sep 112011
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan göra avancerade tidslinjer i Calc. Man kan även använda Zotero för att göra tidslinjer.

Det går att göra riktigt snygga tidslinjer också i Writer. De blir litet enklare och är inte dynamiska som i Calc. Tidslinjer i Writer har dock fördelar som att de är enklare att göra och har större formateringsmöjligheter. Dessutom är de lättare att få att smälta in i en text.

Knepet är att använda tabeller på ett litet mer avancerat sätt.

Jag använder fornforskaren Johan Haquin Wallmans resor som exempel.

1.

Skapa en tabell med åtta rader. Antalet kolumner styrs av antalet händelser + 3. Om du har 10 händelser ska det alltså finnas 13 kolumner. Det går givetvis att lägga till fler kolumner senare. Om man vill ha en riktigt lång tabell ska man använda ett liggande A4 som sidformat. Writer är nämligen uselt på att hantera saker som hamnar utanför pappret.

 

 

2.

Sammanfoga cellerna i de två yttre raderna fyra och fyra och mittenraderna två och två. Lämna tredje raden uppifrån respektive nerifrån orörda.

Alla verktyg man behöver finns på den irriterande pop-up verktygsraden som kommer fram då man ställer markören i tabellen.

3.

Det klarnar en del då man skriver in värden (årtal) och beskrivning.

4.

Ta bort Inramningen för alla celler i tabellen.

Nu ser tabellen inte klok ut och definitivt inte som en tidslinje! De ska vi ändra på.

5.

Rama in de sidor av cellerna som behövs. Välj linjestilar och färger efter tycke.

Alla verktyg man behöver finns på den lilla verktuygsraden...

 

Det kan vara litet pilligt at hitta rätt bland omarkerade celler. Tänk på att man flyttar i tabeller med tabulator (framåt) eller SHIFT+tabulator (bakåt).

 

6.

Årtal och beskrivning bör ju stå ovanför varandra. Om man använt en styckeformatmall, i mitt fall Tabellinnehåll, ändrar man bara den så att texten blir centrerad.

Nu är tidslinjen riktigt snygg!

 

 

7.

Genom att lägga till två rader i toppen av tabellen, göra en snygg inramning och formatera en rubrik sätts pricken över i.

 

Man kan givetvis använda andra tidsskalor och händelser: Dagar, timmar, sekler etc. Principen för hur man gör tidslinjen är densamma.

 

maj 072011
 

Flattr this!

Ibland behöver man sätta ut noter i en tabell i OpenOffice/LibreOffice. Man kan givetvis använda vanliga fotnoter: Infoga → Fot-/Slutnot… i tabellen. Då hamnar noterna i fotnotsapparaten som är gemensam för hela dokumentet, vilket inte alltid är så praktiskt. Man kan istället vilja ha noterna till tabellen i en separat lista med egen numrering. Denna lista vill man förmodligen ha i anslutning till tabellen. Här är en guide på ett sätt att göra detta.

Gör så här:

1. Skapa en tabell med lämpligt antal kolumner och rader. (Tabell → Infoga → Tabell… Eller med knappen på verktygsraden). Nedersta raden där noterna ska samlas fixas genom att placera markören i ett av fälten och välja Sammanfoga celler på verktygsraden Tabell.

2. Skriv in text. Du kan lägga till mer text i efterhand. Rubrikerna har jag formaterat med styckeformatmallen Tabellrubrik.

3. Nu skapar vi numreringen för noterna i tabellen: Infoga → Fältkommando → Andra. Fliken Variabler och Nummersekvens i listan till vänster.

Man kan välja numreringstecken i menyn till höger. Ge nummersekvensen ett namn i fältet Namn. Jag kallar den Tabellnot.

4. Nu är det dags att Infoga noterna. Ställ markören på ett ställe du vill ha en not i tabellen. Välj: Infoga → Fältkommando → Andra. Fliken Variabler. Se till att Tabellnot är markerat under urval. Välj Infoga.

Gör detta på alla ställen du vill ha noter i tabellen. Du kan lägga till fler noter allteftersom.

5. Man infogar nottexten längst ner i tabellen genom att välja: Infoga → Korshänvisning. Välj Tabellnot i menyn till vänster, vilken not du vill referera till överst till höger och Nummer i den nedre menyn.

Skriv nottexten och gör om för alla noter.

Lägg märke till att mina noter inte står i ordning under Urval. Det beror på att jag skrev dem i en annan ordning. Detta har ingen betydelse för slutrersultatet, bara man korsrefererar till rätt not.

6. Nu är strukturen klar.

För att snygga till tabellen kan man välja att göra fotnotstecknen upphöjda. Markera dem ett och ett, eller alla på en gång genom att markera dem och hålla nere CTRL och välj: Format → Tecken och välj Upphöjd.

Färdigt!

Noternas nummerordning och korsreferenserna uppdateras automatiskt (eller om de inte skulle göra det: Verktyg -> Uppdatera -> Uppdatera fält, eller F9) om du lägger in fler noter och referenser. Du måste flytta noterna manuellt dit du vill ha dem om du lägger in mer text i tabellcellerna.

sep 242010
 

Flattr this!

Ibland har man behov av att lägga två tabeller bredvid varandra i OpenOffice Writer. Det finns inget självklart sätt att göra det på. Med litet trixande går det att få till på minst tre olika sätt, vart och ett med sina för- och nackdelar.

1. Lägg två tabeller inuti en annan tabell

2. Skapa ett område med två kolumner

Man kan sedan återgå till vanlig löptext utan kolumner.

3. Lägg tabeller i ramar

Ramar är ett smart sätt att placera bilder och tabeller fritt. Writer hanterar ramen som en bild. Med litet pill kan man placera den nästan hur som helst. Jag skriver mer om tabeller i ramar här.

mar 302010
 

Flattr this!

En funktion i OpenOffice Writer är att då man skriver in ett siffervärde i en tabell omtolkar Writer som standard siffersekvensen till datum eller annat format. Det kan leda till stora fel och oläsbara tabeller.

Jag skulle vilja skriva 12 januari i tabellcellen...

När jag flyttar markören från cellen bestämmer Writer att jag egentligen vill skriva 12-01-01

Funktionen är på som standard i Writer och kan reta gallfeber på användare. Funktionen går dessbättre att stänga av.

Gör så här:

Gå in på Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org Writer – Tabell Bocka av rutan Taligenkänning. Nu kommer Writer inte längre att försöka tolka siffersekvenser i tabeller.

Genom att bocka av de markerade rutorna ändrar du så att Writer slutar försöka tolka tal i tabeller

Jag arbetar relativt sällan med tabeller. Därför bockar jag alltid av rutorna så att jag inte blir överraskad den dag jag matar in några siffror i en tabellcell.

Ett kanske litet enklare sätt att ställa in funktionen är att högerklicka i en tabell och välja om Taligenkänning ska vara på eller av. Inställningen gäller sedan globalt i Writer tills man ändrar den igen.

Ett annat sätt att hantera funktionen är att modifiera de koder Writer känner igen och hur de skrivs ut under Tabell – Talformat.

Under Tabell - Talformat kan man se vilka koder Writer följer, ändra och lägga till egna

Under alternativet Användardefinerade kan man lägga till egna sätt att till exempel skriva datum.

Under rubriken Användardefinierade kan man lägga till egna koder för taligenkänning

När man sedan matar in ett sådant värde måste man välja värdet här för att det ska formateras på rätt sätt. Funktionen fungerar, men är litet klumpig. Jag tror att funktionen innebär  mer arbete än nytta för de flesta.

Hur man ställer in OOo beror på tycke och smak och vilka arbetsuppgifter man har. Om man arbetar med att mata in tider, datum och kvantiteter i tabeller har Writer suveräna inställningsmöjligheter för att hjälpa en. Om man inte arbetar så, kan mans stänga av dem för att få större flexibilitet.

mar 262010
 

Flattr this!

Antag att du har ett dokument i OpenOffice Writer som börjar med en tabell.

Antag att du vill kopiera hela dokumentet för att klistra in det i en annan fil. Du trycker CTRL+A.

Det som händer är att endast första cellen i tabellen markeras, inte som förväntat, innehållet i hela dokumentet.

Jag vill markera hela texten med CTRL+A. Det enda som sker är att bara innehållet i första cellen i tabellen blir markerat.

Detta är ett irriterande problem som inte verkar gå att lösa hur många gånger man än desperat trycker CTRL+A. Hur gör man för att markera all text från dokument som inleds med en tabell?

Gör så här:

Ställ markören längst till vänster i första cellen i tabellen. Tryck ENTER. En rad före tabellen skapas.

Lösningen är att lägga till ett stycke innan tabellen.

Nu fungerar kommandot CTRL+A. Du kan markera och kopiera all text i dokumentet.

Nu fungerar CTRL+A. Hela dokumentet markeras, tabell, cellinnehåll och löptext

Den extra radmatningen innan tabellen kan man ta bort när texten är på plats i det nya dokumentet.

Om man ofta arbetar med dokument som börjar med en tabell, till exempel fakturor, kan man lägga ner litet extra arbete för att delvis komma runt buggen.

Följ stegen ovan. Sätt markören på den extra raden innan tabellen. Välj: Infoga – Fältkommando – Andra… I dialogrutan som öppnas går du till fliken Funktioner. Välj Dolt stycke och Villkor 1.

Genom dessa inställningar kan man delvis eliminera buggen

Stycket syns visserligen fortfarande. Kommandot CTRL+A fungerar dock som det ska. Det extra stycket skrivs inte heller ut och exporteras inte till pdf-filer.

Det är sådana här små egenheter som gör Writer spännande att utforska!

För den som blir mycket irriterad på detta beteende är det bugg 7747. Man kan registrera sig och rösta för att utvecklarna prioriterar den. Man ska dock inte ha alltför stora förhoppningar. En fix skulle innebära en total omskrivning av hur Writer hanterar tabeller, kanske ett års utvecklingstid… Det finns mycket som behöver översyn och OpenOffice är ett litet projekt.

mar 122010
 

Flattr this!

Tabeller i OOo Writer är designade så att text inte kan flöda runt dem. I de flesta fall är detta kanske inget större problem. Om man  har en liten tabell blir det dock störande om texten inte kan flöda runt den.

Det är fult med små tabeller som text inte kan flöda runt.

OOo:s design går inte att komma runt. Text kan inte flöda runt tabeller. Text kan dock flöda runt ramar. Om man placerar tabellen inuti en ram kan text flöda runt den. Ramen kan göras osynlig. Slutresultatet blir att man har en tabell som text kan flöda runt.

Gör så här:

1. Skapa din tabell.

2. Skapa en ram (Infoga – Ram…).

Här är tabellen och ramen jag använde i inlägget.

Genom att dubbelklicka på ramen kommer du åt inställningarna.

  • fliken typ avmarkerar du Automatisk storlek – Ramen får inte längre vissa minimimått.

se till att avmarkera automatisk storlek. Ramen ska istället anpassas för tabellen.

  • fliken Textanpassning ser du till att Parallell är markerat (eller något annat alternativ om du vill att text ska föda runt ramen på annat sätt.).

På fliken Textanpassning kan man välja hur text ska flöda runt ramen. Jag väljer Parallell så att text kan flöda runt på alla sidor.

  • fliken Inramning väljer du Ingen för Linje – Ramen blir osynlig. Avstånd till innehåll sätter du till 0 – Ramen lägger sig kant i kant med tabellen.

På fliken inramning väljer man Ingen för linje om man vill att ramen ska vara osynlig.

3. Markera hela tabellen. Dra och släpp den i ramen. Ramen kan behöva litet efterarbete för att bli lagom stor. Du får förmodligen också en tom ”skuggtabell” du kan radera.

4. Färdigt! Ramen med tabellen kan placeras på önskat ställe och texten flödar runt den.

Nu flödar texten obehindrat runt tabellen. Tabellen går att flytta dit man vill. Att placera små tabeller så här är snyggare än som på den första bilden.

Det är jättebra att OOo har en strikt design. Det är ännu bättre att OOo är så lätt att lura…

feb 262010
 

Flattr this!

Antag att du vill att en tabell ska täcka en hel sida. Antag också att du vill att tabellens celler ska vara lika stora. Denna indelning kan man vilja ha till exempel om man använder tabeller som platshållare för bilder eller vill använda OOo Writer för att skriva ut flera lika stora bilder på samma sida.

Gör så här:
1. Skapa en tabell med en rad och två kolumner.

Skapa en enkel tabell...

2. Förstora tabellen genom att dra i nedre kanten så att den täcker hela utskriftsytan.

Förstora tabellen så att den täcker hela utskriftsytan...

3. Markera tabellen. Du ska få en popup verktygsrad för Tabeller.

4. Klicka på dela celler.

Markera tabellen. Klicka på verktyget dela celler vid den röda pricken på verktygsraden...

Jag vill ha sex rader och två kolumner. Klicka på OK.

Kontrollera inställningarna vid markeringarna...

5. Färdigt!

Nu har jag en snygg tabell med lika stora celler som täcker hela utskriftsytan...

Man kan nu lägga in till bilder eller annat innehåll.

Bilder i tabellen fördelas nu jämnt över sidan.

Man kan göra så att tabellen inte syns vid utskrift. Då får man en sida med bara jämnt spridda bilder.

jan 232010
 

Flattr this!

Antag att du ska översätta en längre text till svenska. Det är besvärligt att växla mellan olika fönster då man ömsom arbetar med originaltexten och ömsom med översättningen. Det är vanligt att man i översättningar av källtexter har originaltexten i en kolumn och översättningen i en annan kolumn. På det sättet kan läsaren kontrollera översättning och ordval.

Om man använder en sidformatmall med kolumner börjar texten i vänstra kolumnen. Då den är full fortsätter den högst upp i den högra. Här vill vi att texten i vänsterkolumnen istället ska fortsätta i vänsterkolumnen sida efter sida. Texten i högerkolumnen ska flöda på samma sätt.

Lösningen är att använda en tabell.

Gör så här:

Infoga en tabell tre celler bred och en cell hög.

Högerklicka i tabellen och välj Tabell.

På fliken Textflöde väljer du Tillåt tabell att delas över sidor och kolumner. Då fortsätter tabellen sida efter sida.

Ställ in så att tabellen kan flöda över flera sidor

På fliken Kolumner ordnar man bredden på de tre kolumnerna. Mittenkolumnen är bara till för att det ska bli ett mellanrum mellan de båda andra kolumnerna. Inget kommer att skrivas i den.

Justera bredden på kolumnerna. Kolumnen i mitten är bara till för att separera de båda andra.

Nu kan man skriva eller klistra in texten på originalspråket i kolumnen till vänster.

Sedan är det bara att börja översätta!

Så här ser det ut att arbeta med text i tabellen. Man kan behöva justera styckeformatmallar jämfört med hur de ser ut på en sida i fullbredd. Jag hoppas inte min gamla latinlärare blir arg över min snabba översättning...

Då man arbetar med texten i tabellen får man upp en flytande verktygsrad. På den kan man ändra de flesta inställningarna för tabellen. En som man kan vilja ändra är Inramning. Där kan man ta bort ramen runt tabellen. Det gör att tabellen blir osynlig då den skrivs ut.

På den flytande verktygsraden för tabeller kan du justera många saker. Med knappen under den röda markeringen kan du ta bort inramningen för tabellen. Det blir snyggare då texten skrivs ut.

Tabeller kräver mer av datorn än vanlig löptext. Förmodligen finns det en gräns för hur stora tabeller Writer klarar. Jag har inte stött på denna gräns. Det verkar inte finnas någon dokumentation om vad som är maximal tabellstorlek. Jag har klistrat in hela Caesars Galliska krig i en drygt hundra sidor lång tabell. Writer blev något litet långsammare men det var inga problem att arbeta med texten. Om datorn blir seg delar man upp texten i kapitel. Dessa kan man sammanfoga sömlöst i ett Samlingsdokument.

jan 032010
 

Flattr this!

Guillaume Appolinaire (1880-1918), var en modernistisk fransk diktare. En av hans egenheter var att dikten skulle samspela med bokstäver och ord. Allt blev på så sätt delar av konstverket Den här guiden är till för honom och hans likar. Den visar hur man skriver text centrerat i höjd- och sidled i OpenOffice Writer.

Voici le cercueuil av Appolinaire. Guiden förklarar hur man får text centrerad i höjd- och sidled i Writer

Man kan göra samma sak som jag gör med en tabell med en textram. Att använda en tabell tycker jag är enklare.

Att centrera text i höjd- och sidled är bra för andra saker än dikter. Det går att använda för affischer, titelsidor och broschyrer.

Gör så här:

1. Öppna ett nytt tomt dokument i Writer. Klicka på Knappen Tabell i verktygsraden, eller på Infoga – Tabell. I dialogrutan som öppnas, skapar du en tabell med en rad och en kolumn. Avmarkera inramning. Inställningen gör att tabellen inte får någon synlig ram då den skrivs ut. Den grå markeringen runt tabellen fungerar bara som platshållare då du skriver.

Gör dessa inställningar för tabellen

2. Nu har du en liten tabell högst upp på sidan. Om du drar med musen över dess nedre kant förvandlas muspekaren till en dubbelriktad pil. Dra med pilens hjälp ut nederkanten av tabellen till sidans slut.

Dra i tabellramen tills den täcker sidans skrivyta. Den kan inte gå utanför sidans marginaler

3. Klicka i tabellen. Du får upp en kontextkänslig verktygsrad. Klicka på knappen Centrerad (vertikal).

Klicka på den markerade knappen för att centrerar texten i höjdled (vertikalt)

Markören hoppar till tabellens mitt. Texten är nu centrerad i höjdled.

4. Klicka på Knappen Centrerat i Verktygsraden.

Centrera texten i sidled med denna knapp. Den röda markeringen visar var man infogar en tabell i steg 1

Nu är texten centrerad även i sidled. Nu är det bara att börja skriva. Om du ska skriva mycket text, är det bästa att skapa en styckeformatmall speciellt för den centrerade texten i tabellen.

5. För att texten ska bli som Appolinaire ville ha den, får raderna justeras med blanksteg mellan bokstäverna. Man kan stänga av rättstavning på Verktygsraden så slipper man eventuella röda eller blåa (om man har Language Tool installerat), vågiga understrykningar.

6. Nu skulle Appolinaire varit nöjd!

Appolinaires dikt i närbild. Syns det vad den föreställer?

För den som inte förstår dikten lyder den översatt till svenska: Se här sarkofagen i vilken han vilade ruttnande och blek. Jag hoppas att det framgår av mina skärmdumpar att dikten ser ut som en likkista. Bokstäver, ord och innehåll smälter samman. Appolinaire hade blivit en bra låtskrivare åt Ozzy Osbourne!