feb 262013
 

Flattr this!

OpenClipart är en enorm samling fri och gratis bilder man kan använda i dokument.

Det går att ladda hem samlingar som man kan göra tillgängliga i OpenOffice/LibreOffice.

I LibreOffice 4 är det dock överflödigt att fylla hårddisken med bilder som man kanske sällan använder.

Istället kan man söka direkt i OpenCliparts databas i LibreOffice. Detta gör man genom att installera tillägget Openclipart.org integration.

Genom Visa-> Aktivitetspanel får man sedan fram en sökpanel för OpenClipart.

Panel

 

Man anger sökord på engelska och får upp de bilder som svarar mot sökningen.

poetry

Därefter är det bar att klicka på bilden i panelen så överförs den till LibreOffice för fortsatt redigering.

LibO

Återigen är detta ett gott exempel på hur olika projekt med öppen källkod samverkar och gör varandra bättre och hur man som användare gynnas av detta.

Notera dock att tillägget bara fungerar i LibreOffice 4 och inte i tidigare versioner av LibO eller OOo. Eftersom denna version ännu så länge är alltför buggig för min smak får jag vänta ett par månader innan jag kan utnyttja den nya funktionen med länkning till OpenClipart.

feb 172013
 

Flattr this!

Ibland behöver man illustrera det man skriver med en karta. Vanliga exempel är vägbeskrivningar och texter som handlar om en viss plats.

Tack vare det smarta tillägget GeoMap är det jättelätt att få in fina stadskartor i LibreOffice/OpenOffice Writer.

Då man har installerat tillägget och startat om Writer får man en ny knapp för GeoMap i verktygsraden.

 

Knapp

 

 

Då man behöver en karta skriver man platsnamnet i Writer, markerar det och klickar på Geomappknappen.

 

Jag behöver en karta över staden Lund

Jag behöver en karta över staden Lund, skriver Lund och klickar på GeoMap-knappen

 

Man får upp en dialogruta där man kan välja saker som zoomfaktor och bildstorlek.

 

Fönster

 

 

Då man klickar på OK byts ordet Lund i Writer mirakulöst ut mot en kartbild över centrala delar av staden Lund. Bilden går att redigera och placera som andra bilder i Writer.

 

Karta

 

 

GeoMap fungerar bäst med ortnamn. Ibland kan man ha tur och hitta rätt med gatunamn eller andra platsnamn, men det blir lätt bli fel om man till exempel söker på vanliga namn som Storgatan.

GeoMap kopplar samman LibO/OOo med projektet OpenStreetMap Kvaliteten på kartorna kan variera en del beroende på hur pass väl ett område är kartlagt.

Detta är ännu ett exempel på hur bra resultatet kan bli när det går att länka mellan projekt med öppen källkod!

jun 222012
 

Flattr this!

Iband vill man börja ett bildspel i LibreOffice Impress direkt då man öppnar Impressfilen. Detta går dock inte att göra i grundprogrammet utan man är tvungen att starta bildspel med kommandot Bildskärmspresentation -> Bildskärmspresentation eller med funktionstangenten F5.

Som tur är finns det ett tillägg som fixar detta. Tillägget heter Impressrunner.

Då man installerat tillägget måste man göra en liten förändring i sin Impressfil för att få presentationen att starta då filen öppnas.

Under Fil -> Egenskaper: Fliken Standardegenskaper skriver man in ordet autostart.

 

Man måste skriva in autostart i något av de fyra första fälten

 

Nästa gång man öppnar filen kommer bildspelet att starta direkt.

 

Impressrunner hämtar man här.

 

Eftersom jag använder LibreOffice vet jag inte om det fungerar i OOo/AOO, men det bör det göra.

nov 282011
 

Flattr this!

Huvudförrådet för tillägg till både OpenOffice och LibreOffice har hittills varit OpenOffice hemsida för tillägg.  Sidan är då och då svår att nå, vilket beror på att strukturen för OOo:s hemsidor är under översyn sedan projektet flyttade till The Apace Foundation.

LibreOffice har sedan ett tag tillbaka haft en egen sida för tillägg, men det är först på sistone som den blivit riktigt användbar och nu finns det över 100 olika tillägg att hämta. På samma sida kan man hämta malldokument.

LibreOffice har bara fria tillägg på sin sida. Det innebär tillägg med fri licens och öppen källkod. Om man vill ha något av de (få) ofria tilläggen till OOo/LibO får man söka på OOo:s sida.

Ännu så länge spelar det oftast inte så stor roll från vilken hemsida man hämtar sina tillägg. Eftersom OOo/LibO går åt olika håll tror jag att det kommer att bli fler tillägg som bara kommer att fungera med antingen det ena eller det andra programmet framöver. Därför är det dags att bokmärka även LibreOffice sida för tillägg:

OOo:s sida för tillägg: http://extensions.services.openoffice.org/

LibO:s sida för tillägg: http://extensions.libreoffice.org/extension-center

jun 292011
 

Flattr this!

Vad gör man om man är redaktör för en artikelsamling och författare skickar flera versioner av sina texter? Man kan givetvis uppmana dem att markera ändringar med annan färg så att man enkelt kan föra över dem till den slutversion man vill ha in i boken.

Eftersom det i detta fall rör sig om högt uppsatta akademiker glömmer de givetvis att färgmarkera ändringar eller strular till filerna med så avancerade instruktioner.

En proffsig metod är att använda spåra ändringar i LibreOffice/OpenOffice som finns under Redigera -> Ändringar. Då måste författarna ha det påslaget och dessutom fungerar inte funktionen fullt ut med alla filformat och eftersom artikelförfattare använder väldigt olika ordbehandlingsprogram fungerar inte detta.

Jag råkade nyligen ut för detta då jag fick två versioner av samma artikel som en kollega skickade med någon dags mellanrum. Dokumenten är till 95% likadana, men den andra versionen hade han putsat, strukit och lagt till saker i. Givetvis hade han glömt att färgmarkera ändringarna.

Man kan jämföra dokument under Redigera -> Jämför dokument i LibO/OOo. Där kan man jämföra två dokumentversioner med markeringar för vad som skiljer dem åt. Det fungerar bra, men är något oöverskådligt och jämför inte riktigt alla saker.

Man kan givetvis också skriva ut de båda versionerna, jämföra dem manuellt och därefter föra över ändringarna till den fil man arbetar med för redigering. Det tar tid och är slöseri med papper. För längre dokument är det knappast pålitligt. Jag behöver ett enklare och säkrare verktyg.

Som tur är finns det ett tillägg för LibO/OOo som fixar detta på ett suveränt sätt. Det heter Delta XML ODT compare. Det är enklare och jämför dokument bättre än den inbyggda funktionen.

Efter installation hittar man det under Vertyg -> Tillägg -> Delta XML -> Compare. Eller under Redigera -> Delta XML Compare… Då man klickar där får man upp en dialogruta.

 

I de två övre fälten skriver man in sökvägarna till de dokument man vill jämföra. Längst ner skriver man in var man vill ha det sammanslagna dokumentet

När man klickar på OK rasslar det till  och dokumenten läggs samman i en enda fil.

 

I nyare versioner av LibO/OOo kan man få upp en varning om ODF 1.2.

Delta XML klarar ODF 1.1 medan LibO/OOo börjat spara i ODF 1.2. De saker som finns i ODF 1.2 är i de flesta fall marginella som kommentarer i Impress och Draw och man kan i de allra flesta fall bortse från varningen.

När Delta XML funderat färdigt har man ett sammanslaget dokument med skillnaderna mellan versionerna tydligt markerade med olika färger.

Grön text är från den nyaste versionen av artikeln. Överstruken röd text är saker som står i den första versionen men som tagits bort i den andra

Delta XML är ett väldigt bra verktyg för redaktörer men fungerar givetvis lika bra för alla som vill jämföra och synka dokumentversioner.

Att tänka på är att Delta XML bara fungerar på LibO:s/OOo:s eget filformat, ODF. Om man får filer i till exempel MS Officeformat löser man det enkelt genom att först spara om dem i ODF och sedan använda Delta XML på dem.

maj 252011
 

Flattr this!

I OpenOffice/LibreOffice kan man som mest visa de tio senaste dokument man använt under Fil → Senaste dokument. För en del användare är det i minsta laget.

Det finns heller inget sätt att enkelt rensa listan över senaste dokument. Om man sitter på en offentlig dator är det lätt för nästa användare att se vad man arbetat med. Det finns inga enkla inställningsmöjligheter som ändrar detta.

Som tur är finns tillägget History Manager.

Då man installerat History Manager finns det under Verktyg → Tillägg. Då man öppnar det får man upp ett fönster med inställningsmöjligheter.

Man kan välja hur många dokument som man ska synas i listan över senaste dokument.

Man kan rensa listan med ett knapptryck. Om inte rensningen fungerar direkt så dra ner antalet dokument till 0 och tryck på Clear.

History Manager innehåller så pass bra och grundläggande funktioner att det borde vara standard i OOo/LO!

Man laddar ner History Manager här.

TILLÄGG

Efter påpekanden från flera läsare vill jag påpeka att History Manager inte riktigt fungerar som det ska på alla operativsystem. History Manager underhålls inte heller längre av utvecklaren.

Ett annat tillägg som gör samma sak som History Manager och dessutom kan  göra flera nyttiga saker är History Master, som jag istället rekommenderar. Jag har skrivit om en äldre version här.

Jag vill tacka de läsare som tipsade om detta!

maj 182011
 

Flattr this!

Man kan göra snygga dokument Writer. Riktiga Desktop Publishing program som Adobe InDesign har specialfunktioner som Writer och andra ordbehandlingsprogram saknar.

Några funktioner är att kunna pressa ihop eller töja text och radavstånd. Sådant är viktigt om man till exempel ska kunna pressa in några ord extra på en sida och slippa en nästan blank sida i en bok. Sådant är inte snyggt och kostar dessutom extra att trycka.

Nu finns det ett tillägg för OOo/LO som fixar sådana saker. Tillägget heter ParaDTP. Efter installation finns det som en knapp i verktygsraden.

Då man klickar på knappen öppnas ett fönster. I det kan man välja radavstånd och/eller avstånd mellan tecken för markerad text.

Ibland får man ett ensamt ord på sista raden i ett stycke. Det ser inte så snyggt ut och om man bara kunde pressa ihop texten litet kunde man spara utrymme och göra sidor och sidbrytningar snyggare...

Man kan justera inställningarna nästa steglöst i ParaDTP och kombinera funktionerna fritt.

Genom att markera några ord och dra ihop teckenavståndet i dem något får jag plats med ett extra ord på raden. Om man är försiktig kan man göra små justeringar utan att det stör texten. Det ger en extra finish åt dokument.

Gör man det snyggt kan man omärkligt pressa in några extra ord på en sida och därmed förbättra sidbrytningar och design av hela dokument.

För den som vill ge dokument en extra finish i Writer är ParaDTP ett utmärkt verktyg.

dec 102010
 

Flattr this!

Jag tror att alla som kopierat och klistrat in text från Webbsidor eller pdf-filer i ordbehandlingsdokument i OpenOffice.org Writer har råkat ut för konstiga radmatningar.

MyTXTCleaner installerar en extra knapp i verktygsraden. Tillägget tar bort extra radmatningar. Du kan göra dessa synliga med knappen med det "bakvända P:et" i övre verktygsraden. Den inklistrade texten bryter rader på fel ställen och måste rensas...

Man får rensa radmatningar manuellt innan man kan börja arbeta med texten. Det kan ta en bra stund om man klistrar in mycket text. Nu finns ett smart tillägg till OpenOffice Writer, MyTXTCleaner, som fixar det automatiskt med en knapptryckning.

Det enda man behöver göra är att markera texten, klicka på knappen i verktygsraden, läsa och godkänna en varning. Eftersom tillägget gör ganska stora ändringar kan det vara bra att testa på en kopia av texten först.

Efter det är radmatningarna borta. Texten blir lätt att redigera och arbeta med.

MyTXTCleaner tar bort de extra radmatningarna och texten blir snabbt enkel att redigera!

En liten nackdel är att tillägget inte tar bort bindestreck. Det missar även radmatningar ibland eftersom det inte vill ta bort regelrätta radmatningatr vid nytt stycke. man får kontrollera manuellt efteråt, men på det stora hela gör det ett bra jobb.

Ännu ett litet smart tillägg man inte klarar sig utan när man väl börjat använda det!

Ladda ner MyTXTcleaner här!

nov 062010
 

Flattr this!

En av de stora fördelarna med OpenOffice är att det går att modifiera så att det passar en själv och ens eget sätt att arbeta. Det finns flera tillägg som hjälper till med detta.
Bookmarks menu är ett superbra tillägg som gör att man kan lägga till egna menyer.
Efter installation hittar man det under Verktyg – Tillägg. När man startar det får man hjälp att bygga en eller fler extra menyer i menyraden.

Dialogfönstret i Bookmarks menu ger stora möjligheter att bygga egna menyer.

Det enklaste sättet att komma igång är att använda den inbyggda guiden, Wizard. När man klickar på den får man ytterligare alternativ och kan enkelt bygga menyn så som man själv vill ha den.

Med Wizard får man hjälp att snabbt bygga en meny

Menyerna kan innehålla nästan vad som helst: Genvägar till dokument, mappar och till och med programstartare för andra program. Man kan lägga in avgränsare och undermenyer.

Här har jag skapat en meny med genvägar till dokument jag arbetar med just nu. Det går att skapa undermenyer för olika projekt. Jag har också lagt in en genväg till GIMP.

I menyn finns även en genväg för att lägga in det dokument man arbetar på som genväg i menyn.

Bookmarks menu gör det enkelt att skapa genvägar för hela projekt med underdokument eller andra program man använder tillsammans med Openoffice.

Hämta bookmarks menu här.

okt 242010
 

Flattr this!

En av OpenOffice stora styrkor är att man enkelt kan exportera dokument till PDF-format. Om man har flera dokument man vill exportera flera filer har man varit tvungen att öppna och exportera dem ett och ett.

Batch2PDF är ett nytt tillägg som gör det möjligt att exportera alla ODF-filer (OpenOffice format) i en mapp till PDF. De konverterade filerna hamnar i samma mapp som originalen.

Nackdelen är att tillägget ännu bara finns på portugisiska. Jag antar att många kommer att förstå hur användbart tillägget är och att tillägget snabbt kommer att översättas till andra språk.

Tillägget är dock så enkelt att använda att man kan sköta det utan att kunna ett ord portugisiska.

Efter installation finns det under Verktyg -Tillägg – Exportar lote para PDF

Då man öppnar det ser man en diaologruta på portugisiska. Det enda man behöver göra är att klicka på knappen Selecionar pasta (Välj mapp) till höger och leta reda på mappen man vill exportera dokument till PDF. Man får upp en lista på alla ODF-filer i mappen.

1. Klicka här för att välja den mapp du vill exportera filer till PDF i. 2. Klicka här för att exportera till PDF.

Därefter klickar man på Exportar (Exportera). Efter några sekunder finns alla dokument i mappen i en PDF-version bredvid originalfilerna.

Tillägget är väldigt användbart om man ofta exporterar filer i PDF-format och jag hoppas att någon språkkunnig snabbt översätter det åtminstone till engelska!

Hämta Batch2PDF här.