mar 042010
 

Flattr this!

I OpenOffice kan man sätta in anteckningar, eller som det sedan OOo 3.2 heter, kommentarer, på post-it lappar i marginalen, Infoga – Kommentar. Det går att göra så att kommentarerna följer med då man exporterar dokument som pdf-filer, Arkiv – Exportera som pdf. Man bockar i rutan Exportera kommentarer. Då följer de med – i teorin.

Om man bockar i rutan Exportera kommentarer följer alla små post-it lappar med i PDF-filen. I teorin...

Jag har upptäckt att detta inte fungerar särskilt väl. Det är långt ifrån alla pdf-läsare som klarar av att visa kommentarer. De som gör det visar kommentarerna på olika sätt. Detta är ett litet och ganska nördigt problem. Om man använder kommentarer och skickar filer som pdf ska man dock vara medveten om att mottagaren måste välja rätt pdf-läsare.

Jag har testat dessa program:

  • I Ubuntu Linux klarar inte dessa pdf-läsare av att visa kommentarer:

Evince

Foxit Reader

Xpdf

  • Pdf-läsare som klarar kommentarer är:

Okular

Adobe Reader

Okular visar kommentar som en liten symbol ovanför texten. När man högerklickar på den kan man läsa kommentaren på en illgul post-it lapp.

Okular visar verkligen kommentarerna som post-it lappar. En del kan uppskatta det. Jag tycker att det är litet avigt.

Adobe Reader samlar alla kommentarer längst ner i dokumentet.

Adobe Reader visar kommentarer på ett genomtänkt sätt. De flaggas med en symbol i marginalen och samlas på ett ställe i dokumentet.

I Linux är Adobe Reader en stor installation. Programmet är långsammare än andra pdf-läsare. Dessutom är det inte fri programvara, vilket kan störa en del. Okular är ett intressant program, som dock känns litet avigt. Jag skulle helst inte använda något av dem.

  • I Windows testade jag dessa program:

Sumatra klarade inte av att visa kommentarer.

Foxit Reader lyckades här, men platshållarna i texten är förfärliga. Kommentarena visas på liknande sätt som i Adobe Reader. Synd att Foxit Reader saknar funktionen i Linux.

Platshållarna för kommentarer i Foxit Reader är förfärliga. Det ser ut som om FRA varit framme och censurerat texten...

Själva kommentarerna visas på nästan samma sätt i Foxit Reader för Windows som i Adobe Reader.

Adobe Reader har inga problem med kommentarer i Windows. De hanteras på samma sätt som i Linux.

Det är viktigt att kommentarer når fram. Annars hade man inte gjort besväret att skriva dem. Lärare och studenter, medförfattare och läsare utbyter tankar om texter på detta sätt. Det är en brist att så många pdf-läsare inte kan visa dem. Det är en ännu större brist att man inte får ett meddelande om att det finns saker som programmet inte klarar av att visa. Man kan alltså inte ens veta om filen man läser har kommentarer.

Jag ska inte överdriva problemet. Det är bara i en viss situation som många aldrig hamnar i det uppstår problem. Om du tillhör dem som använder kommentarer i OOo och skickar filer som pdf, se till att mottagaren har en pdf-läsare som klarar av att visa dem!

nov 152009
 

Flattr this!

Många tror att pdf är ett universellt format som alla kan använda.

Det är en sanning med modifikation. Det finns många varianter av pdf-formatet. En del är proprietära. Andra är ISO-standarder. En tredje grupp är öppna. För många är pdf liktydigt med Adobe Reader. Adobe är ett av de företag som utvecklar proprietära varianter av pdf-formatet som bara stöds fullt ut av deras egna program.

På grund av de många varianterna och proprietära inslag, blir det allt oftare problem med pdf-filer. Detta märks i användarfora där det allt oftare diskuteras svårigheter att spara eller öppna pdf-filer. Ett bra universellt format har försvagats.

Ett sätt att motverka detta är att i första hand välja pdf-läsare och verktyg med öppen källkod som använder öppna standarder. Dokumentationen är öppen och det finns inga hemliga delar av pdf-formatet som bara vissa program klarar av att hantera.

En bra sida för att se vilka öppna pdf-läsare det finns för det operativsystem man använder är pdfreaders.org. Man får automatiskt upp en lista på de öppna läsare som finns att tillgå. Man vill även sprida information om och öka användningen av öppna pdf-läsare. Det finns mycket intressant att läsa om pdf-formatet på sidan!

okt 232009
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur jag alltid exporterar presentationer gjorda i Impress till pdf. Om Impresspresentationen inte går att köra, kan jag köra presentationen i en vanlig pdf-läsare istället. Det man förlorar är animerade bildövergångar, ljud och annat ögon- och örongodis.

Man kan delvis komma runt detta genom att installera något av paketen pdfcube och impressive. Båda finns i förrådet och installeras på något av de vanliga sätten.

pdfcube är ett litet och mycket enkelt program. Om man öppnar en pdf-fil med pdfcube går man till nästa bild genom att trycka på blanksteg. Om man trycker på c istället går man till nästa bild med en riktigt stark effekt – bilderna växlas genom en kubeffekt liknande kuben i compiz. ESC avslutar presentationen. På en stor duk är det verkligen effektfullt. Sitter publiken på stolar kommer de nästan att välta då kuben vänds. Här finns en enkel video som visar hur det ser ut. Testa gärna i helskärmsläge.

Impressive är betydligt mer avancerat. Det har en lång lista på effekter och ögongodis man kan använda. Det förvandlar en själlös pdf-fil till en multimediashow. Hela listan på kommandon och effekter hittar du här.

Jag har testat programmen i Ubuntu. Det är mycket möjligt de finns till andra Linuxdistributioner. Jag vet inte om det finns motsvarande program för Windows eller Mac.

Det tog en liten stund innan jag förstod hur man startar programmen. Enklast gör man det genom att högerklicka på en pdf-fil, välja Öppna med, Öppna med annat program…, Använd ett anpassat kommando, öppna textrutan och skriv in antingen pdfcube eller impressive. Då öppnas pdf-filen i respektive program.

Programmen har sina begränsningar. Den största är givetvis att de måste finnas installerade på datorn man använder. Detta är inte sannolikt om man är inbjuden för att hålla föredrag och man lånar en dator.

Om man har dator med sig kan man givetvis ha programmen installerade. Då kan man å andra sidan lika gärna köra Impresspresentationen rakt av.

Därför ser jag egentligen bara ett användningsområde för programmen. Det är om man har vanliga pdf-dokument, inte omsparade Impressfiler, som man vill presentera. Pdf-filerna kan man efter föredraget distribuera till publiken och ingen kommer att förstå hur man bar sig åt då man körde presentationen!

Kom gärna med förslag och idéer på hur man kan använda dessa roliga små program!

sep 212009
 

Flattr this!

Numera går det att ladda ner pdf-filer på många böcker och artiklar man använder som forskare. Ett sätt att hålla ordning på nedladdade pdf-filer är att använda Firefoxtillägget Zotero.

Idag hade jag anledning att referera till Göranssons Bautil, en bok från 1750. Jag sökte rätt på den i Libris. Med ett klick var boken införd i min referenslista i Zotero. Bautil går dessutom att ladda ner som en pdf-fil. Givetvis gjorde jag det.

I efterhand kom jag på att jag borde lägga in den i Zotero under posten för Bautil.

För att göra det klickar jag på knappen ”Attach new child attachment”. Knappen ser ut som ett gem.

Jag får upp en lista med alternativ.

Jag väljer ”Attach stored copy of file” och bläddrar fram filen på min dator.

Nu finns pdf-filen av Bautil under posten med Bautil i min referenslista. Istället för att söka rätt på pdf-filen i datorn kan jag öppna den från Zotero istället.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Man kan länka poster till webbsidor eller filer på Internet.

Vad är då Bautil? På sätt och vis är det 1700-talets Zotero. Det är den första riktiga katalogen över Sveriges alla runstenar. Forskare har i alla tider haft behov av att ordna och katalogisera texter!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

sep 022009
 

Flattr this!

 

En pdf-fil är en utskrift, om inte på papper, så till en datafil. Filformatet är avsett att vara en slutprodukt. Det är inte gjort för att man ska arbeta i filerna. Det finns specialprogram i vilka man kan redigera pdf-filer. Även med sådana program kan resultatet ibland bli tveksamt.

Om man bara vill bearbeta texten och inte bryr sig om layout, är det smidigast att kopiera text från pdf-filen och klistra in den i ordbehandlaren. Det förutsätter att pdf-filen inte är gjord utifrån bilder av textsidor.

Om man vill försöka behålla pdf-filens layout men bearbeta text och bilder i en ordbehandlare blir det svårare. De öppna programmen OpenOffice, AbiWord och KWord klarar att öppna och bearbeta pdf-filer. Jag har testat programmen med ett dokument med omkring 15 sidor text. Jag valde en av mina egna gamla artiklar. Den har text i två spalter med bilder i svartvitt. Redan en så enkel layout var för mycket.

När man öppnat pdf-filer i ett ordbehandlingsprogram ska man vara försiktig med hur man sparar. Att spara kan betyda att man skriver över originalfilen med den sämre variant som öppnats i ordbehandlingsprogrammet. Det hände mig flera gånger då jag testade. Var försiktig!

Som referens visas första sidan av min artikel i pdf-läsaren Evince. Allt ser bra ut, precis som i boken. Sedan är det dags att misshandla dokumentet…

Evince - Allt är perfekt!

Evince - Allt är perfekt!

OpenOffice

I OpenOffice måste man installera tillägget pdf Import Extension. Pdf-filen öppnas i ritmodulen, Draw. Det innebär i teorin att sidlayout ska bevaras. Det gör den inte. Eftersom jag inte har samma typsnitt installerade ser texten annorlunda ut. Spalter, bilder och bildtexter respekterar inte varandra utan överlappar. Det gör att artikeln är i det närmaste oläsbar.

OpenOffice - Oläsbart?

OpenOffice - Oläsbart?

Att ändra småsaker är lätt. Varje rad fungerar som en egen ”bild”. Man kan ändra i en ”bild”, men de är inte länkade till varandra. Det är inte en löptext man arbetar med, utan med ord och rader. Att flytta text eller göra stora ändringar är nästan omöjligt. Layouten är svårarbetad och det känns inte som om det hade gått att skapa en ny. När man är klar exporterar man filen som pdf. I dokument med enklare layout och med installerade typsnitt fungerar OpenOffice bättre. De dåliga layoutfunktionerna hindrar programmet från att vara riktigt användbart.

AbiWord

AbiWord öppnar filen som en textfil. Bilder och layout följer inte med. Det är litet segare att arbeta än i vanliga dokument. Det går dock att skriva och ändra i texten utan större problem. Att flytta text är svårare. När man är klar sparar man som pdf. Avsaknaden av bildhantering gör att man inte kan arbeta med komplicerade dokument. Med filer med enkel layout utan bilder lyckas AbiWord riktigt bra. Små ändringar kan ofta göras med bibehållen layout.

AbiWord - Struntar i Layout

AbiWord - Struntar i Layout

KWord

KWord missar spalterna. Bildtexter, bilder och löptext överlappar. Inläsningen är inte bättre än i OpenOffice. KWord förvandlar filen till ett vanligt dokument. Det är inga problem att skriva, stryka eller flytta text. Priset för det är att layout inte behålls särskilt väl, ens i enklare dokument. Text förskjuts när man skriver. Man får lägga ner en hel del arbete med layouten. Det centrala är att det är möjligt att fullt ut redigera en pdf-fil. När man vill spara som pdf, gör man det genom att skriva ut filen och väljer pdf. Det är litet klumpigt men fungerar bra.

KWord - Rörigt men med möjligheter

KWord - Rörigt men med möjligheter

MS Word

Är det dålig öppen programvara som drar ner resultaten? Hur pass mycket bättre är marknadsledande MS Word? MS Word kör fast. direkt. MS Word klarar inte av att öppna pdf-filer. MS Word är sämre än samtliga öppna och gratis alternativ. Först i senaste servicepaketet till MS Word 2007 kan man spara office-dokument som pdf. Detta har jag kunnat i flera år i OpenOffice.

MS Word kör fast...

MS Word kör fast...

Man kan få riktigt bra resultat i MS Word om man installerar extra program. Jag testade Nuance Professional. Programmet konverterar dokumentet till MS Word. Vid en ytlig kontroll ser allt bra ut. När man tittar närmare finns det små missar. En del bokstäver mitt i ord har av någon anledning blivit versaler och layouten är inte perfekt. Det senare kan delvis skyllas på saknade typsnitt. Att arbeta i dokumentet går snabbt och smidigt. Resultatet är betydligt bättre än med något annat program. Man kan spara som pdf antingen med Nuance eller numera direkt i MS Word. För detta betalar man cirka 1000 kronor för MS Office och lika mycket för Nuance.

MS Word - med tillägg

MS Word - med tillägg

Vilket program är bäst?

Den fil jag valde var för svår. Filen jag använde är dock inte extrem. Att använda en besvärlig fil visar att man ska undvika att arbeta i pdf-filer.

I särklass sämst är MS Word. Det kan inte öppna pdf-filer. Först med extraprogram får man bra resultat. Det är sådana begränsningar av funktionalitet som håller igång marknaden med proprietära program.

Sämst bland övriga program är OpenOffice. I beskrivningen av tillägg och program sägs att funktionen att öppna pdf-filer är avsedd att göra mindre ändringar. Det stämmer, med betoning på mindre.

AbiWord fungerar riktigt bra om man arbetar med filer med enkel layout utan bilder. Då bevaras sidlayouten någorlunda. Återigen blir jag imponerad av hur mycket man har lyckats klämma in i ett så litet program! För komplicerade dokument räcker inte AbiWord till.

Om man vill redigera pdf-filer är KWord överlägset. Som ett mellanting mellan ordbehandlare och layoutprogram fyller KWord en lucka. KWord är dock inte perfekt. KWord finns ännu så länge bara till Linux.

Ordbehandlingsprogram är inte gjorda för att bearbeta pdf-filer. Hur de misshandlar min artikel är bevis nog. Att man i begränsad omfattning kan göra det är en bonus och inget man ska ta som vana.

aug 182009
 

Flattr this!

Jag använder OpenOffice Impress för att göra presentationer. Jag använder det inte när jag kör presentationen.
Då man ska hålla ett föredrag finns i de flesta lokaler datorer med MS PowerPoint. Det går att spara Impresspresentationer som PowerPoint filer. Kompatibiliteten har blivit bättre med varje ny version av OpenOffice. Nya versioner av MS kan till och med ibland läsa OpenOffice dokument.
Man kan också använda ett USB-minne med Portable Apps. Då kan man köra Impresspresentationen därifrån.
Min dyrköpta erfarenhet att allt inte fungerar i alla lägen och på alla datorer. Tumregeln är att ju mer avancerade funktioner man använder i presentationen, som 3D-övergångar, animationer, filmer och ljud, desto mer problem blir det. I värsta fall startar ingenting.
Det är i ett sådant läge inte särskilt roligt att stå i en fullsatt lokal och tala om varför jag använder öppen programvara och alla fördelar med att inte använda MS PowerPoint…
Därför har jag gått över till att köra presentationer från pdf-filer. En pdf-läsare finns som standard i nästan alla datorer. Man kan lägga med ett par stycken på sitt USB minne om det mot förmodan skulle saknas.
I pdf-läsare brukar man starta presentationsläget med tangenten F5. Man klickar på musen för att byta bild. Det som inte fungerar är effekter. Därför tar jag bort alla effekter från min presentation innan jag exporterar till pdf. Man kan tänka på pdf-presentationer som gammaldags diabilder.
Man kan exportera till pdf direkt i Impress, knapp i verktygsraden eller Arkiv – Exportera som pdf. Ett sätt är att exportera som hybridfil som jag skriver om här. Då får man en pdf-fil som också går att köra i Impress. Det kan dock bli problem med effekterna i pdf-läsaren om man låter dem vara kvar. Det bästa är att testa i förväg hemma och se vad som fungerar.
Jag brukar förutom pdf-filen ta med en fullversion av presentationen med alla effekter sparad i Impress- eller PowerPoint-format. Jag ser det som en bonus om den fungerar. Jag förbereder dock föredraget utifrån pdf-filen.
Det allra bästa är att inte använda någon datorpresentation alls. Man får bättre kontakt med sin publik och det är färre som somnar!

aug 152009
 

Flattr this!

Alla som läser det här vet nog vad en pdf-fil är. Ett låst dokument som går att öppna på vilken dator som helst med ett läsarprogram. Jag tror inte alla vet vad en hybridpdf-fil är.

I OpenOffice kan man spara dokument som pdf-filer. Antingen direkt från knappraden med knappen som ser ut som en pdf-fil, eller från menyn Arkiv – Exportera som PDF… Om man gör det från menyn kan man ställa in hur pdf-filen ska sparas.

Här finns det ett sätt att spara pdf-filer som gör att man kan öppna dem både som pdf-filer och som vanliga dokument i OpenOffice. Det är det som är hybridpdf. För att få det att fungera måste man ladda hem och installera tillägget SUN PDF Import Extension. I Linux kan man oftast installera ett tillägg med samma namn (utan SUN) från förrådet.

På den panel man får upp då man klickat på Exportera som pdf… kryssar man i rutan längst ner: Skapa hybridfil.

Skapa hybridpdf genom att krssa för rutan längst ner!

Skapa hybridpdf genom att krssa för rutan längst ner!

Då skapas en fil som ser ut precis som en vanlig pdf-fil.

…Om man dubbelklickar på den öppnas den med en pdf-läsare…

…Om man högerklickar på den händer annat. Beroende på vilket operativsystem man har, väljer man något i stil med öppna med… och väljer lämpligt program i OpenOffice. Då öppnas pdf-filen i det. Man kan arbeta i filen precis som vanligt. Om man vill ha den som pdf-fil igen exporterar man den på nytt.

Jag använder funktionen för viktiga filer som jag snabbt vill kunna skriva ut eller skicka: listor, ansökningar, meritförteckningar med mera. Jag vill att dokumenten ska behålla sin layout, men jag vill också kunna göra ändringar. Jag använder också funktionen när jag arbetar med dokument som måste kunna ändras in i det sista. Det är suveränt att kunna gå in i en pdf-fil och fixa till en felstavning. Ett annat användningsområde för hybridfiler är att det är ett enkelt sätt att begränsa läs- och skrivrättigheter på en server. Man berättar bara för de som ska kunna ändra i ett dokument att det är en hybridfil!

Man kan säga att OpenOffice sparar dubbelt, både som .pdf och som .odf i en enda fil. Filen blir därför något större än om man väljer att spara den som vanlig pdf.