mar 312011
 

Flattr this!

En liten svaghet i OpenOffice Writer är att man inte automatiskt kan se hur lång ens text är, det vill säga räkna ord eller tecken i realtid. Man måste gå in under Verktyg -> Antal ord. Då får man tillfälligt fram en pop-up ruta som visar antal ord och tecken. I många sammanhang är det önskvärt att man har ett räkneverk framme som kontinuerligt visar hur dokumentet växer. Jag har tidigare skrivit inlägg om ett hjälpmedel med ett makro här.

Jag har hittat ett tillägg som fungerar väldigt bra om man bara är ute efter att räkna antalet tecken och inte antalet ord: CharCount. Efter installation aktiverar man det under Verktyg -> Tillägg. Då får man upp en liten pop-up ruta man kan flytta runt och lägga där den får plats. Den visar löpande antalet tecken och uppdateras direkt när man skriver.

Man kan även ställa in maxantalet tecken för dokumentet och får då en stapel som långsamt fylls.

CharCount är en smidig lösning när man vill hålla reda på antalet tecken i sin text!

sep 182010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om att ett område där OpenOffice Writer brister är att det saknar automatisk ordräkning, det vill säga ett fönster som visar hur mycket man skrivit. Det är viktigt för skribenter som måste hålla en text över eller under en viss längd. Jag har skrivit om detta här. Här beskriver jag hur man delvis kan komma runt problemet.

Nu har jag hittat ett utmärkt litet makro som nästan löser problemet. Det heter oo-o word live count. Det finns att ladda ner på en egen hemsida med bra beskrivning över hur man installerar och använder det. hemsidan finns här.

Makrot skapar ett litet fönster man kan placera var man vill. I det räknas ord automatiskt medan man skriver.

En bra finess är att man kan mata in det antal ord man vill hålla sig till. Då visas förutom antal ord man skrivit även procentandelen av det önskade antalet ord.

Här vill jag skriva maximalt 20 000 ord. då visas antal ord jag skrivit till vänster och procent till höger.

I installationen behöver sökvägarna ändras. På hemsidan hänvisar de till sökvägarna i OpenOffice 2. I Linux la jag makrot i: /home/pavel/.openoffice.org/3/user/Scripts/python. Den understa mappen, python skapade jag själv. Därefter fungerar det precis som det ska. I andra operativsystem får man anpassa sökvägen i användarmappen på liknande sätt. Läs mer om Användarmappen i OpenOffice och hur du hittar den här.

Om man tänkt att använda makrot ofta rekommenderar jag att man skapar en egen knapp för det på verktygsraden. När man klickar på knappen ploppar fönstret upp. Även det beskrivs på hemsidan.

Man kan enkelt ändra texten på knappen till svenska eller ersätta den med en bild.


Det känns som att Writer med detta makro nästan är i mål för automatisk ordräkning!

aug 152010
 

Flattr this!

Ibland vill man kontrollera hur många gånger man använt ett visst ord i en text skriven i OpenOffice Writer. Det finns ingen sådan automatisk funktion. Det är emellertid enkelt ordnat. Gör så här:

Öppna sökfönstret, CTRL+F eller med knappen i verktygsraden. Skriv in det ord du vill räkna. Klicka på Sök alla.

Klicka på Stäng. Nu är alla Schelling markerade i texten.

Välj nu: Verktyg – Antal ord. Du får upp en ruta som anger Antal tecken/ord i Aktuell markering samt i hela dokumentet. Antal ord i Aktuell markering är antal gånger Schelling finns i min text.

Tips: I söksteget kan man göra mer avancerade sökningar och kombinera ordet med wildcards, så att man får med Schelling, Schellings, schellingianism, schellingian osv, eller med formatmallar, så att man bara får med ord om de är kursivrade etc. Writers sökfunktion är mycket avancerad!

aug 072010
 

Flattr this!

Ibland kan man vilja räkna antalet ord i fotnoter. Det finns inget kommando som gör det automatiskt i OpenOffice Writer. Det går dock att göra på ett ganska enkelt sätt ändå.

Klicka på Sök och ersätt på knappraden (CTRL + F)
Klicka på knappen Fler alternativ…

Under Fler alternativ... finns avancerade sökmöjligheter

Bocka för Sök efter formatmallar…
Ställ sedan in Fotnot (den formatmall jag använder för fotnoter) i fönstret Sök efter. Om du inte vill byta formatmall använder du samma formatmall under Ersätt med.


Klicka på Sök alla. All fotnotstext i dokumentet blir markerad.

All text i alla fotnoter blir markerad med Sök alla

Välj nu Verktyg – Antal ord. Du får då en uträkning för den markerade texten, det vill säga alla fotnoter och en uträkning för hela texten.

Värdena under Aktuell markering visar antalet ord och tecken i fotnoterna

Du kan använda detta knep för att räkna ord i andra formatmallar, till exempel rubriker, listor eller tabeller. För att göra det krävs att du använder formatmallar på ett konsekvent sätt i dokument.

apr 252010
 

Flattr this!

Ibland är buggar i OpenOffice obegripliga. Man undrar över hur svårt det kan vara att räkna till fyra. I Writer kan ord räknas på olika sätt beroende på anföringstecknen.

Jag brukar använda typografiska anföringstecken, det vill säga svagt böjda. Man ställer in dem under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Typografiska anföringstecken. Jag använder den oskyldiga ordföljden ”ett eller flera ord” som testfall.

Med typografiska anföringstecken blir antalet ord fem. Det borde väl vara fyra.

Med typografiska anföringstecken blir det fem ord. Att använda typografiska anföringstecken är det rekommenderade.

Om jag tar bort det första anföringstecknet blir det fyra ord.

Om man tar bort ett anföringstecken räknar Writer rätt, fyra ord. Givetvis är det fel att ta bort ett anföringstecken.

Om jag låter bli att använda typografiska anföringstecken och istället använder raka, blir det också fyra tecken.

Med raka anföringstecken räknar också Writer rätt. Raka anföringstecken är inte lika snygga som typografiska.

Buggen har funnits sedan OOo 3. I OOo 2 finns den inte. Buggen har nummer 89042. Där finns den tillsammans med en del andra lustigheter i hur Writer räknar ord. Det går att rösta på buggen för att utvecklarna ska prioritera den.

Personligen tycker jag det är en ganska betydelselös bugg. Ordräkning går att manipulera i alla ordbehandlingsprogram. Det tal man får upp är en uppskattning. Om man måste hålla sig till ett visst antal ord går det ganska enkelt att komma runt buggen. Dessutom är det bra att öva sig på matte när Writer räknar fel.

Litet kul är det att vilken form man väljer på anföringstecknen påverkar hur många ord Writer menar att man har skrivit!

apr 122010
 

Flattr this!

Att räkna ord i OpenOffice Writer ger olika resultat beroende på hur man gör. Om man går in under Verktyg – Antal ord får man ett resultat i fönstret som poppar upp. man får ett värde för antal ord och ett annat för antal tecken i dokumentet.

Att räkna ord i dokument med kommandot Verktyg - Antal ord räknar rubb och stubb, sidnummer, text i sidhuvud, difot med mera. Det kanske inte är den sammanräkningen man önskar sig

Detta är grundfunktionen som man direkt kommer åt. Detta resultat behöver dock inte vara det man vill ha.

Om man markerar sin text (CTRL+A) och därefter utför Verktyg – Antal ord får man ett annat, lägre, antal ord överst i fönstret Räkna ord. Räkningen kallas för Aktuell markering. Under detta får man, som tidigare, sammanräkningen för hela dokumentet.

Här har jag markerat all text i dokumentet med kommandot CTRL+A. Då görs två räkningar. Dels räknas tecken och ord i markeringen och dels i hela dokumentet. I de flesta fall är jag intresserad av resultatet från markeringen, det vill säga löptexten. Den är exklusive sidnummer, fotnoter, sidhuvud och sidfot

Vad är det som skiljer räkningarna?

Det första sättet räknar allt. Det inkluderar sidnumret (ett tecken = ett ord x antal sidor i dokumentet), text i till exempel fotnoter, text i sidhuvud, sidfötter, med mera. Om man använder CTRL+A inkluderas bara huvudtexten i räkningen för Aktuellt stycke. Det är ofta denna man vill åt. Att sidor har ett sidnummer och en fast text i till exempel sidhuvudet är ju oftast självklart och påverkar inte om man har en begränsning i hur lång ens text får bli.

Man kan givetvis även markera ett kortare avsnitt av en text för att räkna antalet ord och tecken i det.

sep 262009
 

Flattr this!

Jag har i ett tidigare inlägg klagat över att det inte finns något snabbt sätt att räkna hur många ord man skrivit i ett OpenOffice Writer.

Det finns en halvbra lösning. Det går inte att visa antal ord i en räknare som uppdateras automatiskt. Istället får man lägga till en knapp i verktygsraden som visar antal ord då man klickar på den. På så sätt slipper man gå in i menyerna och leta varje gång man behöver veta hur mycket man skrivit.

På den nedre bilden syns det hur det ska se ut när det är färdigt. Klicka på bilderna för förstoring!

Gör så här:

 1. Klicka på nedpilen längst till höger på Verktygsraden Formatering.
 2. Välj: Anpassa verktygsrad…
 3. Välj fliken Verktygsrader
 4. Klicka på Lägg till kommandon…
 5. I vänstra spalten välj: Alternativ. I högra spalten välj: Antal ord

  Markera så här för att lägga till rätt knapp!

  Markera så här för att lägga till rätt knapp!

 6. Klicka på Lägg till. Klicka därefter på Stäng.
 7. Klicka på OK för att lämna panelen.

Nu ska du ha en knapp till vänster på verktygsraden som heter antal ord. När du klickar på den visas antal tecken och ord i dokumentet.

Så här ska det se ut när det är färdigt!

Så här ska det se ut när det är färdigt!

Inte den perfekta lösningen men det bästa som går att åstadkomma i Writer!

sep 162009
 

Flattr this!

Jag skriver ofta artiklar som inte får överskrida en viss längd. För att inte skriva för mycket måste man då räkna ord eller tecken. Det kan man göra på två sätt i OpenOffice Writer. Antingen på Menyn Verktyg – Antal ord. Där får man upp ett fönster med basfakta om sitt dokument.

Verktyg - antal ord

Verktyg - Antal ord

Ett andra sätt är på Menyn Arkiv – Egenskaper, fliken Statistik. Här får man ytterligare siffror.

Arkiv - Egenskaper... Statistik

Arkiv - Egenskaper... Statistik

Egentligen är inget av dessa sätt särskilt lyckat. Det finns ingen möjlighet att som i MS Word få en mätare som kontinuerligt visar antal ord medan man skriver. Man måste rota i menyerna för att ta reda på hur mycket man skrivit. Att inte ha en ord- eller teckenräknare på skärmen är en sak jag saknar i OpenOffice.

Föredömligt! Man ser alltid ordräknaren. Om man klickar på den får man upp mer statistik.

Föredömligt av MS Word! Man ser alltid ordräknaren. Om man klickar på den får man upp mer statistik.

Det finns önskemål om att en sådan mätare införs i Writer. Den som vill kan registrera sig och rösta på detta på OpenOffices bug- och önskemålsrapportering.