maj 112010
 

Flattr this!

Det har nästan utvecklats en informell standard att manuskript, uppsatser och rapporter ska skrivas i Times New Roman 12 pts. Rubriker ska sättar i Fet Arial. Times lär vara världens mest spridda typsnitt. Efter många års skrivande på dator har i alla fall jag blivit hjärtligt trött av att dagligen mötas av samma typsnitt på bildskärmen.

Ett fullgott alternativ är typsnittsfamiljen Liberation. Liberation Serif speglar exakt Times New Roman metriskt. Liberation Sans speglar på samma sätt Arial. Liberation Mono speglar Courier, ”skrivmaskinstypsntittet.” Att typsnitten metriskt matchar betyder att man kan byta ut dem mot varandra utan att layout och formateringar påverkas. Det innebär också att man kan skicka dokument till personer som inte använder Liberationtypsnitten. Då de öppnar filerna konverterar deras ordbehandlingsprogram typsnitten till Times och Arial.

Allra överst Times New Roman. därunder Liberation Serif. Under dessa överst fet Arial och därunder fet Liberation Sans. Typsnitten är mycket lika.

Genom att installera och använda dessa typsnitt får ens texter ett litet fräschare, annorlunda, men ändå bekant utseende.

En annan fördel är att Liberationtypsnitten är fria. Du behöver inte betala något för att använda dem. Times och Arial är inte fria typsnitt.

Du kan läsa mer om Liberationtypsnitten på projektets hemsida. Du kan ladda ner dem här. (Projektets egen sida har vid kontroller visat sig ligga nere. Därför länkar jag till Fedora/RedHats sida och deras nedladdning av Liberation.) Om du använder Linux bör Liberationtypsnitten finnas i programförrådet. Installera dem då via din pakethanterare.

maj 022010
 

Flattr this!

Idag tänker jag tipsa om två bra webbplatser för den som behöver komplettera sina kontorsprogram.

Den första sidan är Openclipart. Där finns hur mycket clipart – bilder, att hämta hem som helst. Det finns färdiga paket som är gjorda för att användas tillsammans med kontorsprogram som OpenOffice.

Den som använder Linux kan installera dessa paket direkt i OpenOffice genom sin pakethanterare. Windowsanvändare får tanka hem och installera. Hur man gör i Linux och Windows beskriver jag här. Paketen innehåller det mesta man behöver och mer därtill. På sidan finns också ny Clipart som inte hunnit in i paketen.

I Openclipart finns vägmärken som ännu inte hunnit antas av Trafikverket

Många bilder är av absoluta toppklass.

En vacker drake från Openclipart

Den andra sidan är Open font library. Det är en systersida till Openclipart. Här kan man ladda ner typsnitt. Sidan är under uppbyggnad. Det finns inte så många typsnitt att hämta. För den som använder Linux går flera av typsnitten att installera genom pakethanteraren.

Varför tipsar jag om just dessa två sidor? Bilder och typsnitt finns ju att ladda hem på andra ställen. Materialet håller hög klass. Allt på sidorna är dessutom gratis. Det är licensierat under Creative Commons. Det är därför lagligt att använda helt fritt. Det är en mycket bra licens för oss som vill dela med oss och bygga vidare på andras arbete. Därför tycker jag man ska stötta sidorna genom att ladda upp bilder eller typsnitt man gjort själv. Vi som inte är så begåvade stöttar genom att använda materialet istället.

jan 272010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan använda anfanger i OpenOffice Writer här. Anfanger infogar man på menyn Format – Stycke – fliken Anfanger. Istället för att använda en bokstav som anfang kan man låta ett helt ord utgöra anfang. Det ger texten extra pondus. Det finns ett litet fult problem. Om man tittar noga är den första raden efter anfangordet indraget med bredden på blanksteget. De två andra raderna efter anfangen är inte indragna. Detta är fult och ser oproffsigt ut.

Ett helt ord som anfang. Lägg märke till att mellanrummet mellan anfangordet och nästa ord är större på första raden än på de andra bägge raderna. Det ser inte alls bra ut om man ska redigera en text snyggt. Den grå färgen runt anfangen är en platshållare som inte syns vid utskrift.

Det går dock att avhjälpa. Istället för ett vanligt blanksteg infogar man ett i stort sett osynligt blanksteg. Man kan använda U+200A eller U+200B. Man kommer åt dem på menyn Infoga Specialtecken och bläddra tills man hittar dem.

Här har jag ersatt blanksteget mellan orden Jag och har med ett osynligt blanksteg. Texten på första raden är inte längre indragen.

Detta kan synas vara en liten detalj och överkurs. Om man ska använda anfanger ska de se snygga ut. I annat fall är funktionen oanvändbar.

sep 142009
 

Flattr this!

Ett enkelt sätt att smycka sin text är att använda anfanger. En anfang innebär att begynnelsebokstaven i ett stycke görs större än de övriga bokstäverna.

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

I OpenOffice Writer placerar du markören i det stycke du vill ha anfangen i. Anfangerna finns sedan under Menyn Format – Stycke, Fliken Anfanger. Kryssa i rutan Visa Anfanger. Då skapas automatiskt en anfang.

Inställningar för anfanger

Inställningar för anfanger

Du kan ändra anfangens storlek, om du vill att ett ord ska vara anfang och en del andra inställningar.

Ett sätt att framhäva anfangen ytterligare är att välja ett annat typsnitt än det som finns i huvudtexten. Man kan då välja ett udda eller särpräglat typsnitt.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Anfanger bör användas återhållsamt. Det brukar räcka med att inledningsordet i varje kapitel förses med anfang. Om man vill använda anfanger i längre dokument eller genomgående i flera texter kan man skapa en styckeformatmall där man ger anfanger till lämpliga stycken. Styckeformatmallen kan sedan användas i en dokumentformatmall. På så sätt blir anfangerna enhetliga i ett helt dokument eller likadana i flera dokument.

På bilderna har jag valt att avmarkera Markeringar på Menyn Visa. Det gör att den grå hållare som markerar anfangen försvinner.