nov 062017
 

Flattr this!

Tyvärr finns det författare som vill snitsa genom att använda kursiv stil i artikel- eller boktitlar. Det är ett sätt att betona ord eller referera till andra texter. Det ställer till problem att formatera titlarna i referenshanterare.

Detta är en av de bästa artiklar som någonsin skrivits. Hur formaterar man den delvis kursiverade titeln i Zotero?

Hur formaterar man sådana titlar i Zotero? Det finns inga knappar för kursiv stil eller andra formateringar.

Man får använda en mark-up sträng. kursiv stil inleds med <i> och avslutas med </i>.

Genom att märka upp ord kan man formatera ord i Zotero

När man markerat texten förs den kursiva stilen över till ordbehandlingsprogram, urklipp eller export till BiBTeX.

Titeln i LibreOffice. Överst refererad på vanligt sätt med Zotero. Därunder som titel i litteraturlista genererad av Zotero.Underst exporterat som urklipp. De kursiva formateringarna finns kvar.

Fetstil och andra stilar formateras med samma metod. Mer information finns här.

apr 142014
 

Flattr this!

Jag upptäckte nyligen att man kan spara film i referenshanteraren Zotero. Man har kunnat det länge, men jag är ingen filmmänniska och har inte haft någon anledning att utnyttja funktionen och kanske tipsar jag idag om gårdagens nyheter.

Det är lika enkelt att spara filmer som andra referenser. Då man är inne på en filmsida visas en kamera i adressfältet. Om man klickar på den sparas filmen som en post i ens bibliotek.

På hemsidor där det finns film, till exempel Youtube, syns en kamera i adressfältet i Firefox. Om man klickar på den sparas filmen som referens i Zotero

På hemsidor där det finns film, till exempel Youtube, syns en kamera i adressfältet i Firefox. Om man klickar på den sparas filmen i Zotero

Det är inte själva filmen som sparas utan metainformation. Genom att webbsidan anges bland uppgifterna är det emellertid lätt att återvända till favoritfilmer.

Filmen sparas som referens i ens bibliotek. Självklart kan man lägga filmer i egna bibliotek eller underbibliotek

Filmen sparas som referens i ens bibliotek med en liten kamera framför som visar att det är en film

Det finns självklart många användningsområden för detta utöver att referera till filmer i texter man skriver. Man kan till exempel samla instruktionsfilmer för program som GIMP och LibreOffice/OpenOffice. Man kan givetvis samla sina favoritmusikvideos från Youtube som i mitt exempel. Zotero växer och blir ett forskningsredskap eller databas.

Man kan sortera filmreferenser som andra referenser, lägga dem i bibliotek och underbibliotek, anteckna och märka upp dem för att underlätta sökningar och korsreferenser.

Detta är den information som sparas i posten. Man kan givetvis lägga till anteckningar, märken och sortera posten efter eget huvud

Detta är den information som sparas i posten. Man kan givetvis lägga till anteckningar, märka upp och sortera posten efter eget huvud

Ännu ett användbart sätt att använda Zotero på!

dec 192013
 

Flattr this!

Som standard öppnas referenshanteraren Zotero i ett delat fönster.

 

Som standard öppnas Zotero på "en halv" flik i Firefox

Som standard öppnas Zotero på ”en halv” flik i Firefox

 

Man kan fortsätta arbeta med det man höll på med samtidigt som man har Zotero öppet. Om man vill kan man maximera Zoteros fönster och det hamnar på en egen flik. Denna lösning kanske inte tilltalar alla. Det vore kanske bättre om Zotero öppnades direkt i fullfliksläge på en egen flik eller att Zotero alltid öppnas då Firefox startar. Allt går att fixa!

Man ändrar dessa inställningar i Zoteros inställningar som finns under det lilla kugghjulet.

 

Här finns Zoteros inställningar

Här finns Zoteros inställningar

 

Där kan man ändra till att Zotero antingen öppnas i en egen flik eller i ett Programfönster.

 

Här finns inställningarna för Zoteros startalternativ

Här finns inställningarna för Zoteros startalternativ

 

Att ladda Zotero i ny flik innebär att Zotero laddas i en egen flik. Bra för den som direkt vill komma igång och arbeta med sina referenser.

 

Egen flik

 

Zotero i ett programfönster är detsamma som att fästa en flik i Firefox, det vill säga att en flik alltid öppnas då Firefox startar. Smart för den som ofta arbetar med Zotero. Jag får dock inte inställningen att fungera fullt ut. Kanske beror det på Firefoxversion eller något tillägg som spökar. Om man alltid vill att Zotero ska öppnas då Firefox startar kan man alternativt högerklicka på Zoteros flik och välja Fäst flik.

 

Fäst flik

Den fästa fliken blir litet mindre än vanliga flikar.

 

Fästad flik

Zotero är ett mycket smart program och det finns massor med inställningar som gör att man kan anpassa programmet till sina egna behov.

Läs mer om olika sätt att öppna Zotero här.

nov 012013
 

Flattr this!

Ibland finns det speciell typografi som fetstil eller kursiv i boktitlar eller namn på serier med upphöjd eller nedsänkt skrift i titlar man citerar i referenshanteraren Zotero.

 

o:et efter fyran ska vara upphöjd, men det finns inget sätt att skriva den på det sättet i Zotero

o:et efter fyran ska vara upphöjd, men det finns inget sätt att skriva in den på det sättet i databasen i Zotero

 

Det verkar inte finnas något sätt att få tecknen rätt formaterade i Zotero och då man citerar blir det utan typografiska finesser. Detta innebär extra arbete då man måste kontrollera titlar manuellt.

 

o:et blir inte upphöjt i citat och litteraturlista. Det blir extra arbete att kontrollera titlar manuellt i efterhand

o:et blir inte upphöjt i citat och litteraturlista. Det blir extra arbete att kontrollera titlar manuellt i efterhand

 

Det går att få till typografiska specialtecken i Zotero. Man måste emellertid använda Rich Text Formatting. Detta innebär att man sätter den typograferade texten inom specialtecken:

 

<i> och </i> för kursiv

<b> och </b> för fet

<sub> och </sub> för nedsänkt

<sup> och </sup> för upphöjt

 

På detta sätt markerar man att o:et ska vara upphöjt

På detta sätt markerar man att o:et ska vara upphöjt

 

Nu blir tecknen rätt typograferade i referenser och litteraturlista:

 

Nu blir allt rätt i citat och litteraturlista!

Nu blir allt rätt i citat och litteraturlista!

 

Tipset hittade jag på Zoteros hjälpsidor.

 

feb 012012
 

Flattr this!

Referenshanteraren och forskningsverktyget  Zoteros nya version, 3.0 med många nya funktioner och förbättringar är färdigt och går att ladda ner på Zoteros hemsida. Zotero är gratis och en bättre referenshanterare och forskningsverktyg än till exempel EndNote.

Jag har inte fått Zotero att uppdateras automatiskt i Firefox på alla datorer än, utan installerat det manuellt från Zoteros hemsida. Jag antar att Zotero 3 är litet för nytt och kolliderar med Firefox som precis uppdaterats till version 10.

Zotero 3 går också att köra som ett fristående program utan Firefox. Man kan länka det till andra webbläsare som Chrome eller Safari och det är möjligt att utveckla stöd för fler.

Jag har tidigare skrivit litet om nyheterna i Zotero 3.

okt 052011
 

Flattr this!

Utvecklarna av Zotero håller på att förbereda en ny version av den superba referenshanteraren. Det finns många nyheter som man kan läsa om här.

Den största nyheten är att det kommer att finnas en fristående version av Zotero som hittills fungerat som ett tillägg i Firefox. Det innebär att Zotero kommer att bli ett eget program. Det går att länka webbläsare till den fristående versionen och hittills finns stöd för Chrome och Safari.

En utvecklingsversion av den fristående versionen av Zotero har funnits ett tag, men fungerar nu bättre.

Den som inte tycker om Firefox behöver alltså inte i framtiden installera programmet för att kunna använda Zotero. Den fristående versionen är även utmärkt att installera på tt USB-minne och ha med sig.

En annan nyhet är ett bättre sökfält där man kan gör mer detaljerade sökningar från sökraden än tidigare.

En mycket efterfrågad nyhet är att det nu går att hitta dubbletter i databasen och radera eller slå samman dem. Det är lätt hänt att man knackar in samma referens flera gånger i sin databas om man använder den några år.

 

Nu kan man slå samman (merge) dubbletter av samma referens som man råkat knacka in flera gånger

 

Funktionen fungerar och är på det stora hela mycket bra, men definitionen för en dubblett är ganska vida. Jag har till exempel sorterat in avskrifter från källor som dagböcker under årtal och Zotero vill slå samman allihopa.

 

Funktionen Duplicate Items som hittar dubbletter återfinns under ens bibliotek. Då man markerar en referens som Zotero bedömer kan vara en dubblett markeras även dubbletterna. I detta fall rör det sig om separata poster så man måste vara försiktig då man raderar eller slår samman dem!

 

Betaversionen av Zotero 3 går att ladda ner här. Eftersom det görs förändringar i ens referensdatabas, ordbehandlingsdokument och att Zotero 3 är en utvecklingsversion, bör man vara försiktig. Läs framför allt informationen på Zoteros hemsida innan du uppgraderar! Om man inte är van att testa utvecklingsversioner bör man vänta på den skarpa versionen. Jag har dock kört betaversionerna någon vecka utan några större problem.

Zotero kommer snart att bli ännu bättre!

mar 252011
 

Flattr this!

Ett problem i Zotero är att det inte finns någon fungerande rättstavning för anteckningar. Felstavade ord rödmarkeras, men om man högerklickar på dem får man inte upp några förslag på ord eller alternativ för ordlistan som man brukar.

En anteckning på gammalstavning ger tydliga rödmarkeringar för felstavade ord. När man högerklickar på ett rödmarkerat ord får man inte upp några rättstavningsalternativ

Man kan bara ändra ord manuellt. Jag utnyttjar allt oftare Zotero som ett avancerat anteckningsprogram och det kan bli långa utdrag ur böcker och dokument på anteckningslapparna. Som alltid slinter man tyvärr då och då på tangenterna. En bättre rättstavningsfunktion hade därför varit bra.

Det finns rättstavning i Firefox. Problemet är att den inte når anteckningarna i Zotero utan ett litet knep.

Gör så här:

Knepet förutsätter att du har den svenska ordlistan installerad som tillägg. Givetvis kan du installera ordlistor för andra språk och växla mellan språk.

Då du vill rättstava en anteckning i Zotero klickar du på knappen html högst upp till höger i anteckningsfältet.

Anteckningen öppnas då i ett separat html-fönster. I det fungerar rättstavningen. Felstavade ord är understrukna med rött.

Med högerklick får man alternativ och kan lägga till ord i ordlistan, precis som i ett ordbehandlingsprogram. Om det inte fungerar, se till att du har alternativet Kontrollera stavning förbockat i högerklicksmenyn. I samma meny kan du växla rättstavningsspråk under ”Språk”.

Knepet är testat på Firefox 3.6.15 och Firefox 4.

mar 132011
 

Flattr this!

Nyheterna och kraften i Zotero har fått mig nyfiken på andra referenshanterare, särskilt den jag använde innan Zotero, EndNote. EndNote är nästan något av en standard på universitet och högskolor. Jag har flera kollegor som använder det och flera institutioner har det installerat på datorer.

Jag använde EndNote under många år och jag skrev flera böcker och artiklar med kombinationen EndNote/MS Word. Därefter bytte jag ut MS Office till OpenOffice. Eftersom EndNote saknade stöd för OpenOffice var jag tvungen att hitta en ny referenshanterare. Så småningom hittade jag Zotero som var överlägset EndNote.

En bra referenshanterare är det bästa verktyg man kan ha om man skriver avancerade texter. Det sparar massor med tid varje gång man skriver en artikel och man lagrar saker för framtida bruk. Alla som forskar vet att man kan få nytta av något man läst för flera år sedan i helt nya sammanhang. Med en referenshanterare har man allt lagrat och lätt tillgängligt. Man kan dessutom göra anteckningar och länka till PDF:er eller webbadresser. Den tid det tar att lära sig en referenshanterare är väl spenderad.

Den senaste version av EndNote jag använde var version 6. Jag har även som hastigast testat version 11. Det har hänt en del sedan dess och EndNote är uppe i version 14 och har stöd för OpenOffice. EndNote erbjuder en gratis testversion som fungerar under trettio dagar. Jag har laddat hem och testat en sådan. Har EndNote kommit ifatt Zotero?

Installation

EndNote finns bara för Windows och Mac. Detta är en klar brist eftersom jag helst arbetar i Linux. Jag testar i Windows 7. Att installera går bra, även om det tar tid. När man väl gjort det får man omgående veta att man kör en testversion. Varje gång man öppnar EndNote får man upp detta meddelande:

Jag börjar tappa vanan att arbeta med proprietära program och det är irriterande att behöva klicka bort ett fönster varje gång man startar ett program. Hade inte var femte start eller var femte dag räckt? Är man så osäker på sin egen produkts förträfflighet att man ständigt måste påminna användaren om att man bara har den till låns?

Zotero är ett tillägg för FireFox och fungerar därför i alla operativsystem som FireFox finns för, det vill säga de flesta. Man kan klaga på att man måste installera en webbläsare för att använda en referenshanterare. Installationen av FireFox och Zotero tar mindre plats än den för EndNote. FireFox blir därefter precis som EndNote en referenshanterare vid sidan av ens ordbehandlingsprogram. Zotero är mer mångsidigt än EndNote eftersom man sömlöst kan gå över i Firefox och få tillgång till Internet där man kan söka och föra in saker direkt i Zotero. Zotero fungerar även offline.

Filformat

Jag konverterade mitt bibliotek med cirka 2000 poster från Zotero till EndNote. Detta visade sig vara litet problematiskt. Programmen saknar ett gemensamt filformat. Man kan importera från EndNote till Zotero (som jag gjorde för flera år sedan) men inte tvärtom. Jag fick gå en omväg via formatet RIS. Väl konverterat var det mesta rätt men anteckningar från Zotero flippade ut. Det går att fixa till manuellt, men med flera hundra anteckningar tar det en stund.

Anteckningar hör till de saker som inte förs över korrekt

EndNote har egentligen bara stöd för sitt eget filformat: .enl. Man kan exportera till.txt, htm och xml. Hur pass bra dessa format går att få in i en annan referenshanterare vet jag inte. Jag tror inte att det blir särskilt lyckat och sannolikt tar det längre tid att ordna upp en konverterad databas än att knacka in uppgifterna på nytt. EndNote saknar stöd för BiBTeX och går därför inte att använda för LaTeX.

Zotero har fler och bättre exportmöjligheter. Genom LyZ har man till exempel direktstöd i LyX. Man kan exportera till BiBTeX vilket gör Zotero användbart för de som använder LaTeX. Om man arbetar i olika program och filformat är Zotero mycket bättre än EndNote.

Gränssnitt

EndNote känns som ett gammalt databasprogram och det är vad det är. I princip ser det ut som det som på 1900-talet då jag använde det. Poster presenteras på en lista och markerad post i ett separat fönster där man rullar mellan fält.

Arbetsytan i EndNote ser ut som i ett gammalt databasprogram

Funktionerna finns i ett ganska invecklat menysystem med dialogrutor. Även ganska enkla saker tar tid att hitta och ställa in. När man väl hittat det man letade efter kan mans ställa in saker i detalj.

Inställningarna i EndNote är ofta djupt begravda i manyer och dialogrutor. När man väl hittat rätt kan man detaljstyra det mesta

Gränssnittet fungerar i huvudsak bra, även om det inte är nytänkande.

Zoteros gränssnitt är kanske inte heller det vackraste.

 

Frågan är om man kan presentera en databas på ett aptitligt sätt. Zoteros gränssnitt är emellertid modernare och mer lättarbetat än EndNotes. Man har direkt tillgång till genvägar och funktioner i huvudfönstret. Det lilla menysystem som finns är lättöverskådligt. Även om EndNote kanske har några fler avancerade inställningsmöjligheter kommer man enklare och snabbare åt de fullt tillräckliga möjligheter som finns i Zotero. Det gör att man snabbt lär sig arbeta med sin databas och utnyttja den på ett mer avancerat sätt än vad jag tror många lyckas med i EndNote.

Användning

EndNote är utan tvekan ett bra program. Har man gjort 14 versioner vet man hur en referenshanterare fungerar. I princip fungerar det på samma sätt som då jag senast använde det för fem-sex år sedan.

Integrationen i OOo är hyfsad. Både EndNote och Zotero installerar en verktygsrad i Writer.

Knapprader i Writer: Överst Zotero och under det EndNote. Funktionerna är nästan desamma

EndNote installerar dessutom en egen meny med samma kommandon som i verktygsraden. Zotero arbetar med områden och fält.

Zotero arbetar med områden och fält

Det blir ett extra steg att bryta länkar då man skickar texter och kan ställa till det om man arbetar med en text både i MS Word och OOo. Å andra sidan är risken liten för att man skulle råka ta bort ett citat av misstag. Systemet fungerar bra och EndNote känner automatiskt av förändringar då man uppdaterar referenserna.

EndNote citerar flytande utan områden.

EndNote har en sömlös integrering i Writer

Jag har inte testat hur filer som flyttas mellan OOo och MS Office fungerar. Man kan citera utan att lämna Writer i ett sökfönster.

EndNote har ett något vassare sätt att föra in referenser i en text än Zotero

Det fungerar något bättre än i Zotero. EndNote är rappare och bättre än Zotero så här långt.

Integrationen har dock klara brister. Jag lyckas inte få snabbkommandona för att växla mellan EndNote och Writer att fungera (ALT+1) eller att sätta in referenser med snabbkommando (ALT+2). Detta kan bara skötas med knapparna i verktygsraden. Dessutom är inte EndNotes referenser synkade med ångra funktionen i Writer. När man väl satt in en referens måste man radera den manuellt om man ångrar sig. Den försvinner emellertid inte ur litteraturlistan. Det gör att man måste hålla ögonen på allt vad EndNote gör. Det går inte att lita på automatiken. Detta är inte alls bra och arbetar man på ett stort dokument kan EndNote ställa till det rejält.

Integrationen i OOo känns inte färdig utan är slarvigt genomförd. Vissa delar är välgjorda och smidiga, medan annat inte fungerar alls. Jag har inte MS Word, men vad jag kommer ihåg från äldre versioner lär integrationen fungera bättre där.

Grundläggande inställningsmöjligheter för referenshantering är ungefär desamma och fungerar nästan på samma sätt. Man kan välja mellan ett stort antal stilar på referenserna. EndNote har nog något fler och bättre inställningsmöjligheter som att ge förkortningar för tidskrifter. Det är enklare att utforma sina egna stilar i EndNote än i Zotero, där detta är ganska svårt. Man kan dock ladda hem ett stort antal stilar från Zoteros hemsida. Dessa täcker de flesta behov, även om det skulle behövas fler stilar som är anpassade till svenska. Detta gäller dock även för EndNote.

Anteckningar fungerar bättre i Zotero. Man kan göra flera anteckningar till en och samma post och länka dessa till andra poster. Jag använder Zotero som ett avancerat anteckningsprogram och för att strukturera forskningsresultat. I EndNote skriver man anteckningar i ett vanligt datafält. Zoteros sätt att hantera bilagor är bättre, mer överskådligt och intuitivt än EndNotes.

I Zotero kan man dessutom göra tidslinjer, analysera referenser geografiskt eller tidsmässigt. Sådana möjligheter saknas helt i EndNote.

EndNote saknar stöd för LibreOffice. Det går kanske att få till genom att pilla, men sådant borde snabbt kunna patchas. För Zotero tog det några veckor att få stöd för LibreOffice.

Zotero är översatt till svenska. Det är faktiskt anmärkningsvärt att ett gratisprogram har en bra svensk översättning, medan ett program som många svenska lärosäten betalar stora pengar för inte alls är översatt. De förinställda Internetdatabaser som finns i EndNote utgår från amerikanska förhållanden.

EndNote har stöd för att sökai ett stort antal frmför allt amerikanska biblioteksdatabaser. Svenska universitetsbibliotek och Libris borde finnas med.

Det känns som att EndNote inte ser till sina användares intressen.

Jag tycker att båda programmen är genomtänkta och fungerar mycket bra. EndNote är något vassare på vissa saker, men Zotero är översatt till svenska, fungerar bättre för svenska förhållanden och med fler program. Zotero har även funktioner som EndNote saknar: en utmärkt anteckningsmodul och analysredskap. Som rena referenshanterare fungerar bägge programmen utmärkt och skillnaderna när man skriver är inte stora. Stort frågetecken dock för EndNotes integrering i OpenOffice. Även om den fungerar väl på vissa sätt är den långt ifrån färdig och driftsäker.

Internet

Zoteros stora fördel är att det är integrerat i Firefox. När man söker litteratur i bibliotekskataloger kan man med ett musklick mata in dem i sin biblioteksdatabas, rätt formaterade. Man kan med ett klick också mata in Internetsidor, länka till webbadresser och onlinetexter. Zotero kan allt Firefox kan. Man behöver inte koppla upp sig eller mata in några inställningar utan söker i bibliotekens öppna databaser online.

I EndNote finns en del av detta, men är svårt att få till. Istället för att lita till en extern webbläsare försöker man lösa det i programmet. Det innebär begränsningar. Det är till exempel svårt att få till något så basalt som sökningar på svenska forskningsbibliotek.

Man får mata in databaser manuellt för att kunna söka i dem i EndNote. Ursäkta men det är 2011 och inte 1995! Lösningen är dålig, svårarbetad och otidsenlig.

Det är också pilligt att få in referenser direkt i EndNote. Vissa bibliotek erbjuder nedladdning av poster i EndNoteformat som man därefter kan importera. Ofta går det snabbare att mata in text manuellt än att försöka få EndNote att samarbeta med Internet. Jämfört med Zotero ligger EndNote långt, långt efter. Det som kräver ett musklick i Zotero är omöjligt i EndNote.

Med Zotero kan man synkronisera sin databas mellan datorer. Det fungerar suveränt. Synkningen är gratis upp till 100MB. Det innebär att man kan synka sin databas, men att man bör undvika att lagra PDF-filer direkt i databasen eftersom de snabbt äter upp gratisutrymmet. Man kan för ett rimligt pris köpa mer utrymme, använda sin egen server eller Dropbox för att synkronisera större datamängder.

Synkningen i EndNote visar skillnaden mellan fri och ofri programvara. Man kan öppna ett konto på EndNotes webbtjänst och kan då synka databasen mellan datorer. Efter visst letande hittade jag haken: Tjänsten är gratis under två år. Sedan måste man uppgradera EndNote till en ny version, kostnad omkring 1000 kronor. För den summan får man väldigt mycket synkutrymme i Zotero…

Att synka i EndNote kan bli dyrt

Eftersom jag har en enda dator med Windows och därför inte kan synka EndNote mellan maskiner, brydde jag mig inte om att göda EndNote med användaruppgifter och databas.

Zotero vinner med hästlängder vad gäller Internetintegrering. Det känns väldigt 1990-tal att behöva mata in adresser till biblioteksdatabaser manuellt i EndNote och att inte utnyttja funktioner i moderna webbläsare. Det är sällan jag behöver mata in en referens manuellt i Zotero. I EndNote är det standard. Kanske borde någon tala om för utvecklarna av EndNote att Internet har gått framåt en del…

EndNote = inlåsning

EndNote är ett dåligt exempel på hur en programtillverkare låser in användare

EndNote använder ett eget filformat med små exportmöjligheter. För mig som forskare är detta en avgörande punkt. Jag började bygga upp min biblioteksdatabas under tidigt 1990-tal. Jag har spenderat många månader på att samla in litteratur, göra anteckningar och skriva in text. Detta arbete tillhör mig och inte något företag som jag köper licens av för att få låna mina forskningsresultat av. Zoteros format är öppet och de goda exportmöjligheterna gör att jag när som helst kan lämna programmet för något som fungerar bättre (vad nu det skulle kunna vara?).

EndNotes policy för nya versioner illustrerar hur slutet programmet är. Jag kommer ihåg vilket elände det var då man uppdaterade Windows/MS Office eller EndNote. Då slutade allt att fungera tills man hade skaffat senaste versionen av alla komponenterna. Då det kommer en ny version av Windows eller MS Office släpper man en ny version av EndNote. Förändringarna mellan versionerna är små, närmast obefintliga. Nyheterna i Zotero 2.1, en underversion är mycket större än i EndNote 14.

Det är så inlåsning fungerar. En datorkund som är akademiker ”får” en OEM-licens av senaste Windows på sin nyinköpta dator (Han betalar redan då mellan 500 och 1000 kronor för något han inte behöver, kanske inte vill ha och inte har någon möjlighet att välja bort.). Hans gamla Officepaket fungerar inte längre fullt ut i den nya Windowsversionen (nya filformat, nytt utseende, ingen support eller säkerhetsuppdateringar osv.). Efter en månad förfaller testversionen av den nyaste MS Office-version som fanns förinstallerad på datorn. Han betalar då glatt för en licens. Han upptäcker då att hans gamla version av EndNote inte längre fungerar och betalar ännu gladare ännu mer pengar för att få lov att fortsätta skriva på sin avhandling och för att komma åt sina forskningsresultat. Genom inlåsningseffekterna blir datorn dubbelt så dyr som prislappen i datoraffären utan att kunden får något mervärde. Genom små förändringar i filformat och funktioner kan man sälja samma produkt gång på gång. EndNote excellerar i denna konst. På Wikipedia finns en lista på saker som inte fungerar i samspelet mellan EndNoteversioner och OS och versioner av ordbehandlingsprogram:

Som synes finns det “detaljer” som gör en bara något år gammal version av EndNote oanvändbar. Därmed måste man uppdatera sin licens. Eftersom EndNote släpper en ny version omedelbart efter en nytt MS Office är ändringarna små och det hade räckt med en patch för att få allt att fungera. Istället säljer man konserverad gröt gång på gång på gång…

Istället för att göra programmet bättre har man mjölkat inlåsningseffekterna i femton år. På så sätt har EndNote på många områden halkat efter och blivit en dyr och dålig lösning.

Zotero eller EndNote?

EndNote kostar från 1000 kronor och upp. Zotero är gratis. Är EndNote tillräckligt bra för att motivera köp?

Absolut inte! Jag är besviken på EndNote. Det enda som är riktigt bra är delar av integrationen i OOo. Där finns det dock så stora brister att jag tror att EndNote hade kunnat få ett avhandlingsprojekt att haverera. Jag misstänker att integrationen i MS Word är bättre. Det är ju där de stora pengarna finns.

Det jag blev besviken på och faktiskt chockerad över är att EndNote fungerar på precis samma sätt som för tio eller femton år sedan år sedan. Det enda viktiga som tillkommit är integrationen i OOo. För övrigt hade jag klarat mig alldeles utmärkt med EndNote 6 eller för den delen EnNote 3(?) jag körde på Mac runt 1994. Utvecklingen av programmet har stått stilla. Man har missat Internet och framväxten av fria operativsystem och filformat. Man har istället paketerat om sin produkt gång på gång. Manuella inmatningar av Internetadresser och biblioteksposter, klumpig hantering av bilagor och anteckningar gör programmet gammaldags och svårarbetat. EndNote känns mer som en antikvitet än ett alternativ. Utöver ren referenshantering fungerar EndNote dåligt. Zotero fungerar i det närmaste lika bra som renodlad referenshanterare och är utöver det ett helt suveränt forskningsverktyg. Det lilla övertag EndNote kan ha som renodlad referenshanterare uppväger inte hur eftersatt programmet är på alla andra områden. Zotero har ett bredare användningsområde och är anpassat efter hur forskning går till.

Zotero är överlägset vad gäller Internetintegration, sökning och synkronisering. EndNote är så dåligt att jag gav upp. Det går snabbare att leta reda på en bok i Libris med FireFox och med en knapptryckning få in den i Zotero och därefter exportera till EndNote, än att göra det i EndNote. EndNote är ett hinder, inte ett hjälpmedel. Först när referenserna är på plats i databasen fungerar programmet.

Om man bortser från licenser och fritt/ofritt är jag beredd att betala för Zotero som ett alldeles utmärkt program, men knappast för EndNote. EndNote är inte värt pengarna, särskilt om man betänker att en investering i en licens innebär framtida uppdateringar i en sedan tio år avsomnad produkt. Jag tycker också att det är uselt att EndNote inte är översatt. Så många miljoner de genom åren fått från svenska användare borde de kunna fixa till svenska menyer och en förinställd internetlänk till Libris.

Jag kan inte förstå är att svenska universitet och högskolor pumpar in stora pengar i licenser för EndNote när Zotero gör samma jobb bättre och gratis. De pengar man skulle spara in på att sluta betala för onödiga EndNotelicenser borde man dela i tre delar: En till mig, en till inköp av litteratur som är sorgligt eftersatt på många forskningsbibliotek och en till fortsatt utveckling av Zotero.

feb 142011
 

Flattr this!

Den utmärkta referenshanteraren Zotero har fått en rykande färsk wiki-sida på svenska. Det var en svensk användare som tog initiativet till att starta sidan. Ännu så länge är innehållet inte särskilt omfattande, men kommer att fyllas på med guider och tips över hur man får ut så mycket som möjligt av Zotero.

Zotero är redan översatt till svenska och nu kommer alltså användarstödet på svenska att förbättras avsevärt.

Jag kommer att bidra med de guider för Zotero jag skrivit på bloggen.

Om det är någon som använder Zotero och som vill engagera sig och hjälpa till att bygga upp wikin är det bara att registrera sig på wiki-sidan. Hur man gör står här. Det behövs hjälp med att översätta officiella supportsidor och skriva tips. Sidan blir även ett tillfälle att träffa och lära känna andra som använder Zotero.

Zotero är ett fruktansvärt bra program för alla som studerar, forskar eller gör anteckningar om diverse ämnen. Om du inte har testat Zotero är det gratis att ladda ner från Zoteros hemsida. Programmet fungerar som en insticksmodul i webbläsaren Firefox.  Jag har genom åren testat många referenshanterare och Zotero är betydligt bättre än dyra kommersiella alternativ som till exempel EndNote.

nov 042010
 

Flattr this!

Eftersom den avancerade textprocessorn LyX i första hand är anpassat för avancerat akademiskt skrivande är ett av de viktigaste kraven att man enkelt ska kunna referera till böcker och artiklar. LyX hanterar referenser på egen hand i formatet BiBTex i vanliga .txt filer. Verktygen är emellertid litet begränsade. Många akademiska skribenter behöver förr eller senare en litet mer avancerad referenshanterare.

I LyX sköter man referenshantering under Inset - Citation... Dokument länkar referenser från BiBTeX-filer.

På sin hemsida har LyX en lista på de som går att använda tillsammans med LyX. Sedan ett par år använder jag Zotero. Det är väldigt enkelt och och har flera avancerade funktioner som andra referenshanterare saknar. Det har direktkoppling till Internet, är plattformsoberoende, synkroniserar mellan datorer och fungerar utmärkt med OpenOffice. Ett grundkrav för mig är att en referenshanterare ska fungera både med LyX och OOo. Att hålla referenser aktuella på två plattformar är onödigt arbete.

I LaTex och LyX används, vad jag förstår, ofta JabRef som referenshanterare. Det är säkert ett alldeles utmärkt program. Jag tycker dock att JabRef mest liknar en klon av en äldre variant av EndNote och ligger flera år efter vad gäller användarvänlighet och funktioner jämfört med Zotero. Efter flera dagars pill utan att få det att fungera i OpenOffice och femtioelva kryptiska felmeddelanden gav jag upp.

Man kan exportera hela sitt bibliotek från Zotero till BiBTex-format och sedan använda BiBTeX-filen i LyX. Det blir litet ohanterligt för mig som har flera tusen poster i Zotero. BiBTeX-filen blir stor. Det är bättre att bara ha med de referenser man använder i en viss artikel.

Lösningen för mig är LyZ. LyZ är en Zoteroplugin till LyX. Installationen är litet pillig, men när väl allt är på plats fungerar det utmärkt. Man måste vara noga med att ange sökvägar. Man kan behöva experimentera litet med textkodningen. Det kan fungera bäst med UTF-8 i LyX eftersom Zotero använder det.

En sak jag hade litet problem med var att .lyxpipe måste ställas in med samma sökväg i LyX och LyZ/Zotero. Trots rätt inställning får jag då och då felmeddelanden. Det brukar hjälpa med att starta om LyX och Firefox/Zotero. (Om Narkotikapolisen med hjälp av FRA lyckas dechiffrera bloggen vill jag påpeka att lyxpipa i dessa fall inte är samma sak som afgansk oregano.)

LyZ är ett experimentellt tillägg för Firefox. Det innebär att det inte uppdateras automatiskt och är något oslipat. Man får till exempel titta efter uppdateringar själv. Jag hoppas att utvecklarna fortsätter att förbättra tillägget!

Man kan läsa mer på projektets hemsida. Där finns utförlig info hur man installerar och ställer in LyZ och LyX för att arbeta tillsammans. Följ anvisningarna noga!

Med LyZ är det enkelt att citera i LyX. Man högerklickar bara på en eller flera referenser och väljer att citera i LyX.

Genom att högerklicka och välja Cite in LyX hamnar ens referenser i LyX.

Referenserna hamnar i LyX BiBTex-fil. Det innebär att när man citerar ett arbete för andra gången gör man det inifrån LyX. Ibland måste man in och redigera BiBTeX filen manuellt i en texteditor som Gedit. Ibland förs inte alla uppgifter över så som man vill ha dem. Det är litet pilligt i början, men man lär sig fort.

LyZ är ett suveränt verktyg för att kombinera den i mina ögon bästa referenshanteraren Zotero med den avancerade textprocessorn LyX. Resultatet blir väldigt lyckat!