jan 272010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan använda anfanger i OpenOffice Writer här. Anfanger infogar man på menyn Format – Stycke – fliken Anfanger. Istället för att använda en bokstav som anfang kan man låta ett helt ord utgöra anfang. Det ger texten extra pondus. Det finns ett litet fult problem. Om man tittar noga är den första raden efter anfangordet indraget med bredden på blanksteget. De två andra raderna efter anfangen är inte indragna. Detta är fult och ser oproffsigt ut.

Ett helt ord som anfang. Lägg märke till att mellanrummet mellan anfangordet och nästa ord är större på första raden än på de andra bägge raderna. Det ser inte alls bra ut om man ska redigera en text snyggt. Den grå färgen runt anfangen är en platshållare som inte syns vid utskrift.

Det går dock att avhjälpa. Istället för ett vanligt blanksteg infogar man ett i stort sett osynligt blanksteg. Man kan använda U+200A eller U+200B. Man kommer åt dem på menyn Infoga Specialtecken och bläddra tills man hittar dem.

Här har jag ersatt blanksteget mellan orden Jag och har med ett osynligt blanksteg. Texten på första raden är inte längre indragen.

Detta kan synas vara en liten detalj och överkurs. Om man ska använda anfanger ska de se snygga ut. I annat fall är funktionen oanvändbar.

sep 142009
 

Flattr this!

Ett enkelt sätt att smycka sin text är att använda anfanger. En anfang innebär att begynnelsebokstaven i ett stycke görs större än de övriga bokstäverna.

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

I OpenOffice Writer placerar du markören i det stycke du vill ha anfangen i. Anfangerna finns sedan under Menyn Format – Stycke, Fliken Anfanger. Kryssa i rutan Visa Anfanger. Då skapas automatiskt en anfang.

Inställningar för anfanger

Inställningar för anfanger

Du kan ändra anfangens storlek, om du vill att ett ord ska vara anfang och en del andra inställningar.

Ett sätt att framhäva anfangen ytterligare är att välja ett annat typsnitt än det som finns i huvudtexten. Man kan då välja ett udda eller särpräglat typsnitt.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Anfanger bör användas återhållsamt. Det brukar räcka med att inledningsordet i varje kapitel förses med anfang. Om man vill använda anfanger i längre dokument eller genomgående i flera texter kan man skapa en styckeformatmall där man ger anfanger till lämpliga stycken. Styckeformatmallen kan sedan användas i en dokumentformatmall. På så sätt blir anfangerna enhetliga i ett helt dokument eller likadana i flera dokument.

På bilderna har jag valt att avmarkera Markeringar på Menyn Visa. Det gör att den grå hållare som markerar anfangen försvinner.