feb 172016
 

Flattr this!

Idag ska jag göra något så ovanligt som att recensera ett proprietärt program. Jag blev kontaktad av programvaruföretaget Investintech som undrade om jag hade lust att recensera programmet Able2Extract på bloggen. Able2Extract handskas med PDF-filer, något som jag gör så gott som dagligen. Som tack får jag en licens. Jag meddelade på förhand att jag recenserar programmet i Linux och på svenska. Versionen jag testar är nr 10. Jag använde Ubuntu Gnome 15.10 och programmet kommer i en .deb-fil som installeras utan problem. Då jag matar in licensnyckeln blir jag påmind om att det var just för att slippa sådant elände jag gick över till Linux…

 

Tyvärr är Able2Extract ett proprietärt program. Man måste godkänna en begränsande licens och gneta in en licensnyckel. Den som uteslutande vill köra fri programvara kan sluta läsa nu.

Tyvärr är Able2Extract ett proprietärt program. Man måste godkänna en begränsande licens och gneta in en licensnyckel. Den som uteslutande vill köra fri programvara kan sluta läsa nu.

 

Able2Extract är ett mångsidigt program för att arbeta i PDF-filer. Det konverterar PDF:er till olika filformat som kalkylark, bild- och textfiler. Det är glädjande att man kan konvertera till ODF, det filformat LibreOffice använder och inte bara till MS-filformat som bara ställer till problem. Det gör givetvis programmet användbart i Linux.

 

Abl2Extract har stöd för filformatet ODF som gör det extra användbart i Linux

Abl2Extract har stöd för filformatet ODF som gör det extra användbart i Linux

 

Förutom att konvertera kan man extrahera och sätta in sidor i befintliga PDF-filer. Man kan dessutom ändra och spara direkt i PDF:er. Allt detta låter spännande och intressant för någon som ofta arbetar med PDF-filer och som vill kunna trixa i dem.

 

Att fylla ett behov

Det mesta Able2Extract kan, kan man i princip göra med fri programvara. De mer avancerade manövrerna är emellertid svåra att få till och en del saker är, så vitt jag vet, man ensam med. Bland de sätt som jag använder för att arbeta med PDF:er finns:

  • Man kan öppna och ändra PDF-filer i LibreOffice Draw, men resultatet blir sällan bra och funktionaliteten är begränsad.
  • Jag använder grafiska program som PDFMod för att extrahera sidor ur PDF:er. Det är enkelt och fungerar bra för små filer. Jag sitter emellertid ibland med bokmanus på flera hundra sidor som jag vill stycka i kapitel. Med så stora filer blir PDFMod mycket långsamt och kraschbenäget. Det är ganska typiskt för Linux att det programmens grafiska skal inte är i klass med de underliggande biblioteken.
  • Terminalprogram som pdftk fungerar klockrent, men om man inte arbetar med PDF:er dagligen får man söka efter rätt kommandon och det kan ta rejält med tid innan man får till det man vill göra, även ganska enkla saker. Om man arbetar med layout är inte terminalarbete optimalt.

Som forskare, författare och bokredigerare upplever jag att ett program som Able2Extract är mer än välkommet i Linuxvärlden. Det saknas ett mångsidigt, lättanvänt och proffsigt verktyg för att arbeta med PDF:filer. Frågan är om Able2Extract lever upp till detta.

 

Allmänt

Able2Extract har ett enkelt gränssnitt med knappar och tydliga menyer.

 

Able2Extract har ett enkelt och funktionellt gränssnitt som liknar en vanlig PDF-läsare

Able2Extract har ett enkelt och funktionellt gränssnitt som liknar en vanlig PDF-läsare

 

Programmet är på engelska. Man leds inledningsvis rätt av små tipsrutor för hur man går vidare. Rutorna går att stänga av när man har lärt sig hur man gör. Jag tycker de fungerar pedagogiskt.

 

Hjälpbubblor visar en rätt i början, ett smart sätt att komma igång snabbt

Hjälpbubblor visar en rätt i början, ett smart sätt att komma igång snabbt

 

Programmet är genomgående enkelt och lättanvänt och fungerar i grunden som en vanlig PDF-läsare. Det går att öppna flera filer samtidigt i flikar.

 

Man kan arbeta med flera dokument parallellt i flikar

Man kan arbeta med flera dokument parallellt i flikar

 

Jag testöppnade några dussin filer och Able2Extract klarar allt med bravur, utom PDF-filer där sidorna består av inscannade eller sparade bilder och inte av text. Då får man mystiska felmeddelanden och filen öppnas inte.

 

Någon som vet vad detta betyder?

Någon som vet vad detta betyder?

 

Just bilder ställer ofta till med problem i olika funktioner, vilket är överraskande eftersom Able2Extract kan konvertera mellan flera bildformat.

 

Able2Extract ska klara att handskas med de flesta vanliga bildformat. Det blir dock ofta problem...

Able2Extract ska klara att handskas med de flesta vanliga bildformat. Det blir dock ofta problem…

 

Att programmet inte klarar av bilder leder till att resultatet blir oacceptabelt om man öppnar filer med både text- och bildsidor.

 

Det här är omslaget till min senaste bok i en PDF med hela texten. Omslaget är helt förvrängt i Able2Extract medan textsidorna öppnas felfritt

Det här är omslaget till min senaste bok i en PDF med hela texten. Omslaget, en bild, är förvrängt i Able2Extract medan textsidorna öppnas felfritt

 

Så här ser Omslaget ut i en vanlig PDF-läsare. Able2Extract är inte bra på att hantera text och bild i samma PDF-fil

Så här ser Omslaget ut i en vanlig PDF-läsare. Able2Extract är inte bra på att hantera text och bild i samma PDF-fil

 

På plussidan klarar Able2Extract att öppna PDF-filer skapade i LaTeX lika bra som sådana som skapats i ordbehandlingsprogram.

 

Konvertera text

Jag testade att konvertera rätt typ av PDF:er, det vill säga textfiler, från PDF till text. Resultaten blev även här blandade. Jag fick en chock då jag såg första filen, en bok jag redigerade för några år sedan. Mina snygga spalter var helt fel och sidan vänd.

 

Min fina artikel blir en ruin i Able2Extract...

Min fina artikel blev en ruin i Able2Extract…

 

Så här ser layouten ut i en vanlig PDF-läsare

Så här ser layouten ut i en vanlig PDF-läsare, en viss skillnad

 

Efter en stunds testande hittade jag förklaringen. Sidan innan är i landskapsformat och Able2Extract har uppenbara problem att växla sidformat om man konverterar flera sidor åt gången. Om man tar en sida i taget blir resultatet bättre.

 

Able2Extract klarar inte av olika sidformat i samma PDF

Able2Extract klarar inte av olika sidformat i samma PDF

Man kan klaga på att layouten inte följs exakt och typsnitt ersätts. Detta är genomgående även i andra funktioner. Man får emellertid en fullt redigerbar textfil man kan skriva i och spara om med ny layout. Det verkar som om konvertering till ODF är i nivå med den till MS-format.

 

PDF:en konverterad och öppnad i LO Writer. Typsnitten är utbytta och layouten något förändrad. Filen är dock fullt redigerbar

PDF:en konverterad som ODF och öppnad i LO Writer. Typsnitten är utbytta och layouten något förändrad. Filen är dock fullt redigerbar

 

Samma PDF i MS-format öppnad i LO Writer. Det finns skillnader jämfört med ODF men filen är alltjämt fullt redigerbar

Samma PDF i MS-format öppnad i LO Writer. Det finns skillnader jämfört med ODF, men filen är alltjämt fullt redigerbar

På det stora hela tycker jag att man får vara nöjd med konverteringsfunktionerna. Man får ut PDF:er som text och kan skriva och redigera i den med ett ordbehandlingsprogram. Den som extraherar text från en PDF är nog inte i första hand intresserad av att bevara layouten, utan är mer intresserad av att bearbeta innehållet. Eftersom layout kan göras i en uppsjö program och varianter är det att begära mycket att alla element ska bevaras till 100%. Allt sammantaget tycker jag att Able2Extract gör ett bra, om än inte fullkomligt, jobb. Programmet är dessutom lättarbetet och snabbt och man kan konvertera flera filer samtidigt.

 

Extrahera sidor

Fungerar mycket bra. Detta är sanningen å säga en tämligen enkel funktion som många program klarar. De grafiska kontrollerna är enkla och resultaten genomgående lyckade. Inga problem med ett 400 sidor långt bokmanus utöver att Able2Extract inledningsvis är långsamt då man bläddrar i så stora filer. PDF-läsare i Linux tenderar dock överlag att bli något långsamma med stora filer. Able2Extract är klart bättre än PDFMod som brukar krascha med stora filer, men långsammare än terminalkommandon.

 

Redigera PDF:er

Man kan ändra och spara om PDF:er direkt i Able2Extract. Jag har inte hittat något annat program som fixar sådant på ett bra sätt i Linux. Närmast kommer LibreOffice Draw, men funktionen är begränsad och svårarbetad. I Able2Extract är det nästan som att skriva i en ordbehandlare då man ändrar i PDF:er. Detta är en bra funktion när man måste göra en liten sista-minuten ändring i en PDF precis innan tryckning. Funktionen är även nyttig för att rätta stavfel och fixa till småsaker. Även på detta område är emellertid resultaten blandade.

Det är enkelt att skriva in och spara om texten. Layout behålls på det stora hela och ändringarna smälter sömlöst in i den gamla texten. Problemet är typsnitt. Able2Extract vill inte befatta sig med ett så vanligt typsnitt som Adobe Garamond, trots att jag både har det installerat på systemet och inbäddat i PDF:en. Enligt manualen ska programmet klara båda, men gör det inte i praktiken.

 

Able2Extract klarar inte alla typsnitt då man redigerar PDF:er

Able2Extract klarar inte alla typsnitt då man redigerar PDF:er

 

Ändringar får göras med andra typsnitt. ”Universella” postscripttypsnitt som Times New Roman och Helvetica fungerar utmärkt. Detta gör att den som snabbt vill lägga till eller ta bort något i en PDF-fil gjord i ett ordbehandlingsprogram med vanliga typsnitt har stor nytta av funktionen. Avvikande typsnitt i sista-minuten-ändringar i ett tryckfärdigt bokmanus är inte acceptabla för proffs.

 

En sida från min senaste bok...

En sida från min senaste bok…

 

Samma sida med en liten liten ändring i Able2Extract som kan förändra hela vetenskapen...

Samma sida med en liten, liten ändring i Able2Extract som kan förändra hela vetenskapen…

 

Även om funktionen har brister är den användbar och om man inte vill få sina PDF:er ändrade måste man börja lösenordsskydda dem.

 

Utvärdering

Able2Extract är ett lättanvänt, stabilt och på det stora hela bra program som delvis fyller en lucka i Linux. Mycket av det man kan göra i det kan man göra i fria program eller via terminalen. Able2Extract är dock genomgående enklare, mer stabilt och mer lättanvänt än alternativen. En del funktioner som att redigera text i PDF direkt tror jag att man är ganska ensam om i Linux.

Investintech ska ha en eloge för att de utvecklar en Linuxversion av Able2Extract. Tyvärr ser många företag inte nyttan med att släppa mer avancerade program för Linux. Kan det bero på att vi Linuxanvändare är ovilliga att betala för program? I Windows är konkurrensen större och givetvis dominerar Adobes program bland proffs. Jag är för dåligt insatt för att uttala mig om hur pass bra Able2Extract står sig mot andra Windowsprogram.

Programmet håller inte proffsklass. Resultaten är ofta inte helt lyckade och det finns en hel del buggar. Man ska inte räkna med att layout och typsnitt behålls då man konverterar filer fram och tillbaka. Ibland undrar jag om det verkligen är version 10 av programmet jag använder. Många grova och uppenbara fel gör att det ibland mer liknar en 1.0 version. Även om buggar och halvbakade funktioner är många vill jag understryka att programmet faktiskt fixar mycket och att det är lättarbetat. Det kraschade heller inte då jag testade det.

Jag tror att Able2Extract är ett användbart tillskott för avancerade hemanvändare som vill trolla med PDF:er och på kontor där det är viktigare att bearbeta innehåll i PDF-filer än att bevara layouter. När man väl lyckats öppna PDF:en i ett ordbehandlingsprogram kan man alltid göra om layouten och spara om filen som PDF.

Allt som allt är Able2Extract ett mångsidigt och bra program men med en del brister och slutresultatet blir inte alltid perfekt.

Men…

Able2Extract kostar pengar 100 dollar för en vanlig licens och 130 för en proffslicens. Skillnaden ska vara att proffsprogrammet har OCR-teknik. Det är väl inga hutlösa priser med tanke på vad Adobe och andra tar för sina program, men i Linuxvärlden är det en förmögenhet.

Spontant tror jag att priset ligger ganska rätt i förhållande till kvalitet. Den tid jag sparar bara på den enkla funktionen extrahera sidor jämfört med terminalkommandon gör att programmet kan betala sig. Även om mer avancerade funktioner är buggiga ger det mig möjlighet att göra saker som jag inte kan med andra program.

Och…

Givetvis är min rekommendation till Investintech att släppa källkoden fri. På så sätt skulle programmet få större spridning och utvecklas snabbare.

mar 142012
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit inlägg om hur jag skrev och satte en bok med fri programvara här, här och här. Mitt huvudprogram är dokumentprocessorn LyX.

Jag använder dock inte bara LyX utan också flera hjälpprogram. Då man sätter böcker behöver man då och då kunna manipulera PDF-filer. Jag har hittat två program som kan göra det mesta jag behöver få gjort. Eftersom jag använder Linux som operativsystem är de program jag tipsar om Linuxprogram. Linux är mindre vanligt bland dem som sätter böcker, men det finns förvisso många kraftiga verktyg!

 

PDFMod

Ett bra program för att ändra i PDF-filer är PDF Mod. Jag använder det för att kombinera PDF-filer, lägga till eller ta bort sidor i PDF-filer etc. Det är ett grafiskt program där man kan dra och släppa sidor mellan PDF-filer eller ta bort och lägga till sidor med knappar. För närvarande håller jag på att redigera en artikelsamling i LyX. PDFMod fungerar suveränt då varje författare ska få sin artikel för genomläsning. Med PDFMod är det enkelt att bryta ut en enskild artikel.

 

Med PDFMod kan man enkelt flytta, ta bort eller lägga till sidor i PDF-filer

 

PDFMod bör finnas i förrådet i de flesta Linuxdistributioner. Annars kan man ladda ner källkod och bygga själv på programmets projektsida.

 

PDF i högerklickmenyn

Då man kör kommandot pdflatex i LyX (eller LaTex) som jag arbetar i, får man (förhoppningsvis) en färdigsatt PDF-fil. Om man arbetar mot ett tryckfärdigt bokmanus och man använder högupplösta bilder, blir PDF-filen stor. Filerna till mina böcker kan bli upp mot 300MB. På en modern dator är det sällan problem att öppna och läsa så stora filer utöver en liten fördröjning. Det är dock inte lätt att maila eller skicka dem om man till exempel vill ha in någons åsikt eller få det man skrivit korrekturläst.

I Linux finns som standard programmet Ghostscript installerat som bland annat kan komprimera PDF-filer, det vill säga i huvudsak göra bilder lågupplösta. Om man ska skicka filer räcker det ofta med skärmupplösning.

Man gör det med en trollformel i terminalen:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=output.pdf input.pdf

Nu kan de som använder Linux sträcka på sig och alla andra skratta. Givetvis kan ingen komma ihåg en sådan trollformel. Det tar tid att leta reda på den och ändra output.pdf och input.pdf till de rätta filnamnen. Om man arbetar grafiskt med att sätta ett bokmanus har man som regel dessutom litet intresse av att ge trollformler i en terminal oavsett OS.

Istället kan jag rekommendera att man använder skrivbordsmiljön KDE. KDE är kanske inte allas favorit, men är mycket flexibelt och kraftfullt, betydligt kraftfullare än Gnome eller Ubuntus Unity.

En nyttig funktion är att man kan lägga till egna högerklickskommandon i Dolphin (Inställningar -> Anpassa Dolphin -> Tjänster).

 

Tjänster i Dolphin i KDE är i princip att lägga till kommandon i högerklicksmenyn. På så sätt kan man skräddarsy sin arbetsmiljö och enkelt få tillgång till avancerade skript. Jag tycker detta är en av de bästa funktionerna i KDE

 

Om man väljer att Ladda ner nya tjänster söker man efter service-menu pdf som man installerar.

 

 

Därefter kommer man enkelt åt en massa trollformler för att konvertera och ändra PDF-filer i högerklicksmenyn.

 

Genom högerklicksmenyn har jag nu tillgång till hundratals kommandon för PDF-filer som jag annars hade fått ge en trollformel i terminalen för. Jag kan bland annat konvertera till andra format, komprimera filer eller extrahera bilder. Detta är ganska avancerade saker att få till, men det går mycket snabbt med ett högerklick

 

Se till att installera paketen pdftk och pdfjam i pakethanteraren för din distribution för att få tillgång till alla funktioner.

Denna högerklicksmeny är ett av skälen till att jag föredrar KDE för tungt skrivbordsarbete. Den sparar mycket tid! Jag har inte sett något lika bra för Nautilus i Gnome eller annan filhanterare än Dolphin.

Nu kan jag krympa PDF-filer till nästan ingenting med ett högerklick:

 

Genom ett högerklick kan jag krympa en PDF-fil från 252MB till knappt 8 (egentligen under 4MB. Jag har lagt till ett högupplöst omslag och några sidor med PDFMod).

 

Linux har alla verktyg man behöver för att sätta böcker!

nov 082011
 

Flattr this!

Jag fick för ett tag sedan en artikel tillbaka som jag skulle kommentera innan publicering. Jag använde Okular i Linux som har goda möjligheter att kommentera. Efter någon timmes jobb skickade jag tillbaka PDF-filen.

Det enda felet var att mina kommentarer inte följde med. Efter en del efterforskningar och RTFM insåg jag att kommentarer i Okular sparas i en egen fil och inte följer med PDF:en. Det gör de fina funktionerna i stort sett värdelösa, i alla fall för mig.

Man kan läsa kommentarer andra gjort eller som gjorts i andra program som OpenOffice, men inte göra egna kommentarer som fastnar.

 

I Okular har man goda möjlighether att lägga in bokmärken, kommentera och rita i PDF-filer. Det enda problemet är att ändringarna inte följer med filen

 

Det är faktiskt omöjligt att kommentera PDF-filer i Linux. De bibliotek som behövs är ofullständiga.

Man kan använda program som Xournal och liknande och med dessa går det att kommentera PDF-filer och kommentarerna finns kvar då man skickar filen. Problemet är att PDF-en förvandlas till en bild och detta vill man oftast inte, eftersom det har nackdelar som att texten inte längre är sökbar. Filen får en helt annan struktur och är på sätt och vis förstörd då man kommenterat den.

Den enda lösning som finns är att installera en PDF-läsare för Windows via Wine och använda den för att kommentera PDF-filer. Då fungerar det som det är tänkt och kommentarerna blir kvar då man skickar filen. Jag har fastnat för PDFXchange. Det är inte fri programvara, men grundversionen, som duger gott, är gratis. programmet går utmärkt att installera i Wine.

 

Med PDFXchange i Wine kan man kommentera PDF-filer och ändringarna blir kvar

 

Givetvis är detta ett litet nederlag för Linux och fri programvara. Det arbetas på bättre PDF-stöd och jag tycker inte det är ett nederlag att man som Linuxanvändare kan installera många Windowsprogram. Det visar istället styrkan med Linux. Om jag måste kommentera en PDF-fil slipper jag på detta sätt att göra det i Windows.

okt 242010
 

Flattr this!

En av OpenOffice stora styrkor är att man enkelt kan exportera dokument till PDF-format. Om man har flera dokument man vill exportera flera filer har man varit tvungen att öppna och exportera dem ett och ett.

Batch2PDF är ett nytt tillägg som gör det möjligt att exportera alla ODF-filer (OpenOffice format) i en mapp till PDF. De konverterade filerna hamnar i samma mapp som originalen.

Nackdelen är att tillägget ännu bara finns på portugisiska. Jag antar att många kommer att förstå hur användbart tillägget är och att tillägget snabbt kommer att översättas till andra språk.

Tillägget är dock så enkelt att använda att man kan sköta det utan att kunna ett ord portugisiska.

Efter installation finns det under Verktyg -Tillägg – Exportar lote para PDF

Då man öppnar det ser man en diaologruta på portugisiska. Det enda man behöver göra är att klicka på knappen Selecionar pasta (Välj mapp) till höger och leta reda på mappen man vill exportera dokument till PDF. Man får upp en lista på alla ODF-filer i mappen.

1. Klicka här för att välja den mapp du vill exportera filer till PDF i. 2. Klicka här för att exportera till PDF.

Därefter klickar man på Exportar (Exportera). Efter några sekunder finns alla dokument i mappen i en PDF-version bredvid originalfilerna.

Tillägget är väldigt användbart om man ofta exporterar filer i PDF-format och jag hoppas att någon språkkunnig snabbt översätter det åtminstone till engelska!

Hämta Batch2PDF här.

mar 042010
 

Flattr this!

I OpenOffice kan man sätta in anteckningar, eller som det sedan OOo 3.2 heter, kommentarer, på post-it lappar i marginalen, Infoga – Kommentar. Det går att göra så att kommentarerna följer med då man exporterar dokument som pdf-filer, Arkiv – Exportera som pdf. Man bockar i rutan Exportera kommentarer. Då följer de med – i teorin.

Om man bockar i rutan Exportera kommentarer följer alla små post-it lappar med i PDF-filen. I teorin...

Jag har upptäckt att detta inte fungerar särskilt väl. Det är långt ifrån alla pdf-läsare som klarar av att visa kommentarer. De som gör det visar kommentarerna på olika sätt. Detta är ett litet och ganska nördigt problem. Om man använder kommentarer och skickar filer som pdf ska man dock vara medveten om att mottagaren måste välja rätt pdf-läsare.

Jag har testat dessa program:

  • I Ubuntu Linux klarar inte dessa pdf-läsare av att visa kommentarer:

Evince

Foxit Reader

Xpdf

  • Pdf-läsare som klarar kommentarer är:

Okular

Adobe Reader

Okular visar kommentar som en liten symbol ovanför texten. När man högerklickar på den kan man läsa kommentaren på en illgul post-it lapp.

Okular visar verkligen kommentarerna som post-it lappar. En del kan uppskatta det. Jag tycker att det är litet avigt.

Adobe Reader samlar alla kommentarer längst ner i dokumentet.

Adobe Reader visar kommentarer på ett genomtänkt sätt. De flaggas med en symbol i marginalen och samlas på ett ställe i dokumentet.

I Linux är Adobe Reader en stor installation. Programmet är långsammare än andra pdf-läsare. Dessutom är det inte fri programvara, vilket kan störa en del. Okular är ett intressant program, som dock känns litet avigt. Jag skulle helst inte använda något av dem.

  • I Windows testade jag dessa program:

Sumatra klarade inte av att visa kommentarer.

Foxit Reader lyckades här, men platshållarna i texten är förfärliga. Kommentarena visas på liknande sätt som i Adobe Reader. Synd att Foxit Reader saknar funktionen i Linux.

Platshållarna för kommentarer i Foxit Reader är förfärliga. Det ser ut som om FRA varit framme och censurerat texten...

Själva kommentarerna visas på nästan samma sätt i Foxit Reader för Windows som i Adobe Reader.

Adobe Reader har inga problem med kommentarer i Windows. De hanteras på samma sätt som i Linux.

Det är viktigt att kommentarer når fram. Annars hade man inte gjort besväret att skriva dem. Lärare och studenter, medförfattare och läsare utbyter tankar om texter på detta sätt. Det är en brist att så många pdf-läsare inte kan visa dem. Det är en ännu större brist att man inte får ett meddelande om att det finns saker som programmet inte klarar av att visa. Man kan alltså inte ens veta om filen man läser har kommentarer.

Jag ska inte överdriva problemet. Det är bara i en viss situation som många aldrig hamnar i det uppstår problem. Om du tillhör dem som använder kommentarer i OOo och skickar filer som pdf, se till att mottagaren har en pdf-läsare som klarar av att visa dem!

nov 152009
 

Flattr this!

Många tror att pdf är ett universellt format som alla kan använda.

Det är en sanning med modifikation. Det finns många varianter av pdf-formatet. En del är proprietära. Andra är ISO-standarder. En tredje grupp är öppna. För många är pdf liktydigt med Adobe Reader. Adobe är ett av de företag som utvecklar proprietära varianter av pdf-formatet som bara stöds fullt ut av deras egna program.

På grund av de många varianterna och proprietära inslag, blir det allt oftare problem med pdf-filer. Detta märks i användarfora där det allt oftare diskuteras svårigheter att spara eller öppna pdf-filer. Ett bra universellt format har försvagats.

Ett sätt att motverka detta är att i första hand välja pdf-läsare och verktyg med öppen källkod som använder öppna standarder. Dokumentationen är öppen och det finns inga hemliga delar av pdf-formatet som bara vissa program klarar av att hantera.

En bra sida för att se vilka öppna pdf-läsare det finns för det operativsystem man använder är pdfreaders.org. Man får automatiskt upp en lista på de öppna läsare som finns att tillgå. Man vill även sprida information om och öka användningen av öppna pdf-läsare. Det finns mycket intressant att läsa om pdf-formatet på sidan!

okt 232009
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur jag alltid exporterar presentationer gjorda i Impress till pdf. Om Impresspresentationen inte går att köra, kan jag köra presentationen i en vanlig pdf-läsare istället. Det man förlorar är animerade bildövergångar, ljud och annat ögon- och örongodis.

Man kan delvis komma runt detta genom att installera något av paketen pdfcube och impressive. Båda finns i förrådet och installeras på något av de vanliga sätten.

pdfcube är ett litet och mycket enkelt program. Om man öppnar en pdf-fil med pdfcube går man till nästa bild genom att trycka på blanksteg. Om man trycker på c istället går man till nästa bild med en riktigt stark effekt – bilderna växlas genom en kubeffekt liknande kuben i compiz. ESC avslutar presentationen. På en stor duk är det verkligen effektfullt. Sitter publiken på stolar kommer de nästan att välta då kuben vänds. Här finns en enkel video som visar hur det ser ut. Testa gärna i helskärmsläge.

Impressive är betydligt mer avancerat. Det har en lång lista på effekter och ögongodis man kan använda. Det förvandlar en själlös pdf-fil till en multimediashow. Hela listan på kommandon och effekter hittar du här.

Jag har testat programmen i Ubuntu. Det är mycket möjligt de finns till andra Linuxdistributioner. Jag vet inte om det finns motsvarande program för Windows eller Mac.

Det tog en liten stund innan jag förstod hur man startar programmen. Enklast gör man det genom att högerklicka på en pdf-fil, välja Öppna med, Öppna med annat program…, Använd ett anpassat kommando, öppna textrutan och skriv in antingen pdfcube eller impressive. Då öppnas pdf-filen i respektive program.

Programmen har sina begränsningar. Den största är givetvis att de måste finnas installerade på datorn man använder. Detta är inte sannolikt om man är inbjuden för att hålla föredrag och man lånar en dator.

Om man har dator med sig kan man givetvis ha programmen installerade. Då kan man å andra sidan lika gärna köra Impresspresentationen rakt av.

Därför ser jag egentligen bara ett användningsområde för programmen. Det är om man har vanliga pdf-dokument, inte omsparade Impressfiler, som man vill presentera. Pdf-filerna kan man efter föredraget distribuera till publiken och ingen kommer att förstå hur man bar sig åt då man körde presentationen!

Kom gärna med förslag och idéer på hur man kan använda dessa roliga små program!

sep 212009
 

Flattr this!

Numera går det att ladda ner pdf-filer på många böcker och artiklar man använder som forskare. Ett sätt att hålla ordning på nedladdade pdf-filer är att använda Firefoxtillägget Zotero.

Idag hade jag anledning att referera till Göranssons Bautil, en bok från 1750. Jag sökte rätt på den i Libris. Med ett klick var boken införd i min referenslista i Zotero. Bautil går dessutom att ladda ner som en pdf-fil. Givetvis gjorde jag det.

I efterhand kom jag på att jag borde lägga in den i Zotero under posten för Bautil.

För att göra det klickar jag på knappen ”Attach new child attachment”. Knappen ser ut som ett gem.

Jag får upp en lista med alternativ.

Jag väljer ”Attach stored copy of file” och bläddrar fram filen på min dator.

Nu finns pdf-filen av Bautil under posten med Bautil i min referenslista. Istället för att söka rätt på pdf-filen i datorn kan jag öppna den från Zotero istället.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Man kan länka poster till webbsidor eller filer på Internet.

Vad är då Bautil? På sätt och vis är det 1700-talets Zotero. Det är den första riktiga katalogen över Sveriges alla runstenar. Forskare har i alla tider haft behov av att ordna och katalogisera texter!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

sep 022009
 

Flattr this!

 

En pdf-fil är en utskrift, om inte på papper, så till en datafil. Filformatet är avsett att vara en slutprodukt. Det är inte gjort för att man ska arbeta i filerna. Det finns specialprogram i vilka man kan redigera pdf-filer. Även med sådana program kan resultatet ibland bli tveksamt.

Om man bara vill bearbeta texten och inte bryr sig om layout, är det smidigast att kopiera text från pdf-filen och klistra in den i ordbehandlaren. Det förutsätter att pdf-filen inte är gjord utifrån bilder av textsidor.

Om man vill försöka behålla pdf-filens layout men bearbeta text och bilder i en ordbehandlare blir det svårare. De öppna programmen OpenOffice, AbiWord och KWord klarar att öppna och bearbeta pdf-filer. Jag har testat programmen med ett dokument med omkring 15 sidor text. Jag valde en av mina egna gamla artiklar. Den har text i två spalter med bilder i svartvitt. Redan en så enkel layout var för mycket.

När man öppnat pdf-filer i ett ordbehandlingsprogram ska man vara försiktig med hur man sparar. Att spara kan betyda att man skriver över originalfilen med den sämre variant som öppnats i ordbehandlingsprogrammet. Det hände mig flera gånger då jag testade. Var försiktig!

Som referens visas första sidan av min artikel i pdf-läsaren Evince. Allt ser bra ut, precis som i boken. Sedan är det dags att misshandla dokumentet…

Evince - Allt är perfekt!

Evince - Allt är perfekt!

OpenOffice

I OpenOffice måste man installera tillägget pdf Import Extension. Pdf-filen öppnas i ritmodulen, Draw. Det innebär i teorin att sidlayout ska bevaras. Det gör den inte. Eftersom jag inte har samma typsnitt installerade ser texten annorlunda ut. Spalter, bilder och bildtexter respekterar inte varandra utan överlappar. Det gör att artikeln är i det närmaste oläsbar.

OpenOffice - Oläsbart?

OpenOffice - Oläsbart?

Att ändra småsaker är lätt. Varje rad fungerar som en egen ”bild”. Man kan ändra i en ”bild”, men de är inte länkade till varandra. Det är inte en löptext man arbetar med, utan med ord och rader. Att flytta text eller göra stora ändringar är nästan omöjligt. Layouten är svårarbetad och det känns inte som om det hade gått att skapa en ny. När man är klar exporterar man filen som pdf. I dokument med enklare layout och med installerade typsnitt fungerar OpenOffice bättre. De dåliga layoutfunktionerna hindrar programmet från att vara riktigt användbart.

AbiWord

AbiWord öppnar filen som en textfil. Bilder och layout följer inte med. Det är litet segare att arbeta än i vanliga dokument. Det går dock att skriva och ändra i texten utan större problem. Att flytta text är svårare. När man är klar sparar man som pdf. Avsaknaden av bildhantering gör att man inte kan arbeta med komplicerade dokument. Med filer med enkel layout utan bilder lyckas AbiWord riktigt bra. Små ändringar kan ofta göras med bibehållen layout.

AbiWord - Struntar i Layout

AbiWord - Struntar i Layout

KWord

KWord missar spalterna. Bildtexter, bilder och löptext överlappar. Inläsningen är inte bättre än i OpenOffice. KWord förvandlar filen till ett vanligt dokument. Det är inga problem att skriva, stryka eller flytta text. Priset för det är att layout inte behålls särskilt väl, ens i enklare dokument. Text förskjuts när man skriver. Man får lägga ner en hel del arbete med layouten. Det centrala är att det är möjligt att fullt ut redigera en pdf-fil. När man vill spara som pdf, gör man det genom att skriva ut filen och väljer pdf. Det är litet klumpigt men fungerar bra.

KWord - Rörigt men med möjligheter

KWord - Rörigt men med möjligheter

MS Word

Är det dålig öppen programvara som drar ner resultaten? Hur pass mycket bättre är marknadsledande MS Word? MS Word kör fast. direkt. MS Word klarar inte av att öppna pdf-filer. MS Word är sämre än samtliga öppna och gratis alternativ. Först i senaste servicepaketet till MS Word 2007 kan man spara office-dokument som pdf. Detta har jag kunnat i flera år i OpenOffice.

MS Word kör fast...

MS Word kör fast...

Man kan få riktigt bra resultat i MS Word om man installerar extra program. Jag testade Nuance Professional. Programmet konverterar dokumentet till MS Word. Vid en ytlig kontroll ser allt bra ut. När man tittar närmare finns det små missar. En del bokstäver mitt i ord har av någon anledning blivit versaler och layouten är inte perfekt. Det senare kan delvis skyllas på saknade typsnitt. Att arbeta i dokumentet går snabbt och smidigt. Resultatet är betydligt bättre än med något annat program. Man kan spara som pdf antingen med Nuance eller numera direkt i MS Word. För detta betalar man cirka 1000 kronor för MS Office och lika mycket för Nuance.

MS Word - med tillägg

MS Word - med tillägg

Vilket program är bäst?

Den fil jag valde var för svår. Filen jag använde är dock inte extrem. Att använda en besvärlig fil visar att man ska undvika att arbeta i pdf-filer.

I särklass sämst är MS Word. Det kan inte öppna pdf-filer. Först med extraprogram får man bra resultat. Det är sådana begränsningar av funktionalitet som håller igång marknaden med proprietära program.

Sämst bland övriga program är OpenOffice. I beskrivningen av tillägg och program sägs att funktionen att öppna pdf-filer är avsedd att göra mindre ändringar. Det stämmer, med betoning på mindre.

AbiWord fungerar riktigt bra om man arbetar med filer med enkel layout utan bilder. Då bevaras sidlayouten någorlunda. Återigen blir jag imponerad av hur mycket man har lyckats klämma in i ett så litet program! För komplicerade dokument räcker inte AbiWord till.

Om man vill redigera pdf-filer är KWord överlägset. Som ett mellanting mellan ordbehandlare och layoutprogram fyller KWord en lucka. KWord är dock inte perfekt. KWord finns ännu så länge bara till Linux.

Ordbehandlingsprogram är inte gjorda för att bearbeta pdf-filer. Hur de misshandlar min artikel är bevis nog. Att man i begränsad omfattning kan göra det är en bonus och inget man ska ta som vana.

aug 182009
 

Flattr this!

Jag använder OpenOffice Impress för att göra presentationer. Jag använder det inte när jag kör presentationen.
Då man ska hålla ett föredrag finns i de flesta lokaler datorer med MS PowerPoint. Det går att spara Impresspresentationer som PowerPoint filer. Kompatibiliteten har blivit bättre med varje ny version av OpenOffice. Nya versioner av MS kan till och med ibland läsa OpenOffice dokument.
Man kan också använda ett USB-minne med Portable Apps. Då kan man köra Impresspresentationen därifrån.
Min dyrköpta erfarenhet att allt inte fungerar i alla lägen och på alla datorer. Tumregeln är att ju mer avancerade funktioner man använder i presentationen, som 3D-övergångar, animationer, filmer och ljud, desto mer problem blir det. I värsta fall startar ingenting.
Det är i ett sådant läge inte särskilt roligt att stå i en fullsatt lokal och tala om varför jag använder öppen programvara och alla fördelar med att inte använda MS PowerPoint…
Därför har jag gått över till att köra presentationer från pdf-filer. En pdf-läsare finns som standard i nästan alla datorer. Man kan lägga med ett par stycken på sitt USB minne om det mot förmodan skulle saknas.
I pdf-läsare brukar man starta presentationsläget med tangenten F5. Man klickar på musen för att byta bild. Det som inte fungerar är effekter. Därför tar jag bort alla effekter från min presentation innan jag exporterar till pdf. Man kan tänka på pdf-presentationer som gammaldags diabilder.
Man kan exportera till pdf direkt i Impress, knapp i verktygsraden eller Arkiv – Exportera som pdf. Ett sätt är att exportera som hybridfil som jag skriver om här. Då får man en pdf-fil som också går att köra i Impress. Det kan dock bli problem med effekterna i pdf-läsaren om man låter dem vara kvar. Det bästa är att testa i förväg hemma och se vad som fungerar.
Jag brukar förutom pdf-filen ta med en fullversion av presentationen med alla effekter sparad i Impress- eller PowerPoint-format. Jag ser det som en bonus om den fungerar. Jag förbereder dock föredraget utifrån pdf-filen.
Det allra bästa är att inte använda någon datorpresentation alls. Man får bättre kontakt med sin publik och det är färre som somnar!