dec 062012
 

Flattr this!

Om man använder LibreOffice Writer för att skriva böcker, teknisk dokumentation, akademiska uppsatser eller andra långa och avancerade dokument kan jag verkligen rekommendera Jean Hollis Webers bok Self-publishing using LibreOffice Writer. Den innehåller massor med avancerade tips om hur man använder Writer. Bland annat visar Hollis Weber hur man använder formatmallar, index och hur man placerar bilder. Man blir en mer avancerad användare och förstår vilket fantastiskt program Writer är genom att läsa boken.

Jean Hollis Weber har under flera år skrivit dokumentationen för OpenOffice och LibreOffice. Hennes sidor för LibreOffice och OpenOffice innehåller massor med användbara tips.

Man kan läsa mer om boken och ladda ner den som PDF-fil här. Där finns även länkar till var man kan köpa den som riktig bok.

Notera att PDF-filen inte är gratis utan författaren vill ha 5 dollar (drygt 30 kronor, en riktig bok kostar drygt 15 dollar + frakt). Detta är mycket billigt för en av de bästa böcker som finns för den som vill lära sig LibreOffice Writer på djupet!

aug 172012
 

Flattr this!

Det är dags för fjärde inlägget om hur man gör vattenstämplar i OpenOffice/LibreOffice Writer. De tidigare inläggen finns här här och här.

Nu börjar min fantasi och mina kunskaper tryta om hur man gör vattenstämplar och det här blir nog det sista inlägget i ämnet. Den här gången visar jag hur man får till vattenstämplar med en littet okänd funktion i Writer: Fontwork. Fontwork gör att man kan arbeta med text som bilder.

 

Vattenstämplar med Fontwork

1. Välj menyn Visa – Verktygsrader – Teckning och klicka på knappen: Fontwork-galleri

 

 

Fontwork är en litet bortglömd funktion…

 

 

2. Det poppar fram ett fönster med olika grundinställningar för Fontworktexten.

 

 

 

 

3. Välj en lämplig utformning i galleriet. Det går att ändra en del i utformningen på egen hand.

 

4. Ändra texten till den du vill ha i vattenstämpeln.

 

5. Högerklicka på Fontworktexten. Välj Textanpassning – I bakgrunden.

 

 

Om man behöver ändra senare och bilden ligger under texten använder man CTRL+Klick.

 

6. Nu kan du skriva ovanpå vattenstämpeln.

 

Färdigt!

 

Metoden med Fontwork passar bäst för avancerade vattenstämplar med rejäla texteffekter. Man får fundera litet över färgval i text och vattenstämpel så att de inte blir oläsbara. Fontwork kan vara litet besvärligt att arbeta med i början och kräver litet övning innan man får till rätta knycken.

aug 052012
 

Flattr this!

Detta är tredje inlägget för hur man får till vattenstämplar i OpenOffice/LibreOffice Writer. Läs tidigare inlägg här och här.

Ett sätt att lägga in vattenstämplar är med hjälp av ramar. Det fungerar bäst med text, men fungerar också med bilder, även om det finns enklare sätt att göra vattenstämplar av bilder.

 

Lägga en bild i en ram bakgrunden

1. Välj menyn Visa – Verktygsrader – Teckning. Som standard dyker den upp längst ner på arbetsytan.

 

 

2. Använd textverktyget för att dra en ram.

3. Skriv och formatera texten i ramen.

 

 

4. Klicka på knappen ”I bakgrunden” på Verktygsraden. Denna verktygsrad är kontextberoende och återfinns som standard över arbetsytan.

 

 

5. Nu är det bara att skriva annan text över vattenstämpeln.

 

 

Vill man att vattenstämpeln ska synas på alla sidor i ett dokument förankrar man ramen i sidhuvudet eller sidfoten. Även om bilden är förankrad dit kan man placera den var som helst på sidan.

Man kan även använda bilder i ramar som vattenstämplar. Välj då Infoga → Ram… och lägg in en bild som bakgrund. Man gör ramen osynlig genom att välja Linjestil: ”Inget” under fliken Inramning.

Denna metod har fördelen att man kan använda OOo:s inbyggda verktyg. Det är därmed enkelt att ändra vattenstämpeln vid behov. Ramar är väldigt flexibla att arbeta med och kan placeras på olika sätt. Nackdelen är att det kan vara svårt att få till en litet mer avancerad vattenstämpel med de verktyg som finns i OOo/LibO.

 

Tips

Om man har lagt en ram i bakgrunden under text kan det vara svårt att markera den för att arbeta vidare med den. Texten blockerar ramen. Det löser man genom CTRL+musklick på bilden.

 

jul 222012
 

Flattr this!

Det finns flera sätt att få till vattenstämplar i OpenOffice/LibreOffice Writer, det vill säga text eller bild som ligger i ett lager under övrigt innehåll. Metoderna har sina för- och nackdelar. Jag tar upp dem i några inlägg och det här är det första i serien.

Om man vill ha en bild som ett vattenmärke högerklickar man på bilden och väljer: Textanpassning -> I bakgrunden. Då lägger sig bilden bakom text och andra element.

 

 

Detta är det enklaste sättet att lägga till ett vattenmärke. Om man vill ha text istället för en bild förbereder man den med textverktyget i ett bildbehandlingsprogram som till exempel GIMP och sparar som en bild. Writer klarar de flesta filformat. Man bör tänka på att dra ner färgstyrka och/eller genomskinlighet.

 

Tips

Om man har problem med att högerklicka på en bild som ligger i bakgrunden i Writer för att ändra inställningarna använder man CTRL+högerklick.

 

 

jul 152012
 

Flattr this!

Det finns minst tre sätt att få till vattenstämplar i OpenOffice/LibreOffice Writer, det vill säga text eller bild som ligger i ett lager under övrigt innehåll. Metoderna har sina för- och nackdelar. Jag tar upp dem i några inlägg och det här är det andra i serien. Det första inlägget finns här. I det här inlägget visar jag hur man kan göra för att få en likadan vattenstämpel på alla eller vissa sidor genom att utnyttja Sidformatmallar.

 

Lägg vattenstämpel på en sidformatmall

1. Förbered bild i ett grafikprogram, till exempel GIMP. OOo/LibO klarar många filformat. Man behöver förmodligen tona ner färgstyrkan och göra den transparent. Man kan använda textverktyg i bildprogrammet och spara som bild om man vill ha text som vattenstämpel. På det sättet kan man få till effektfulla texteffekter.

2. Välj sidformatmall med vattenstämpel:

Högerklicka på den i fönstret för formatmallar och formatering (F11). Välj Ändra.

Välj fliken Bakgrund. I rullmenyn väljer man grafik. Därefter klickar man på knappen Bläddra… och letar reda på bilden. Det finns flera alternativ för att placera den att experimentera med.

 

 

En viktig inställning att känna till är ”Länka”. Om rutan är förbockad länkas bara till bilden, det vill säga dokument och bild är separata filer och om man flyttar någon av dem bryts länken. Om man väljer att inte länka bäddas bilden in och finns alltid på plats. Nackdelen är att filen blir större.

3. Eftersom vattenstämpeln hamnar i sidformatmallen måste man byta sidformatmall om man vill ha sidor utan vattenstämpel. Det kan därför vara smart att skapa en ny speciell sidformatmall med vattenstämpel.

4. Fördelen med denna metod att lägga in vattenstämplar är att den är enkel att få till. Genom att bearbeta text och bilder i ett bildhanteringsprogram i förväg kan man dessutom få avancerat resultat.

 

 

Nackdelen är att man måste göra i ordning bilden eller texten man vill ha som vattenstämpel innan man lägger in den i Writer.

 

 

maj 122012
 

Flattr this!

En läsare mailade mig häromdagen om att det ibland ser konstigt ut då man klistrar in saker i Writer. Mailadressen jag fick fungerade inte och därför kunde jag inte svara. Därför svarar jag med ett inlägg.

Antag att du vill klistra in en textsnutt från Wikipedia i ett dokument. Man markerar och kopierar texten som vanligt i sin webbläsare (CTRL+C) eller kopiera i högerklicksmenyn.

 

Textavsnittet från Wikipedia som vi vill klistra in i ett Writerdokument

 

Därefter klistrar man in det i Writerdokumentet. Om man använder vanlig inklistring (CTRL+V) ser texten underlig ut.

 

Texten ser konstig ut. De understrukna orden är hyperlänkarna i Wikipedia som finns kvar. Även andra formateringar och textattribut kan sitta kvar och ställa till med problem utan att man ser dem

 

Det beror på att formateringarna från ursprungsdokumentet, i det här fallet Wikipedias webbsida, finns kvar.

Om man istället väljer: Redigera -> Klistra in innehåll  (CTRL+SHIFT+V) kan man få upp flera alternativ.

 

 

Det bästa i det här fallet är att välja Oformaterad text. Då tar Writer bort formateringar och texten ansluter till texten i dokumentet.

 

Den inklistrade texten får samma formatering som den omgivande texten i Writerdokumentet och man kan börja redigera den direkt

 

Nu går det knappt att se var den inklistrade texten börjar och slutar.

 

Jag försöker i mån av tid och kunskap svara på frågor. Vill man ha snabba och bra svar av erfarna användare ska man ställa frågan på OpenOffice användarforum. Tyvärr finns inget användarforum på svenska…

 

mar 232012
 

Flattr this!

Många av oss skriver dokument där vissa ord, delar av meningar eller ibland hela stycken förekommer flera gånger. Man kan återanvända text med kopiera och klistra in. Detta har sina begränsningar eftersom man måste leta reda på texten man vill kopiera och innehållet i klistra in innehåller bara det senaste man kopierat (inte riktigt sant se detta inlägg och man kan även ha en mer kompetent urklippshanterare på systemnivå).

Det finns dock smartare sätt, Fält kombinerat med Autotext. I korthet går detta ut på att en valfri text skrivs i ett fält som får en tangentgenväg. Man kan ha så många sådana genvägar man behöver.

 

Gör så här

1. Välj Infoga -> Fältkommando -> Andra

2. Under fliken Variabler markerar man i vänsterkolumnen ”Användarfält” (1 på figuren) och i högerkolumnen ”Text” (2).

I rutan Namn bör man ge sitt fält ett namn så att man kommer ihåg det. Jag kallar mitt fält ”Tegnér” (3).

I fältet Värde skriver man in texten man vill återanvända (4).

I exemplet använder jag en vers från Esaias Tegnérs Epilog vid magisterpromotionen 1820 som är bra att slå i huvudet på folk:

 

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

 

När allt detta är klart klickar man på den blå bocken bredvid fältet Värde (5). Då sparas fältet.

 

 

 

 

Nu finns fältet Tegnér i listan över tillgängliga fält och det kan infogas med en knapptryckning

 

3. När man nu klickar på Infoga klistras texten in i fält i ens dokument.

 

 

Fält är som standard gråmarkerade i Writer. Det grå syns inte vid utskrift

 

4. Det är ganska omständligt att varje gång man vill citera Tegnér göra Infoga -> Fältkommando -> Andra, leta reda på fältet man vill infoga och klicka Infoga. Därför förvandlar man fältet till Autotext.

 

5. Infoga fältet i dokumentet och markera det.

 


6. Välj: Redigera -> Autotext. Skriv in ett lämpligt namn i rutan ”Namn”. Jag väljer Tegnér (1 på figuren). Writer föreslår en förkortning, i mitt fall ett stort T (SHIFT+T) (2). Om man inte är nöjd kan man knappa in en egen genväg.

 


Under Rullmenyn Autotext till höger (3) väljer man Nytt och ens textsträng matas in i systemet.

 

Detta steg är viktigt! Writer kräver att man bekräftar Autotexten

 

 

Nu finns fältet Tegnér som Autotext!

Klicka på Stäng.

Färdigt!

För att mata in Tegnércitatet ger jag tangentgenvägen SHIFT+T följt av Funktionstangenten F3. F3 är genvägen för att sätta in Autotext.

 

 

Det har nästan blivit för lätt att skriva om det dunkelt tänkta...

 
Det har nog aldrig varit så enkelt att skriva: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

 

  • Man kan givetvis välja mer avancerade fält än min textsnutt eller använda Writers fördefinierade fält som datum, författarnamn eller dokumentnamn som fält för Autotext.
  • Man kan givetvis ha flera flera fält definerade som Autotext, vart och ett med sin egen genväg.

 

mar 212012
 

Flattr this!

Ibland vill man ha en liggande sida i dokument med stående sidor, till exempel som bildsida eller för att kunna visa en större del av ett kalkylark etc. Det är inte helt uppenbart hur man får till det i Writer.

 

Gör så här:

1. Gå till det ställe där du vill att den liggande sidan ska börja.

2. Välj: Infoga → Manuell brytning…

3. Bocka för Sidbrytning och välj Liggande i rullmenyn Formatmall.

 

 

Klicka på OK.

 

En liggande sida skapas. Om man vill ha tillbaka stående sidor gör man omvänt:

 

1. Gå till slutet av den liggande sidan

2. Välj: Infoga → Manuell brytning…

3. Bocka för Sidbrytning och välj din vanliga Formatmall (Standard är det vanliga)

 

Tips 1

Man kan ordna så att en liggande sida automatiskt återgår till stående:

1. Tryck F11 så att fönstret för formatmallar och formatering öppnas.

2. Välj Sidformatmallar med fjärde knappen från vänster

3. Högerklicka på Liggande. Välj: Ändra…

 

 

4. Välj Fliken Administrera. Nästa Formatmall = Standard (eller den du brukar använda)

 

 

Nu återgår liggande sidor automatiskt till att bli stående, en bra lösning om man bara vill ha en enda liggande sida.

 

Tips 2

Den liggande sidformatmallen är som standard tom, vilket kanske inte passar alla. Man kan lägga till sidnummer, sidhuvud eller andra element genom att ändra i Sidformatmallen som man får upp som under Tips 1.

 

Liksom så mycket annat i OOo/LibO styrs stående och liggande sidor av formatmallar!

 

 

aug 192010
 

Flattr this!

I OpenOffice Writer finns många vanliga funktioner i diverse fönster. De jag tycker är de mest användbara är Navigatorn (öppnas med F5) och Fönstret för formatmallar och formatering (F11). Jag har nästan alltid dem öppna. En bra funktion i OOo är att man har stor frihet att inreda sin arbetsyta som man vill.

Det finns flera sätt att placera fönster. Man kan låta dem flyta.

Man kan förankra dem vid en kant.

Det gör man genom att ta tag i fönstret och dra det till kanten. När man ser en grå rektangel släpper man det och det förankras automatiskt.

Man kan justera fönsterstorlek genom att dra i fönsterlisten.

Fönstren har ett litet handtag. Om man klickar på det göms fönstret vid kanten. Det enda som syns är listen med handtaget. När man klickar på det blir fönstret synligt igen.

Man kan även stapla fönster ovanpå varandra. Man kan sedan förstora och förminska dem efter behov.

Det behövs litet fingerfärdighet men efter några försök hamnar de rätt. Detta är särskilt användbart på små skärmar med begränsad arbetsyta. Då kan man ha flera fönster med funktioner öppna samtidigt som man har tillräckligt med utrymme för att skriva sin text.

OOo kommer ihåg vilka fönster man hade öppna senaste arbetspasset och var de var placerade. Det gör att när man hittat ett bra sätt att arbeta finns det alltid till hands.

jul 062010
 

Flattr this!

För några dagar sedan skrev jag en fundering om hur bra OpenOffice är jämfört med MS Office. Funderingen baserades på att OpenOffice genomgående får bättre betyg av användare än MS Office. Jag tycker ämnet är intressant och har funderat vidare. MS Office brukar framhållas som standard för kontorsprogram och att funktionaliteten är oöverträffbar. Egentligen är det tvärtom. MS Word saknar många verkligt användbara funktioner medan andra är underutvecklade jämfört med OpenOffice Writer.

Jag har tidigare jämfört MS Word med OpenOffice Writer. Sammanfattningen kan du läsa här. Min slutsats var att Writer är bättre för stora och komplicerade dokument. Word saknar verktyg för den typen av dokument. Eftersom jag arbetar med långa och invecklade dokument passar Writer bäst för mig.

Jag tyckte också att Word var smidigare än Writer för mindre dokument. Jag vill modifiera detta. Visst är Word glassigt och snabbt om man vill skriva en enkel text och snabbt få den att se snygg ut. Word brister emellertid lika mycket i enkla funktioner som man använder i alla dokument, som i stödet för stora och komplicerade dokument. Jag tror att det är dessa enkla saker som användare av OpenOffice uppskattar och sätter höga betyg för.

Här är sex exempel på enkla vardagsfunktioner som är bättre utvecklade i OpenOffice Writer än i MS Word. Vissa av dem saknas helt i Word.

1. Ordkomplettering. Då man arbetat en stund i Writer börjar programmet själv föreslå vad det är för ord man vill skriva. I början är det irriterande med en liten popupruta som talar om vad man vill skriva. När man vant sig är det svårt att vara utan funktionen. Tänk så många gånger jag sluppit skriva Vitterhetsakademien sedan jag gick över till Writer!

2. Markera ord/mening/stycke med musklick. Funktionen är genial och går att använda för att göra avancerade markeringar och textförflyttnignar. Den borde bli standard i ordbehandlingsprogram. I Word kör man bara med markera ord/stycke.

3. Ångrafunktionen. MS Word har en minst sagt aggressiv ångrafunktion. Man ångrar hela meningar, allt eller inget. Då jag testade MS Word trodde jag inte det var sant så klumpigt och grovhuggen denna funktion var. Det enda som kunde kompensera var att jag aldrig gör några fel som behöver rättas! I Writer ångrar man ord för ord. I Writer kan man dessutom justera hur många steg man vill ångra med piltangenterna bredvid Ångra- och Gör omknapparna på verktygsraden.

Med pilarna vid Ångra- och Gör om knapparna i Writer kan man enkelt bestämma hur många steg man cill göra om.

När man väl upptäckt denna lilla specialare är det svår tatt vara utan den.

4. Gamla myter säger att OpenOffice vill rätta särskriva med sär skriva. Testa och se! Numera håller den svenska rättstavningen mycket hög kvalitet. Hur vill Writer respektive Word förresten rätta zärskriva? Writer ger korrekta rättningsförslag för ord med felstavad begynnelsebokstav, medan Word anser att de visserligen är felstavade, men klarar inte av att ge förslag. Det är direkt undermåligt. En felaktig tangenttryckning sker lika ofta i ett ords början. Därför borde rättstavning fungera även där.

Word är bättre än Writer genom att det finns fler ovanliga namn från start i ordlistan. Dessa går snabbt att mata in själv medan man skriver. Efter några dokument har Writer kommit ifatt

Word försöker kompensera bristerna genom en språkförstörande språkkontroll. Är du äldre än fem år och har svenska som modersmål är du bättre på språk än Word. Svenska Akademien, eller vem det nu är som ansvarar för svenska språket, borde förbjuda att sådant skräp sprids.

Exempel på Microsofts krig mot svenska språket. Om funktionen inte ens känner igen namn med stor begynnelsebokstav, kan man man inte kalla det språkkontroll.

Inom en generation kommer vi ha fullt med människor som inte kan konstruera en mening på korrekt svenska. Tack för det Microsoft! Jag föredrar den blygsamma språkkontrollen i Writer framför den tokiga i Word.

5. Krims-krams. I Word framhävs knappar som automatiskt ändrar färg och layouter i dokument på verktygsraderna. Visst är det kul att kunna göra dokumentet rött genom att dra med musen över en knapp!

Då jag analyserar Tegnérdikter har jag inget behov av att skärmen ser ut som ett flipperspel.

Det idiotiska är att ordbehandlingsprogram inte är datorspel. Det hade varit bättre om dessa framskjutna funktioner hade gett plats för saker som man faktiskt använder som skribent, som till exempel att sätta ut en fotnot. Sådana saker är istället ofta väl dolda i undermenyer. I Writer finns i stort sett samma ögongodis. Man får dock leta efter det en stund och det är svårare att få till. Knappraderna i Writer är rimligt väl designade. Om du inte håller med, gå till punkt 6.

6. Knapprader. Kan du ändra i knappraden i Word? kan du ta bort det idiotiska krims-kramset Microsoft vill imponera med? I Writer kan du styra och ställa. Knappar kan flyttas, tas bort eller ändras ikon på. Du kan ge makron knappar eller tangentbordsgenvägar. Det sparar väldigt mycket tid. Writer beter sig som jag vill och inte som någon annan vill. En enda design (dessutom dåligt genomförd), som i Word, passar sannerligen inte alla.

Allt som allt är Writer ett bättre ordbehandlingsprogram än Word. Därmed inte sagt att Writer är perfekt. Det hade kunnat bli smidigare och enklare att använda. Ibland har dess struktur och vad som styr vad, något mystiskt över sig. Det finns buggar som begränsar funktioner. Att Word är oövertraffbart är dock en myt. Word saknar många smarta och grundläggande funktioner jämfört med Writer. Visst finns det smarta funktioner även i Word. Bland dessa kan nämnas en bättre ordräknare än i Writer, designläget och spara dokument med första meningen som namn. Dessa funktioner är bra, men inte i klass med vad Writer erbjuder. Word har inte utvecklats som ordbehandlingsprogram på länge, mer än genom att gränssnittet förändrats, funktioner stuvats om och mer krims-krams lagts till. Dessa saker har snarare försämrat än förbättrat programmet. Visst är Word ett smidigt program, men vill man ha starka ordbehandlignsfunktioner är det Writer som gäller. Word är akterseglat av gratisalternativet Writer. Vad ska Microsoft göra åt det, höja priset?