jun 292011
 

Flattr this!

Vad gör man om man är redaktör för en artikelsamling och författare skickar flera versioner av sina texter? Man kan givetvis uppmana dem att markera ändringar med annan färg så att man enkelt kan föra över dem till den slutversion man vill ha in i boken.

Eftersom det i detta fall rör sig om högt uppsatta akademiker glömmer de givetvis att färgmarkera ändringar eller strular till filerna med så avancerade instruktioner.

En proffsig metod är att använda spåra ändringar i LibreOffice/OpenOffice som finns under Redigera -> Ändringar. Då måste författarna ha det påslaget och dessutom fungerar inte funktionen fullt ut med alla filformat och eftersom artikelförfattare använder väldigt olika ordbehandlingsprogram fungerar inte detta.

Jag råkade nyligen ut för detta då jag fick två versioner av samma artikel som en kollega skickade med någon dags mellanrum. Dokumenten är till 95% likadana, men den andra versionen hade han putsat, strukit och lagt till saker i. Givetvis hade han glömt att färgmarkera ändringarna.

Man kan jämföra dokument under Redigera -> Jämför dokument i LibO/OOo. Där kan man jämföra två dokumentversioner med markeringar för vad som skiljer dem åt. Det fungerar bra, men är något oöverskådligt och jämför inte riktigt alla saker.

Man kan givetvis också skriva ut de båda versionerna, jämföra dem manuellt och därefter föra över ändringarna till den fil man arbetar med för redigering. Det tar tid och är slöseri med papper. För längre dokument är det knappast pålitligt. Jag behöver ett enklare och säkrare verktyg.

Som tur är finns det ett tillägg för LibO/OOo som fixar detta på ett suveränt sätt. Det heter Delta XML ODT compare. Det är enklare och jämför dokument bättre än den inbyggda funktionen.

Efter installation hittar man det under Vertyg -> Tillägg -> Delta XML -> Compare. Eller under Redigera -> Delta XML Compare… Då man klickar där får man upp en dialogruta.

 

I de två övre fälten skriver man in sökvägarna till de dokument man vill jämföra. Längst ner skriver man in var man vill ha det sammanslagna dokumentet

När man klickar på OK rasslar det till  och dokumenten läggs samman i en enda fil.

 

I nyare versioner av LibO/OOo kan man få upp en varning om ODF 1.2.

Delta XML klarar ODF 1.1 medan LibO/OOo börjat spara i ODF 1.2. De saker som finns i ODF 1.2 är i de flesta fall marginella som kommentarer i Impress och Draw och man kan i de allra flesta fall bortse från varningen.

När Delta XML funderat färdigt har man ett sammanslaget dokument med skillnaderna mellan versionerna tydligt markerade med olika färger.

Grön text är från den nyaste versionen av artikeln. Överstruken röd text är saker som står i den första versionen men som tagits bort i den andra

Delta XML är ett väldigt bra verktyg för redaktörer men fungerar givetvis lika bra för alla som vill jämföra och synka dokumentversioner.

Att tänka på är att Delta XML bara fungerar på LibO:s/OOo:s eget filformat, ODF. Om man får filer i till exempel MS Officeformat löser man det enkelt genom att först spara om dem i ODF och sedan använda Delta XML på dem.

maj 182011
 

Flattr this!

Man kan göra snygga dokument Writer. Riktiga Desktop Publishing program som Adobe InDesign har specialfunktioner som Writer och andra ordbehandlingsprogram saknar.

Några funktioner är att kunna pressa ihop eller töja text och radavstånd. Sådant är viktigt om man till exempel ska kunna pressa in några ord extra på en sida och slippa en nästan blank sida i en bok. Sådant är inte snyggt och kostar dessutom extra att trycka.

Nu finns det ett tillägg för OOo/LO som fixar sådana saker. Tillägget heter ParaDTP. Efter installation finns det som en knapp i verktygsraden.

Då man klickar på knappen öppnas ett fönster. I det kan man välja radavstånd och/eller avstånd mellan tecken för markerad text.

Ibland får man ett ensamt ord på sista raden i ett stycke. Det ser inte så snyggt ut och om man bara kunde pressa ihop texten litet kunde man spara utrymme och göra sidor och sidbrytningar snyggare...

Man kan justera inställningarna nästa steglöst i ParaDTP och kombinera funktionerna fritt.

Genom att markera några ord och dra ihop teckenavståndet i dem något får jag plats med ett extra ord på raden. Om man är försiktig kan man göra små justeringar utan att det stör texten. Det ger en extra finish åt dokument.

Gör man det snyggt kan man omärkligt pressa in några extra ord på en sida och därmed förbättra sidbrytningar och design av hela dokument.

För den som vill ge dokument en extra finish i Writer är ParaDTP ett utmärkt verktyg.

dec 102010
 

Flattr this!

Jag tror att alla som kopierat och klistrat in text från Webbsidor eller pdf-filer i ordbehandlingsdokument i OpenOffice.org Writer har råkat ut för konstiga radmatningar.

MyTXTCleaner installerar en extra knapp i verktygsraden. Tillägget tar bort extra radmatningar. Du kan göra dessa synliga med knappen med det "bakvända P:et" i övre verktygsraden. Den inklistrade texten bryter rader på fel ställen och måste rensas...

Man får rensa radmatningar manuellt innan man kan börja arbeta med texten. Det kan ta en bra stund om man klistrar in mycket text. Nu finns ett smart tillägg till OpenOffice Writer, MyTXTCleaner, som fixar det automatiskt med en knapptryckning.

Det enda man behöver göra är att markera texten, klicka på knappen i verktygsraden, läsa och godkänna en varning. Eftersom tillägget gör ganska stora ändringar kan det vara bra att testa på en kopia av texten först.

Efter det är radmatningarna borta. Texten blir lätt att redigera och arbeta med.

MyTXTCleaner tar bort de extra radmatningarna och texten blir snabbt enkel att redigera!

En liten nackdel är att tillägget inte tar bort bindestreck. Det missar även radmatningar ibland eftersom det inte vill ta bort regelrätta radmatningatr vid nytt stycke. man får kontrollera manuellt efteråt, men på det stora hela gör det ett bra jobb.

Ännu ett litet smart tillägg man inte klarar sig utan när man väl börjat använda det!

Ladda ner MyTXTcleaner här!

aug 222010
 

Flattr this!

Om man får dokument från andra, eller byter plattform mellan arbetspass, till exempel från Windows till Linux, händer det ofta att dokument inte är sig riktigt lika. Operativsystem har olika typsnitt installerade och det finns olika uppsättningar typsnitt på olika datorer. Program som OpenOffice försöker automatiskt ”översätta” saknade typsnitt till liknande typsnitt som finns tillgängliga. ibland blir det inte så bra. Det kan dessutom se bra ut på skärmen, men bli katastrof då man skriver ut. Därför kan det vara bra att veta vilka typsnitt som finns i ett dokument. Då kan man installera de som saknas och få dokument att se ut så som det var tänkt.

Ett lätt sätt att ta reda på det mesta om de typsnitt som används i ett dokument är tillägget TestFonts. Tillägget skapar en liten verktygsrad med en knapp.

Då man klickar på knappen får man en detaljerad rapport över typsnitten i det aktuella dokumentet. TestFonts rapporterar vilka typsnitt som används, vilka som finns tillgängliga på datorn, vilka som saknas, samt hur man har formaterat sitt dokument. Rapporten är verkligen uttömmande. TestFonts är ett mycket användbart tillägg för att analysera dokument!

Överst får jag veta att jag saknar två typsnitt. Det innebär att dokumentet kan se bra ut på skärmen, men inte kommer att se ut som det var tänkt då jag skriver ut det. Jag får även veta vilka typsnitt som finns på datorn och hur jag använt typsnitt då jag formaterat dokumentet.

Ladda ner TestFonts här!

feb 242010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan få hjälp med översättning till andra språk i OpenOffice. Maskinöversättningar har sina brister, men kan vara en tillgång om man snabbt vill kolla upp vad ett ord eller en text betyder.

Nu finns ett tillägg till, TradutorOOoNote som jag har fastnat för. Tillägget översätter ord och korta textstycken på främmande språk till svenska. Eller mer korrekt, det språk man har OOo inställt på.

TradutorOOoNote installerar en extra knapp i Verktygsraden. Man markerar ett stycke text i Writer och klickar på knappen. Då dyker en översättning till svenska upp i en kommentar. Som genom ett trolleri känner tillägget igen vilket språk man skriver på. Jag lyckades bara lura det genom att skriva på latin. Då trodde tillägget att jag skrev antingen på italienska eller spanska, vilket inte är dåliga gissningar. För moderna språk är stödet omfattande.

Bilden visar test med olika språk. TradutoOOoNote klarar att känna igen många språk. Det har inga problem med enstaka ord eller enkla meningar. Längre texter eller mer avancerade meningar blir lätt förvirrande för en maskin.

TradutorOOo Note är länkad till GoogleTranslate. Översättningarna för enkla, korta meningar och enstaka ord är ofta acceptabla. Att översätta längre eller komplicerade texter fungerar inte lika bra med maskinöversättning.

TradutorOOoNote är ett utmärkt tillägg om man arbetar med texter med flera språk, till exempel citat. Det kan vara bra att kunna ha en enkel översättning tillgänglig. Kommentarer kan döljas men göras synliga för de som inte behärskar språket.

feb 142010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer hanterar generellt sett bilder bra. Det finns dock begränsningar. En sådan är att det inte går att rotera bilder. Detta kan man få hjälp med av tillägget WriterRotationTool. Tillägget installerar en extra knapp på verktygsraden.

WriterRotationTool installerar en extra knapp i Verktygsraden

Genom att först markera en bild och sedan klicka på knappen får man tillgång till ett rotationsverktyg. Det fungerar enkelt och bra.

För den som arbetar med bilder och layout i Writer kan tillägget verkligen rekommenderas.

Bilden visar rotationsverktygets handtag. Det är dessa man använder för att rotera en bild.

I nuläget kan man rotera bilder steglöst. Det hade varit bra om det hade funnits rotation för fasta lägen också, till exempel 90 och 180 grader. Kanske utvecklaren fortsätter att arbeta på det fina tillägget?

feb 102010
 

Flattr this!

Ibland är det kul att testa nya tillägg eller tillägg man inte installerat tidigare i OpenOffice. Det finns en uppsjö av mer eller mindre användbara eller roliga tillägg som ger OOo nya funktioner. Mina åsikter om tilläggen är personliga. Vad som är dumt eller onödigt för mig, kan någon annan ha stor nytta av. Vad jag tycker är användbart, kan någon annan tycka är onödigt. Det är det fina med tillägg. Man kan anpassa OOo som man själv vill ha det.

MultiCloud File Manager, är ett superbra tillägg. Det tillför en molntjänst direkt i OOo. Det innebär att man kan spara och hämta filer från en server på nätet. Allt sköts från en enkel knapprad i OOo. Genom tillägget kan man teckna sig för olika gratisalternativ, mer omfattande betalvarianter, eller använda sig av egen server som lagringsmedia. Standardalternativet ger 250MB gratis lagringsutrymme. Det låter inte mycket. Utrymmet är för OpenOffice filer. Ett bokmanus jag arbetar på i 12 kapitel plus Samlingsdokument, sammanlagt 500 sidor text, tar 1,1MB utrymme. För backuper av rena textdokument räcker 250MB en livstid. Som ett tillägg direkt i OOo kan tillägget faktiskt konkurrera med molntjänster som Dropbox och GoogleDocs.

Enda nackdelen är att tillägget bara fungerar i Windows och inte i Linux, Mac eller de andra operativsystem man kan köra OOo i. Hoppas att utvecklarna satsar på att porta det till flera plattformar!

Readability Report var ett bottennapp. Jag har tidigare skrivit om tillägg som räknar ut läsbarhetsindex, LIX, för ens texter. Readability Report gör nog samma sak, men mer avancerat. Det mäter flera olika index som jag inte klarar av att redogöra för. Då jag testade en artikel jag arbetar på fick jag en rapport som ser imponerande ut, men som inte säger något. Den mest läsbara meningen enligt Weirdness metric (??!) var (1838). Den minst läsbara meningen konstruerade tillägget från flera meningar med insprängda citat.

Med Readability Report får man fram massor med statisitk om sin text. Frågan är vad de olika värdena betyder och vad man har för nytta av dem? Man får leta en stund för att förstå vad Flesch, SMOG och FOG index är. Textgenkänning då meningar bedöms som lätt- respektive svårlästa är inte den bästa (ursäkta felstavningen i texten...).

Då jag ville pröva att få en avancerad rapport kraschade OOo. Kanske var det Weirdness metricen som slog i taket? Tillägget behöver ytterligare arbete för att fungera, bättre textigenkänning och bättre förklaringar över vad man mäter och varför. För att vara rättvis befinner sig tillägget på betastadiet. Det kommer säkert att bli bättre! För den som vill ha mesta möjliga statistisk om det man skriver kan tillägget vara bra att ha.

Last Session är ett helt OK tillägg som ger en enda liten specialfunktion. Det installerar en knapprad med två knappar. Med den ena sparar man det dokument man arbetar i. Med den andra knappen kan man sedan snabbt öppna det specialsparade dokumentet.

Last Session är inte ett nödvändigt tillägg, men ger en extra funktion att snabbt öppna ett dokument som kan vara smidig.

Vitsen är att man snabbt kan öppna det dokument man har specialsparat utan att behöva leta efter det. Notera att man måste spara dokumentet som vanligt för att de ska sparas på riktigt. Tillägget kan vara bra att ha om man ofta stänger ner OOo eller stänger av sin dator och arbetar med samma fil.

dec 202009
 

Flattr this!

Ett modernt sätt att ge dokument en personlig anstrykning är att använda små figurer med ansiktsuttryck, så kallade Smileys. Genom att installera tillägget AutoTextEmotiKons kan man göra det i OpenOffice.


För att se hela listan med ikoner man kan använda går man in på menyn Redigera – Autotext… man kan alternativt ge tangentkombinationen CTRL+F3. Det är en stor samling ikoner man kan välja mellan. Det går att infoga ikoner direkt från listan man får upp.

okt 162009
 

Flattr this!

Ibland brukar OpenOffice kritiseras för att det inte finns någon språk- eller grammatikkontroll. Detta är bara delvis sant. Genom att installera tillägget Language Tool får man en basal kontroll. Tillägget har kontroll för svenska. Det är så bra att det borde ingå i alla installationer av OpenOffice. Helst borde det integreras i själva programmet. Notera att Language Tool behöver Java för att fungera. Klicka på bilden för en förstoring!

Beskrivningen av OpenOffice tillägget Language Tool

Beskrivningen av OpenOffice tillägget Language Tool

I OpenOffice markeras felstavningar med en röd vågig understrykning (om man har rättstavningsfunktionen igång).

Med Language Tool installerat markeras språkfel med en motsvarande blå linje.

Language Tool installeras som ett alternativ på menyn Verktyg. Förutom den automatiska kontrollen med en blå understrykning integreras grammatikkontrollen med rättstavning man startar från verktygsmenyn eller genom att trycka på F7

Funktionerna i tillägget är under uppbyggnad. De kontroller som görs är av det enklare slaget: dubbla ord, felskrivna förkortningar. Liten bokstav i början av mening, dubbla blanksteg med mera. Detta är förargliga fel som man gärna vill ha hjälp med att undvika.

Man kan tycka att grammatikkontrollen skulle vara mer omfattande. Det lär den nog också bli med tiden.

Som erfaren skribent vill jag dock varna för att förlita sig på språk- och grammatikkontroll i ordbehandlingsprogram. En dator har ingen språkkänsla. De fel den flaggar för är hämtade från en databas. I vissa versioner av MS Word får man upp långa akademiska förklaringar då man gör, vad programmet menar, ett grammatiskt fel. Ibland får ordbehandlingsprogram för sig att korrigera de fel det upptäcker automatiskt. I dessa fall tycker jag kontrollen är påträngande och ett hinder för skrivandet.

Det enda sätt som det verkligen går att kontrollera stavning, språk och grammatik på är att skriva ut den text man jobbar med och läsa den på papper. För bästa resultat ska man också låta någon annan (människa – inte dator) läsa texten.

Därför tycker jag att grammatikkontrollen i OpenOffice/Language Tool håller en bra nivå. Med några ytterligare kontroller kommer funktionen att bli i det närmaste så bra man kan önska av en dator.

sep 282009
 

Flattr this!

Med tillägget OOTranslator kan man på några sekunder översätta ett dokument i OpenOffice till nästan vilket språk som helst. Tillägget finns för Windows och Linux. Det är nästan som trolleri!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

För att trolla används Google Translate som portas till OpenOffice. Texten blir med andra ord maskinöversatt. Detta har sina brister. Man kan enkelt visa det genom att översätta en mening till franska och sedan översätta tillbaka den till svenska:

Hur fungerar egentligen det här tillägget?

Comment cela apporte réellement?

Hur det bra erbjudande?

Innehållet försvann någonstans på vägen.

För att snabbt översätta enkla budskap kan tillägget vara ett hjälpmedel. Räkna dock med att det kan uppstå missförstånd. För riktig översättning finns det ännu så länge ingen maskin som slår en människa. Att översätta via maskin urartar lätt till tungomålstalande!