mar 282011
 

Flattr this!

Jag avslutar min lilla serie om hur man fulhackar samlingsdokument för att få in andra typer av filer än ordbehandlingsdokument med en snabb titt på Impress.

Läs först mina tidigare inlägg här och här om hur man fulhackar samlingsdokument. Läs varningarna extra noga.

Sedan måste jag göra alla besvikna. Det finns inget sätt att föra över en presentation till ordbehandlingsdokument och vidare in i samlingsdokument. Jag har testat olika varianter, men inte hittat något som är värt att föra vidare.

Frågan är varför man skulle vilja göra det. Bilder med text kan man föra över via Draw. Om man vill köra presentationer är Impress ett mycket bättre verktyg än Writer.

Vill man absolut använda Writer som presentationsverktyg kan man hjälpligt fixa till text och bilder i programmet och sedan spara som PDF. Man kan ställa in liggande A4 för att få ett bättre visningsformat. Därefter kan man använda en PDF-läsare då man kör presentationen.

mar 222011
 

Flattr this!

Läs först mitt första inlägg om att fulhacka samlingsdokument och särskilt varningarna!

Det finns (vad jag vet) två sätt att få över ritningar från Draw till Writer och vidare in i samlingsdokument. Det första är det riktiga hacket. Med det uppdateras ritningarna automatiskt. Det andra fungerar nog oftast bättre, men ritningar uppdateras inte automatiskt från Draw till Writer och därmed in i samlingsdokument.

Knepen förutsätter att du har en ritning i Draw du vill få in i ett samlingsdokument.

 

 

Hack 1

1. Skapa ett tomt Writerdokument med de inställningar du vill ha för samlingsdokument. Gör några radmatningar så att du får plats med en rubrik med mera då bilden är på plats.

2. Välj: Infoga → Objekt → OLE-objekt… och välj OpenOffice.org Teckning.

 

3. Välj Skapa från fil och ange sökvägen.

När du klickar på OK kommer ritningen att finnas i ditt textdokument. De ändringar du gör i ritningen i Draw länkas. Detta gäller även då du lägger dokumentet som ett underdokument i ett samlingsdokument.

 

Hack 2

1. Gör färdigt ritningen i Draw. Markera det du vill ha in i Writer och välj Fil → Exportera…

 

2. Välj var du vill spara filen och filformat: JPG, GIF och PNG fungerar bra. Spara filen. Om du kryssar för markering sparas det du markerade i steg 1, inte hela bilden.

3. I det Writerdokument du vill använda som underdokument väljer du: Infoga → Bildobjekt → Från fil…

4. I dialogrutan letar du reda på filen från steg 2. Bocka för Länka.

Därefter Öppna.

5. Ritningen i Draw är inte länkad till Writerdokumentet direkt. Om du ändrar något i Draw kan du dock exportera bilden till samma ställe och med samma filnamn som du gjorde i steg 1-2. Då uppdateras bilden i Writer och in i underdokument.

Tips: Man kan göra enkel bildredigering som att ändra storlek i Writer. Man kan alltså vänta med finjusteringar tills bilden är på plats.

mar 172011
 

Flattr this!

Jag skrev för några dagar sedan om hur man kan förvandla samlingsdokument till vanliga textfiler i OpenOffice.

Samlingsdokument är en mycket stark funktion i OOo. En brist är att det bara går att länka textdokument som underdokument. Tänk vad bra om man kunde länka kalkylark och bilder varvade med textfiler! Det vore ännu bättre om innehållet i samlingsdokumentet uppdaterades då man ändrar i kalkylark och bilder. Det går emellertid inte att lägga in kalkylark från Calc eller bilder från Draw som underdokument.

Så långt instruktionsboken. Det går att fulhacka samlingsdokument så att man kan få in alla typer av OOo dokument. Det blir kanske inte så bra, användbart eller snyggt, men det går!

Jag vill lägga in en varning. Läs stycket ovan en gång till. Guiden är verkligen ett fulhack. Det är inte alls säkert att saker fungerar som du vill eller att det blir bra. Instruktionen är mer till för att visa vad man kan göra med OpenOffice, än för att användas i dagligt arbete.

Fulhacket

Principen går ut på att få över innehållet i kalkylark och bilddokument till en ordbehandlingsfil på ett sätt som gör att de uppdateras både i ordbehandlingsfilen och i samlingsdokumentet om de ändras i originalfilen i Calc eller Draw. Eftersom ordbehandlingsfilerna går att använda som underdokument kan man på detta sätt lura OOo att svälja kalkylark och ritningar i samlingsdokument.

Calc

För kalkylark gör man så här:

1. Öppna Calfilen du vill använda. Kopiera de celler du vill ha in i samlingsdokumentet. En sak att tänka på är att hacket bara fungerar med områden smalare än en A4. Breda kalkylark är svåra att hacka. Man kan ändra sidstorleken i Writer, men det leder till andra problem. Man kan givetvis minska graden på typsnittet för att få in fler celler, men det har ju också en gräns.

2. Öppna ett ordbehandlingsdokument i Writer. Välj Redigera -> Klistra in innehåll.

Nu kan man välja mellan några alternativ:

a. Välj DDE-länk om du vill att samlingsdokumentet ska uppdateras om du ändrar något i Calcfilen. Detta är det riktiga fulhacket. Calccellerna fortsätter på flera sidor om det behövs. Begränsningen är bredden.

Med DDE-länk uppdateras värden i cellerna i Writer när de ändras i Calc. Tabellen är inte så snygg, men hacket fungerar. Textfilen är färdig att föras in i ett samlingsdokument

b. Välj Oformaterad text om du inte vill länka till Calcfilen och inte vill ha innehållet i en tabell.

Med oformaterad text förs bara text över. Man får ingen tabell, ingen länkning och inget hack...

c. Välj Formaterad text om du inte vill länka till Calcfilen men vill ha innehållet i en snygg  tabell.

Med alternativet formaterad text får man den snyggaste tabellen men ingen länkning. Det är det bästa alternativet om man vill att saker ska bli snygga och fungera. Det är dock inget hack...

En variant…

Ett alternativt sätt att få in kalkylark i textdokument är att välja Infoga -> Objekt -> OLE-objekt…  i Writer. Då får man upp denna dialogruta:

Man letar upp kalkylarket man vill länka och klickar OK. Problemet med denna variant av hacket är att det bara fungerar med små kalkylark. De begränsas förutom av sidbredden även av sidlängden. Om man länkar långa kalkylark blir de oläsbara i samlingsdokument då man gör ordbehandlingsdokumentet till underdokument.

Textdokumentet går nu att lägga in som underdokument i samlingsdokument.

Om du vill testa hacket så ta det försiktigt och testa med särskilda testfiler tills du förstått principerna. Skyll inte på mig om bokföringen försvinner!

Genom att utforska sådana här hack får man en bättre uppfattning för hur OOo fungerar och hur man kan tänja gränserna. Det är kul att lura OOo, även när slutresultatet inte blir bra!

I inlägg framöver  kommer jag att visa hur man får in Draw och Impressfiler i samlingsdokument.

Hacka lugnt!

mar 152011
 

Flattr this!

Samlingsdokument är en av de riktigt  starka sidorna i Openoffice Writer. Det är en typ av dokument där man kan samla andra dokument som underdokument. Man kan arbeta, sortera, söka i och administrera underdokumenten medan man behåller överblicken i Samlingsdokumentet.

Ibland kan man vilja bryta upp ett Samlingsdokument, det vill säga förvandla det till en vanlig textfil. Samlingsdokument sparas som .odm filer medan vanliga textfiler är i .odt format. Givetvis kan man kopiera text från enskilda underdokument och klistra in dem i en enda fil. Det finns dock ett snabbare och bättre sätt.

Gör så här:
1. öppna Samlingsdokumentet. Välj Fil -> Exportera. I dialogrutan väljer du OpenDocument-textdokument .odt. Välj var du vill spara det nya dokumentet och klicka på Spara.

Stäng Samlingsdokumentet.

2. Öppna det nya .odt-dokumentet. Texten i det är fortfarande länkade till Samlingsdokumentets underdokument. För att det inte ska bli problem när man arbetar i dokumentet måste man bryta länkarna.

Välj: Redigera -> Länkar. Markera alla länkarna och klicka på Lös upp.

Man markerar fler än en länk i listan genom att hålla ner CTRL och klicka på dem

Om du inte kommer åt Redigera -> Länkar så finns musmarkören i ett skrivskyddat område i dokumentet (de gamla länkade underdokumenten). Flytta den till ett ställe utan grå ram och försök igen.

Nu är länkarna brutna och dokumentet går att arbeta i, men…

3. Du vill förmodligen ta bort de områden som texten från underdokumenten finns i. De syns som gråa ramar runt textsidorna.

De gamla underdokumenten finns i separata områden. Man kan arbeta i dokumenten, men områden beter sig ibland som separata dokument. Det är oftast enklare att arbeta utan områden

Välj: Format -> Områden. markera alla områden. Klicka därefter på Ta bort.

För att välja mer än ett område håller man CTRL nere när man klickar på dem i listan

Texten kommer inte att försvinna utan bara de områden den är skriven i.

Nu finns inte områdena kvar och texten är mer lättarbetad

Färdigt! Nu finns allting i Samlingsdokumentet i ett helt vanligt textdokument i .odt-format.

nov 022009
 

Flattr this!

Jag anser att OpenOffice Writer är det bästa program man kan använda för att skriva stora strukturerade dokument som doktorsavhandlingar och akademiska texter. Writer har avancerade funktioner som andra ordbehandlingsprogram saknar. Faktum är att Writer blir bättre ju mer text man matar det med. OpenOffice kan vara kantigt på ytan. Ju bättre man lär känna Writer, desto fler avancerade funktioner hittar man.

Writer är tillräckligt kraftfullt för att hantera dokument på många hundra sidor. I en handledning rekommenderar SUN, företaget bakom OpenOffice, att man bör arbeta med stora projekt i ett enda dokument. Jag håller inte riktigt med.

För böcker och stora dokument lägger jag alltid upp samlingsdokument. Varje kapitel blir ett underdokument.

I Navigatorn har man överblick över alla rubriknivåer. Här är ett stort bokmanus. Varje huvudkapitel finns i ett eget underdpokument. Rödmarkeringen visar att det är ett stort dokument Writer håller koll på.

I Navigatorn har man överblick över alla rubriknivåer. Här är ett stort bokmanus. Varje huvudkapitel finns i ett eget underdokument. Rödmarkeringen visar att det är ett stort dokument Writer håller koll på enkelt och stabilt.

I samlingsdokument finns titelsida, innehållsförteckning, index och bildförteckning. I samlingsdokument kan man bläddra och söka i alla underdokument.

I Samlingsdokumentet finns innehållsförteckningen. Man uppdaterar den allteftersom man skriver. Det gör att man alltid har en god överblick och alltid kan skriva ut eller spara som pdf och sidnummer och rubriker blir rätt.

I Samlingsdokumentet finns innehållsförteckningen. Man uppdaterar den allteftersom man skriver. Det gör att man alltid har en god överblick och alltid kan skriva ut eller spara som pdf och sidnummer och rubriker blir rätt.

I Navigatorn bläddrar man enkelt bland rubriker, anteckningar, bokmärken, bilder, referenser, tabeller med mera. Man kan söka i alla underdokument. Då man vill börja skriva öppnar man underdokument inifrån samlingsdokumentet. Samlingsdokument gör att dokument på många hundra sidor blir lätta att handskas med och är överskådliga.

Navigatorn är ett av de Writers kraftfullaste redskap. Med den får man överblick över nästan allt till och med i mycket stora dokument.

Navigatorn är ett av de kraftfullaste redskapen i Writer. Man har överblick över nästan allt, till och med i mycket stora dokument.

En fördel är att samlingsdokument underlättar samarbete. Var och en i gruppen får helt enkelt ansvar för ett underdokument. Risken blir därmed liten för att man går in på varandras områden. Samtidigt kan man hela tiden se helheten i samlingsdokumentet.

Då texten börjar bli klar är det nog en god idé att sammanföra underdokument till ett enda stort dokument. Samlingsdokument kan inte referera fullt ut mellan sig. Figurnumreringar, index och referenslista kan vara svåra att få ordning på i separata dokument.

Ordbehandlingsprogram är inte det bästa verktyget för layout. Writer har mycket av det som krävs. Det finns emellertid saker som saknas. Även om det finns författare som använder Writer rakt igenom i sitt bokskrivande, är det att pressa Writer. Jag använder hellre program som Adobe InDesign för layout.

Den som skriver på en bok och vill testa Writer råder jag att läsa kapitlet om samlingsdokument i manualen till OpenOffice noga. Experimentera med att skapa samlingsdokument tills du får kläm på det. Man bör även ha gott grepp om hur olika formatmallar fungerar.