okt 072011
 

Flattr this!

Det finns gott om ordböcker och synonynlistor där man kan få olika sorters information om ord, både på Internet och i bokform.

Ett av de roligaste lexikon jag sett är Internettjänsten Visuwords. Det ger en karta över hur ord är besläktade, hur de hänger ihop och vad de betyder. Det är svårt att förklara med ord, men man får upp ett slags nät med närliggande ord och färgen på linjerna mellan orden indikerar på vilket sätt orden hänger samman.

 

För Stone Age får man upp ett nät av synonymer eller närbesläktade begrepp

 

Tjänsten finns bara på engelska så man får använda den som en annorlunda engelsk synonymordbok.

 

För Archaeology får man upp ett snyggt nät med besläktade ord. Genom att klicka på orden får man mer information

 

De skärmdumpar man kan ta över sina sökningar är vackra och torde imponera på vilken språklärare som helst!

Tjänsten är gratis och Visuwords hemsida finns här.

sep 282011
 

Flattr this!

Som ett straff för mina synder blev jag häromdagen tvungen att arbeta i MS Word 2007.

Då jag sökte svar på hur man gör vissa saker snubblade jag över en tråd i PC för Allas användarforum där man klagade över rättstavningen i MS Word.  Detta brukar vara en av de saker som förståsigpåare menar att MS Word är överlägset OOo/LibO Writer på och ett skäl till att man ska välja ett dyrt kontorsprogram framför ett gratis.

Man listade ett antal felstavade ord som MS Word 2007 godkänner:

Verkig -> Verklig

Dugig -> Duglig

Allvarig -> Allvarlig

Bokstavig -> Bokstavlig

Alldagig -> Alldaglig

De felstavade orden stryks varken under vid automatisk rättstavning eller hittas vid rättstavningskontroll. Som synes är det helt vanliga svenska ord.

 

MS Word kan inte stava utan godkänner felaktiga ord

 

OOo/LibO Writer hittar givetvis alla de felstavade orden, både vid automatisk rättstavning och vid stavningskontroll får man rätt förslag.

LibO/OOo hittar alla de felstavade orden och ger korrekta rättningsförslag

 

I tråden var man visserligen tvungen att konstatera att OOo hittade de felstavade orden, men man kunde inte hejda sig från att klanka på fria program. Om man inte kan klanka på OOo får Firefox ta emot ovett för att det har dålig rättstavning. Det gäller dock att veta vad man talar om. Den svenska rättstavningen i Firefox använder samma ordlista som den i OOo/LibO och är alltså också den överlägsen MS Word.

Eftersom de felstavade orden i MS Word finns någonstans i den slutna kodbasen är de nästan omöjliga att rätta till. Felstavningarna ska ha blivit något bättre i Word 2010, men jag har ingen möjlighet att kontrollera det. En enkel justering av uppenbara fel tar alltså i bästa fall minst tre år i Microsoftvärlden och kostar flera hundralappar i uppgraderingskostnad.

Om man upptäcker fel i OOo/LibO kan man framföra kritik till utvecklarna av ordlistan. Om detta inte skulle hjälpa är det relativt enkelt att själv redigera sin ordlista, hur man gör det skriver jag kanske om i ett annat inlägg. Detta beror på att programmen har öppen källkod och det är ingen hemlighet hur program, tillägg och ordlistor är gjorda och det finns ingen som har vinstintresse i att först släppa en dålig produkt och sedan begära pengar för att reparera den.

Det är sådana saker som gör fri programvara överlägsen slutna alternativ.

 

 

 

apr 062011
 

Flattr this!

Om man skriver texter på flera språk i samma dokument i OpenOffice Writer kan det vara svårt att få rättstavningen att fungera. Man kan markera ett stycke och i den nedre fönsterraden ange ett annat språk än svenska. Detta är inget att rekommendera, det är en direktformatering som kan störa andra funktioner och inte är särskilt beständig.

Om man ofta skriver på flera språk är det bättre att skapa formatmallar för olika språk. Jag har till exempel Brödtext, Brödtext engelska, Brödtext tyska. Man kan göra det för de formatmallar man brukar använda. Man väljer därefter formatmall med rätt språk i rullmenyn uppe till vänster.

Rättstavningen fungerar därefter automatiskt för alla språk. Man kan också spara ett preparerat dokument som malldokument. Då slipper man göra om manövern varje gång man ska skriva på ett annat språk.

Gör så här:

Öppna fönstret Formatmallar och formatering (F11). Högerklicka på Brödtext. Välj Nytt.

Under fliken administrera ger du ett nytt passande namn. I mitt fall Brödtext engelska.

Under fliken Teckensnitt väljer du rätt språk i rullmenyn.

Därefter klickar du på OK.

För att rättstavningen ska fungera måste du ha rättstavningsordlistan för språket installerat. Engelska följer som regel med OOo när man installerar den svenska versionen. Du kan hämta ordlistor på andra språk här. De installeras som tillägg.

Nu har du en formatmall med automatisk rättstavning på engelska formaterad som brödtext.

mar 252011
 

Flattr this!

Ett problem i Zotero är att det inte finns någon fungerande rättstavning för anteckningar. Felstavade ord rödmarkeras, men om man högerklickar på dem får man inte upp några förslag på ord eller alternativ för ordlistan som man brukar.

En anteckning på gammalstavning ger tydliga rödmarkeringar för felstavade ord. När man högerklickar på ett rödmarkerat ord får man inte upp några rättstavningsalternativ

Man kan bara ändra ord manuellt. Jag utnyttjar allt oftare Zotero som ett avancerat anteckningsprogram och det kan bli långa utdrag ur böcker och dokument på anteckningslapparna. Som alltid slinter man tyvärr då och då på tangenterna. En bättre rättstavningsfunktion hade därför varit bra.

Det finns rättstavning i Firefox. Problemet är att den inte når anteckningarna i Zotero utan ett litet knep.

Gör så här:

Knepet förutsätter att du har den svenska ordlistan installerad som tillägg. Givetvis kan du installera ordlistor för andra språk och växla mellan språk.

Då du vill rättstava en anteckning i Zotero klickar du på knappen html högst upp till höger i anteckningsfältet.

Anteckningen öppnas då i ett separat html-fönster. I det fungerar rättstavningen. Felstavade ord är understrukna med rött.

Med högerklick får man alternativ och kan lägga till ord i ordlistan, precis som i ett ordbehandlingsprogram. Om det inte fungerar, se till att du har alternativet Kontrollera stavning förbockat i högerklicksmenyn. I samma meny kan du växla rättstavningsspråk under ”Språk”.

Knepet är testat på Firefox 3.6.15 och Firefox 4.

sep 302010
 

Flattr this!

Ibland är det mycket viktigt att kunna ha språkstöd på flera språk i ett ordbehandlingsprogram. Man kan behöva skriva brev eller uppsatser på ett annat språk. Man kan vara tvåspråkig och vill kunna byta språk i olika sammanhang. En dator kan användas av flera personer med olika modersmål. Jag har stöd för ett halvdussin språk installerade i OpenOffice.

Det varierar hur pass bra språkstödet i OOo är mellan olika språk. För större språk är stödet i toppklass. För andra språk finns det bara en påbörjad rättstavningsordlista. En stor fördel är att OOo har stöd för ett mycket stort antal språk. Liksom allt annat i OpenOffice är det gratis att installera extra språk.

Det är enkelt att lägga till stöd för flera språk. Det finns två sätt. Antingen installerar man en rättstavningsordlista och andra språkhjälpmedel för att kunna skriva på ett annat språk. Alternativt installerar man ett komplett språkpaket. Då kan man också ändra menyer och användargränssnitt till ett annat språk.

Lägga till ordlistor

Välj Verktyg – språk – Fler ordlistor online. Din webbläsare öppnas på OpenOffices sida för ordböcker som tillägg.

Välj den rättstavningsordlista du vill ladda ner. Spara den på din dator. Därefter installerar du den som ett tillägg i OOo. Efter omstart av OOo är ordlistan installerad.

Man installerar ordlistor som tillägg. De syns under Verktyg - Tillägg...

Under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk ställer in rättstavning på det språk du installerat ordlista för.

Ibland finns separata tillägg som synonymordbok och avstavningsregler för språk. Det är bra att hämta dessa också. De finns i så fall på OpenOffice sida för tillägg.

Ändra användargränssnittet

Som standard installeras OOo på svenska (eller annat språk om man valt det). Då har du menyer kommandon och hjälpfiler på svenska.

Normalt sett skriver jag mest på svenska...

Om man vill ha dessa tillgängliga på ett annat språk gör man så här:

Ladda ner det språkpaket för språket du vill installera härifrån. Välj rätt språkpaket för ditt operativsystem och arkitektur.

Sedan installera du språkpaketet som du brukar installera program.

Nu kan du byta användargränssnitt i OOo under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk

Välj ett annat språk i rullmenyn Användargränssnitt.

Klicka OK och starta om OOo. Efteråt har allt i OOo bytt språk.

...Men ibland skriver jag på engelska. Man kan justera om man vill ha menyer och hjälpsystem, rättstavning och enheter på ett annat språk.

Med språkpaket får man även med ordlista. Man kan alltså nöja sig med att ändra språk för rättstavningen.

Obs! Denna guide gäller bara för vanliga OOo, Oracles:s version, inte för Go-oo eller OOo installerat genom pakethanteraren i Linux. Go-oo, som är den version av OOo som finns i de flesta Linuxdistributioner, hanterar språk på ett litet annat sätt. Man kan installera extra rättstavningsordlistor enligt punkt 1. För Go-oo i Windows laddar man hem extra språkpaket från Go-oo:s förråd. I Linux installerar man extra språk via sin pakethanterare.

jul 292010
 

Flattr this!

Om man råkar göra ett tangenttryckfel i OpenOffice Writer och ett ord blir felstavat, blir det som regel understruket med en röd våglinje.

Genom att högerklicka i ordet får man upp alternativ från rättstavningordlistan.

Om du märker att du ofta gör samma fel (det gör i alla fall jag…), kan man istället välja Autokorrigering i högerklicksmenyn och det alternativ du skulle ha skrivit. På detta sätt hamnar det felstavade ordet i listan över de ord som OpenOffice rättar automatiskt. Du behöver aldrig mer högerklicka och rätta ordet själv.

Listan över ord som autokorrigeras finns under menyn Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ersätt. Här kan du lägga till, ta bort eller korrigera vilka ord du vill rätta automatiskt. Att lägga till ord går mycket snabbare med ett högerklick!

En bra grundregel i OpenOffice om man inte hittar ett kommando, är att högerklicka. Där finns många bra funktioner gömda!

jul 262010
 

Flattr this!

I grundinställningarna är OpenOffice inte inställt att kontrollera ord med siffror. Programmet söker inte efter felstavade ord med siffror. Detta leder till märkligheter. Om man infogar en siffra i ett vanligt ord anser inte OpenOffice att det är felstavat.

Med grundinställningarna anser inte OpenOffice att dessa ord är felstavade...

Det är irriterande. Det första exemplet, L1inux, är konstruerat, medan det andra, 1800-tlaet, är ett tangentfel som jag ofta gör. OpenOffice rättar normalt sett tlaet till talet, men eftersom bindestrecket förenar det till ett ord med 1800, accepterar OpenOffice det felstavade ordet.

En irriterande bieffekt är att litet längre felstavade ord, som 1800-tlaet, automatiskt kommer in på listan för ordkomplettering. Om man förlitar sig på listan, är risken därför stor att alla 1800-talet blir 1800-tlaet.

Om man väl fått in en felstavning bland ordkompletteringarna är det lätt hänt att man accepterar felstavningar på fler ställen.

Normalt sett kommer bara ord som finns med i ordlistan med bland ordkompletteringarna. De anses som granskade och godkända. Eftersom ord med siffror inte kontrolleras slinker de igenom utan kontroll.

Om man väl fått in felstavade ord bland ordkompletteringarna måste man gå in under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ordkomplettering och ta bort felstavade ord manuellt. Jag tycker det hade varit bättre om OOo från början kontrollerade ord som 1800-tlaet och såg till att de inte nästlar sig in i systemet. Det är ju en uppenbar felstavning!

Egenheten går enkelt att åtgärda.

Gör så här:

Gå in under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Lingvistik. Bocka för rutan Kontrollera ord med siffror i den nedre rullmenyn.

Färdigt!

Nu rättstavar OpenOffice ord med siffror. Exemplen ovan blir båda markerade som felstavade och ges korrekta förslag till rättning.

Nu är orden markerade som felstavade. Ordlistan ger korrekta ändringsförslag.

Jag har letat i den inbyggda hjälpen och manualer för att se om det finns några nackdelar att ändra grundinställningen. De ger inga direkta ledtrådar. Jag har kört med ändringen i några veckor och har inte stött på några problem. Rättstavningen reagerar inte på rena tal, bara på ord med både bokstäver och siffror. Jag rekommenderar därför i dagsläget att man ändrar grundinställningen. Om någon ändrar inställningen och stöter på problem, eller vet vilka eventuella nackdelar det finns, skulle det vara bra med en kommentar!

Tips: För att få ordkomplettering och rättstavning att fungera som de är tänkta måste man installera den svenska ordlistan.

feb 242010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan få hjälp med översättning till andra språk i OpenOffice. Maskinöversättningar har sina brister, men kan vara en tillgång om man snabbt vill kolla upp vad ett ord eller en text betyder.

Nu finns ett tillägg till, TradutorOOoNote som jag har fastnat för. Tillägget översätter ord och korta textstycken på främmande språk till svenska. Eller mer korrekt, det språk man har OOo inställt på.

TradutorOOoNote installerar en extra knapp i Verktygsraden. Man markerar ett stycke text i Writer och klickar på knappen. Då dyker en översättning till svenska upp i en kommentar. Som genom ett trolleri känner tillägget igen vilket språk man skriver på. Jag lyckades bara lura det genom att skriva på latin. Då trodde tillägget att jag skrev antingen på italienska eller spanska, vilket inte är dåliga gissningar. För moderna språk är stödet omfattande.

Bilden visar test med olika språk. TradutoOOoNote klarar att känna igen många språk. Det har inga problem med enstaka ord eller enkla meningar. Längre texter eller mer avancerade meningar blir lätt förvirrande för en maskin.

TradutorOOo Note är länkad till GoogleTranslate. Översättningarna för enkla, korta meningar och enstaka ord är ofta acceptabla. Att översätta längre eller komplicerade texter fungerar inte lika bra med maskinöversättning.

TradutorOOoNote är ett utmärkt tillägg om man arbetar med texter med flera språk, till exempel citat. Det kan vara bra att kunna ha en enkel översättning tillgänglig. Kommentarer kan döljas men göras synliga för de som inte behärskar språket.

feb 042010
 

Flattr this!

Många anser att MS Word är överlägset OOo Writer på grund av sin språkkontroll. Jag har skrivit om nackdelar med datorbaserad språkkontroll här. Där finns också flera bra kommentarer.

För att se om jag har fel satte jag mig vid en offentlig dator med MS Office 2007 och stavnings- och språkkontrollerade ett av mina dokument. Dokumentet är ett tänkt bokmanus på cirka 200 sidor. Det är i stort sett färdigt från min sida som författare. Det är ännu inte korrekturläst av någon annan än mig själv. Det finns enstaka stav- och skrivfel. En redaktör kommer säkert att på sina ställen vilja lätta upp mitt något tunga akademiska språk. I princip skulle dock manuset kunna sättas i det skick det är och ges ut som en tyngre populärvetenskaplig bok. Det är inget specialpreparerat dokument, utan den typ av texter jag jobbar med dagligen.

Jag hoppades att en språkkontroll i Word skulle göra mitt manus ännu bättre. Det skulle dessutom bli intressant som användare av OOo att ta del av Words överlägsna språkkontroll.

Rättstavningen var som i Writer. Jag uppfattar ingen kvalitetsskillnad. Word fiskar upp ett stavfel/skrivfel ungefär var tredje sida. Writer, med senaste svenska ordlistan, ger motsvarande resultat.

Språkkontrollen blev dock en riktig mardröm. Words språkkontroll är sämre än värdelös. Den är fullständigt meningslös och farlig för alla språkanvändare.

För att belägga mitt skarpa påstående bifogar jag en del av de korrigeringar jag råkade ut för.

Exempel 1:

Det heter Wallman hade nått långt på svenska. Word menar att det heter han nått lång. En femåring förstår vad som är rätt. Så icke Word

Exempel 2:

Det heter de perspektiv på svenska. Word anser att det heter de perspektiven. Under Förklara… får jag en kvasilärd pekpinne då magister Word motiverar varför jag ska skriva fel.

Jag är ledsen, men Words förklaring är så lång, krystad och på sitt sätt komiskt förvirrad, att den måste läsas i sin helhet. Den får inte plats på bloggen. Klicka på bilden för att förstora den!

Är det någon som förstår denna rappakalja?

Exempel 3:


Personen jag skriver om hette Wallman. Inte som Word vill, Wallmannnen. uruselt att språkkontrollen inte kan känna igen namn som enligt sedvana stavas med stor bokstav. Det kanske är fel enligt word? Vad är förresten Wallmannen för något?

Exempel 4:

Hvilka är förvisso ålderdomligt. Det står i ett citat på gammalstavning. Hvarföre vilja Word på detta sätt min text rätta? Jag hade kunnat förstå om hvilka markerades som stavfel. Att gå in och peta i citat från 1800-talet visar den totala okänslighet som språkkontroll på dator lider av.

Exempel 5:

Fabian Wilhelm (F W) af Ekenstam har enligt Word ett namn som ger ett ”talspråkligt eller vardagligt intryck”. Vad ska man säga…

Förklaringen är helt vansinnig. Magister Word vill inte att man ska skriva byråkratiskt, vardagligt eller gammaldags. Som tur är brasklappar man att det inte är förbjudet. Kanske behövs det dock en speciell licens från MS för att få lov att göra det?

Är det fel att koncentrera sig på att någon heter Ekenstam? Ska jag byta hans namn till Andersson? En vansinnig förklaring på en tokig korrigering. Vad har Ekenstam alls med förklaringen att göra?

Tänk om man är byråkrat, eller Hemingway, som skrev vardagsdialoger, eller jag, som skriver akademiska texter. Här kommer verkligen Microsofts banalisering av språket fram i sin prydno (OBS! gammaldags ord)! Allt ska vara lagom och färglöst. Fy Fabian!

Exempel 6:


Ånyo är baske mig inte ett ålderdomligt eller främmande ord! Varför ska ett amerikanskt företag bestämma över vilka ord som passar sig att skriva på vårt vackra svenska språk?

Efter 15 sidor fick jag nog av idiotierna. Word hade då inte lyckats hitta en enda mening med äkta språkfel! Däremot ville magister Word ”rätta” ett dussin fullt korrekta meningar till rappakalja. Språkkontrollen ledde till bortkastad tid och att jag blev arg. Inte en enda gång föranledde Words påpekanden ändring av texten. Som författare erkänner jag villigt att mina meningar kan skrivas på andra sätt. Språket är oändligt. De kan inte skrivas så som Word vill. Jag stängde utan en sekunds saknad ner Word och började arbeta i mitt medhavda PortableApps istället. Där fungerar saker som de ska.

Jag är arg över de dumheter Microsoft lär ut. Den berömda ”språkkontrollen” var den sämsta smörja jag sett på länge. Att kontrollera ett dokument i Word är fullständigt meningslöst. ”Språkkontrollen” är farlig. En mindre van eller osäkrare skribent än jag, hade kunnat tro på Words stollerier och ”rättat” texten. Långa partier hade blivit obegripliga. Det är absolut inte så att ovana skribenter har mer nytta av denna typ av ”kontroll” än jag som van skriftställare. Tvärtom. Ovana skribenter invaggas i falsk trygghet. Istället för att följa sitt språksinne och vid behov slå upp i en ordbok, luras man att tro att ens text är OK när Word förstört den. Genom den inbyggda språkkontrollen fastnar man i felaktigt språkbruk och lär sig att inte tänka självständigt.

Är det det här skräpet som så många anser är normen för hur ett bra ordbehandlingsprogram ska vara? Är detta den oslagbara språkkontroll som håller folk kvar i Word? Det är makalöst! Den som påstår att MS Word är bättre än Writer på grund av språkkontrollen är lika galen som magister Word. Writers relevanta kontroller av dubblerade ord, dubbla blanksteg och vissa särskrivningar är en dröm jämfört med dumheterna magister Word ägnar sig åt.

Språkkontrollen i MS Office är en katastrof. Den rättar inga språkfel. Den lägger till språkfel. Den fördummar användaren genom att luras att saker bara kan skrivas på ett enda ”lagom” sätt och invaggar i falsk trygghet. Att använda MS Word leder till språklig degenering!

feb 022010
 

Flattr this!

Jag skrev för några dagar sedan om piratkopiering av MS Office. I några kommentarer jämförs MS Word och OOo Writer. De handlar om att Word har bättre språkkontroll än Writer. Språkkontroll är även annars ett av de vanligaste argumenten varför folk föredrar Word framför Writer och varför Writer skulle vara sämre än Word. Jag köper det inte.

Språkkontroll på dator är övervärderad. Grundproblemet är att en femåring har bättre språkkänsla än en dator. Det går inte att lära en dator att tänka språkligt.

Språkkontroll i en dator består av massor av inmatade mönster. Det gäller både för rättstavning och grammatikkontroll. En dator kan inte lära sig förstå skillnader i nyanser mellan till exempel en dadaistisk dikt och ett kunglig brev från 1824.

Skribenter invaggas i falsk trygghet av datorbaserad språkkontroll. Så länge man inte har några röda eller blå understrykningar på skärmen tror man att det man skrivit är OK. Som van textgranskare kan jag direkt avgöra om en författare har förlitat sig på datorns språkkontroll eller granskat en text manuellt. Ingen datorbaserad språkkontroll kan mäta sig med att skriva ut och läsa igenom det man skrivit.

Vad skiljer Word från Writer vad gäller språkkontroll?

Egentligen inte särskilt mycket.

Rättstavning. Rättstavningsfunktionen är den viktigaste delen av språkkontrollen. Båda programmen sköter den väl. Särskilt gäller det om man lägger ner litet arbete och matar in egna ord i ordlistan. Jag märker ingen större skillnad mellan dem. Svensk ordlista till Writer hämtar du här.

Synonymordlista. Jag upplever inte att Writers synonymordbok är dålig eller märkbart sämre än Words. En nackdelen är att den är svår att komma åt. Det kan man åtgärda så här. Synonymordboken hämtar du här.

Avstavning. Svensk avstavningshjälp hämtar du här. Alla ordbehandlingsprogram avstavar som krattor. Har man automatisk avstavning igång måste man kontrollera den manuellt.

Grammatikkontroll/Språkkontroll – Word är ”bättre” men…

Writer sköter kontrollen genom tillägget Language Tool. Ännu så länge finns bara basal kontroll. Till exempel om man råkar skriva samma ord två gånger eller liten bokstav efter skiljetecken. Även om kontrollen är basal gör den vad den ska. Den rensar bort uppenbara skrivfel. Jag skulle kunna tänka mig litet mer utbyggt stöd. I huvudsak är jag nöjd.

Words grammatikstöd reagerar betydligt oftare. Det är verkligen på gott och ont. I alla texter jag skriver får jag besked om att jag använder ålderdomliga formuleringar jag bör byta ut. Det jag skriver mest är akademiska texter med korrekt, om än något torrt och avancerat språk. Det är jag som ska bestämma vilket språk mina texter ska ha. Om jag skrev på Microsoftsvenska skulle mina texter uppfattas som konstiga i de sammanhang de publiceras. Konsekvensen av Words klåfingriga grammatikkontroll är att jag stänger av den eller minimerar den så långt det bara går.

Kom ihåg att språkkontrollen i Writer blir så bra du själv gör den. Här skriver jag om hur du enkelt kan engagera dig och hjälpa till att göra den bättre. Jag och alla andra som använder OOo tackar dig!

En stor fördel med Writer är att man kan få åtminstone basalt språkstöd på långt över hundra språk, enkelt och gratis. Man kan byta språk fritt i eller mellan texter man skriver.

Jag trivs bättre i Writer. Words språkkontroll är oftast ett otyg som borde tas bort eller ställas in så att det bara reagerar på uppenbara felskrivningar. Det positiva är att Microsoft gått i denna riktning. För några versioner sedan ändrade Word saker på egen hand. Skärmen blinkade som ett flipperspel när jag skrev något icke godkänt. Jag fick upp dialogrutor med långa kvasilärda utläggningar som pekpinnade mig om varför jag inte bör skriva på korrekt svenska, utan på Microsoftsvenska. De kvasilärda dialogrutorna är kvar, men ploppar inte längre upp automatiskt.

Som jag ser det är Microsofts styrning av skrivande mot enkel vardagssvenska, en del i en policy att banalisera. Med Windows och Office försöker Microsoft banalisera hur man använder en dator och hur man arbetar. Så länge man gör allt på ett enkelt sätt och så som Microsoft bestämmer att det ska göras, fungerar allt väldigt bra. Den dag man vill göra annorlunda, eller efter eget huvud, får man systemet mot sig. Det uppmuntrar inte till egna initiativ eller kreativitet. Man hålls istället tillbaka. Vana användare av Word är inte mer avancerade ordbehandlare än nybörjare.

Språkkontrollen är ett steg i samma riktning. Istället för att få folk att tro att banal vardagssvenska är det enda korrekta språket, borde man uppmuntra användare att fundera över hur de skriver och utveckla egna sätt att uttrycka sig. Jag tror att man i framtiden kommer att kunna se hur svenska språket banaliserades på grund av Microsoft och andra programvaruföretags språkkontroll. Att skriva en bra text är inget banalt. Det är ett hantverk som kräver arbete och eftertanke. En dator kan inte lära ut något sådant.

Här är några råd för den som vill kontrollera sitt språk och arbeta med sina texter:

1. Skriv ut och läs igenom, skriv om. Detta är enda sättet att kontrollera en text. Jag upprepar: Detta är enda sättet att kontrollera en text.

2. Om du vill skriva en riktigt bra text, skriv ut och låt någon annan kontrollera den. Man ser inte sina egna fel.

3. Om man undrar över ord, språk, stavning och skrivregler, köp en knippe böcker som behandlar problemen. Här ger jag några tips om böcker jag själv använder. Fördelen med böcker är att de fungerar i alla datorprogram. De innehåller svenska standarder för hur svenska ska skrivas och inte som Microsoft eller något annat företag tycker att det borde skrivas.

4. Om man verkligen tror att datorn är smartare än man själv och vill sköta allt i dumburken, kan jag rekommendera programmet WorFinder. I det finns ordböckerna från punkt 3. Då slipper man besväret att bläddra i böcker utan kan söka i datorn istället.