dokument med stående sidor, till exempel som bildsida eller för att kunna visa en större del av ett kalkylark etc. Det är inte helt uppenbart hur man får till det i Writer.

 

Gör så här:

1. Gå till det ställe där du vill att den liggande sidan ska börja.

2. Välj: Infoga → Manuell brytning…

3. Bocka för Sidbrytning och välj Liggande i rullmenyn Formatmall.

 

 

Klicka på OK.

 

En liggande sida skapas. Om man vill ha tillbaka stående sidor gör man omvänt:

 

1. Gå till slutet av den liggande sidan

2. Välj: Infoga → Manuell brytning…

3. Bocka för Sidbrytning och välj din vanliga Formatmall (Standard är det vanliga)

 

Tips 1

Man kan ordna så att en liggande sida automatiskt återgår till stående:

1. Tryck F11 så att fönstret för formatmallar och formatering öppnas.

2. Välj Sidformatmallar med fjärde knappen från vänster

3. Högerklicka på Liggande. Välj: Ändra…

 

 

4. Välj Fliken Administrera. Nästa Formatmall = Standard (eller den du brukar använda)

 

 

Nu återgår liggande sidor automatiskt till att bli stående, en bra lösning om man bara vill ha en enda liggande sida.

 

Tips 2

Den liggande sidformatmallen är som standard tom, vilket kanske inte passar alla. Man kan lägga till sidnummer, sidhuvud eller andra element genom att ändra i Sidformatmallen som man får upp som under Tips 1.

 

Liksom så mycket annat i OOo/LibO styrs stående och liggande sidor av formatmallar!

 

 

mar 042012
 

Flattr this!

Kolumner i Writer är ett litet kapitel för sig. Jag har skrivit om några olika sätt att använda kolumner här och här.

Häromdagen skulle jag formatera en färdig text till två kolumner. Dessutom ville jag balansera kolumnerna på sista sidan så att de blir lika långa.

 

Obalanserade kolumner på sista sidan.

 

 

Att balansera kolumnerna på sista sidan blir ofta snyggast

Det var faktiskt inte lätt att hitta hur man gör detta. Det går inte under Sidformatmallar eftersom det inte finns något alternativ för att balansera kolumner.

 

Man kan inte balansera kolumner genom att ändra sidformatmallen...

 

Detta är märkligt eftersom Writer har dille på att allt ska göras med formatmallar.

Om man väljer Format -> Kolumner finns inte heller där något alternativ för att balansera kolumner, om man inte…

 

...Inte heller under Format -> kolumner finns alternativet att balansera

 

Markerar en del av texten först. Då hittar man plötsligt alternativet: Fördela innehållet jämnt över alla kolumner, som är samma sak som att balansera dem.

 

Om man markerar text kan man plötsligt balansera kolumner

 

För att det ska fungera med en färdig text måste man markera all text, CTRL+A, och sedan göra inställningarna under Format -> kolumner.

Nu blir texten snyggt balanserad på sista sidan.

Om man inte väljer all text hamnar bara markeringen i kolumner.

En stor del av lösningen hittade jag på Solveig Hauglands blogg. I samma inlägg diskuterar hon om andra specialfall med kolumner.

Ibland undrar man hur man tänkt då man designade OOo… I detta fall kan åtminstone inte jag se någon logik. Funktionen borde finnas under sidformatmallen.

Förmodligen vill man hålla användarna alerta så att de skriver bättre!

feb 052012
 

Flattr this!

Ibland vill man rama in en del av en text, till exempel i en faktaruta. Det finns flera sätt att göra det på i Writer:

  1. Med en textram
  2. I en tabell med en enda cell
  3. Med formatmallar

Det tredje sättet visar de möjligheter som finns om man lär sig använda formatmallar i OOo/LibO och det är det sättet jag beskriver.

1. Man skapar lämpligen en ny formatmall. I mitt fall baserar jag den på Brödtext. Öppna fönstret för Formatmallar och formatering (F11). Högerklicka på Brödtext och välj Nytt…

 


2. I fönstret som öppnas kan man göra mängder med inställningar. Jag kallar min formatmall Brödtext med ram och ställer in så att texten återgår till vanlig brödtext på fliken Administrera.

 

 

 

Man kan variera inställningarna så att de passar för ens syften.

3. Under fliken Inramning skapar jag textramen som jag vill ha den. Man kan få snygga effekter på inramad text med skuggor och olika typer av ramar.

 

 

Man kan framhäva textramen på flera sätt, med färg, skugga och linjetjocklek

 

Färdigt!

 

Textrutan framhäver texten!

Tips:

En smart inställning på fliken Inramning är Sammanfoga med nästa stycke:

 

 

Om man bockar för hamnar fler stycken med formatmallen Brödtext med ram i samma ram.

 

Man kan sammanfoga stycken så att de hamnar i samma ram...

 

Om man inte bockar för hamnar de i separata ramar.

 

...eller lägga dem i egna ramar

jan 152011
 

Flattr this!

man använder kolumner i OpenOffice Writer löper texten uppifrån och ner i kolumn 1 och fortsätter överst i kolumn 2.  Detta är standard för ordbehandlingsprogram och så som vi är vana att läsa text.

Det är så här vi är vana att läsa text i kolumner och så som OOo är inställt som standard.

Om man har en bild mitt på sidan löper texten på samma sätt, från kolumn 1 till kolumn 2.

Om man har en bild löper texten som vanligt i kolumnerna

Kolumner ställer man in på Sidformatmallen.

Man ställer in kolumner på Sidformatmallen i OOo. Kom ihåg att tilldela ett avstånd mellan kolumnerna. Av någon anledning har OOo 0 som standardavstånd och det blir inte snyggt!

Ibland vill man att texten över bilden inte ska gå ner under bilden, utan fortsätta överst i kolumn 2. Under bilden vill man ha en annan text som går över i kolumn 2 under bilden. Detta är ett vanligt sätt att arrangera en layout i en tidning eller ett nyhetsblad.

I en tidning eller i ett nyhetsblad är det vanligt att en text hamnar ovanför en bild och en annan text under bilden

Hur fixar man det?

1. Lägg texterna i varsitt Område (Infoga -> Område) och välj två kolumner under fliken Kolumner. Se till att det blir en radmatning mellan områdena.

Områden är ett smart sätt om man vill ha en annorlunda layout på en del av sidan. Man kan använda kolumner i dem. Kom ihåg att ha ett avstånd mellan kolumnerna

Områden kan redigeras som vanlig text.

2. Mellan områdena lägger man en ram (Infoga -> Ram…) Ramen förankrar man som tecken. Då följer den radmatningen man gjorde under steg 1.

Ramar kan man variera i oändlighet. Det viktiga är att man förankrar den "som tecken"

Man kan ändra inställningar för ramen. Man kan till exempel göra den osynlig.

3. I ramen lägger man sin bild. Det enklaste brukar vara att kopiera in den. Man kan behöva justera ramen så att den passar bilden när den är på plats.

Färdigt!

OpenOffice Writer är ett av de bästa ordbehandlingsprogrammen för att skapa avancerade layouter.

nov 022010
 

Flattr this!

Ibland behöver man dra en linje för att skilja mellan stycken i ett dokument. I OpenOffice Writer är det lätt ordnat.

Om man behöver mer dekorativa streck går man in under Infoga – Horisontell linje… Där kan man välja mellan flera dekorativa linjer som:

Dessa behandlas som bilder och redigeras som sådana. Det innebär att man kan ändra längd och tjocklek efter behov.

maj 312010
 

Flattr this!

Antag att du vill ha en rubrik på två rader i OpenOffice Writer. Rubriken ska ingå i ett större arbete med en Innehållsförteckning. I Innehållsförteckningen vill du att ”Kapitel 1 Inledning” ska stå på en rad. Detta är inte helt enkelt att åstadkomma.

Visst kan man skriva en rad, göra en radmatning och sedan skriva en rad till. Om man formaterar raderna som rubriker blir det två poster i Innehållsförteckningen. Det ser inte så bra ut.

Med två rader formaterade som Rubrik 1 blir det två poster i Innehållsförteckningen. Inte särskilt lyckat. Det är ju samma kapitel...

Om man väljer en annan formatmall för andra raden kommer den inte med i Innehållsförteckningen.Det är ju inte heller bra. Det är bra om läsaren kan se inte bara kapitelnumret utan även kapitelrubriken i Innehållsförteckningen. Tanken med en Innehållsförteckning är ju att berätta vad boken innehåller.

Med bara den första raden formaterad som rubrik visas inte den andra raden i Innehållsförteckningen.

Det finns säkert andra mer eller mindre lyckade sätt.

För att göra en rubrik på två rader som står på en rad i Innehållsförteckningen gör du så här:

1. Skriv kapitelnamnet, i exemplet Inledning där det ska vara i dokumentet. Formatera som rubrik, i exemplet Rubrik 1.

2. Öppna Verktyg – Kapitelnumrering

Under fliken Numrering ändrar du detta:

Se till att Numrering är inställt på 1,2,3… Detta ger siffran efter Kapitel. (1 på bilden)

Skiljetecken framför: Skriv in ”Kapitel” Gör ett blanksteg efter ”kapitel ”. Det blir då ett blanksteg mellan ordet Kapitel och 1. Det är denna text som hamnar på rad 1. (2 på bilden)

Skiljetecken bakom: Här gör du ett blanksteg. Det gör att det blir ett blanksteg mellan Kapitel 1 och Inledning i Innehållsförteckningen. (3 på bilden)

Ändra vid 1, 2 och 3 enligt beskrivning i texten.

Under fliken Position ändrar du detta:

Numrering följs av tabbstopp. Om du skriver på papper av A4-storlek är 17 centimeter lagom värde i rutan vid. (1-2 på bilden)

Ändra vid 1 och 2 enligt beskrivning i texten

Färdigt.

Högerklicka i Innehållsförteckningen och välj Uppdatera Förteckning/mall för att ändringarna ska synas i Innehållsförteckningen.

Givetvis kan man utforma rubrikerna på annat sätt än i exemplet. Om man vill ha en rubrik på två rader är det inställningarna med det långa tabbstoppet under Verktyg – kapitelnumrering, fliken Position som är det viktiga.

maj 292010
 

Flattr this!

Jag kommer i några inlägg visa litet mer avancerade knep man kan använda för att göra snygga rubriker i OpenOffice Writer. Tipsen förutsätter att du har viss vana att använda formatmallar, rubriksättning och hur man gör en innehållsförteckning. Antag att du vill ha rubriken kraftigt understruken med ett 4 punkter tjockt streck. Det går att göra i Styckeformatmallen, fliken Inramning.

I Styckeformatmallar kan man detaljstyra hur saker ska se ut. Genom att välja de markerade intällningarna får man en kraftig understrykning av rubriken

Problemet är att understrykningen täcker hela sidans textbredd.

Det blir inte så snyggt med en understrykning över hela textytans bredd...

Det är snyggare om bara själva rubriken blir understruken. Det finns ett antal mer eller mindre bra sätt att lösa detta på. Ett är att stryka under texten i rubriken. Man får då ett klent stackars streck som inte blir särskilt vackert.

Med vanlig understrykning kan man få det önskade resultatet. Strecket blir klent och hamnar nära texten

Knepet är att istället infoga en tabell med minst två celler. Rubriken hamnar i en cell. Cellbredden justeras i sidled så att cellen blir något bredare än rubriken. Först högerklickar man i tabellen, väljer Tabell… Under fliken Inramning väljer man Ingen för att ta bort Tabellramen. Den syns därefter som en grå markering i Writer, men inte på utskrifter. Därefter ställer man markören inne i cellen med rubriken. Man använder knapparna Ramlinjestil, Ramlinjefärg och Inramning på Verktygsraden Tabell som ploppar upp. Med dessa väljer man inramning individuellt cell för cell. Cellen med rubriken får ett kraftigt streck som nederkant.

Genom att använda inställningar på Verktygsraden Tabell kan man få det önskade resultatet. Cirklarna markerar Linjestil, ramlinjefärg och Inramning. Det är under dessa inställningarna görs

Färdigt!

På utskriften syns bara den individuellt markerade understrykningen och inte resten av tabellen

Givetvis går det att använda andra färger, ramar eller linjestilar. Begränsningen ges av Verktygsraden Tabell. Tillägg:  Jag fick en bra kommentar på bloggen som går ut på att mitt knep att göra understrukna rubriker inte är det normala sättet att göra
Tillägg:  Jag fick en bra kommentar på inlägget av Peter som går ut på att mitt knep att göra understrukna rubriker inte är det normala sättet att sätta rubriker. Man bör istället låta en eventuell understrykning följa textområdets bredd, så som det blir om man använder OOo:s styckeformatmall. Jag tackar för kommentaren! Det är alltså inte ett särskilt bra knep jag lär ut. Trots det låter jag inlägget stå kvar. Det kan ge inspiration om hur man kan använda tabeller för att framhäva text.
maj 232010
 

Flattr this!

Det finns många olika sätt att färglägga dokument i OpenOffice Writer. Här skriver jag om några.

Man kan ge bokstäver en annan färg:

Man kan ändra Teckenbakgrunden:

Man kan ändra Bakgrundsfärgen:

Man kan kombinera sätten:

Dessa sätt att använda färg är knutna till stycken. Man kommer lättast åt dem från knappar i verktygsraden. Vill man ha annan färg än svart i mycket text bör man emellertid ändra i Styckeformatmallen man använder, fliken Bakgrund och Teckeneffekter. Att färgerna är knutna till stycken innebär att de inte täcker till exempel hela sidan eller hela fält i en tabell.

Om man vill byta färg på en hel sida är det svårare. Det finns andra program som är bättre än Writer för att arbeta med sidlayout. Writer saknar en enkel funktion för att byta färg på en hel sida. Väljer man Format – sida, Fliken Bakgrund och väljer Färg, byter man bara färg i textområdet och inte i marginalerna. Man kan minska ner marginalerna till 0 på fliken Sida. Sedan kan man använda till exempel ramar eller ställa in Styckeformatmallar så att texten hamnar en bit in från sidkanten. Detta är omständligt och kräver en del arbete. Metoden kan vara användbar till exempel på ett omslag.

Ljusblå bakgrund, marginaler satta till 0, text i ram.

Ett annat sätt är att infoga en bild. Man väljer Infoga – Bildobjekt – Från fil. Man bläddrar fram den bild man vill ha. I mitt fall har jag gjort en enfärgad bild i GIMP i förväg. Då bilden är på plats högerklickar man på den och väljer Textanpassning I bakgrunden. Därefter kan man dra i bildens handtag så att den täcker hela sidan.

Gul bild gjord i GIMP. Utdragen så att den täcker hela sidan. Textanpassning: I bakgrunden. Text skrivs som vanligt

I tabeller kan man givetvis använda texteffekterna ovan. De är knutna till texten, inte tabellcellen. Om man vill ha en annan bakgrundsfärg i tabellcellerna väljer man Bakgrundsfärg från verktygsraden tabell. Man kan välja olika bakgrunder för olika celler. Man kan kombinera med effekter som Linjestil och Ramlinjefärg.

För att få bakgrundsfärg som täcker hela tabellcellen måste man använda knappen Bakgrundsfärg på verktygsraden Tabell

apr 262010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer har utmärkta funktioner för layout. Det är inte visserligen inte lika smidigt som ett riktigt layoutprogram. Om man inte har mycket bilder och krav på avancerad layout räcker dock Writer förvånansvärt långt. Genom det avancerade sättet att hantera formatmallar kan man detaljstyra hur dokument ska se ut. Som så ofta är funktioner litet undangömda i Writer. Det gör att många inte hittar layoutfunktionerna.

Antag att du har skrivit en artikel. Den ska sättas med texten i två spalter. Artikelrubriken ska vara utan spalter, centrerad över textytan. En så enkel och vanlig layout verkar vid en första anblick vara i det närmaste omöjlig att få till. I sidformatmallen måste man välja antingen en eller två spalter på en sida. Det går inte att dela upp en sida så att en del har en spalt medan resten har två.

Här är den färdiga artikeln sparad som pdf-fil. Följande sidor saknar artikelrubrik och har löptexten i två spalter.

Gör så här:

Ändra eller skapa en lämplig Sidformatmall i fönstret Formatmallar och formateringar. (Öppnas med F11). Genom att högerklicka och välja Ändra ändrar man en formatmall. Under fliken Kolumner väljer du 2 kolumner. Glöm inte att skapa litet mellanrum mellan kolumnerna. Klicka på OK.

Skapa eller ändra en sidformatmall å att den får två kolumner (1). glöm inte att skapa litet luft mellan kolumnerna (2). Jag väljer en halv centimeter.

Nu är artikeln, inklusive artikelrubriken satt med två spalter.

Nu är hela artikeln, inklusive rubriken, satt i två spalter.

För att Artikelrubriken ska täcka textområdets bredd skapar vi en ram. Placera markören innan all text. Välj: Infoga – Ram… Under fliken Typ gör du inställningar som på bilden. Du kan välja egna om du inte tycker mina är bra. Hur mina inställningar blir i praktiken syns på bilderna!

Här är de inställningar jag gör. De förklaras i texten!

1. Förankring: Vid sidan (Gör detta först, de andra inställningarna beror på förankringen.)Bredd relativ 100%: Texten täcker hela textområdet i bredd.

2. Bredd: Relativ 100%. Rubriken fyller hela textytans bredd.

3. Höjd minst 4 cm: Skapar utrymme mellan Artikelrubriken och löptexten.

4-5. Position: Horisontellt Mitten, Till sidtextområde och Position Vertikalt Från överkanten med 0,00, Sidtextområde: Artikelrubriken kommer att täcka båda spalterna. Klicka på OK.

Nu har du en ram i början av artikeln.

Nu finns den tomma ramen i början av artikeln.

Efter att ha flyttat artikelrubriken, gett den ett lämpligt typsnitt och centrerat blir sidan så om vi vill ha den. Arbeta med rubrikmallen, direktformatera inte! Text i spalter bör marginaljusteras och avstavas. Detta ändrar man i formatmallarna.

Nu är texten flyttad och justerad så att den passar bättre ihop med layouten.

De grå platshållarna för ram och spalter syns inte på utskrifter, se den första bilden i inlägget som visar sidan sparad som pdf-fil.

Tips 1: Under flikarna för ramar finns mängder med avancerade inställningsmöjligheter. Det ger stora möjligheter att utforma ramar med innehåll.

Tips 2: Motorn i Writer är Formatmallar. Om man ska sätta flera artiklar på samma sätt sparar man ramen man skapat som en Ramformatmall. På så sätt kan man snabbt återanvända den och slipper göra om inställningarna.

mar 122010
 

Flattr this!

Tabeller i OOo Writer är designade så att text inte kan flöda runt dem. I de flesta fall är detta kanske inget större problem. Om man  har en liten tabell blir det dock störande om texten inte kan flöda runt den.

Det är fult med små tabeller som text inte kan flöda runt.

OOo:s design går inte att komma runt. Text kan inte flöda runt tabeller. Text kan dock flöda runt ramar. Om man placerar tabellen inuti en ram kan text flöda runt den. Ramen kan göras osynlig. Slutresultatet blir att man har en tabell som text kan flöda runt.

Gör så här:

1. Skapa din tabell.

2. Skapa en ram (Infoga – Ram…).

Här är tabellen och ramen jag använde i inlägget.

Genom att dubbelklicka på ramen kommer du åt inställningarna.

  • fliken typ avmarkerar du Automatisk storlek – Ramen får inte längre vissa minimimått.

se till att avmarkera automatisk storlek. Ramen ska istället anpassas för tabellen.

  • fliken Textanpassning ser du till att Parallell är markerat (eller något annat alternativ om du vill att text ska föda runt ramen på annat sätt.).

På fliken Textanpassning kan man välja hur text ska flöda runt ramen. Jag väljer Parallell så att text kan flöda runt på alla sidor.

  • fliken Inramning väljer du Ingen för Linje – Ramen blir osynlig. Avstånd till innehåll sätter du till 0 – Ramen lägger sig kant i kant med tabellen.

På fliken inramning väljer man Ingen för linje om man vill att ramen ska vara osynlig.

3. Markera hela tabellen. Dra och släpp den i ramen. Ramen kan behöva litet efterarbete för att bli lagom stor. Du får förmodligen också en tom ”skuggtabell” du kan radera.

4. Färdigt! Ramen med tabellen kan placeras på önskat ställe och texten flödar runt den.

Nu flödar texten obehindrat runt tabellen. Tabellen går att flytta dit man vill. Att placera små tabeller så här är snyggare än som på den första bilden.

Det är jättebra att OOo har en strikt design. Det är ännu bättre att OOo är så lätt att lura…