jun 172010
 

Flattr this!

Wikimedia Commons är de bilder som finns i onlinelexikonet Wikipedia. Bilderna illustrerar olika uppslagsord.

Tillägget EuroOffice Online Clipart gör hela Wikimedia Commons tillgängligt inifrån Writer.

Efter installation väljer man Infoga – EuroOffice Online Clipart. En enkel sökruta poppar upp och man skriver in vad man söker bilder på.

I sökfältet anger man vad det är för motiv man letar efter...

Efter någon sekund får man upp svaren.

Det finns många bilder på Swedenborg eller med anknytning till honom i Wikimedia Commons

Med ett musklick på en bild klistras den in i en ram i Writer. Ramen är delvis till för att kunna bifoga en bildtext med uppgifter om licens. Alla bilder i Wikimedia är inte fria.

Nu finns en snygg bild på Swedenborg i mitt dokument. Man kan kontrollera licens och villkor i länken under bilden.

Om man vill använda bilden bör man kontrollera de villkor som finns. Det gör man med CTRL+Musklick på länken under bilden. Man kan givetvis därefter ta bort ram och/eller text.

Genom tillägget EuroOffice Online Clipart får man ett mycket stort förråd av bilder tillgängligt direkt i OpenOffice!

apr 162010
 

Flattr this!

För ett tag sedan skrev jag om nyttiga tillägg till OpenOffice Draw. Man ska inte bara ha nytta av ett ritprogram. Man ska även ha roligt i det! Det finns flera roliga tillägg man kan ladda hem och installera gratis. Jag har fastnat för två.

1. Kaleidoskop. Tillägget finns efter installation under Verktyg – Tillägg. Man får upp ett fönster med väldigt avancerade inställningsmöjligheter.

Man har väldigt avancerade inställningsmöjligheter för att skapa kaleidoskop. Lägg inte ner alltför mycket tid för att förstå allt. Så seriöst är inte tillägget. Det blir bra i alla fall!

Tillägget skapar en kaleidoskopliknande bild. Snyggt och skojigt. Om du undrar över nyttan och varför man ska installera tillägget hör du definitivt till de tråkmånsar som verkligen bör unna sig att installera det!

Man får enkelt till snygga Kaleidoskop!

2. Skapa pussel . Även detta tillägg återfinns efter installation under Verktyg – Tillägg. Det skapar ett lager med pusselbitar ovanpå en bild. Sedan kan man skriva ut bilden, klistra upp den på kartong, klippa ut pusselbitarna och lägga pussel. Då har man att göra hela helgen!

Ett pussel är ett klassiskt tidsfördriv. Man kan enkelt göra egna i OpenOffice Draw

mar 312010
 

Flattr this!

Genom tillägg gör man OpenOffice ännu bättre. Här är tre nyttiga tillägg för OpenOffice Draw.

1. CropOOo. En av svagheterna med Draw och OpenOffice är att det inte går att beskära bilder. CropOOo ger grundläggande möjligheter för detta. Tillägget installerar verktygsrad med en knapp.

CropOOo lägger till en knapp

För att beskära klickar man först på bilden man arbetar med.

Här har jag hittat en vacker bild jag vill beskära...

Därefter klickar man på knappen för CropOOo. Man får då en beskärningsram runt bilden. Den ändrar man till önskad storlek. När man trycker ENTER skärs det som finns utanför ramen bort.

Nu har jag istället itusågade damen...

Tillägget fungerar även i Writer och Impress.

2. One size minskar ner bilder till samma storlek. Det är ett bra tillägg om man till exempel arbetar med dokument i Writer med en layout med fasta storlekar för bilder. Efter storleksändring i Draw är det bara att exportera de färdiga bilderna till Writer.

Här har jag flera stora bilder som dessutom är olika stora...

Med one size gör jag dem lika stora och minskar ner dem så att jag kan exportera dem till Writer

One Size finns i menyn Verktyg – Tillägg. De inställningar som finns räcker för att få till grundläggande ändringar.

Inställningsmöjligheterna i One size är enkla. De räcker för grundläggande ändringar

3. SVG import är en OpenOffice klassiker. SVG-import. SVG är ett vanligt fritt format för vektorgrafik. OpenOffice kan av någon anledning inte importera bilder i SVG. Det är en av de allra mest önskade förbättringarna i hela OOo. Läs här och här. Om jag förstår det rätt är det tänkt att importfunktionen ska komma i nästa version av OOo, version 3.3. Fram tills dess får man funktionen via det här tillägget. Funktionen finns redan i avknoppningen Go-oo och därmed i de flesta Linuxdistributioner av OOo.

mar 182010
 

Flattr this!

Ibland blir man förvånad över alla de märkliga saker man kan få OpenOffice att göra. GeOOo är ett spännande tillägg som ger begränsade möjligheter till grafisk analys av insamlade data, ett slags enkel GIS-funktion.

Tillägget kombinerar data från Base eller Calc med ritmöjligheterna i Draw. Resultatet blir att man får snygga spridningskartor.

Ett av exemplen som följer med är en grafisk analys av födelse- och dödstal i USA.

Tillägget är inte helt lätt att förstå sig på. Man bör ladda hem den bruksanvisning och exempelsamling som finns på tilläggets hemsida. Då får man flera tips om hur man kan gå till väga. En stor del av arbetet är ordna grundkartor i Draw. När man väl har sådana, är det enkelt att få in data. Kartorna kan man återanvända för flera analyser.

GeOOo kan givetvis inte mäta sig med fullskaliga GIS-applikationer. Tillägget visar dock på en av alla oanade möjligheter som finns i OpenOffice. Det visar även på fördelen med öppen programvara där användare själva kan anpassa program efter egna behov.

feb 242010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan få hjälp med översättning till andra språk i OpenOffice. Maskinöversättningar har sina brister, men kan vara en tillgång om man snabbt vill kolla upp vad ett ord eller en text betyder.

Nu finns ett tillägg till, TradutorOOoNote som jag har fastnat för. Tillägget översätter ord och korta textstycken på främmande språk till svenska. Eller mer korrekt, det språk man har OOo inställt på.

TradutorOOoNote installerar en extra knapp i Verktygsraden. Man markerar ett stycke text i Writer och klickar på knappen. Då dyker en översättning till svenska upp i en kommentar. Som genom ett trolleri känner tillägget igen vilket språk man skriver på. Jag lyckades bara lura det genom att skriva på latin. Då trodde tillägget att jag skrev antingen på italienska eller spanska, vilket inte är dåliga gissningar. För moderna språk är stödet omfattande.

Bilden visar test med olika språk. TradutoOOoNote klarar att känna igen många språk. Det har inga problem med enstaka ord eller enkla meningar. Längre texter eller mer avancerade meningar blir lätt förvirrande för en maskin.

TradutorOOo Note är länkad till GoogleTranslate. Översättningarna för enkla, korta meningar och enstaka ord är ofta acceptabla. Att översätta längre eller komplicerade texter fungerar inte lika bra med maskinöversättning.

TradutorOOoNote är ett utmärkt tillägg om man arbetar med texter med flera språk, till exempel citat. Det kan vara bra att kunna ha en enkel översättning tillgänglig. Kommentarer kan döljas men göras synliga för de som inte behärskar språket.

feb 142010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer hanterar generellt sett bilder bra. Det finns dock begränsningar. En sådan är att det inte går att rotera bilder. Detta kan man få hjälp med av tillägget WriterRotationTool. Tillägget installerar en extra knapp på verktygsraden.

WriterRotationTool installerar en extra knapp i Verktygsraden

Genom att först markera en bild och sedan klicka på knappen får man tillgång till ett rotationsverktyg. Det fungerar enkelt och bra.

För den som arbetar med bilder och layout i Writer kan tillägget verkligen rekommenderas.

Bilden visar rotationsverktygets handtag. Det är dessa man använder för att rotera en bild.

I nuläget kan man rotera bilder steglöst. Det hade varit bra om det hade funnits rotation för fasta lägen också, till exempel 90 och 180 grader. Kanske utvecklaren fortsätter att arbeta på det fina tillägget?

feb 102010
 

Flattr this!

Ibland är det kul att testa nya tillägg eller tillägg man inte installerat tidigare i OpenOffice. Det finns en uppsjö av mer eller mindre användbara eller roliga tillägg som ger OOo nya funktioner. Mina åsikter om tilläggen är personliga. Vad som är dumt eller onödigt för mig, kan någon annan ha stor nytta av. Vad jag tycker är användbart, kan någon annan tycka är onödigt. Det är det fina med tillägg. Man kan anpassa OOo som man själv vill ha det.

MultiCloud File Manager, är ett superbra tillägg. Det tillför en molntjänst direkt i OOo. Det innebär att man kan spara och hämta filer från en server på nätet. Allt sköts från en enkel knapprad i OOo. Genom tillägget kan man teckna sig för olika gratisalternativ, mer omfattande betalvarianter, eller använda sig av egen server som lagringsmedia. Standardalternativet ger 250MB gratis lagringsutrymme. Det låter inte mycket. Utrymmet är för OpenOffice filer. Ett bokmanus jag arbetar på i 12 kapitel plus Samlingsdokument, sammanlagt 500 sidor text, tar 1,1MB utrymme. För backuper av rena textdokument räcker 250MB en livstid. Som ett tillägg direkt i OOo kan tillägget faktiskt konkurrera med molntjänster som Dropbox och GoogleDocs.

Enda nackdelen är att tillägget bara fungerar i Windows och inte i Linux, Mac eller de andra operativsystem man kan köra OOo i. Hoppas att utvecklarna satsar på att porta det till flera plattformar!

Readability Report var ett bottennapp. Jag har tidigare skrivit om tillägg som räknar ut läsbarhetsindex, LIX, för ens texter. Readability Report gör nog samma sak, men mer avancerat. Det mäter flera olika index som jag inte klarar av att redogöra för. Då jag testade en artikel jag arbetar på fick jag en rapport som ser imponerande ut, men som inte säger något. Den mest läsbara meningen enligt Weirdness metric (??!) var (1838). Den minst läsbara meningen konstruerade tillägget från flera meningar med insprängda citat.

Med Readability Report får man fram massor med statisitk om sin text. Frågan är vad de olika värdena betyder och vad man har för nytta av dem? Man får leta en stund för att förstå vad Flesch, SMOG och FOG index är. Textgenkänning då meningar bedöms som lätt- respektive svårlästa är inte den bästa (ursäkta felstavningen i texten...).

Då jag ville pröva att få en avancerad rapport kraschade OOo. Kanske var det Weirdness metricen som slog i taket? Tillägget behöver ytterligare arbete för att fungera, bättre textigenkänning och bättre förklaringar över vad man mäter och varför. För att vara rättvis befinner sig tillägget på betastadiet. Det kommer säkert att bli bättre! För den som vill ha mesta möjliga statistisk om det man skriver kan tillägget vara bra att ha.

Last Session är ett helt OK tillägg som ger en enda liten specialfunktion. Det installerar en knapprad med två knappar. Med den ena sparar man det dokument man arbetar i. Med den andra knappen kan man sedan snabbt öppna det specialsparade dokumentet.

Last Session är inte ett nödvändigt tillägg, men ger en extra funktion att snabbt öppna ett dokument som kan vara smidig.

Vitsen är att man snabbt kan öppna det dokument man har specialsparat utan att behöva leta efter det. Notera att man måste spara dokumentet som vanligt för att de ska sparas på riktigt. Tillägget kan vara bra att ha om man ofta stänger ner OOo eller stänger av sin dator och arbetar med samma fil.

dec 202009
 

Flattr this!

Ett modernt sätt att ge dokument en personlig anstrykning är att använda små figurer med ansiktsuttryck, så kallade Smileys. Genom att installera tillägget AutoTextEmotiKons kan man göra det i OpenOffice.


För att se hela listan med ikoner man kan använda går man in på menyn Redigera – Autotext… man kan alternativt ge tangentkombinationen CTRL+F3. Det är en stor samling ikoner man kan välja mellan. Det går att infoga ikoner direkt från listan man får upp.

dec 142009
 

Flattr this!

Ibland misstänker jag att FRA inte riktigt har koll på allt jag gör på datorn. Som tur är finns det då hjälp till självhjälp i OpenOffice!

Hjälpen får man genom tillägget EuroOffice My Progress. Det går att hämta här.

Efter installation får man ett nytt alternativ på menyn Verktyg: Track My Progress. Om man väljer alternativet startas My Progress för dokumentet man arbetar i.

Om man efter en stund vill se vad man gjort väljer man menyn Verktyg – Display My Progress. Då öppnas en Calcfil med all upptänklig information om hur mycket man gjort

Med My Progress kan man hålla koll på sig själv när ingen annan gör det

Med My Progress kan man hålla koll på sig själv när ingen annan gör det

.

Jag vet ärligt talat inte om man har någon nytta av detta tillägg. Kanske kan det av någon anledning vara bra att veta hur många tangentnedslag man gjort under en viss tidsperiod. Kanske ska man bli orolig för hur litet man gjort och känna Luther på ryggen och höja tempot. Det känns som jag klarar mig bra utan både EuroOffice My Progress och FRA!

nov 232009
 

Flattr this!

Efter ett förslag i en kommentar startar jag en serie inlägg med inriktning på akademiskt skrivande. Inläggen har som mål att underlätta att skriva en examensuppsats i OpenOffice Writer. Inläggen kan också vara till stöd för hur man skriver vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Writer är förmodligen det bästa ordbehandlingsprogram man kan använda för akademiskt skrivande. Programmet har en design som gör det bättre ju mer strukturerad och komplicerad ens text är. Man kan få automatisk hjälp med innehållsförteckning, rubriksättning, korsreferenser, litteraturlista, figurförteckning och kapitelindelning. Att Writer är ett välstrukturerat program betyder att det finns en tröskel att komma över innan man lär sig jobba med programmet och inte mot det. Det är denna tröskel jag vill hjälpa andra att komma över!

Böcker

Jag hoppas kunna skriva något eller några inlägg om akademiskt skrivande varje vecka. Alla inlägg kommer inte att handla om tekniska lösningar i Writer. Jag kommer även att ge råd på hur man skriver akademiska texter i allmänhet. Inläggen kommer att samlas under kategorien För studenter. Kom gärna med synpunkter och förslag på saker jag borde skriva mer om!

Jag förutsätter att du har installerat OpenOffice Vilket operativsystem du använder spelar ingen roll. De allra flesta tips och lösningar fungerar oavsett system. Det är en av fördelarna med att använda fri programvara! Jag använder Ubuntu Linux och ibland Windows.

Som akademiker måste man lära sig att planera sitt arbete. Vi ska anpassa Writer för akademiskt skrivande. Börja med att Installera Java. Java krävs för flera avancerade funktioner i OpenOffice, särskilt för tillägg. Om du använder Linux, installera SUN:s Java, SUN JRE och Java plugin från din pakethanterare, inte från sidlänken. SUN:s Java fungerar bättre än OpenJDK och IcedTea.

OpenOffice måste kompletteras med tillägg. Tillägg tillför viktiga funktioner. Dessa tillägg rekommenderar jag för akademiskt skrivande:

  • Språkstöd

Svensk ordlista (Finns oftast med från start)

Svensk avstavning

Svensk synonymordbok Läs här hur du gör synonymordboken lättare att hitta.

Språkkontroll – Language Tool har ännu så länge basal svensk språkkontroll. Litet är bättre än ingen alls.

  • Samarbete

OpenOffice.org2Google2Docs – Gör att man kan arbeta direkt i OpenOffice med dokument på GoogleDocs eller Zoho. Läs mer här.

  • Layout

Pagination – Förenklar att sätta ut sidnummer

Template Changer – Gör det enklare att hantera formatmallar. Formatmallar är grunden i akademiskt skrivande. Jag återkommer om detta i kommande inlägg.

  • PDF

PDF Import Extension – Tillför funktioner för pdf-filer. Om du använder Linux ska du installera tillägget från din pakethanterare. PDF är ett bra format att använda när man  skriver ut eller lämnar in texter. Då slipper man konvertera dokument till MS Office.

  • Referenshantering

Zotero. Först måste du installera webbläsaren Firefox. Därefter installerar du Zotero. – Installera tillägget (plugin) för Firefox och tillägget för OpenOffice. Båda laddar du ner och fixar i Firefox. Kör på version 2 av Zotero. Även om den kallas betaversion, är den stabil och har många trevliga funktioner jämfört med version 1. Zotero är den bästa referenshanterare jag använt. Den är så bra att man kan göra en stor del av sina studier direkt i den. Kolla mina inlägg om Zotero så får du tips!

En sista förberedelse är att justera en del inställningar i Writer. Det skriver jag om här.

Nu är Writer färdigt för att skriva din examensuppsats, är du?