jun 152010
 

Flattr this!

I den nya versionen, 3.2.1, av OpenOffice införde Oracle nya programikoner och andra grafiska förändringar. De visar att Oracle köpt SUN och därmed tagit över OOo. En annan markering är att sparade filer har en ODF logga. Med detta vill man visa att filformatet, ODF är en viktig del av OpenOffice.

Kanske agerade man litet för snabbt. De nya programikonerna har fått omfattande kritik. De nya, vita, ikonerna är svårare att särskilja än de gamla, färgglada, där varje modul hade en egen färg.

De nya programikonerna i OOo 3.2.1 i panelen i Windows 7. Har Oracle sparat in, så att designern bara har den blå färgkritan kvar?

De gamla programikonerna i Windows XP meny. Nog är de snyggare. De olika färgerna gör det lättare att snabbt hitta rätt.

Bara på någon vecka har över 140 röster lagts för att ta bort eller förändra de nya ikonerna i OpenOffices issuetracker. Antingen vill man ha tillbaka de gamla ikonerna, eller göra de nya snyggare, helst med färger som skiljer de olika modulerna åt. Jag håller med kritikerna. De nya ikonerna är ingen lyckad förändring. Jag tycker emellertid att ODF-loggan på filerna är en bra idé som gärna får vara kvar.

Särskilt besvärligt är det i Windows. Där har de grafiska förändringarna ställt till det inte bara med programikonerna, utan även med sparade filer. De nya ikonerna shanghaiar MS Office filer, om man som jag, har ställt in OpenOffice som standardprogram, även om man har MS Office installerat.

Dokumentet till vänster är i Microsofts .docx format, det i mitten i .doc. Båda är skapade i MS Office. Båda har fått en snygg ODF-logga, som onekligen bättrar på utseendet, men som inte är korrekt. Dokumentet till höger är en OpenOffice .odt-fil, äkta ODF. Filen har ingen ODF-logga alls. Mycket underligt... Bilden är tagen i Windows 7.

Filer i .doc och .ooxml format får en snygg ODF-logga, vilket onekligen är en förbättring, men inte med sanningen överensstämmande. Microsofts slutna format har inget med ODF att göra. En användare ska givetvis snabbt och enkelt kunna se vad det är för fil och format. Filer ska vara associerade med rätt program, både visuellt och reellt.

Några gamla filikoner för OOo. Nog är dessa snyggare och mer funktionella än de nya. Olika färger gör det lättare att hitta bland filer. Bilden från Win XP.

På sätt och vis är det litet kul att Microsofts program blir utsatta för denna bugg. Microsoft har ju aldrig backat att tvinga användare att använda lösningar man inte vill ha.

Buggen i Windows bör åtgärdas i nästa version av OOo. Jag hoppas också att man antingen hittar bättre ikoner eller dammar av de gamla!

apr 252010
 

Flattr this!

Ibland är buggar i OpenOffice obegripliga. Man undrar över hur svårt det kan vara att räkna till fyra. I Writer kan ord räknas på olika sätt beroende på anföringstecknen.

Jag brukar använda typografiska anföringstecken, det vill säga svagt böjda. Man ställer in dem under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Typografiska anföringstecken. Jag använder den oskyldiga ordföljden ”ett eller flera ord” som testfall.

Med typografiska anföringstecken blir antalet ord fem. Det borde väl vara fyra.

Med typografiska anföringstecken blir det fem ord. Att använda typografiska anföringstecken är det rekommenderade.

Om jag tar bort det första anföringstecknet blir det fyra ord.

Om man tar bort ett anföringstecken räknar Writer rätt, fyra ord. Givetvis är det fel att ta bort ett anföringstecken.

Om jag låter bli att använda typografiska anföringstecken och istället använder raka, blir det också fyra tecken.

Med raka anföringstecken räknar också Writer rätt. Raka anföringstecken är inte lika snygga som typografiska.

Buggen har funnits sedan OOo 3. I OOo 2 finns den inte. Buggen har nummer 89042. Där finns den tillsammans med en del andra lustigheter i hur Writer räknar ord. Det går att rösta på buggen för att utvecklarna ska prioritera den.

Personligen tycker jag det är en ganska betydelselös bugg. Ordräkning går att manipulera i alla ordbehandlingsprogram. Det tal man får upp är en uppskattning. Om man måste hålla sig till ett visst antal ord går det ganska enkelt att komma runt buggen. Dessutom är det bra att öva sig på matte när Writer räknar fel.

Litet kul är det att vilken form man väljer på anföringstecknen påverkar hur många ord Writer menar att man har skrivit!

mar 262010
 

Flattr this!

Antag att du har ett dokument i OpenOffice Writer som börjar med en tabell.

Antag att du vill kopiera hela dokumentet för att klistra in det i en annan fil. Du trycker CTRL+A.

Det som händer är att endast första cellen i tabellen markeras, inte som förväntat, innehållet i hela dokumentet.

Jag vill markera hela texten med CTRL+A. Det enda som sker är att bara innehållet i första cellen i tabellen blir markerat.

Detta är ett irriterande problem som inte verkar gå att lösa hur många gånger man än desperat trycker CTRL+A. Hur gör man för att markera all text från dokument som inleds med en tabell?

Gör så här:

Ställ markören längst till vänster i första cellen i tabellen. Tryck ENTER. En rad före tabellen skapas.

Lösningen är att lägga till ett stycke innan tabellen.

Nu fungerar kommandot CTRL+A. Du kan markera och kopiera all text i dokumentet.

Nu fungerar CTRL+A. Hela dokumentet markeras, tabell, cellinnehåll och löptext

Den extra radmatningen innan tabellen kan man ta bort när texten är på plats i det nya dokumentet.

Om man ofta arbetar med dokument som börjar med en tabell, till exempel fakturor, kan man lägga ner litet extra arbete för att delvis komma runt buggen.

Följ stegen ovan. Sätt markören på den extra raden innan tabellen. Välj: Infoga – Fältkommando – Andra… I dialogrutan som öppnas går du till fliken Funktioner. Välj Dolt stycke och Villkor 1.

Genom dessa inställningar kan man delvis eliminera buggen

Stycket syns visserligen fortfarande. Kommandot CTRL+A fungerar dock som det ska. Det extra stycket skrivs inte heller ut och exporteras inte till pdf-filer.

Det är sådana här små egenheter som gör Writer spännande att utforska!

För den som blir mycket irriterad på detta beteende är det bugg 7747. Man kan registrera sig och rösta för att utvecklarna prioriterar den. Man ska dock inte ha alltför stora förhoppningar. En fix skulle innebära en total omskrivning av hur Writer hanterar tabeller, kanske ett års utvecklingstid… Det finns mycket som behöver översyn och OpenOffice är ett litet projekt.

okt 272009
 

Flattr this!

Jag råkade nyligen på en kul bugg i OpenOffice Writer.

Testa själv!

  • Öppna OpenOffice Writer och skriv några ord i ett nytt dokument.
  • Infoga ett sidnummer mer än 255, till exempel 310.
  • Spara dokumentet.
  • Öppna dokumentet. Allt ser ut som innan.
  • Spara nu dokumentet som Microsoft Word 97/2000/XP (.doc)
  • Stäng dokumentet.
  • Öppna .doc dokumentet
  • Kolla sidnumret!

Du kan jämföra dokumenten med varandra. De har olika sidnummer.

Kul va!

bug

(Tips! Om någon mer än jag tycker det är besvärligt att infoga sidnummer i OpenOffice så installera tillägget Pagination. Då infogar man sidnummer enkelt på Infoga menyn. Det är betydligt enklare än basfunktionen i Writer.)

Buggen är oförarglig. 99% av alla användare kommer aldrig att råka ut för den. Den beror på att Microsofts .doc format är ett proprietärt filformat. Dokumentationen har först nyligen blivit tillgänglig. Då OpenOffice skrevs var koden hemlig. Inget program kan bli 100% kompatibelt med MS Office.

I regel hanterar OpenOffice MS Office format mycket bra. Det finns buggar och saker som inte fungerar till fullo när man konverterar filer. Man ska ta som vana att alltid spara i OpenOffice standardförmat, ODF. OpenOffice fungerar säkrast och bäst med detta filformat. Först när man behöver skicka ett dokument till någon som inte använder OpenOffice sparar man en kopia i annat format.

aug 162009
 

Flattr this!

Buggar finns i alla program, också i OpenOffice. Det speciella med OpenOffice är att bugglistan är offentlig och vem som helst kan rapportera nya buggar, säga sin mening eller skicka in buggfixar. Det går att läsa mer här. Sidan handlar inte bara om buggar utan man kan också efterlysa fler och bättre funktioner. För mig är denna typ av medverkan en av av kärnpunkterna i att använda öppen programvara.

Utvecklarna för OpenOffice har direktkontakt med användare på ett annat sätt än utvecklare för många proprietära program. Kontakten kan nog ibland vara lätt surrealistisk. Veckan efter man släppt en ny version av OpenOffice blir många förändringar/förbättringar rapporterade som buggar!

Man kan rösta på buggar eller förbättringar man vill ha fixade. Antal röster är en av de faktorer utvecklarna tar hänsyn till när de bestämmer hur de ska gå vidare. Det som ser enkelt ut att fixa för en användare kan vara mycket svårt att rätta till. Många röster är därför ingen garanti för att en bugg snabbt rättas till.

Här följer två av mina favoritbuggar för att visa hur bugghanteringen går till. Det är två buggar som när man väl förstått vad de är bara marginellt påverkar arbetet i OpenOffice. Läs diskussionerna om dem så får du insikt i hur det går till att utveckla ett program!

Varför får jag inte heta Påvel?

Detta är buggen som nära nog fick mig att sluta använda OpenOffice nästan innan jag börjat! Hur jag än bar mig åt fick jag inte igång rättstavningen. Efter mycket sökande lyckades jag hitta den självklara förklaringen – Jag heter Påvel. om man har ett inloggningsnamn på sin (Windows)dator med icke standard ansi bokstäver (som å), kan inte OpenOffice skapa den ordlista som behövs för rättstavning. Fråga mig inte varför.

Buggen har nummer 95628. Snälla, rösta på 95628 så att jag slipper byta namn!

Riktigt så allvarligt är det inte. För alla Påvel, Stålmannen, Åke, Åsa, Blända och Nergårds Anna: Här är en guide för hur du kommer runt 95628: Forumguide. Sedan fungerar rättstavningen.

OpenOffice hatar tomrum!

En ofarlig bugg som drabbar alla i Writer är bugg 20878. Blanksteg syns inte som de ska i slutet av en rad. Ett enkelt sätt att hitta buggen är att skriva ett par ord och sedan hålla blanksteg nedtryckt, vänta och spana efter 20878! Buggen gör också att markören står kvar efter ett ord i slutet av en rad, även om man gör både ett och två blanksteg: Skriv två rader text. Flytta markören till efter sista ordet på första raden och tryck blanksteg några gånger.

Buggen gör att jag av misstag ibland gör mer än ett blanksteg. Jag brukar fixa det med Sök och Ersätt. Jag skriver in två blanksteg i Sök och ett enda i Ersätt. Jag slår vad om att det finns dubbla blanksteg i dina texter också, delvis tack vare bugg 20878!

Mina favoritbuggar har funnits med länge. Bugg 20878 ända sedan 2003. Jag skulle faktiskt sakna dem den dag de försvann. Jag får väl rapportera det som buggar…

Ta chansen, registrera dig i OpenOffice buggrapportering, diskutera och rösta på dina värsta buggar. Hjälp till att göra OpenOffice ännu bättre!