jan 122010
 

Flattr this!

LIX, eller Läsbarhetsindex, är ett enkelt sätt att räkna ut hur pass svår en text är. LIX baseras på en matematisk formel, som väger in ord per mening och hur långa ord man använder. Ju högre LIX-tal en text har, desto mer svårläst är den. LIX kan synas vara ett trubbigt redskap, men ger god fingervisning om en text. Skönlitterära texter brukar ha ett LIX-tal under 40. Facktexter ligger högre. Över LIX-tal på 60 är texten mycket svårläst. Läs mer i Wikipedia.

Att beräkna LIX-tal kan vara ett värdefullt redskap om man skriver för en målgrupp, eller som ett sätt att kontrollera hur man skriver. Om man skriver en avhandling blir LIX-talet högt. Vill man skriva för barn bör LIX-talet hållas lågt.

Det går att räkna ut LIX-tal i OpenOffice. Man gör det genom att installera ett av två tillägg: Magenta LIX eller Linguist. Tyvärr är inget översatt till svenska. De är dock enkla att använda.

Linguist installeras i en egen meny. Magenta Lix lägger sig som ett kommando i menyn Redskap efter installation. Tilläggen är markerade med rött.

Magenta LIX är ett enkelt tillägg. Det finns i menyn Verktyg. Det ger en enkel statistik över dokumentet, inklusive LIX-tal.

Magenta LIX ger enkel dokumentstatistik. Det framgår av bilden att tillägget kommer från Danmark. LIX-talet på 47 gör texten ganska jobbig att läsa.

Linguist är ett mer avancerat redskap. Det installeras i en egen meny. I menyn har man fyra val:

1. List Unrecognized Words – Alla ord som inte känns igen av OOo:s rättstavning listas i ett eget nytt dokument. Ett bra redskap om man snabbt vill lägga till ord i sin ordlista.

List Unrecognized Words visar alla ord OOo inte känner igen i sin ordlista. Eftersom jag ofta skriver med gammalstavning blir det många ord som inte känns igen...

2. Complete Wordlist (Alphabetical) – Listar alla ord som används i dokumentet i ett nytt dokument. Dessutom anges hur många gånger ord förekommer. En bra funktion om man vill studera vilka ord man använder. Det kan hjälpa en att variera sitt språk.

Complete Wordlist (Alphabetical) visar alla ord man använder i dokumentet i alfabetisk ordning. Återigen blir det mycket rödpenna för min gammalstavning.

3. Sort Words on Frequency – Samma som förra funktionen, men nu sorteras orden efter hur många gånger de förekommer i texten.

Sort Words on Frequency sorterar ord efter hur ofta de förekommer. Det kan vara en bra hjälp för att upptäcka sina språkliga egenheter

4. Statistics: Ger grundläggande läsbarhetsstatistik inklusive LIX-tal.

Statistics ger grundläggande dokumentinformation, inklusive LIX-tal. Mitt LIX-tal på 43 hamnar ungefär rätt. Texten jag arbetar på är en inte alltför avancerad facktext.

  jan 012010
   

  Flattr this!

  I helgerna har jag testat OpenOffice 3.2RC. En mycket bra nyhet är att man kan få rättstavning på gammalgrekiska. Det enda man behöver göra är att ladda hem den gammalgrekiska ordlistan och ändra språkinställningarna. Nu väntar jag bara på stöd för sanskrit.

  Nu kan jag kommentera på Aristoteles på originalspråk och få hjälp med min stavning. Det är lärorikt. Ordet metod kommer från μέϴοδος. efterleden, ὁδός betyder väg.

  Funderingar över metoder och vägval är inte på modet. Man måste agera för att vara till, dominera natur och medmänniskor. Tjäna pengar och maximera vinst är den universella metoden.

  Att kunna skriva på Gammalgrekiska glädjer väl bara en gammal skrynklig forskare som är så tråkig att han måste slå knut på sig själv för att inte somna på sina egna föreläsningar.

  Förutom Gammalgrekiska är nyheter i OpenOffice 3.2 stöd för Oromo (Etiopien), Uyghur (Kina), Somali (Somalia), Sorbiska: nedre och övre (Tyskland), Asturiska (Spanien), Jiddisch (Israel), Arabiska (Oman), Sardinska (Italien) och Quechua (Ecuador).

  OpenOffice stödjer ett osannolikt stort antal språk. Stödet varierar från att det finns en rättstavningsordbok till komplett språkstöd med användargränssnitt, ordbok, avstavning, synonymordbok och grammatikstöd.

  Poängen är att det går att modifiera OpenOffice så att det åtminstone ger basalt stöd för ett språk. Det innebär att OOo finns för små språk. Allt oftare används numera ett slags pidginengelska på Internet och på TV. Små språk hörs allt mer sällan. Många små språk är hotade. Inom vissa användningsområden är språk nästan utdöda. Ett exempel är akademiska avhandlingar. För att nå ut med resultat måste forskare skriva på pidginengelska. Jag tror att det i framtiden kommer att bli mer ovanligt att skriva sin doktorsavhandling på ett litet språk som svenska. Det gör att språk tappar användningsområden och förpassas till en andrarangsposition då man inte längre kan uttrycka avancerade tankar på det. För varje språk som försvinner eller utarmas, försvinner en del av vårt gemensamma kulturarv.

  Kommersiella datorprogram utvecklar inte stöd för små språk som exempelvis sorbiska. Det lönar sig inte ekonomiskt. Många program finns inte ens på svenska.

  Det gäller alltså inte bara att jag hjälpligt ska kunna skriva Aristoteleskommentarer på originalspråk och fundera på vad metod är. Det handlar om att alla människor har rätt att tala, skriva och tänka på sitt eget språk. Inget programvaruföretag ska bestämma vilket språk du ska använda för att deras vinst ska bli tillräckligt stor. Språk ska inte kommersialiseras. Öppen programvara, där användare själva kan modifiera koden är en viktig motkraft och sannerligen den metod, väg, man bör välja.

  Detta är ännu en väldigt bra anledning att använda och stödja OpenOffice!

  dec 302009
   

  Flattr this!

  Jag lyckades inte avslöja allt som går att veta om avstavning i Writer i mitt första inlägg i ämnet. Här kommer en del överkurs och goda råd.

  Först ett knep när man aktiverar automatisk avstavning i textflöden för styckeformatmallar. Det smartaste är ofta att man gör det för styckeformatmallen Standard. Om man gör det avstavas de styckeformatmallar som bygger på Standard också. Ofta bygger många styckeformatmallar just på Standard. Genom att ändra i Standard sparar man därför ofta jobb.

  Som så ofta i OpenOffice är kommandon utspridda. Gå in på menyn Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Lingvistik. Längst ner på den nedersta rullmenyn finns två inställningar för avstavning. De fungerar bara om man har automatisk avstavning aktiverat i textflöden som jag beskrev i förra inlägget.

  Under Lingvistik finns två finjusteringar för avstavning. Den röda markeringen visar var.

  Automatisk avstavning – Betyder inte samma sak som att ändra textflöde till automatisk avstavning. Här betyder det förbockat att Writer hoppar över avstava ord som det inte känner igen. Utan bock frågar Writer om sådana ord. Grundinställning är ej förbockat.

  Avstava specialområden – Förbockat avstavas fotnötter, rubriker och andra speciella textområden. Grundinställning är förbockat.

  Båda inställningarna kan lämnas som de är.

  Ett mindre känt sätt att bestämma hur ord avstavas är mjuka bindestreck. Man anger tangentbordskombinationen CTRL + – (minustecken) med markören på det ställe man vill att ett ord avstavas. Om ordet hamnar i avstavningszonen på en rad, avstavar Writer det där man angav. I annat fall avstavas ordet inte.

  dec 282009
   

  Flattr this!

  Som standard avstavar inte OpenOffice Writer. Det är dock enkelt att få igång avtavning. För bästa resultat bör man ladda ner och installera svenska avstavningsregler. Man kan antingen avstava dokument automatiskt, som går snabbare, men kan bli fel, eller manuellt, vilket tar längre tid, men blir mer rätt.

  Gör så här för automatisk avstavning:

  1. Ladda hem och installera de svenska avstavningsreglerna som ett tillägg.

  2. Därefter högerklickar du på det textstycke du vill avstava och väljer Stycke – fliken Textflöde. Du kan markera all text (CTRL+a) för att avstava ett helt dokument. Kryssa i rutan automatiskt. Man kan justera vissa inställningar.

  På fliken Textflöde ställer du in automatisk avstavning

  3. Om du vill att text alltid ska avstavas automatiskt, ändrar du dina formatmallar i samma dialogruta som i punkt 2. Tryck F11 så öppnas fönstret för Formatmallar och formatering. Högerklicka på den styckeformatmall du vill ändra. Välj ändra – Fliken Textflöde och ställ in automatisk avstavning.

  4. Om du vill att alla nya dokument automatiskt avstavas, sparar du de ändringar du gjorde under punkt 3 i ett dokument som dokumentmall. Man kan ställa in Writer så att det använder dokumentmallen som standardformatmall för nya dokument.

  För manuell avstavning ska du ladda hem och installera tillägget med de svenska avstavningsreglerna i punkt 1. Gå därefter in på menyn Verktyg – Språk och välj Avstavning… Då öppnas en dialogruta där du styr avstavning. Du kan välja att acceptera eller ändra de förslag Writer ger. Du kan markera det ord eller stycke du vill kontrollera eller köra manuell avstavning i ett helt dokument. På det här sättet kan du även korrigera fel som uppstår vid automatisk avstavning.

  nov 062009
   

  Flattr this!

  Ibland får OpenOffice kritik för att det svenska språkstödet är sämre än i kommersiella kontorsprogram. Detta är nog dessvärre sant, även om för mycket hjälp också kan vara i vägen.

  Det många inte vet är att det är enkelt att hjälpa till för att bättra på språkstödet. Det finns tre olika projekt som man kan engagera sig i.

  1. Det enklaste och kanske roligaste sättet att hjälpa till på är att bättra på den svenska synonymordlistan. Den drivs av Synlex. Det enda man behöver göra för att hjälpa till är att svara på synonymparsfrågor. Man ska tycka till om ord är synonymer, det vill säga om de har samma betydelse eller inte. Samtidigt som man bättrar på språkstödet i OpenOffice lär man sig nya ord och att använda de man redan kan! Resultaten hamnar så småningom i det här tillägget. Här är en liten guide hur man kan komma åt synonymordboken lättare.

  Den svenska synonymordboken är en tillgång för alla skribenter

  Den svenska synonymordboken är en tillgång för alla skribenter

  2. Litet mer pyssel är det att skicka in ord till OpenOffice ordlista. Ordlistan används för rättstavningsfunktionen. Den bygger på Den Stora Svenska Ordlistan. Om man hittar ord som saknas i OpenOffice ordbok matar man in dem här. Om man vill kan man registrera sig för att engagera sig ytterligare. Ordlistan hamnar i detta tillägg.

  Ordlistan används för rättstavningsfunktionen i OpenOffice

  Ordlistan används för rättstavningsfunktionen i OpenOffice

  3. Ännu litet svårare är det att hjälpa till att förbättra den svenska språk- och grammatikkontrollen. I OpenOffice görs detta genom tillägget Language Tool. Tillägget är det verktyg som används för att utveckla språkkontroll i alla de över hundra språk som OpenOffice finns på. I nuläget är den svenska språkkontrollen ganska basal. För att kunna hjälpa till här krävs kunskaper i programmering samt givetvis grepp om svensk grammatik och språkbruk. Kombinationen är nog litet ovanlig och det är säkert en av andningarna till att utvecklingen på många språk är långsam. Man kan läsa mer om Language Tool på projektets hemsida. Visst är det synd att den svenska språkkontrollen inte är lika bra som på många andra språk. Frankrike ligger längst framme. Anledningen är säkert att man gått över till OpenOffice i en stor del av den offentliga verksamheten. Därmed blir trycket stort på snabbare utveckling och anpassning. Som jag ser det är utvecklingen av detta tillägg ett av de viktigaste projekten i OpenOffice.

  Language Tool inför språk- och grammatikkontroll

  Language Tool inför språk- och grammatikkontroll

  Jag uppmanar alla som läser detta att engagera sig för att hjälpa till att förbättra det svenska språkstödet i OpenOffice! Alla kan hjälpa till. Om många engagerar sig litet får vi alla ett ännu bättre OpenOffice!

  okt 162009
   

  Flattr this!

  Ibland brukar OpenOffice kritiseras för att det inte finns någon språk- eller grammatikkontroll. Detta är bara delvis sant. Genom att installera tillägget Language Tool får man en basal kontroll. Tillägget har kontroll för svenska. Det är så bra att det borde ingå i alla installationer av OpenOffice. Helst borde det integreras i själva programmet. Notera att Language Tool behöver Java för att fungera. Klicka på bilden för en förstoring!

  Beskrivningen av OpenOffice tillägget Language Tool

  Beskrivningen av OpenOffice tillägget Language Tool

  I OpenOffice markeras felstavningar med en röd vågig understrykning (om man har rättstavningsfunktionen igång).

  Med Language Tool installerat markeras språkfel med en motsvarande blå linje.

  Language Tool installeras som ett alternativ på menyn Verktyg. Förutom den automatiska kontrollen med en blå understrykning integreras grammatikkontrollen med rättstavning man startar från verktygsmenyn eller genom att trycka på F7

  Funktionerna i tillägget är under uppbyggnad. De kontroller som görs är av det enklare slaget: dubbla ord, felskrivna förkortningar. Liten bokstav i början av mening, dubbla blanksteg med mera. Detta är förargliga fel som man gärna vill ha hjälp med att undvika.

  Man kan tycka att grammatikkontrollen skulle vara mer omfattande. Det lär den nog också bli med tiden.

  Som erfaren skribent vill jag dock varna för att förlita sig på språk- och grammatikkontroll i ordbehandlingsprogram. En dator har ingen språkkänsla. De fel den flaggar för är hämtade från en databas. I vissa versioner av MS Word får man upp långa akademiska förklaringar då man gör, vad programmet menar, ett grammatiskt fel. Ibland får ordbehandlingsprogram för sig att korrigera de fel det upptäcker automatiskt. I dessa fall tycker jag kontrollen är påträngande och ett hinder för skrivandet.

  Det enda sätt som det verkligen går att kontrollera stavning, språk och grammatik på är att skriva ut den text man jobbar med och läsa den på papper. För bästa resultat ska man också låta någon annan (människa – inte dator) läsa texten.

  Därför tycker jag att grammatikkontrollen i OpenOffice/Language Tool håller en bra nivå. Med några ytterligare kontroller kommer funktionen att bli i det närmaste så bra man kan önska av en dator.

  sep 282009
   

  Flattr this!

  Med tillägget OOTranslator kan man på några sekunder översätta ett dokument i OpenOffice till nästan vilket språk som helst. Tillägget finns för Windows och Linux. Det är nästan som trolleri!

  Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

  Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

  För att trolla används Google Translate som portas till OpenOffice. Texten blir med andra ord maskinöversatt. Detta har sina brister. Man kan enkelt visa det genom att översätta en mening till franska och sedan översätta tillbaka den till svenska:

  Hur fungerar egentligen det här tillägget?

  Comment cela apporte réellement?

  Hur det bra erbjudande?

  Innehållet försvann någonstans på vägen.

  För att snabbt översätta enkla budskap kan tillägget vara ett hjälpmedel. Räkna dock med att det kan uppstå missförstånd. För riktig översättning finns det ännu så länge ingen maskin som slår en människa. Att översätta via maskin urartar lätt till tungomålstalande!

  sep 072009
   

  Flattr this!

  Det finns en bra svensk synonymordbok till OpenOffice. Man laddar ner den här och installerar den som ett tillägg.

  Att arbeta med synonymordboken

  Att arbeta med synonymordboken

  En nackdel är att ordlistan är ganska djupt begravd. Man öppnar den antingen på Menyn: Verktyg – Språk – Synonymordlista, eller med kortkommandot CTRL+F7. Det finns förslag om att man borde få upp den som ett alternativ då man högerklickar på ett ord. Om detta införs ligger det en bra bit i framtiden.

  När jag sitter och skriver hat jag annat i huvudet än att memorera kortkommandon eller gräva djupt i menyer för att hitta en funktion. Därför installerar jag en knapp som startar synonymordlistan på knappraden. Gör så här:

  Menyn: Verktyg – Anpassa. Du får upp en panel.

  Välj: Lägg till kommando.

  Välj: Alternativ. Rulla ner till synonymordlista. Klicka på Lägg till och därefter på Stäng.

  Nu ska du se en ny knapp längst upp till vänster i knappraden. Om du klickar på den startar synonymordlistan.

  Jag vill inte ha knappen längst uppe till vänster utan efter knappen för rättstavning. Detta gör jag på den panel jag har uppe (Menyn: Verktyg – Anpassa) Jag klickar på knappen för synonymordlistan. Med piltangenterna till höger om listan placerar jag knappen där jag vill ha den.

  Ett litet snabbare sätt att lägga till knappen är att dra och släppa den till rätt ställe i knappraden till vänster.

  Här vill jag ha synonymordlistan!

  Här vill jag ha synonymordlistan!

  På det här sättet kan du lätt lägga till knappar med andra funktioner du ofta använder.

  Nu klickar jag bara på knappen då jag får slut på idéer för att variera mitt språk!

  Det bästa av allt är att du kan hjälpa till att göra ordlistan ännu bättre! Det bygger på Synlex. Gå in på hemsidan. Där kan du läsa mer om projektet. Klicka på länken: en synonymparsfråga så får du svara på om ord är synonymer eller inte. Din röst kommer att inlemmas i nästa utgåva av ordlistan till OpenOffice.