apr 032013
 

Flattr this!

Det minimala ordbehandlingsprogrammet FocusWriter har trots att det är litet flera smarta funktioner som kan ta ett tag att upptäcka. En sådan är att arbeta i sessioner.

Man når funktionen via Arkiv -> Sessioner. Den drar fördel av att man i FocusWriter arbetar med dokument i flikar. Man kan ha flera dokument öppna samtidigt. Med sessioner kan man sammanfoga dokument som hör samman så att de öppnas på separata flikar samtidigt.

Sessioner

Under Sessioner är Standard inställt. Man kan Skapa en eller flera nya sessioner eller Hantera dem

Som grund finns sessionen Standard. I den visas alla öppna dokument. FocusWriter öppnas med de dokument som var öppna då man stängde programmet på varsin flik och det kan bli ganska många flikar om man skriver mycket. Sessioner är ett sätt att hantera detta.

Man skapar en ny session med Arkiv -> Sessioner -> Ny…

Man får upp en dialogruta där man döper sin nya session. Eftersom jag ofta skriver brev (e-post och vanliga brev) i FocusWriter, skapar jag sessionen brev.

Brev

Nu kan jag växla mellan sessionen Standard och sessionen Brev.

Det är enkelt att växla mellan sessioner då man byter arbetsuppgifter

Det är enkelt att växla mellan sessioner då man byter arbetsuppgifter

I varje session finns de dokument som var öppna då den den stängdes.

Detta innebär att jag kan växla mellan att till exempel skriva brev i en session till att skriva blogginlägg i en annan.

I sessionen brev har jag alla mina brev- och e-postutkast

I sessionen brev har jag alla mina brev- och e-postutkast

Man hanterar sessioner under Arkiv -> Sessioner -> hantera…

Det är enkelt att hantera Sessioner

Det är enkelt att hantera Sessioner

En intressant funktion är att man kan klona projekt. Det är användbart om man vill experimentera med olika versioner av texter.

Ett användningsområde för sessioner är om man arbetar i ett projekt. Varje delprojekt blir en egen flik i en session. Ett annat exempel är bokmanus där varje kapitel skrivs på en flik och flikarna bildar en session. Det är ett enkelt sätt att hantera ett stort manus!

Sessioner är ett enkelt och smart sätt att strukturera arbete i FocusWriter! Det fungerar på sätt och viss som samlingsdokument i mer avancerade ordbehandlingsdokument. De är enklare att hantera, men saknar å andra sidan mer avancerade funktioner. Man kan fråga sig om man behöver dessa funktioner eller om enkelhet och snabbheten i FocusWriter är mera värda.

jan 102013
 

Flattr this!

De som använder skrivbordsmiljön KDE i Linux använder då och då texteditorn Kate. Eftersom Kate är bakände till Kile, BiBTeX-filer och KWrite kommer man ofta i kontakt med programmet om man som jag använder LaTeX.

I nyare versioner av Kate ploppar denna dialogruta upp då jag öppnar många filer:

 

Dialogruta

 

Filerna är skrivskyddade och går inte att redigera, vilket är ett stort problem i en texteditor vilken man just använder för att skriva i filer.

Dialogrutan har med nya funktioner som rör hur Kate bryter text att göra. För mig är denna funktion en bugg som måste åtgärdas.

Det är ganska enkelt att fixa om man vet hur.

 

Gör så här:

Öppna Kate, gå till Inställningar -> Anpassa Kate -> fliken Öppna/spara

 

1024

 

Byt värdet för radlängdsgräns (alla nördar vet vad som avses…) från 1024 till 0. Detta stänger av den nya funktionen/buggen (som nog få fattar vad den går ut på…).

 

0

 

 

Färdigt! Man kan behöva starta om Kate.

Jag ska nog lägga in en brasklapp. Eftersom jag inte är tillräckligt nördig för att intuitivt förstå vad en radlängsgräns är och vad som händer om man ändrar värdet från 1024 till 0, kan ändringen leda till andra problem. Efter att ha använt den ändrade inställningen i ett par veckor har jag emellertid inte märkt några problem och till skillnad från grundinställningen går det nu att skriva i filerna och därmed att använda Kate!

 

nov 292012
 

Flattr this!

Jag har kompletterat den svenska översättningen av ordbehandlingsprogrammet FocusWriter. Eftersom jag använder programmet dagligen retade jag mig på att många kommandon var på engelska. Jag retar mig mer på delvis översatta program än sådana som är helt på engelska. Därför bestämde jag mig för att göra en insats som översättare.

Kompletteringarna finns i senaste versionen av FocusWriter som kan laddas ner från programmets hemsida. Alla menyer och kommandon ska vara på svenska.

Ta gärna en titt så att översättningen är OK!

Jag kommer att försöka hinna med att översätta andra program som jag använder. Eftersom superöversättaren Daniel Nylander tagit ledigt släpar översättningen av flera fria program efter.

sep 232012
 

Flattr this!

FocusWriter är mitt favoritverktyg för att skriva enkla texter. Det har det mesta man behöver som rättstavning, spara automatiskt och sök&ersätt. Till detta kommer snygg bakgrund och smarta funktioner som gör att det blir enkelt och roligt att arbeta i programmet.

 

Varför är inte alla ordbehandlingsprogram lika vackra som FocusWriter? Man kan välja sin egen bakgrund och har alla grundläggande ordbehandlingsfunktioner plus litet till i FocusWriter.

 

Nu finns en ny version, 1.4, som innehåller flera intressanta nyheter.

 

Scener

Detta kan låta som om man nu bara kan skriva dramatik i FocusWriter. Så är inte fallet. Scener är ett mycket smart sätt att få in bokmärken, kapitelindelningar eller rubriker. Scener ger stora möjligheter som var och en kan anpassa för sitt skrivande.

Som standard börjar man en ny scen med tecknen:

##

på en egen rad.

 

Texten mellan raderna med ## tecken är en scen

 

Då scenen är satt kan man flytta mellan scener via Redigera -> Select scene (den svenska översättningen har inte hunnit ifatt nyheterna) eller CTRL+SHIFT+A. Då väljs all text i en scen, det vill säga all text mellan två rader med ##. Detta är ett sätt att välja ett kapitel eller avsnitt.

Ännu mer användbar är Scene list sidebar som dyker upp då man för muspekaren till arbetsytans vänsterkant.

 

Sidebaren ger ett enkelt sätt att navigera i en text. Det öppnar möjligheter för att bearbeta längre texter

 

Där listas alla scener i dokumentet med de första textraderna. Sidebaren kan användas för att navigera mellan scener. Detta gör det enkelt att navigera i långa texter, använda scener som kom-ihåg-lappar dit man vill återvända och fördjupa det man skrivit och så vidare. Var och en kan använda scenerna på sitt sätt och man kan utnyttja funktionen på olika sätt i olika dokument.

Man kan ändra ## markeringen för scener via Inställningar -> Inställningar Scenes – Divider.

 

 

Detta gör att man kan göra snygga kapitelindelningar eller mer diskreta scenindelningar.

 

Fokusera text

FocusWriter är redan ett utmärkt redskap för den som vill fokusera på sin text. Detta tas nu ett steg längre. Via Inställningar -> Focused text eller genvägarna CTRL+SHIFT+0 till 3 kan man bestämma om fokus ska ligga på den rad man skriver på, tre rader eller stycket man arbetar med. Ickefokuserad text tonas diskret ner.

 

Den rad jag skriver på är fokuserad medan den övriga texten är diskret nedtonad. Jag hoppas att det går fram på den lågupplösta bloggbilden!

 

Symboler

Det går att använda ett stort antal symboler via Verktyg -> Symbols… Där man väljer tecken från ovanliga moderna till kilskrift och runalfabet.

 

 

Detta gör FocusWriter enklare att använda för runristare!

 

 

Även vi andra som då och då behöver använda ovanliga tecken har nytta av funktionen.

 

Radavstånd

Man kan nu välja radavstånd för olika teman via Inställningar -> Teman, välj tema, Ändra, fliken Spacing.

 

 

Detta gör texter mer lättlästa.

 

ODF

FocusWriter sparar nu som standard i ODF, samma filformat som OpenOffice/LibreOffice använder. Filerna får ändelsen .odt, ODF:s format för textfiler.

 

 

Texter går sömlöst att öppna i ordbehandlingsprogram med stöd för ODF då det är dags att formatera och snygga till dem. Det fungerar även åt andra hållet. Man kan öppna, arbeta i och spara textfiler skapade i Writer.

 

Jag vet inte om jag tycker detta är helt lyckat. Jag har vant mig att spara som .txt i FocusWriter och därmed enkelt kunnat importera filer i LaTeX eller ordbehandlingsprogram. ODF är emellertid mycket mer avancerat än .txt och öppnar upp för fler funktioner i framtiden. Det är också givetvis bra att ännu ett program får stöd för ODF så att vi konsumenter får större valfrihet om vilka verktyg vi vill använda.

 

Sammanfattning

Det finns ytterligare nyheter och buggfixar som man kan läsa om på projektets hemsida. Där kan man ladda ner FocusWriter för ett stort antal operativsystem och för den som uppskattar programmet, skänka en slant till utvecklaren.

Allt som allt har nya FocusWriter blivit bättre och roligare. De nya funktionerna effektiviserar ens arbete och gör att man faktiskt kan använda FocusWriter som huvudsakligt ordbehandlingsprogram. Scener gör att man kan arbeta med längre och mer avancerade texter än vad jag tidigare tyckte var praktiskt. Övergången till ODF som filformat förenklar utbytet med andra ordbehandlingsprogram om man vill snygga till brev eller uppsatser innan de skickas eller lämnas in.

FocusWriter är kanske den mest innovativa texeditorn och det är litet märkligt att en ensam utvecklare kan lista ut smarta lösningar som saknas i stora ordbehandlingsprogram!

 

jun 252012
 

Flattr this!

Om man letar efter ett nördigt ordbehandlingsprogram är det svårt att slå Wordgrinder.

Allra nördigast är Wordgrinder givetvis i Linux (var annars?) där programmet körs i terminalen och startas med kommandot wordgrinder. Wordgrinder finns även för Windows, men fungerar där som andra program, även om arbetsytan är terminallik. Man kan maximera terminalen eller arbeta i fullskärmsläge för att få stor skrivyta.

 

Välkommen till Wordgrinder! Så här ser arbetsytan ut då programmet öppnas i terminalen. Skrivandet sker mellan de horisontella strecken.

 

Det ska direkt sägas att Wordgrinder saknar en del rätt fundamentala saker som att kunna skriva ut, importera och exportera till och från vanliga filformat och rättstavning. För den som letar efter en minimal störningsfri texteditor eller enkelt ordbehandlingsprogram rekommenderar jag FocusWriter som jag skrivit om några gånger. Det är ett mer komplett program. FocusWriter har i stort sett allt Wordgrinder erbjuder och flera andra bra funktioner. Å andra sidan är det inte lika nördigt…

 

 

Så här ser det ut att skriva i Wordgrinder, en enkel texteditor. Notera den automatiska ordräknaren nere till höger, en av flera finesser i Wordgrinder.

 

Man kommer in Wordgrinders menyer genom ESC. Därefter manövrerar man med piltangenter och kortkommandon.

 

Man kommer åt menysystemet med kommandon med ESC. Man upptäcker snabbt att under den påvra ytan har Wordgrinder en del smarta funktioner.

 

Trots att Wordgrinder är sparsmakat har det en del layoutfunktioner som att lägga till rubriker i flera nivåer, kursiv och understruken text.

 

Det går att ge litet layout till sin text i Wordgrinder. En del av dessa funktioner är till för att man snabbt ska kunna manövrera mellan till exempel rubriker.

 

Wordgrinder sparar dokument som textfiler men dessa är ganska knepiga att öppna med andra editorer. Det enklaste sättet att flytta text från Wordgrinder är med kopiera och klistra in. Man kan autospara dokument, men funktionen är inte på från början utan ställs in med några enkla tangenttryck.

 

Något som tog irriterande lång tid innan man kom på knepet med snabbtangenter var att manövrera i texten. Det går inte bara att flytta runt markören som i ett vanligt ordbehandlingsprogram utan man måste använda piltangenter. Därför är snabbkommandona som flyttar längre skutt mycket välkomna!

 

Trots sina brister (och tillgångar) är Wordgrinder charmigt och alls inte något dåligt program och har flera vettiga funktioner det är ganska ensamt om.

 

Man har sök och ersätt funktion…

 

 

 

Kortkommandon är en av Wordgrinders starka sidor. Man kan skapa sina egna kortkommandon och kan på så sätt höja tempot i sitt arbete.

En annan funktion är att man kan skapa ”Document sets”, det vill säga en typ av samlingsdokument. Detta är en smart lösning för a till exempel länka kapitel i en bok.

 

Man kan ändra utseendet på Wordgrinder genom att ändra utseendet på sin terminal eller varför inte installera en annan terminal? En nörd behöver givetvis flera olika terminaler på sin dator!

 

Man kan även använda Wordgrinder som anteckningsbok, Scrapbook, för att spara textsträngar för senare användning.

Jag har blivit riktigt förtjust i Wordgrinder. Det är klart att Wordgrinder inte kan ersätta ett avancerat kontorsprogram, men ett ordbehandlingsprogram behöver inte vara särskilt mycket mer avancerat om man bara vill skriva enkel text eller ha enklast möjliga arbetsredskap. Genom sina extra funktioner erbjuder Wordgrinder dessutom en hel del smarta funktioner som andra program borde ta en titt på. Det var dessutom roligt att arbeta i Wordgrinder och lösningen att bygga in ett ordbehandlingsprogram i terminalen är både rolig och nördig!

Wordgrinder finns i de flesta Linuxdistributioner och installeras lämpligen genom pakethanteraren.

I Windows är det enklast att ladda ner zipfilen wordgrinder-for-windows-0.3.3.zip härifrån. Man packar upp den på lämpligt ställe och kör sedan programfilen Wordgrinder. Notera att nedladdningen bara är 360kb! Tyvärr finns det ju ingen riktig terminal i Windows så effekten blir litet mindre anslående än i Linux.

 

nov 182011
 

Flattr this!

I det lilla ordbehandlingsprogrammet FocusWriter kan man göra sin egen bakgrund och själv bestämma när man arbetar som mest inspirerat.

 

Ett av mina favoritteman i FocusWriter som jag flyttat till alla mina datorer. Tänk om alla ordbehandlingsprogram vore så här vackra!

 

En smart funktion är att det går att exportera och importera teman. Det betyder att man kan göra ett tema på en dator och sedan exportera det och importera på en annan. Man behöver inte göra om inställningarna för varje dator man använder FocusWriter på.

Funktionen finns under Inställningar -> Teman. Man väljer temat man vill exportera och klickar på Exportera och Temat sparas som en fil som man kan ta med till en annan dator. Då man vill importera ett tema klickar man på Importera och letar reda på rätt fil.

 

 

Även om FocusWriter är en minimal och enkel texteditor har den smarta funktioner som gör det till ett mycket trevligt program att arbeta i!

okt 172011
 

Flattr this!

Nu har det kommit en ny version av det lilla ordbehandlingsprogrammet FocusWriter.

Den största nyheten för oss är att programmet har översatts. Menyer och knappar är nu på svenska.

 

Då man behöver en knapp har de svensk text...

 

...Även menyerna är på svenska

 

Översättningen har gjorts av Daniel Nylander som översatt en mängd fria program till svenska och därmed gjort dem mer lättanvända. Han brukar skriva om sitt arbete på sin blogg.

En annan bra nyhet är att det nu finns grundläggande stöd för .odt, det filformat som OpenOffice/LibreOffice använder. Stödet verkar ännu så länge bestå i att man kan öppna och spara om .odt dokument, men inte skapa filer i .odt-format i FocusWriter.

FocusWriter har blivit ännu bättre som verktyg för att snabbt skriva enkla texter!

För fler tips om FocusWriter så klicka på kategorin Minimala texteditorer.

 

 

sep 142011
 

Flattr this!

Jag tycker mycket om den lilla ordbehandlaren FocusWriter som jag använder för de flesta små texter.

 

Ett vackert tema för FocusWriter, men det blir svårt att stava rätt...

 

Ett problem som jag stött på är att om man har kontinuerlig rättstavning påslagen, det vill säga att felstavade ord markeras i texten medan man skriver med en vågig understrykning, försvinner markeringen om man använder vissa av de teman jag tipsar om här.

 

Strecket under det felstavade ordet syns nästan inte

 

Att stryka under text med vitt på en vit bakgrund är inte särskilt lyckat. Det leder till att man missar många förargliga felstavningar.

Detta ska inte avskräcka från att använda vackra teman eller göra egna teman. Det går att ändra färgen på understrykningen.

Gör så här:

1. Välj: Settings -> Themes

2. I dialogrutan som öppnas bläddrar man ner till temat man använder och väljer Modify.

 

3. I nästa dialogruta väljer man fliken Text och klickar på färgrutan intill Misspelled.

4. I nästa dialogruta väljer man en färg som syns bättre!

Färdigt!

Nu syns mina felstavningar!

Teman ändras individuellt så man kan se felstavningar oavsett bakgrundsfärg.

 

apr 262011
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om den utmärkta texteditorn Focuswriter. Focuswriter har ersatt ”riktiga” ordbehandlingsprogram för mig när jag skriver enklare texter.

En fantastisk funktion i Focuswriter är att man kan ställa in bakgrund. Om man tycker det är för mycket arbete att göra sina egna teman har jag hittat en bloggare som lagt ut vackra teman på sin blogg. Flera av dem är litet dova i färgerna och sköna att skriva till. En del har anknytning till den klassiska filmen Bladerunner.

Att skriva med Bladerunner som bakgrund är intressant upplevelse!

När man laddat ner ett tema packar man först upp det på lämpligt ställe. Sedan väljer man Settings -> Themes -> Import i Focuswriter och bläddrar till det nedladdade temat.

Jag arbetar allt oftare i Focuswriter och jag undrar varför inte tyngre ordbehandlingsprogram har hittat fram till den smått geniala funktionen med bakgrunder och teman för att förbättra och variera arbetsmiljön?

okt 052010
 

Flattr this!

FocusWriter är en av de bästa minimala texteditorer jag sett. Nej, det är DEN bästa. Under en lugn och ostörd yta har den alla funktioner man behöver. Det är ett fantastiskt litet roligt program att skriva i!

Andra minimala texteditorer som till exempel PyRoom, DarkRoom och BookWrite är roliga att använda ett tag. I längden brukar det ofta bli mer jobb med dem än att skriva i ett ”riktigt” ordbehandlingsprogram. Rättstavning, formatering och även själva sättet att arbeta är begränsade.

FocusWriter har fler bättre och roligare funktioner än de flesta minimala texteditorer. Till och med vanliga ordbehandlingsprogram ligger i lä:

Man kan ändra bakgrund och färger precis som man vill. Standardbakgrunden är grå med svart text.

Grundutseendet i FocusWriter

Mer ostörd än så  kan man inte bli. Man kan lägga in en favoritbild:

Caspar David Friedrich är bättre än en grå bakgrund!

Det är både roligt och bra! Även om man tanken är att man ska skriva ostörd kan man göra det bättre framför en vacker tavla än med grön text på svart bakgrund.

Min favoritbakgrund, återigen Caspar David Friedrich

Man kan spara och byta tema under ett arbetspass.

Det är väldigt enkelt att skapa, spara och byta teman

Ett sista tema. Kanske inte så ostört, men roligt!

En mycket bra sak är att man kan installera ordlistor från OpenOffice. Det innebär att rättstavningen blir i toppklass, något de flesta minimala texteditorer brukar vara dåliga på. När man stavar fel blir ord dessutom automatiskt understrukna med rött. Det är en stor hjälp som gör att FocusWriter fungerar i stort sett som en ordbehandlare. Man behöver inte ”tvätta” texten efteråt.

Tangenten F11 växlar mellan fullskärms- och fönsterläge med menyer. Bakom den tomma ytan har man en hel del smarta funktioner att välja på. Man kan ta tid och räkna ord. Det finns en Sök- och Ersätt funktion. Man kan även ställa in så att FocusWriter sparar automatiskt. Då öppnas samma fil nästa gång man öppnar programmet. Man kan arbeta med flikar och ha flera dokument öppna samtidigt.

En smart sak är att man kan ställa in menyer och knappar så att de blir synliga då man för musen nära kanten på arbetsytan.

De dolda menyerna är ett bra nytänkande. Fler program borde ta efter!

Möjligheterna att anpassa tema och utseende, dolda menyer och att arbeta med dokument i flikar borde fler ordbehandlingsprogram ta efter. Det är väldigt bra och nytänkande funktioner.

Som standard sparar FocusWriter i vanligt .txt-format. Det innebär att alla ordbehandlingsprogram och editorer kan öppna filerna. För den som undrar: Nej, bakgrunderna följer inte med!

Om man vill ha fler formateringsmöjligheter kan man sparar i .rtf-format. Detta format kan dock vara litet klurigt för andra program. OpenOffice har till exempel problem med rtf.

Som helhet är FocusWriter ett väldigt bra program. Under skalet finns de funktioner man behöver i ett enkelt ordbehandlingsprogram. På några dagar har det blivit mitt favoritprogram att skriva i!

Man laddar ner programmet på projektets hemsida. Där finns även en del andra program och spel som kan vara värda att ta en titt på.

FocusWriter finns för Linux, Mac och Windows.

Jag vill tacka den bloggbesökare som tipsade mig om FocusWriter!