okt 282009
 

Flattr this!

Min bloggkollega Urban Anjar skrev för några dagar sedan att han tycker kontorsprogram är ganska ospännande. Jag håller inte med. Hur man får en liten, liten detalj att fungera kan sysselsätta mig i flera dagar. Dagens inlägg tar upp ett sådant exempel. Jag hoppas att jag kan få Urban Anjar och andra att att ändra sig. Kontorsprogram är spännande!

Antag att du har börjat skriva en tabell i Writer. Du har fört in värden för åren 1818-1822:

screenshot_004

Tabellen i Writer du vill lägga till celler från Calc i

Du vill föra in värden för samma år från ett Calc-ark i respektive kolumn. Att kopiera och klistra in direkt fungerar inte (Prova själv i en enkel tabell i Writer och med värden från celler i Calc. Jag garanterar att det inte fungerar!).

Gör istället så här:

Kopiera dina värden från Calcbladet.

Det är dessa värden du vill ha in i tabellen i Writer

Det är dessa värden du vill ha in i tabellen i Writer

Växla tillbaka till Writer.

Gör några radmatningar nedanför din tabell. Välj sedan Redigera > Klistra in innehåll… I dialogrutan väljer du Formaterad text [RTF]. Klicka på OK. Urklippet från Calc klistras in i en ny tabell.

Värdena från Calc blir inklistrade i en egen tabell

Värdena från Calc inklistrade i en egen tabell

Markera denna tabell och kopiera den.

Gå tillbaka till din första tabell. Skapa en ny rad med en radmatning.

Den röda markeringen markerar en radmatning

Den röda markeringen markerar en ny rad skapad med en radmatning

Klistra in i det tomma fältet längst till vänster. Nu hamnar allt rätt!

Nu hamnar allt rätt men ser konstigt ut

Nu hamnar allt rätt men ser konstigt ut

Du måste formatera texten. Ändra Styckeformatmallen på de inklistrade raderna från Standard till Tabellinnehåll – detsamma som i den ursprungliga tabellen.
Nu ser allt snyggt ut! Du kan radera den inklistrade tabellen med värden från Calc.

Nu sitter allt på rätt ställe och ser snyggt ut!

Nu sitter allt på rätt ställe och ser snyggt ut!

Exemplet är en mycket nedbantad version av filer jag arbetar med. God hjälp med lösningen hittade jag på OpenOffice användarforum.

Ibland får man gå omvägar i OpenOffice. Programmet är litet kantigt. Det allra mesta går att lösa. Vägen dit är spännande och lärorik!

aug 202009
 

Flattr this!

Det här inlägget är en guide för hur man kan göra om man någon gång får akuta problem med OpenOffice. Min erfarenhet är att 90% av alla svåra fel orsakas av korrupta filer i användarmappen. Det är kanske viktigaste men bäst gömda mapparna på din dator. Det är här alla dina inställningar, mallar och ordlistor finns. Det är filer som du kan ha investerat mycket arbete i. Samtidigt kan användarmappen vara en källa till problem.

Fel i användarmappen yttrar sig genom uppenbara och allvarliga fel som kan verka skrämmande för den som aldrig råkat ut för dem. Exempel är att OpenOffice vägrar starta, OpenOffice kraschar gång på gång, ofta omedelbart efter start, menyer eller annat kan vara kraftigt förändrade och oanvändbara. Problemen kan som regel snabbt och enkelt lösas genom att man raderar användarmappen. En ny mapp skapas automatiskt med standardinställningar utan de filer som orsakade problemen. Det innebär också att alla ens inställningar, mallar och specialordlistor försvinner. Det är sällan det är något fel just på dessa filer. Vad gör man om man har dussintals dokumentmallar, makron och specialordlistor man absolut inte vill förlora? Jag ska visa hur man kan rädda i stort sett allt innehåll i användarmappen.

Om man inte har inställningar man vill spara kan man lugnt radera användarmappen. En bit ner står det var den finns i olika operativsystem. Radera mappen och starta Openoffice. Förmodligen fungerar allt som det ska igen.

1. Var finns användarmappen?

Jag beskriver sökvägen i OpenOffice 3. I äldre versioner av OpenOffice är sökvägen något annorlunda och användarmappen är något annorlunda uppbyggd. Om man ställer in sitt operativsystem på att visa gömda eller dolda filer är det lättare att bläddra sig fram till användarmappen. Det görs på olika sätt i olika operativsystem.

I GNU/Linux: /home/Användarnamn/.openoffice.org/3/user

I Windows XP: \Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\OpenOffice.org\3\user\

I Windows Vista: \Users\Användarnamn\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user

I Macintosh: /Users/Användarnamn/Library/Application Support/OpenOffice.org/3/user

Användarnamn = Ditt inloggningsnamn på datorn

2. Byt namn på användarmappen. Vilket namn som helst duger.

3. Starta OpenOffice. Om allt fungerar låg felet med största säkerhet i användarmappen. En ny ”ren” användarmapp har skapats. Samtidigt finns dina filer och inställningar kvar i mappen med nytt namn.

Om det fortfarande är problem med OpenOffice ligger felet någon annanstans.

4. Om OpenOffice fungerar kan du kopiera över filer från den gamla omdöpta mappen till den nya. Innehållet är uppdelat i flera undermappar. Innehåll måste kopieras till exakt samma ställe i den nya mappen. Om det bara är vissa funktioner du behöver återställa behöver du bara kopiera över innehållet i de mappar där dessa finns, se punkt 5. Starta OpenOffice efter varje kopierad mapp. Om OpenOffice krashar vet du att det var innehållet i den mappen som var problemet. Mappen, eller de filer som förorsakade kraschen, måste kasseras.

5. Vad innehåller undermapparna? En del har oklara funktion. De flesta har dock bestämda användningsområden. Därmed kan man begränsa vilka mappar man kopierar.

 • backup: Säkerhetskopior. Om man aktiverat funktionen: Menyn Verktyg – Alternativ – Ladda/Spara – Allmänt, kryssrutan Skapa alltid säkerhetskopia finns säkerhetskopiorna här. Jag rekommenderar varmt att man använder funktionen. Vid en datorkrasch finns det goda chanser att man har en någorlunda aktuell kopia av osparat arbete här. Denna mapp kan vara viktigast av allt att rädda!
 • autocorr: Utbytesord från menyn Verktyg – Autokorrigeringar.
 • autotext: Modifieringar av AutoText.
 • basic: Innehåller alla makron
 • config: konfigurationsfiler
 • database: registrerade databaser
 • gallery: modifieringar i Clipart arkivet gjorda i menyn Verktyg – Galleri
 • psprint: För PDF export?
 • registry: Är den mapp där de flesta fel uppstår, särskilt i undermappen /data/org/openoffice/Office subfolder
 • Scripts: ?
 • store: ?
 • temp: ?
 • template: Här finns alla mallar.
 • uno_packages: Tillägg som man installerat som användare, till exempel rättstavningsordlistor.
 • wordbook: Innehåller egna ordlistor (tex standard.dic).

De mappar jag själv är mest rädd om är template, wordbook, uno_packages, basic samt backup om jag har arbete som kan vara osparat. Beroende på hur man jobbar kan innehållet i andra mappar vara viktigt att rädda. Ju fler mappar man räddar desto mindre tid går åt att senare ställa in OpenOffice.

En bra rutin är att regelbundet ta backup på användarmappen. När jag väl har installerat ett system, ställt in OpenOffice och allt fungerar, tar jag en säkerhetskopia på användarmappen.

Jag är extra noga med backup inför det jag ska göra någon större förändring i operativsystemet eller innan jag uppgraderar OpenOffice. Det är vid sådana tillfällen Användarmappen kan bli korrupt.

Man kan kopiera hela användarmappen och flytta sina inställningar från en dator till en annan. Det fungerar även mellan olika operativsystem. På så sätt tar man med sig mallar, ordlistor och makron och slipper installera dem ett och ett. De äldsta filerna i min användarmapp är flera år gamla och körs i både Windows och Linux.

Det går att läsa mycket mer på OpenOffices engelskspråkiga forum om Användarmappar och hur man hanterar dem. Det är delvis information därifrån jag använt. Denna tråd är en bra början.