maj 142010
 

Flattr this!

Nu finns ett nytt väldigt användbart och roligt tillägg för Zotero. Zotero Maps. Det kombinerar referenshanteraren Zotero med kartprogrammet Openstreetmaps. Då man har installerat tillägget skapar man kartor på menyn Åtgärder i Zotero. Man kan göra avancerade urval med sökningar i olika fält, anteckningar och bifogade filer. Urvalen kan kombineras. På så sätt kan man visualisera sitt referensbibliotek geografiskt. Ett smart sätt att använda Zotero Maps är att ge etiketter, tags, med geografiska namn åt poster. På så sätt kan man snabbt visualisera vilken litteratur man har i sin databas om en viss del av världen.

Här har jag sökt efter geografiska namn i titlar. Kartorna har klickbara flaggor som länkar till posterna i referensdatabasen. Man kan även zooma in på kartan.

En nackdel jag upptäckt är att tillägget ännu så länge bara klarar av att söka igenom 100 poster. Har man, som jag, några tusen poster i referensdatabasen, får man skapa underbibliotek för effektiva sökningar.

feb 252010
 

Flattr this!

Det finns två olika sätt att anteckna i Zotero.

1. Man kan lägga till en anteckning som en huvudpost genom att klicka på knappen New Note – Add standalone Note på verktygsraden. Anteckningen blir en huvudpost i referenslistan. Fördelarna med detta är att man kan hänvisa till sina anteckningar i Writer eller Word. Anteckningen kan också bearbetas vidare och integreras i andra poster.

Genom att klicka på anteckningslappen i verktygsraden kan man skapa nya anteckningar i Zotero

2. Man kan lägga till anteckningar som underposter till existerande poster. Antingen gör man detta genom att markera posten man vill foga en anteckning till, välja New Note – Add child attachment eller högerklicka på posten och välja Lägg till anteckning. Här finns oändliga möjligheter.

Jag har till exempel börjat föra in innehåll från gamla brev och andra originaldokument i Zotero. Varje årtal i en brevväxling är en huvudpost med brevskrivaren som författare. Varje brev blir en anteckning. I anteckningarna för jag in intressanta partier jag skrivit av. dessa kan jag sedan enkelt kopiera till Writer. Jag kan också foga mina fotografier av breven till huvudposten. Då kan jag snabbt kontrollera originalet om det blir någon tveksamhet.

Riksantikvarie Bror Emil Hildebrands brev till professor Sven Nilsson 1838. Varje anteckning innehåller avskrivna delar av ett brev. IMG filen länkar till ett digitalt fotografi av ett av breven.

Anteckningen kan man koppla loss från Zotero/Firefox genom att klicka på Redigera i ett separat fönster.

Man kan redigera anteckningarna i egna fönster. Praktiskt om man skriver in text från andra filer.

Detta är mycket praktiskt om man till exempel håller på att skriva av text från ett digitalt fotografi i datorn, en webbsida eller vill skriva ett längre stycke text och ha anteckningsfönstret maximerat.

feb 122010
 

Flattr this!

Zotero har plugins (insticksmoduler) till OpenOffice Writer och MS Word. Man kan lägga till referenser, modifiera dem och skapa en litteraturlista från en knapprad inifrån Writer eller Word. Det är ett mycket enkelt sätt att använda Zotero.

Hur gör man om man har ett annat ordbehandlingsprogram? Då finns det inga insticksmoduler som underlättar arbetet. Det finns några olika sätt man fortfarande kan använda Zotero. Jag har testat i AbiWord.

Ett sätt är genom att markera en eller flera referenser i Zotero, dra och släppa till en tänkt litteraturlista i ordbehandlingsprogrammet. Markera en referens i Zotero och dra över den till ditt ordbehandlingsprogram där du vill ha referenslistan.

Man kan dra och släppa referenser från Zotero till vilket ordbehandlingsprogram som helst

Man får själv sätta ut fotnoten i texten och sortera sin referenslista i bokstavs- eller nummerordning. Zotero ska enligt dokumentationen sortera referenslistan, men jag fick det inte att fungera. Zotero/AbiWord hade även problem med svenska åäö, som inte gick igenom och vid ett par tillfällen gjorde att texten förvanskades och jag körde fast. Det bästa är att göra en backup innan man börjar göra manuella referenslistor med Zotero i viktiga dokument.

Zotero ska enligt manualen klara av att sortera Dra och släpp referenser. Jag fick det dock inte att fungera. Det blir en del efterarbete och AbiWord/Zotero körde fast ett par gånger. Till sist blev listan snygg!

Man kan även kopiera över referenser med CTRL+ALT+c. Det göär samma sak som Dra och släpp. Läs mer om metoderna här.

Man kan ändra en del inställningar i Zotero under Inställningar – Exportera.

Under Inställningar - Exportera i Zotero kan man bland annat välja vilken stil man vill ha på sin referenslista

Ett annat sätt att skapa en referenslista är genom att välja de referenser man vill ha, högerklicka och välja ett sätt att exportera dem. De går till exempel att kopiera. Därefter kan man klistra in dem i ett dokument.

Markera referenser i zotero, högerklicka och välj Skapa bibliografi av valda poster är ett snabbt och enkelt sätt att skapa litteraturlistor.

Man väljer stil och hur man för vidare sina referenser i nästa dialogruta.

Man väljer en av Zoteros många stilar för sin referenslista. Jag valde att exportera som urklipp - till klippbord.

Även här kan det  bli problem och efterarbete beroende på vilken stil man väljer och hur man klistrar in.  Klistrar man in på vanligt sätt fungerade inte en del av zoteros stilar i AbiWord. Det blev stora tomma avstånd mellan poster. Om jag klistrade in som oformaterad text fick jag sätta titlar i kursiv och göra indrag själv.

Ett tredje sätt är att arbeta i rtf-format. Man lägger in fotnötter inom klamrar.

Att skriva referenser inom klamrar kan kännas udda. I slutänden blir det riktigt bra.

I Zotero går man därefter in under Inställningar – RTF Scan…

Under Inställningar - RTF Scan administrerar man filer sparade i RTF format med referenser inom klamrar. Man letar reda på filen man vill scanna och var man vill spara den processade kopian.

Man letar reda på sitt dokument och var man vill ha den scannade kopian. Man klickar på Nästa och svarar på de frågor Zotero ställer i kommande dialogrutor. Man kan få leta reda på sina referenser en gång till om Zotero är tveksam på vad man menar. Zotero har problem med referenser som innehåller svenska åäö. Dessa fick ja leta reda på en gång till för att Zotero skulle bli nöjd. I det färdiga dokumentet är det dock inga problem. Man får även som vanligt välja vilken stil man vill ha på sin referenslista. Läs mer om Zotero och RTF här.

Efter behandlingen förvandlades texten inom klamrar till snygga fotnötter.

Metoderna fungerar, men är inte särskilt smidiga. De är långt ifrån lika lättarbetade som insticksmodulerna i Writer eller Word. Jag stötte på problem med alla metoderna. Att göra en litteraturlista till en artikel fungerar, men är ganska krångligt. Jag skulle inte vilja göra det för en bok. Innan man börjar rekommenderar jag varmt att man tar en backup av sin fil. Vid några tillfällen var jag tvungen att kasta dokument och börja om från början. Metoderna fungerar. De är ibland svåra att förstå sig på och ibland blir det fel.

Det som skulle behövas är plugins från Zotero till fler ordbehandlingsprogram än Writer och Word. Jag har sett diskussioner om portning till AbiWord, KWord och Lotus Symphony. Eftersom dessa program och Zotero har öppen källkod, är det inga problem för den som kan programmera och har tid, att skriva en plugin. Man diskuterar om insticksmodulerna ska göras av de som gör ordbehandlingsprogrammet eller av de som gör Zotero. Alla har mycket att stå i och en länk till någon annans program innebär extra arbete. Jag skulle gärna kunna använda Zotero på ett enklare sätt i Abiword än vad jag kan idag!

nov 082009
 

Flattr this!

Antag att du forskar om Pehr Wilhelm Tholander, en fornforskare från tiden runt år 1800. Du har samlat de texter som han skrivit och vad andra har skrivit om honom i ett underbibliotek i Zotero. Du vill nu se hur texterna förhåller sig kronologiskt till varandra.

Gör så här:

Klicka på underbiblioteket för Tholander så att det är markerat.

Att skapa underbibliotek är ett enkelt sätt att hålla ordning på sian referenser. De går dessutom att använda till exempel för tidslinjer.

Att skapa underbibliotek är ett enkelt sätt att hålla ordning på referenser. De går dessutom att använda till exempel för att skapa tidslinjer.

Gå in på menyn Åtgärder > Skapa tidslinje.

Ett nytt fönster med tidslinjer öppnas.

Du kan behöva stänga Zotero för att studera resultaten.

Tholanders texter finns nu på en tidslinje.

Tholanders texter på en tidslinje. Man kan ställa in olika tidsintervall på linjerna.

Tholanders texter på en tidslinje. Man kan ställa in tidsintervall på linjerna.

Man har till och med tre tidslinjer med olika skalor. Som standard är de inställda på månad, år och årtionde. Eftersom litteraturen i exemplet är gammal ändrar jag till år, årtionde och århundrade. Då hamnar Tholanders skrifter som på bilden.

Man kan öppna posterna i Zotero genom att klicka på ikonerna på tidslinjen.

Att analysera texter kronologiskt är en grundläggande källkritisk metod. Zotero hjälper till att göra detta grafiskt. Mitt exempel är enkelt. Om man istället hade matat in nutida tidningsartiklar rörande en händelse, hade man kunnat analysera förändringar i vinkling och nyhetsflöde över tid. Detta kan ge viktiga ledtrådar för att belysa rapportering. Naturligtvis kan man bygga vidare analysen genom att länka poster till webbsidor eller pdf-filer. Möjligheterna är nästan outtömliga i Zotero!

okt 182009
 

Flattr this!

Zotero är en otroligt bra referenshanterare med många smarta funktioner. Det installeras som ett tillägg i Firefox. Man kan sedan länka det till OpenOffice.

Jag har skrivit en kort recension av Zotero.

Jag har också skrivit om hur man kan lägga till anteckningar i Zotero.

Så här länkar man till sidor på Internet i Zotero.

Man kan länka filer på sin dator  till referenslistan i Zotero. Det har jag skrivit om här.

Varje funktion i sig är värdefull. Tillsammans blir de oslagbara då man forskar!

Antag att jag forskar om tidningen Argus. Argus var den mest radikala svenska tidningen på 1820-talet och ställde till med en hel del rabalder.

1. För att snabbt ha grundinformation om Argus tillgänlig länkar jag till det som står i Nordisk Familjebok. Denna finns tillgänglig på Internet tack vare projekt Runeberg. Jag hittar den enkelt med några sökningar i Firefox. (Detta är markerat med rött på bilden) Klicka på bilderna för att förstora dem!

I Zotero kan man enekelt sammanställa uppgifter från olika källor. Här är allt jag samlat in om Argus. Rött=Nordisk Familjebok, Blått=Anteckningar, Grönt=Länkade dokument

I Zotero kan man enkelt sammanställa uppgifter från olika källor. Här är det jag samlat in om Argus. Rött=Nordisk Familjebok, Blått=Anteckningar, Grönt=Länkade dokument

2. Argus skandalskriverier kommenteras i flera samtida brev. Jag har skrivit av en del sådana brev i olika arkiv.

Jag kan lägga in mina avskrifter som anteckningar i Zotero. (Detta är markerat med blått på bilden)

Anteckningar kan redigeras i separata fönster. I praktiken finns det en liten ordbehandlare inbyggd i Zotero. Härifrån kan man kopiera och klistra in text till andra dokument. Citaten från de båda breven kan jag lägga i varsin anteckning om jag skulle tycka att det skulle vara smidigare.

Att anteckna i zotero är som att använda en enkel ordbehandlare

Att anteckna i zotero är som att använda en enkel ordbehandlare

Jag lägger till några etiketter (taggar) som Argus och Götiska förbundet. De gör att sökningar i Zotero underlättas. Jag kan relatera till andra poster, som till exempel till mina poster för andra tidningar från samma tid som Stockolmsposten och Allmänna Journalen. Då kan jag snabbt jämföra vad tidningarna skrev. På bilden är detta inte gjort.

3. Sist länkar jag mina egna dokument som hör till forskningen. (Detta är markerat med grönt på den första bilden)

För det första länkar jag filen 4. Götiska förbundet.odt. Det är ett kapitel i en bok jag arbetar på. Närmare bestämt är det en textfil i OpenOffice. Det är här jag skriver om Argus.

För det andra länkar jag till ett antal IMG filer. Det är digitala fotografier jag har tagit på de brev jag hänvisar till under punkt 2. På det sättet kan jag snabbt gå tillbaka till mitt primära källmaterial utan att behöva leta bland 1000-tals bilder på min hårddisk.

När jag dubbelklickar på länkade dokument öppnas textfilen i Openoffice Writer. Bilderna öppnas i Firefox.

det här sättet kan jag kombinera sökfunktioner i Firefox, information från Nordisk familjebok, egna anteckningar, fotografier och texter jag arbetar på. Allt är samlat på ett ställe, Zoteros sökbara databas. Det tog en bråkdel av den tid det tog att skriva den här bloggen att samla allt. En fullständigt kaotisk forskningsprocess har tack vare Zotero bragts i ordning!

Alla de saker jag fört samman finns nu färdiga för att citeras i de texter jag skriver om Argus. Jag kan dela mina resultat med andra forskare via Zoteros synkroniseringsfunktion. Min referenslista är alltid uppdaterad på alla datorer jag väljer att arbeta på.

Hur klarade jag mig egentligen innan jag började använda Zotero?

okt 042009
 

Flattr this!

Man lagrar oftast länkar till Internetsidor i sin webbläsare. Om man forskar eller studerar kan det vara smart att istället lagra dem i Zotero. På så sätt hamnar de bland ens övriga referenser, färdiga att citera då man skriver.

Ofta söker man som forskare information på så många Internetsidor att det är opraktiskt att skapa bokmärken i webbläsaren för alla. Man kan behöva hundratals bokmärken i Libris och i Google Books, för att inte tala om Wikipedia. Webbläsarens bokmärkesmeny blir lätt oöverskådlig.

En fördel med att lägga bokmärken i Zotero är att de synkroniseras. Om man arbetar vid flera datorer förs bokmärkena automatiskt över mellan maskinerna.

Att förvandla en Internetsida till en post i Zotero är nästan för enkelt.

Jag vill till exempel ha en post som länkar till Wikipedias artikel om den svenske romantikern och bokförläggaren Vilhelm Fredrik Palmblad. (Klicka på bilden för förstoring!)

Spara Internetsidor i Zotero med ett musklick!

Spara Internetsidor i Zotero med ett musklick!

Det enda jag behöver göra är att klicka på knappen Skapa ny post från aktuell sida. Därefter är sidan om Palmblad inlagd i Zotero. När jag dubbelklickar på posten i Zotero går Firefox till sidan. Jag kan även referera till sidan i det jag skriver via Zotero.

Det är sådana finesser som gör att Zotero är mer än en referenshanterare. Det är ett modernt forskningsredskap!

okt 032009
 

Flattr this!

Som student och forskare vill man ofta skapa litteraturlistor på de arbeten man använder. I Zotero och OpenOffice gör man det på någon minut.
Anta att du vill göra en lista på alla böcker i min referenslista som är skrivna av den svenske 1800-talsforskaren Sven Nilsson samt alla böcker och artiklar som handlar om honom.

Gör så här: skriv Sven Nilsson i Zoteros sökfält.

Zotero hittar alla poster som innehåller Sven Nilsson. Zotero söker även i anteckningar och sökord – tagar. (Klicka på bilderna för förstoring.)

En snabb sökning i Zotero efter Sven Nilsson

En snabb sökning i Zotero efter Sven Nilsson

Högerklicka på posterna. Du får upp en meny.
Välj: Skapa bibliografi av valda poster.
Du får upp en ny meny där du väljer den stil du vill använda.
Du väljer också hur du vill skapa bibliografin som RTF, HTML, kopiera till klippbord eller skriva ut direkt.
Välj kopiera till klippbord (ibland är inte Zoteros översättning fullständig eller den bästa.). Därefter klistrar du in innehållet i OpenOffice. Med ett minimum av redigering har jag strax därpå en snygg referenslista.
Det blev ett fel. Albert Nilssons bok Svensk Romantik hör inte hemma i bibliografin. Den kom med för att den uppfyllde kriterierna i sökningen Sven Nilsson. Den går snabbt att plocka bort i OpenOffice.

Den färdiga litteraturlistan.

Den färdiga litteraturlistan.

Så här kan man snabbt skapa literaturlistor till uppsatser, bloggar eller böcker. Att skapa listan gick snabbare än att skriva bloggen. Zoteros sökmöjligheter är suveräna. Om man själv kompletterar med sökord och tagar kan man ytterligare förfina möjligheterna. Det är sådana här finesser som gör Zotero till ett utmärkt forskningsverktyg!

sep 252009
 

Flattr this!

Forskare och studenter antecknar ofta då de läser. Det är enkelt att få in anteckningar i referenshanteraren Zotero. Därifrån kan man kopiera in dem i texter, göra dem sökbara eller relatera dem till annat man läst.
Gör så här:

1. Leta reda på arbetet du vill anteckna något om i referenslistan. I mitt fall är det Nils Rodéns Herrnhutiska och Nyevangeliska Väckelserörelser I Linköpings Stift intill 1856.
2. Högerklicka på boken, välj Lägg till anteckning.
3. Du får upp ett anteckningsfönster till höger. Där gör du anteckningar. Det finns goda möjligheter att redigera och formatera.

När jag antecknat färdigt ser det ut som på bilden. Klicka på bilden för att förstora den!

Så här prydliga blir anteckningar i Zotero!

Så här prydliga blir anteckningar i Zotero!

Smarta funktioner är att man längst ner kan tilldela Etiketter och Relatera anteckningarna.
Etiketter gör att anteckningen fastnar i sökningar i Zotero.
Genom att relatera anteckningar till andra arbeten kan man länka böcker eller artiklar som handlar om liknande ämnen till varandra.

sep 212009
 

Flattr this!

Numera går det att ladda ner pdf-filer på många böcker och artiklar man använder som forskare. Ett sätt att hålla ordning på nedladdade pdf-filer är att använda Firefoxtillägget Zotero.

Idag hade jag anledning att referera till Göranssons Bautil, en bok från 1750. Jag sökte rätt på den i Libris. Med ett klick var boken införd i min referenslista i Zotero. Bautil går dessutom att ladda ner som en pdf-fil. Givetvis gjorde jag det.

I efterhand kom jag på att jag borde lägga in den i Zotero under posten för Bautil.

För att göra det klickar jag på knappen ”Attach new child attachment”. Knappen ser ut som ett gem.

Jag får upp en lista med alternativ.

Jag väljer ”Attach stored copy of file” och bläddrar fram filen på min dator.

Nu finns pdf-filen av Bautil under posten med Bautil i min referenslista. Istället för att söka rätt på pdf-filen i datorn kan jag öppna den från Zotero istället.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Man kan länka poster till webbsidor eller filer på Internet.

Vad är då Bautil? På sätt och vis är det 1700-talets Zotero. Det är den första riktiga katalogen över Sveriges alla runstenar. Forskare har i alla tider haft behov av att ordna och katalogisera texter!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

sep 092009
 

Flattr this!

Idag skulle jag citera Homeros Odyséen i en text jag arbetar med. Att mata in referenser i en referenslista är bland det tråkigaste man kan göra. Särskilt om man har matat in flera tusen poster.

Jag lärde mig istället ett knep i Zotero. Istället för att skriva in allt manuellt klickade jag på knappen ”Add item by identifier” Där skrev jag in bokens ISBN nummer: 9127066533 och klickade på OK.

Med Add item by identifier seglar Odyséevs in i min referenslista...

Med Add item by identifier seglar Odysseus in i min referenslista...

En sekund senare var alla bokens uppgifter införda i min referenslista, färdiga att citera!

Odyséen färdig att citera, är det någon som vet vad Homeros hette i förnamn?

Odyséen färdig att citera, är det någon som vet vad Homeros hette i förnamn?

Tala om användarvänlighet! För en akademisk skribent känns det som trolleri…

Det enda man kan klaga på är att Zotero inte kunde lista ut vad Homeros hette i förnamn…