maj 312010
 

Flattr this!

Antag att du vill ha en rubrik på två rader i OpenOffice Writer. Rubriken ska ingå i ett större arbete med en Innehållsförteckning. I Innehållsförteckningen vill du att ”Kapitel 1 Inledning” ska stå på en rad. Detta är inte helt enkelt att åstadkomma.

Visst kan man skriva en rad, göra en radmatning och sedan skriva en rad till. Om man formaterar raderna som rubriker blir det två poster i Innehållsförteckningen. Det ser inte så bra ut.

Med två rader formaterade som Rubrik 1 blir det två poster i Innehållsförteckningen. Inte särskilt lyckat. Det är ju samma kapitel...

Om man väljer en annan formatmall för andra raden kommer den inte med i Innehållsförteckningen.Det är ju inte heller bra. Det är bra om läsaren kan se inte bara kapitelnumret utan även kapitelrubriken i Innehållsförteckningen. Tanken med en Innehållsförteckning är ju att berätta vad boken innehåller.

Med bara den första raden formaterad som rubrik visas inte den andra raden i Innehållsförteckningen.

Det finns säkert andra mer eller mindre lyckade sätt.

För att göra en rubrik på två rader som står på en rad i Innehållsförteckningen gör du så här:

1. Skriv kapitelnamnet, i exemplet Inledning där det ska vara i dokumentet. Formatera som rubrik, i exemplet Rubrik 1.

2. Öppna Verktyg – Kapitelnumrering

Under fliken Numrering ändrar du detta:

Se till att Numrering är inställt på 1,2,3… Detta ger siffran efter Kapitel. (1 på bilden)

Skiljetecken framför: Skriv in ”Kapitel” Gör ett blanksteg efter ”kapitel ”. Det blir då ett blanksteg mellan ordet Kapitel och 1. Det är denna text som hamnar på rad 1. (2 på bilden)

Skiljetecken bakom: Här gör du ett blanksteg. Det gör att det blir ett blanksteg mellan Kapitel 1 och Inledning i Innehållsförteckningen. (3 på bilden)

Ändra vid 1, 2 och 3 enligt beskrivning i texten.

Under fliken Position ändrar du detta:

Numrering följs av tabbstopp. Om du skriver på papper av A4-storlek är 17 centimeter lagom värde i rutan vid. (1-2 på bilden)

Ändra vid 1 och 2 enligt beskrivning i texten

Färdigt.

Högerklicka i Innehållsförteckningen och välj Uppdatera Förteckning/mall för att ändringarna ska synas i Innehållsförteckningen.

Givetvis kan man utforma rubrikerna på annat sätt än i exemplet. Om man vill ha en rubrik på två rader är det inställningarna med det långa tabbstoppet under Verktyg – kapitelnumrering, fliken Position som är det viktiga.

maj 292010
 

Flattr this!

Jag kommer i några inlägg visa litet mer avancerade knep man kan använda för att göra snygga rubriker i OpenOffice Writer. Tipsen förutsätter att du har viss vana att använda formatmallar, rubriksättning och hur man gör en innehållsförteckning. Antag att du vill ha rubriken kraftigt understruken med ett 4 punkter tjockt streck. Det går att göra i Styckeformatmallen, fliken Inramning.

I Styckeformatmallar kan man detaljstyra hur saker ska se ut. Genom att välja de markerade intällningarna får man en kraftig understrykning av rubriken

Problemet är att understrykningen täcker hela sidans textbredd.

Det blir inte så snyggt med en understrykning över hela textytans bredd...

Det är snyggare om bara själva rubriken blir understruken. Det finns ett antal mer eller mindre bra sätt att lösa detta på. Ett är att stryka under texten i rubriken. Man får då ett klent stackars streck som inte blir särskilt vackert.

Med vanlig understrykning kan man få det önskade resultatet. Strecket blir klent och hamnar nära texten

Knepet är att istället infoga en tabell med minst två celler. Rubriken hamnar i en cell. Cellbredden justeras i sidled så att cellen blir något bredare än rubriken. Först högerklickar man i tabellen, väljer Tabell… Under fliken Inramning väljer man Ingen för att ta bort Tabellramen. Den syns därefter som en grå markering i Writer, men inte på utskrifter. Därefter ställer man markören inne i cellen med rubriken. Man använder knapparna Ramlinjestil, Ramlinjefärg och Inramning på Verktygsraden Tabell som ploppar upp. Med dessa väljer man inramning individuellt cell för cell. Cellen med rubriken får ett kraftigt streck som nederkant.

Genom att använda inställningar på Verktygsraden Tabell kan man få det önskade resultatet. Cirklarna markerar Linjestil, ramlinjefärg och Inramning. Det är under dessa inställningarna görs

Färdigt!

På utskriften syns bara den individuellt markerade understrykningen och inte resten av tabellen

Givetvis går det att använda andra färger, ramar eller linjestilar. Begränsningen ges av Verktygsraden Tabell. Tillägg:  Jag fick en bra kommentar på bloggen som går ut på att mitt knep att göra understrukna rubriker inte är det normala sättet att göra
Tillägg:  Jag fick en bra kommentar på inlägget av Peter som går ut på att mitt knep att göra understrukna rubriker inte är det normala sättet att sätta rubriker. Man bör istället låta en eventuell understrykning följa textområdets bredd, så som det blir om man använder OOo:s styckeformatmall. Jag tackar för kommentaren! Det är alltså inte ett särskilt bra knep jag lär ut. Trots det låter jag inlägget stå kvar. Det kan ge inspiration om hur man kan använda tabeller för att framhäva text.
maj 232010
 

Flattr this!

Det finns många olika sätt att färglägga dokument i OpenOffice Writer. Här skriver jag om några.

Man kan ge bokstäver en annan färg:

Man kan ändra Teckenbakgrunden:

Man kan ändra Bakgrundsfärgen:

Man kan kombinera sätten:

Dessa sätt att använda färg är knutna till stycken. Man kommer lättast åt dem från knappar i verktygsraden. Vill man ha annan färg än svart i mycket text bör man emellertid ändra i Styckeformatmallen man använder, fliken Bakgrund och Teckeneffekter. Att färgerna är knutna till stycken innebär att de inte täcker till exempel hela sidan eller hela fält i en tabell.

Om man vill byta färg på en hel sida är det svårare. Det finns andra program som är bättre än Writer för att arbeta med sidlayout. Writer saknar en enkel funktion för att byta färg på en hel sida. Väljer man Format – sida, Fliken Bakgrund och väljer Färg, byter man bara färg i textområdet och inte i marginalerna. Man kan minska ner marginalerna till 0 på fliken Sida. Sedan kan man använda till exempel ramar eller ställa in Styckeformatmallar så att texten hamnar en bit in från sidkanten. Detta är omständligt och kräver en del arbete. Metoden kan vara användbar till exempel på ett omslag.

Ljusblå bakgrund, marginaler satta till 0, text i ram.

Ett annat sätt är att infoga en bild. Man väljer Infoga – Bildobjekt – Från fil. Man bläddrar fram den bild man vill ha. I mitt fall har jag gjort en enfärgad bild i GIMP i förväg. Då bilden är på plats högerklickar man på den och väljer Textanpassning I bakgrunden. Därefter kan man dra i bildens handtag så att den täcker hela sidan.

Gul bild gjord i GIMP. Utdragen så att den täcker hela sidan. Textanpassning: I bakgrunden. Text skrivs som vanligt

I tabeller kan man givetvis använda texteffekterna ovan. De är knutna till texten, inte tabellcellen. Om man vill ha en annan bakgrundsfärg i tabellcellerna väljer man Bakgrundsfärg från verktygsraden tabell. Man kan välja olika bakgrunder för olika celler. Man kan kombinera med effekter som Linjestil och Ramlinjefärg.

För att få bakgrundsfärg som täcker hela tabellcellen måste man använda knappen Bakgrundsfärg på verktygsraden Tabell

apr 262010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer har utmärkta funktioner för layout. Det är inte visserligen inte lika smidigt som ett riktigt layoutprogram. Om man inte har mycket bilder och krav på avancerad layout räcker dock Writer förvånansvärt långt. Genom det avancerade sättet att hantera formatmallar kan man detaljstyra hur dokument ska se ut. Som så ofta är funktioner litet undangömda i Writer. Det gör att många inte hittar layoutfunktionerna.

Antag att du har skrivit en artikel. Den ska sättas med texten i två spalter. Artikelrubriken ska vara utan spalter, centrerad över textytan. En så enkel och vanlig layout verkar vid en första anblick vara i det närmaste omöjlig att få till. I sidformatmallen måste man välja antingen en eller två spalter på en sida. Det går inte att dela upp en sida så att en del har en spalt medan resten har två.

Här är den färdiga artikeln sparad som pdf-fil. Följande sidor saknar artikelrubrik och har löptexten i två spalter.

Gör så här:

Ändra eller skapa en lämplig Sidformatmall i fönstret Formatmallar och formateringar. (Öppnas med F11). Genom att högerklicka och välja Ändra ändrar man en formatmall. Under fliken Kolumner väljer du 2 kolumner. Glöm inte att skapa litet mellanrum mellan kolumnerna. Klicka på OK.

Skapa eller ändra en sidformatmall å att den får två kolumner (1). glöm inte att skapa litet luft mellan kolumnerna (2). Jag väljer en halv centimeter.

Nu är artikeln, inklusive artikelrubriken satt med två spalter.

Nu är hela artikeln, inklusive rubriken, satt i två spalter.

För att Artikelrubriken ska täcka textområdets bredd skapar vi en ram. Placera markören innan all text. Välj: Infoga – Ram… Under fliken Typ gör du inställningar som på bilden. Du kan välja egna om du inte tycker mina är bra. Hur mina inställningar blir i praktiken syns på bilderna!

Här är de inställningar jag gör. De förklaras i texten!

1. Förankring: Vid sidan (Gör detta först, de andra inställningarna beror på förankringen.)Bredd relativ 100%: Texten täcker hela textområdet i bredd.

2. Bredd: Relativ 100%. Rubriken fyller hela textytans bredd.

3. Höjd minst 4 cm: Skapar utrymme mellan Artikelrubriken och löptexten.

4-5. Position: Horisontellt Mitten, Till sidtextområde och Position Vertikalt Från överkanten med 0,00, Sidtextområde: Artikelrubriken kommer att täcka båda spalterna. Klicka på OK.

Nu har du en ram i början av artikeln.

Nu finns den tomma ramen i början av artikeln.

Efter att ha flyttat artikelrubriken, gett den ett lämpligt typsnitt och centrerat blir sidan så om vi vill ha den. Arbeta med rubrikmallen, direktformatera inte! Text i spalter bör marginaljusteras och avstavas. Detta ändrar man i formatmallarna.

Nu är texten flyttad och justerad så att den passar bättre ihop med layouten.

De grå platshållarna för ram och spalter syns inte på utskrifter, se den första bilden i inlägget som visar sidan sparad som pdf-fil.

Tips 1: Under flikarna för ramar finns mängder med avancerade inställningsmöjligheter. Det ger stora möjligheter att utforma ramar med innehåll.

Tips 2: Motorn i Writer är Formatmallar. Om man ska sätta flera artiklar på samma sätt sparar man ramen man skapat som en Ramformatmall. På så sätt kan man snabbt återanvända den och slipper göra om inställningarna.

mar 122010
 

Flattr this!

Tabeller i OOo Writer är designade så att text inte kan flöda runt dem. I de flesta fall är detta kanske inget större problem. Om man  har en liten tabell blir det dock störande om texten inte kan flöda runt den.

Det är fult med små tabeller som text inte kan flöda runt.

OOo:s design går inte att komma runt. Text kan inte flöda runt tabeller. Text kan dock flöda runt ramar. Om man placerar tabellen inuti en ram kan text flöda runt den. Ramen kan göras osynlig. Slutresultatet blir att man har en tabell som text kan flöda runt.

Gör så här:

1. Skapa din tabell.

2. Skapa en ram (Infoga – Ram…).

Här är tabellen och ramen jag använde i inlägget.

Genom att dubbelklicka på ramen kommer du åt inställningarna.

  • fliken typ avmarkerar du Automatisk storlek – Ramen får inte längre vissa minimimått.

se till att avmarkera automatisk storlek. Ramen ska istället anpassas för tabellen.

  • fliken Textanpassning ser du till att Parallell är markerat (eller något annat alternativ om du vill att text ska föda runt ramen på annat sätt.).

På fliken Textanpassning kan man välja hur text ska flöda runt ramen. Jag väljer Parallell så att text kan flöda runt på alla sidor.

  • fliken Inramning väljer du Ingen för Linje – Ramen blir osynlig. Avstånd till innehåll sätter du till 0 – Ramen lägger sig kant i kant med tabellen.

På fliken inramning väljer man Ingen för linje om man vill att ramen ska vara osynlig.

3. Markera hela tabellen. Dra och släpp den i ramen. Ramen kan behöva litet efterarbete för att bli lagom stor. Du får förmodligen också en tom ”skuggtabell” du kan radera.

4. Färdigt! Ramen med tabellen kan placeras på önskat ställe och texten flödar runt den.

Nu flödar texten obehindrat runt tabellen. Tabellen går att flytta dit man vill. Att placera små tabeller så här är snyggare än som på den första bilden.

Det är jättebra att OOo har en strikt design. Det är ännu bättre att OOo är så lätt att lura…

feb 142010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer hanterar generellt sett bilder bra. Det finns dock begränsningar. En sådan är att det inte går att rotera bilder. Detta kan man få hjälp med av tillägget WriterRotationTool. Tillägget installerar en extra knapp på verktygsraden.

WriterRotationTool installerar en extra knapp i Verktygsraden

Genom att först markera en bild och sedan klicka på knappen får man tillgång till ett rotationsverktyg. Det fungerar enkelt och bra.

För den som arbetar med bilder och layout i Writer kan tillägget verkligen rekommenderas.

Bilden visar rotationsverktygets handtag. Det är dessa man använder för att rotera en bild.

I nuläget kan man rotera bilder steglöst. Det hade varit bra om det hade funnits rotation för fasta lägen också, till exempel 90 och 180 grader. Kanske utvecklaren fortsätter att arbeta på det fina tillägget?

jan 282010
 

Flattr this!

Antag att du skriver en text i två spalter i OOo Writer. Du vill inte att sidorna utan spalterna ska numreras. På första sidan spalt 1 och 2. På andra sidan spalt 3 och 4 osv.

Istället för att numrera sidan vill du numrera spalter. Den här sidan har spalt 15-16. Nästa sida har spalt 17-18 osv. Med några enkla knep går det att göra.

Gör så här:

1. Ändra sidformatmallen du använder. Den kommer du åt genom F11. Leta reda på den i fönstret Formatmallar och formatering som öppnas. Normalt heter den Standard. Om du har tänkt att använda flera sidlayouter är det bättre att du skapar en ny formatmall. Här använder jag Standard. Högerklicka på Standard. Välj Ändra. På fliken Sida ändrar du Sidlayout till Bara höger.

Ändra till Bara höger vid den röda markeringen.

På fliken Kolumner ändrar du antalet kolumner till 2. Stäng ner Sidformatfönstret.

Ändra till två kolumner vid de råda markeringarna. Avstånd är avståndet mellan kolumnerna. Det är bra att ha. I min text valde jag 0,5 centimeter.

2. Se till att du har ett sidhuvud eller sidfot där du vill ha spaltnumreringen. Om det saknas, infoga det på menyn Infoga.

Klicka två gånger på Infoga – Fältkommando – Sidnummer. Tabulera det andra numret till under den andra kolumnen. Du kan justera Styckeformatmallen du använder under fliken Indrag och avstånd – Avstånd före och efter text. Som standard används formatmallen Sidfot. Då kan du centrera numret under respektive spalt.

3. Sidnumrena är desamma i båda Sidnummerfälten. De ska vara löpande. Dubbelklicka på det högra Sidnummerfältet. I rutan Korrigering ändrar du värdet till 1.

Korrigera till 1 i fältet med den röda markeringen. Då lurar man Writer att numrera fälten med sidnummer (och kolumnerna) löpande.

Klart!

En liten nackdel är att sista spalten på sista sidan inte får något nummer.

En variant är att välja Bara vänster för sidformatmallen under steg 1. Under steg 3 dubbelklickar du på Sidformatfältet till vänster och korrigerar värdet till -1. Nackdelen med denna variant är att du får en tom sida i början av dokumentet. Skriv ut från sidan 2. Detta beror på att Writer alltid börjar dokument på en högersida. Med tricket börjar det på en vänstersida. Writer infogar då automatiskt en tom extra sida.

jan 272010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan använda anfanger i OpenOffice Writer här. Anfanger infogar man på menyn Format – Stycke – fliken Anfanger. Istället för att använda en bokstav som anfang kan man låta ett helt ord utgöra anfang. Det ger texten extra pondus. Det finns ett litet fult problem. Om man tittar noga är den första raden efter anfangordet indraget med bredden på blanksteget. De två andra raderna efter anfangen är inte indragna. Detta är fult och ser oproffsigt ut.

Ett helt ord som anfang. Lägg märke till att mellanrummet mellan anfangordet och nästa ord är större på första raden än på de andra bägge raderna. Det ser inte alls bra ut om man ska redigera en text snyggt. Den grå färgen runt anfangen är en platshållare som inte syns vid utskrift.

Det går dock att avhjälpa. Istället för ett vanligt blanksteg infogar man ett i stort sett osynligt blanksteg. Man kan använda U+200A eller U+200B. Man kommer åt dem på menyn Infoga Specialtecken och bläddra tills man hittar dem.

Här har jag ersatt blanksteget mellan orden Jag och har med ett osynligt blanksteg. Texten på första raden är inte längre indragen.

Detta kan synas vara en liten detalj och överkurs. Om man ska använda anfanger ska de se snygga ut. I annat fall är funktionen oanvändbar.

jan 252010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit en serie om hur man hanterar rubriker i OpenOffice Writer (här, här, här och här). Nu vill jag visa hur man kan använda rubriker i Navigatorn. Navigatorn är en översiktsvy som visar det mesta i dokumentet. Navigatorn får man fram genom att trycka på F5 eller på knappen Navigator på verktygsraden.

Rubriker i SUN:s OpenOffice. Alla nivåer syns direkt.

När jag skrev märkte jag att hanteringen av rubriker i Navigatorn skiljer sig mellan SUN:s OpenOffice och Go-oo, den version som brukar finnas i Linuxdistributioner. I Go-oo kan man gömma underrubriker i ett stycke. I SUN:s version visas alla rubriker.

I Go-oo, som finns i de flesta Linuxdistributioner, kan man gömma rubriknivåer.

I Navigatorn finns fem knappar för att hantera rubriker.

Det finns fem knappar för att hantera rubriker

Med knapparna i den övre raden, knapp 1 och 2 på bilden, flyttar man ett helt kapitel med rubrik och text ett snäpp framåt eller bakåt i dokumentet.

Med knapp 3 i den undre raden kan man styra hur många rubriknivåer man vill visa. Writer kan hantera upp till tio nivåer.

Man kan arbeta med upp till tio rubriknivåer i Writer. Man kan välja att visa färre nivåer i Navigatorn.

Med knapp 4-5 i den undre raden ändrar man rubriknivån för en rubrik ett steg upp eller ned.

Genom Navigatorn kan man snabbt förflytta sig i ett dokument via rubrikerna. I stora dokument är det betydligt lättare att använda Navigotorn än att scrolla eller använda musen. Om man dubbelklickar på ett rubriknamn i Navigatorn förflyttas man dit. Genom att använda rubriker och Navigatorn får man en superb överblick även över långa och komplicerade dokument. Mitt testdokument, som syns på bilderna, är drygt 70 sidor. Tack vare Navigotorn är det lätt att hitta i dokumentet.

jan 232010
 

Flattr this!

Antag att du ska översätta en längre text till svenska. Det är besvärligt att växla mellan olika fönster då man ömsom arbetar med originaltexten och ömsom med översättningen. Det är vanligt att man i översättningar av källtexter har originaltexten i en kolumn och översättningen i en annan kolumn. På det sättet kan läsaren kontrollera översättning och ordval.

Om man använder en sidformatmall med kolumner börjar texten i vänstra kolumnen. Då den är full fortsätter den högst upp i den högra. Här vill vi att texten i vänsterkolumnen istället ska fortsätta i vänsterkolumnen sida efter sida. Texten i högerkolumnen ska flöda på samma sätt.

Lösningen är att använda en tabell.

Gör så här:

Infoga en tabell tre celler bred och en cell hög.

Högerklicka i tabellen och välj Tabell.

På fliken Textflöde väljer du Tillåt tabell att delas över sidor och kolumner. Då fortsätter tabellen sida efter sida.

Ställ in så att tabellen kan flöda över flera sidor

På fliken Kolumner ordnar man bredden på de tre kolumnerna. Mittenkolumnen är bara till för att det ska bli ett mellanrum mellan de båda andra kolumnerna. Inget kommer att skrivas i den.

Justera bredden på kolumnerna. Kolumnen i mitten är bara till för att separera de båda andra.

Nu kan man skriva eller klistra in texten på originalspråket i kolumnen till vänster.

Sedan är det bara att börja översätta!

Så här ser det ut att arbeta med text i tabellen. Man kan behöva justera styckeformatmallar jämfört med hur de ser ut på en sida i fullbredd. Jag hoppas inte min gamla latinlärare blir arg över min snabba översättning...

Då man arbetar med texten i tabellen får man upp en flytande verktygsrad. På den kan man ändra de flesta inställningarna för tabellen. En som man kan vilja ändra är Inramning. Där kan man ta bort ramen runt tabellen. Det gör att tabellen blir osynlig då den skrivs ut.

På den flytande verktygsraden för tabeller kan du justera många saker. Med knappen under den röda markeringen kan du ta bort inramningen för tabellen. Det blir snyggare då texten skrivs ut.

Tabeller kräver mer av datorn än vanlig löptext. Förmodligen finns det en gräns för hur stora tabeller Writer klarar. Jag har inte stött på denna gräns. Det verkar inte finnas någon dokumentation om vad som är maximal tabellstorlek. Jag har klistrat in hela Caesars Galliska krig i en drygt hundra sidor lång tabell. Writer blev något litet långsammare men det var inga problem att arbeta med texten. Om datorn blir seg delar man upp texten i kapitel. Dessa kan man sammanfoga sömlöst i ett Samlingsdokument.