aug 262011
 

Flattr this!

En läsare skrev i en kommentar att han råkat ut för detta:

 

 

Efter att ha angett sidnummer i OpenOffice Writer efter konstens alla regler som bland annat jag beskriver i det här inlägget stod det en dag plötsligt inte längre några nummer längst ner på sidorna utan ordet ”sidnummer” i ett grått fält på alla sidor.

Vad har hänt?

Sidnummer i Writer placeras i fält. Fält är små låsta områden man kan skyffla in det mesta i. Istället för fältets innehåll=sidnumret (1, 2, 3 osv) visas nu Fältnamnet=ordet ”Sidnummer”.

Hur får man tillbaka sina sidnummer?

Problemet är enkelt åtgärdat. Tryck CTRL+F9 eller gå in under Visa -> Fältnamn och växla tillbaka till att visa fältets innehåll.

Förmodligen är det så problemet uppstod från början, någon råkade trycka CTRL+F9 i Writer.

Att man kan växla mellan att visa fältinnehåll och fältnamn beror på att man ibland behöver kunna se vad det är för typ av fält man använder i ett dokument.

jul 182010
 

Flattr this!

För några dagar sedan skrev jag om Bokmärken i OpenOffice Writer. Det finns flera roliga och avancerade knep man kan använda dem till. Ett är för sidnumrering.

Antag att du vill ha en numrering som säger Sidan 1 av 7, Sidan 2 av 7 eller 1(7), 2(7). Den andra siffran visar det totala sidantalet i dokumentet. Det är lätt fixat med ett bokmärke.

Se först till att du förstår grunderna för sidnumrering i Writer. Jag har skrivit om det här. Det brukar vara en av de saker som ställer till med litet problem för nya användare.

Jag har gjort en vanlig sidnumrering. Jag vill att det stod Sidan 68 av 69 där 69 är det totala sidantalet i dokumentet

Gör sedan så här:

1. Gå till sista sidan i dokumentet. Välj Infoga – bokmärke på valfritt ställe. Tänk på att bokmärken inte syns och det därför är lätt att radera dem av misstag. Kalla det något lämpligt. I exemplet kallar jag det ”Kapitelslut”.

2. Placera nu musmarkören i sidhuvud/sidfot där du har din vanliga sidnumrering och där du vill ha det totala sidantalet, i mitt exempel direkt efter sidnumret. Välj Infoga – Fältkommando – Andra… (CTRL+F2). Under fliken Korshänvisningar väljer du Bokmärken och väljer Bokmärket du gjorde i steg 1. Se till att Infoga referens till Sida är valt. Det bör vara förval. Klicka därefter Infoga och Stäng.

Färdigt!

Färdigt, men det går att få till snyggare. Sidhuvuden/sidfötter är likadana i hela dokumentet så vida du inte byter sidformatmall. De ändringar du gör på en sida följer med till alla andra sidor

I efterhand kan man snygga till sidfot/sidhuvud på önskat sätt för att numreringen ska bli tydligare.

Genom att skriva in saker i sidfoten kan jag få sidnumreringen att se ut så här eller...

... Så här!

Tips: Knepet fungerar lika bra om man har ett dokument med flera kapitel och man vill att varje kapitel ska starta om på sidnummer 1 som jag skrivit om här. Då sätter man ett bokmärke på sista sidan i varje kapitel i steg 1 och väljer bokmärke för respektive kapitel i steg 2. Då visar andra siffran i sidnumreringen totalt antal sidor i kapitlet.

jun 142010
 

Flattr this!

Ibland vill man börja om på sidan 1 eller något annat sidnummer mitt i ett dokument. Numreringen kan behöva startas om vid nya kapitel eller för olika delar av ett sammansatt dokument. Hur man gör detta i Writer är långtifrån intuitivt.

För att starta om sidnumrering måste du först ha infogat sidnummer i dokumentet. Det beskriver jag här.

Jag rekommenderar varmt att man installerar tillägget Pagination. Det underlättar sidnumrering.

Det finns två metoder:

Metod 1

1. Gå till första stycket på den sida där du vill börja om sidnumreringen. Högerklicka i stycket och välj Stycke.

2. Under fliken Textflöde bockar du under Brytningar för ”Infoga” och ”Med sidformatmall”. I rutan Sidnummer väljer du vilket sidnummer du vill starta den nya numreringen med, i mitt fall 1.

Markeringarna visar vilka inställningar man ändrar för att starta om sidnumrering i Writer. Under Formatmall kan du välja en annan Sidformatmall med alternativ sidnumrering. Under sidnummer kan man välja vilket nummer man vill att den nya numreringen ska börja på.

Klicka på OK

Färdigt! Nu börjar sidnumreringen om på 1 i mitt exempel.

Metod 2

Placera musmarkören där du vill att den nya sidan med nya numrering ska börja.

Välj: Infoga – Manuell brytning och sedan sidbrytning. För att börja om sidnumreringen måste du ange en Sidformatmall under Formatmall och därefter bocka för Ändra sidnummer och ange det nya sidnumret.

Du kan starta om sidnumrering genom att infoga en sidbrytning, välja sidformatmall och ändra sidnumret

Färdigt!

Denna metod bryter av texten. Det skapas ett mellanrum mellan textflödet i den gamla och nya numreringen. Så vill man ofta ha det till exempel vid rubriker.

Tips: Sidnumreringen börjar om med samma Sidformatmall och numreringssätt som tidigare. I exemplet 1,2,3 osv. Vill man ha en annan numrering, A,B,C… i,ii,iii… etc, måste man göra en sidformatmall med de inställningarna och välja den under Sidformatmall då man börjar om sidnumreringen.

mar 222010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer har en begränsning vad gäller sidnummer. Ett dokument kan inte börja med ett sidnummer högre än 9999. Om man försöker ställa in ett högre sidnummer får man ett mystiskt felmeddelande.

Är det sidorna i min självbiografi som spillt över?

Om man börjar på sidan 9999 kan man fortsätta att skriva. Sidnumren löper på som vanligt även efter sidan 10 000.

Kapitel 2 i min självbiografi kommer att börja på sidan 52315 (OBS Absolut inget skämt!). Hur löser man detta?

Som så många gånger går det lura OpenOffice. Den här gången måste vi trixa riktigt avancerat. Sanningen å säga går det i slutänden inte att lösa problemet.

För att börja ett dokument på ett sidnummer högre än 9999 gör man så här:

Spara ner dokumentet du vill numrera. Öppna det med ett arkivverktyg till exempel Winzip i Windows eller Arkivhanteraren i Linux. Leta reda på filen content.xml. Detta dokument innehåller större delen av ditt dokument med inställningar.

Så här ser dina OpenOffice filer ut inifrån. ODF-formatet är egentligen zip-filer. Filen content.xml innehåller det mesta av dokumentet.

Öppna content.xml i ett program som kan redigera xml-filer. I Ubuntu använde jag gedit. Jag tror notepad i Windows duger.

Leta reda på ”Style page number” och dess värde.

Värdet för Style page number anger vilken sida dokumentet börjar på. I mitt fall 9999. Normalt sett börjar dokument med sidan 1. Jag har censurerat några rader. De är själva texten i dokumentet.

I ett dokument som börjar på sidan 1 är detta värde 1. Ändra värdet till det sidnummer du vill börja på. I mitt fall 52315.

Jag ändrar värdet till det sidnummer jag vill att dokumentet ska börja på. I mitt fall 52315.

Spara och stäng Arkivverktyget.

Öppna nu dokumentet i Writer. Tyvärr fungerade inte tricket fullt ut. Det absolut högsta sidnummer som ett dokument kan börja på är 32 767 (vad annars?).

Det högsta nummer man kan starta ett dokument på i Writer är 32767. Detta verkar inte gå att komma runt.

Därefter kan man fortsätta skriva och sidorna numreras som de ska.

Man kan skriva mer än 32767 sidor i ett dokument. Frågan är hur långt ett dokument kan bli...

Eftersom jag inte kan få sidnumren rätt har jag bestämt att lägga ner min självbiografi. Det känns litet bittert efter femton års oavbrutet skrivande, dag som natt, att behöva ge upp på grund av en bugg i OpenOffice. På sätt och vis kanske det trots allt är bäst. Jag borde först skaffa mig ett liv innan jag skriver om det.

Vad det absolut maximala sidnumret i Writer är vet jag inte. Jag har inte sett någon dokumentation om det. Det skulle vara roligt onödigt vetande att känna till. En annan fråga om man arbetar med så stora dokument är vad som knasar ut först: Datorn, OpenOffice eller man själv.

Övningen kan synas meningslös. Det är ytterst få dokument som är i behov av att börja på sidnummer högre än 32767 eller ens 9999. Anledningen att jag skrev om det är för det första att det ibland är nyttigt att spekulera över evigheten. För det andra är det ett exempel på hur man genom det öppna ODF-filformatet har komplett tillgång till sina filer. Man kan med enkla medel ändra på nästan allt.

Det är du som äger dina dokument!

feb 282010
 

Flattr this!

Att numrera sidor i OOo Writer kan synas vara en djungel. Som alltid i OOo finns det flera nivåer och massor med inställningar man kan göra för att anpassa dokument precis som man vill ha dem. Grunden är som med hela OpenOffice att man förstår några grundläggande regler och vad som styr vad.

Grunder:

  • Sidnummer sätts i fält som måste placeras i antingen sidhuvud eller sidfötter.
  • Sidhuvud och sidfötter utformas i Sidformatmallar.

Infoga sidnummer så här:

1. Dubbelklicka på Sidformatsnamnet längst ner på sidan.

Längst ner på arbetsytan anger Writer vilken Sidformatmall man använder. I det här fallet heter den Standard. Dubbelklicka på namnet för att justera inställningar.

2. Gå till fliken för Sidhuvud eller Sidfot. Bocka för: Sidhuvud/Sidfot på. Klicka på OK.

På flikarna Sidhuvud/Sidfot lägger man till och ställer in hur man vill att Sidhuvud/Sidfot ska se ut. Sidhuvud/Sidfot På lägger till Sidhuvud/Sidfot. Sidhuvud/Sidfot är förutsättningen för att kunna infoga sidnummer.

3. Sätt markören inuti den skapade sidfoten/sidhuvudet. Välj: Infoga – Fältkommando Sidnummer.

Klart!

Nu finns det mängder med inställningar. Några tips:

  • Ett bra tillägg för att förenkla sidnumrering är Pagination. Då får man ett nytt alternativ, Sidnummer i menyn Infoga. Där kan man sköta flera grundinställningar.

Tillägget Pagination samlar de vanligaste inställningarna för sidnumrering i en dialogruta i menyn Infoga. Pagination är ett av de tillägg jag alltid installerar.

  • Om du inte vill ha sidnummer på första sidan i ett dokument måste du välja en annan Sidformatmall för den. Man kan utgå från den befintliga mallen Första sidan. Man kan göra grundinställningen för detta från Pagination.
  • I sidhuvuden och sidfötter finns förinställda lägen för vänsterställd, centrerad och högerställd text. Genom att tabulera ställer man in var man vill ha sidnumret. Pagination kan sköta detta.
  • Om man vill variera vänster/högerställt sidnummer alltefter vänster/högersidor, avmarkerar man alternativet Samma innehåll till höger/vänster på fliken för sidhuvud/sidfot.
  • Om man dubbelklickar på sidnumret kan man variera många saker. Man kan till exempel välja att numrera med i, ii, iii osv, eller använda andra numreringsmetoder. Detta kan man även delvis göra från Paginations dialogruta.
  • Om man vill börja på ett annat sidnummer än 1, går man först igenom stegen ovan. Därefter högerklickar man i allra första textstycket, väljer Stycke: Fliken Textflöde. Där bockar man för Infoga och Med Sidformatmall. Längst till höger anger man det sidnummer man vill dokumentet ska börja med. OBS! Välj ett udda nummer! OOo förutsätter att alla dokument börjar på en högersida och har ett udda sidnummer. Detta kan man knappast komma runt. Väljer man ett jämnt sidnummer skjuter därför Writer in en extra tom sida som man säkert inte vill ha. Pagination kan även sköta en del av dessa inställningar.

Under inställningarna för Stycke kan man starta sidnumreringen från annat sidnummer än 1. Här startar jag på sidan 23. Man ska alltid börja med ett udda sidnummer.

jan 282010
 

Flattr this!

Antag att du skriver en text i två spalter i OOo Writer. Du vill inte att sidorna utan spalterna ska numreras. På första sidan spalt 1 och 2. På andra sidan spalt 3 och 4 osv.

Istället för att numrera sidan vill du numrera spalter. Den här sidan har spalt 15-16. Nästa sida har spalt 17-18 osv. Med några enkla knep går det att göra.

Gör så här:

1. Ändra sidformatmallen du använder. Den kommer du åt genom F11. Leta reda på den i fönstret Formatmallar och formatering som öppnas. Normalt heter den Standard. Om du har tänkt att använda flera sidlayouter är det bättre att du skapar en ny formatmall. Här använder jag Standard. Högerklicka på Standard. Välj Ändra. På fliken Sida ändrar du Sidlayout till Bara höger.

Ändra till Bara höger vid den röda markeringen.

På fliken Kolumner ändrar du antalet kolumner till 2. Stäng ner Sidformatfönstret.

Ändra till två kolumner vid de råda markeringarna. Avstånd är avståndet mellan kolumnerna. Det är bra att ha. I min text valde jag 0,5 centimeter.

2. Se till att du har ett sidhuvud eller sidfot där du vill ha spaltnumreringen. Om det saknas, infoga det på menyn Infoga.

Klicka två gånger på Infoga – Fältkommando – Sidnummer. Tabulera det andra numret till under den andra kolumnen. Du kan justera Styckeformatmallen du använder under fliken Indrag och avstånd – Avstånd före och efter text. Som standard används formatmallen Sidfot. Då kan du centrera numret under respektive spalt.

3. Sidnumrena är desamma i båda Sidnummerfälten. De ska vara löpande. Dubbelklicka på det högra Sidnummerfältet. I rutan Korrigering ändrar du värdet till 1.

Korrigera till 1 i fältet med den röda markeringen. Då lurar man Writer att numrera fälten med sidnummer (och kolumnerna) löpande.

Klart!

En liten nackdel är att sista spalten på sista sidan inte får något nummer.

En variant är att välja Bara vänster för sidformatmallen under steg 1. Under steg 3 dubbelklickar du på Sidformatfältet till vänster och korrigerar värdet till -1. Nackdelen med denna variant är att du får en tom sida i början av dokumentet. Skriv ut från sidan 2. Detta beror på att Writer alltid börjar dokument på en högersida. Med tricket börjar det på en vänstersida. Writer infogar då automatiskt en tom extra sida.